Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

'Toegang geweigerd' of andere fouten bij het openen of verwijderen van mappen of bestanden in Windows

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Bij het openen van of werken met bestanden en mappen in Windows doen zich een of meer van de volgende problemen voor:
 • Probleem 1: het foutbericht 'Toegang geweigerd' of een vergelijkbaar bericht wordt weergegeven.
 • Probleem 2: u kunt bestanden en mappen niet openen, wijzigen, opslaan of verwijderen.
 • Probleem 3: u kunt geen bestand of map openen, nadat u een nieuwe versie van Windows hebt geïnstalleerd.
Oplossing
U kunt een bepaald probleem oplossen door de stappen voor het probleem te volgen dat uw situatie het best beschrijft. Gebruik de methode voor uw versie van Windows.

Opmerking Bij dit soort problemen wordt niet altijd het foutbericht 'Toegang geweigerd' weergegeven. Als u het probleem met bepaalde stappen niet hebt kunnen oplossen, probeert u een andere reeks stappen.

Probleem 1: het foutbericht 'Toegang geweigerd' wordt weergegeven als ik bestanden en mappen open of ermee werk

Oorzaak

Het foutbericht 'Toegang geweigerd' kan een of meer van de volgende oorzaken hebben:
 • de eigenaar van de map is gewijzigd;
 • u beschikt niet over de juiste machtigingen;
 • het bestand is gecodeerd.

Oplossing

Windows 8
U bent niet de eigenaar van een bestand of map
Als u uw computer recentelijk hebt geüpgraded van een vorige versie van Windows naar Windows 8, kan bepaalde accountinformatie zijn gewijzigd. Daarom bent u wellicht geen eigenaar meer van sommige bestanden of mappen. U kunt dit probleem mogelijk oplossen door opnieuw eigenaar van de bestanden en mappen te worden.

Ga als volgt te werk om eigenaar te worden van een bestand of map:
 1. Houd de map waarvan u de eigenaar wilt worden, ingedrukt en tik vervolgens op Eigenschappen. (Als u een muis gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op de map en klikt u vervolgens op Eigenschappen.)
 2. Tik of klik op het tabblad Beveiliging, tik of klik op Geavanceerd en tik of klik vervolgens op Wijzigen. Als u om een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 3. Typ de naam van de persoon die u eigenaar wilt maken en klik op Namen controleren.
  Opmerking De accountnaam voor de persoon die u als eigenaar wilt toewijzen, wordt weergegeven.
 4. Klik op OK.
 5. Als u wilt dat deze persoon de eigenaar van de bestanden en submappen in deze map wordt, schakelt u het selectievakje Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen in.
 6. Klik op OK.
Mogelijk beschikt u niet over de juiste machtigingen
Problemen die zich voordoen wanneer u bestanden en mappen probeert te openen, kunnen betrekking hebben op machtigingen. Machtigingen zijn regels die bepalen of u bestanden en mappen kunt openen of wijzigen. Ga als volgt te werk om de machtigingen voor een bestand of map te controleren:
 1. Houd het bestand of de map ingedrukt of klik er met de rechtermuisknop op en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Tik of klik op het tabblad Beveiliging.
 3. Tik of klik onder Namen van groepen of gebruikers op uw naam om te zien welke machtigingen u hebt.
Als u een bestand wilt openen, hebt u de machtiging Lezen nodig. Ga als volgt te werk om de machtigingen voor een bestand of map te wijzigen.

Belangrijk U moet zijn aangemeld als een beheerder om machtigingen voor bestanden en mappen te wijzigen.
 1. Houd het bestand of de map ingedrukt of klik er met de rechtermuisknop op en tik of klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Tik of klik op het tabblad Beveiliging.
 3. Tik of klik onder Namen van groepen of gebruikers op uw naam om te zien welke machtigingen u hebt.
 4. Tik of klik op Bewerken, tik of klik op uw naam, schakel de selectievakjes voor de benodigde machtigingen in en klik vervolgens op OK.
Het bestand of de map is gecodeerd
Codering beschermt bestanden en mappen tegen ongewenste toegang. U kunt geen gecodeerd bestand of gecodeerde map openen zonder het certificaat dat is gebruikt om het bestand of de map te coderen. Ga als volgt te werk om te zien of een bestand of map is gecodeerd:
 1. Houd het bestand of de map ingedrukt of klik er met de rechtermuisknop op en tik of klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Tik of klik op het tabblad Algemeen en tik of klik vervolgens op Geavanceerd
Als het selectievakje Inhoud versleutelen om gegevens te beveiligen is ingeschakeld, kunt u het bestand of de map alleen openen als u het certificaat hebt dat is gebruikt om het bestand of de map te coderen. Vraag in dit geval het certificaat op van de persoon die het bestand of de map heeft gemaakt of gecodeerd, of vraag of die persoon het bestand of de map wil decoderen.
Windows 7
U bent niet de eigenaar van een bestand of map
Als u uw computer recentelijk hebt geüpgraded van een vorige versie van Windows naar Windows 7, kan bepaalde accountinformatie zijn gewijzigd. Daarom bent u wellicht geen eigenaar meer van sommige bestanden of mappen. U kunt dit probleem mogelijk oplossen door opnieuw eigenaar van de bestanden en mappen te worden.

Ga als volgt te werk om eigenaar te worden van een bestand of map:
 1. Klik met de rechtermuisknop op de map waarvan u de eigenaar wilt worden en klik op Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Beveiliging, klik op Geavanceerd en klik vervolgens op het tabblad Eigenaar.
 3. Klik op Bewerken.
  Opmerking Als u om het beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of bevestigt u uw keuze.
 4. Klik op de naam van de persoon die u eigenaar wilt maken.
 5. Als u wilt dat deze persoon de eigenaar van bestanden en submappen in deze map wordt, schakelt u het selectievakje Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen in.
 6. Klik op OK.
Mogelijk beschikt u niet over de juiste machtigingen
Problemen die zich voordoen wanneer u bestanden en mappen probeert te openen, kunnen betrekking hebben op machtigingen. Machtigingen zijn regels die bepalen of u bestanden en mappen kunt openen of wijzigen. Ga als volgt te werk om de machtigingen van het bestand of de map vast te stellen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Beveiliging.
 3. Klik onder Namen van groepen of gebruikers op uw naam om te zien welke machtigingen u hebt.
Als u een bestand wilt openen, hebt u de machtiging Lezen nodig. Ga als volgt te werk om de machtigingen voor een bestand of map te wijzigen.

Belangrijk U moet zijn aangemeld als een beheerder om machtigingen voor bestanden en mappen te wijzigen.
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Beveiliging.
 3. Klik onder Namen van groepen of gebruikers op uw naam om te zien welke machtigingen u hebt.
 4. Klik op Bewerken, klik op uw naam, schakel de selectievakjes voor de benodigde machtigingen in en klik vervolgens op OK.
Zie Wat zijn machtigingen? voor meer informatie over machtigingen.
Het bestand of de map is gecodeerd
Codering beschermt bestanden en mappen tegen ongewenste toegang. U kunt geen gecodeerd bestand of gecodeerde map openen zonder het certificaat dat is gebruikt om het bestand of de map te coderen. Ga als volgt te werk om te zien of een bestand of map is gecodeerd:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik op Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Algemeen en klik daarna op Geavanceerd.
Als het selectievakje Inhoud versleutelen om gegevens te beveiligen is ingeschakeld, kunt u het bestand of de map alleen openen als u het certificaat hebt dat is gebruikt om het bestand of de map te coderen.

Vraag het certificaat op van de persoon die het bestand of de map heeft gemaakt of gecodeerd, of vraag of die persoon het bestand of de map wil decoderen.

Zie Certificaten en persoonlijke sleutels importeren of exporteren voor meer informatie.

Probleem 2: ik kan bestanden en mappen niet openen, wijzigen, opslaan of verwijderen

Oorzaak

Een probleem waardoor u bestanden en mappen niet kunt openen of ermee kunt werken, kan een of meer van de volgende oorzaken hebben:
 • de eigenaar van de map is gewijzigd;
 • u beschikt niet over de juiste machtigingen;
 • het bestand is gecodeerd;
 • het bestand is beschadigd;
 • het gebruikersprofiel is beschadigd.

Oplossing

Windows 8
U bent niet de eigenaar van een bestand of map
Als u uw computer recentelijk hebt geüpgraded van een vorige versie van Windows naar Windows 8, kan bepaalde accountinformatie zijn gewijzigd. Daarom bent u wellicht geen eigenaar meer van sommige bestanden of mappen. U kunt dit probleem mogelijk oplossen door opnieuw eigenaar van de bestanden en mappen te worden.

Ga als volgt te werk om eigenaar te worden van een bestand of map:
 1. Houd de map waarvan u de eigenaar wilt worden, ingedrukt en tik vervolgens op Eigenschappen. (Als u een muis gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op de map en klikt u vervolgens op Eigenschappen.)
 2. Tik of klik op het tabblad Beveiliging, tik of klik op Geavanceerd en tik of klik vervolgens op Wijzigen. Als u om een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 3. Typ de naam van de persoon die u eigenaar wilt maken en klik op Namen controleren.
  Opmerking De accountnaam voor de persoon die u als eigenaar wilt toewijzen, wordt weergegeven.
 4. Klik op OK.
 5. Als u wilt dat deze persoon de eigenaar van de bestanden en submappen in deze map wordt, schakelt u het selectievakje Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen in.
 6. Klik op OK.
Mogelijk beschikt u niet over de juiste machtigingen
Problemen die zich voordoen wanneer u bestanden en mappen probeert te openen, kunnen betrekking hebben op machtigingen. Machtigingen zijn regels die bepalen of u bestanden en mappen kunt openen of wijzigen. Ga als volgt te werk om de machtigingen voor een bestand of map te controleren:
 1. Houd het bestand of de map ingedrukt of klik er met de rechtermuisknop op en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Tik of klik op het tabblad Beveiliging.
 3. Tik of klik onder Namen van groepen of gebruikers op uw naam om te zien welke machtigingen u hebt.
Als u een bestand wilt openen, hebt u de machtiging Lezen nodig. Ga als volgt te werk om de machtigingen voor een bestand of map te wijzigen.

Belangrijk U moet zijn aangemeld als een beheerder om machtigingen voor bestanden en mappen te wijzigen.
 1. Houd het bestand of de map ingedrukt of klik er met de rechtermuisknop op en tik of klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Tik of klik op het tabblad Beveiliging.
 3. Tik of klik onder Namen van groepen of gebruikers op uw naam om te zien welke machtigingen u hebt.
 4. Tik of klik op Bewerken, tik of klik op uw naam, schakel de selectievakjes voor de benodigde machtigingen in en klik vervolgens op OK.
Zie Wat zijn machtigingen? voor meer informatie over machtigingen.
Het bestand of de map is gecodeerd
Codering beschermt bestanden en mappen tegen ongewenste toegang. U kunt geen gecodeerd bestand of gecodeerde map openen zonder het certificaat dat is gebruikt om het bestand of de map te coderen. Ga als volgt te werk om te zien of een bestand of map is gecodeerd:
 1. Houd het bestand of de map ingedrukt of klik er met de rechtermuisknop op en tik of klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Tik of klik op het tabblad Algemeen en tik of klik vervolgens op Geavanceerd
Als het selectievakje Inhoud versleutelen om gegevens te beveiligen is ingeschakeld, kunt u het bestand of de map alleen openen als u het certificaat hebt dat is gebruikt om het bestand of de map te coderen. Vraag in dit geval het certificaat op van de persoon die het bestand of de map heeft gemaakt of gecodeerd, of vraag of die persoon het bestand of de map wil decoderen.
Het bestand of de map is beschadigd
Bestanden kunnen om verschillende redenen beschadigd raken. De meest voorkomende reden is dat er een bestand is geopend wanneer de computer vastloopt of er een stroomstoring optreedt. De meeste beschadigde bestanden kunnen niet worden hersteld. In dat geval moet u het bestand verwijderen of het bestand vanaf een back-up terugzetten.

Meer informatie over beschadigde bestanden en het repareren van beschadigde bestanden vindt u in Beschadigde bestanden: veelgestelde vragen.
Uw lokale gebruikersprofiel is beschadigd
Soms kan uw lokale gebruikersprofiel niet goed worden gelezen in Windows. Hierdoor is het mogelijk dat u bestanden en mappen niet kunt openen. In een dergelijke situatie moet u wellicht een nieuw lokaal gebruikersprofiel gebruiken. Als u het profiel wilt maken, moet u eerst een lokaal gebruikersaccount maken. Tijdens het maken van het nieuwe account wordt ook het profiel gemaakt. Ga als volgt te werk om een lokaal gebruikersaccount te maken:
 1. Veeg vanaf de rechterkant van het scherm, tik op Instellingen en tik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen. (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer omlaag, klikt u op Instellingen en klikt u vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.)
 2. Tik of klik in het navigatiedeelvenster op Gebruikers.
 3. Tik of klik op Een gebruiker toevoegen en tik of klik vervolgens op Aanmelden zonder een Microsoft-account?
 4. Tik of klik op Lokaal account.
 5. Voer uw nieuwe accountnaam in.
 6. Als u een wachtwoord wilt gebruiken, voert u het gewenste wachtwoord in en controleert u het. Als u geen wachtwoord wilt gebruiken, tikt of klikt u op Volgende zonder een wachtwoord in te voeren.
 7. Tik of klik op Voltooien.
Windows 7
U bent niet de eigenaar van een bestand of map
Als u uw computer recentelijk hebt geüpgraded van een vorige versie van Windows naar Windows 7, kan bepaalde accountinformatie zijn gewijzigd. Daarom bent u wellicht geen eigenaar meer van sommige bestanden of mappen. U kunt dit probleem mogelijk oplossen door opnieuw eigenaar van de bestanden en mappen te worden.

Ga als volgt te werk om eigenaar te worden van een bestand of map:
 1. Klik met de rechtermuisknop op de map waarvan u de eigenaar wilt worden en klik op Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Beveiliging, klik op Geavanceerd en klik vervolgens op het tabblad Eigenaar.
 3. Klik op Bewerken. Als u om een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 4. Klik op de naam van de persoon die u eigenaar wilt maken.
 5. Als u wilt dat deze persoon de eigenaar van bestanden en submappen in deze map wordt, schakelt u het selectievakje Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen in.
 6. Klik op OK.
Mogelijk beschikt u niet over de juiste machtigingen
Problemen die zich voordoen wanneer u bestanden en mappen probeert te openen, kunnen betrekking hebben op machtigingen. Machtigingen zijn regels die bepalen of u bestanden en mappen kunt openen of wijzigen. Ga als volgt te werk om de machtigingen voor een bestand of map te controleren:
 1. Houd het bestand of de map ingedrukt of klik er met de rechtermuisknop op en klik vervolgens op Eigenschappen.
 2. Tik of klik op het tabblad Beveiliging.
 3. Tik of klik onder Namen van groepen of gebruikers op uw naam om te zien welke machtigingen u hebt.
Als u een bestand wilt openen, hebt u de machtiging Lezen nodig. Ga als volgt te werk om de machtigingen voor een bestand of map te wijzigen.

Belangrijk U moet zijn aangemeld als een beheerder om machtigingen voor bestanden en mappen te wijzigen.
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map en klik op Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Beveiliging.
 3. Klik onder Namen van groepen of gebruikers op uw naam om te zien welke machtigingen u hebt.
 4. Klik op Bewerken, klik op uw naam, schakel de selectievakjes voor de benodigde machtigingen in en klik vervolgens op OK.
Zie Wat zijn machtigingen? voor meer informatie over machtigingen.
Het bestand of de map is gecodeerd
Codering beschermt bestanden en mappen tegen ongewenste toegang. U kunt geen gecodeerd bestand of gecodeerde map openen zonder het certificaat dat is gebruikt om het bestand of de map te coderen. Ga als volgt te werk om te zien of een bestand of map is gecodeerd:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik op Eigenschappen.
 2. Open het tabblad Algemeen en klik op Geavanceerd.
Als het selectievakje Inhoud versleutelen om gegevens te beveiligen is ingeschakeld, kunt u het bestand of de map alleen openen als u het certificaat hebt dat is gebruikt om het bestand of de map te coderen.

Vraag het certificaat op van de persoon die het bestand heeft gemaakt. Zie Certificaten en persoonlijke sleutels importeren of exporteren voor meer informatie.
Het bestand of de map is beschadigd
Bestanden kunnen om verschillende redenen beschadigd raken. De meest voorkomende reden is dat er een bestand is geopend wanneer de computer vastloopt of er een stroomstoring optreedt. De meeste beschadigde bestanden kunnen niet worden hersteld. In dat geval moet u het bestand verwijderen of het bestand vanaf een back-up terugzetten.

Meer informatie over beschadigde bestanden en het repareren van beschadigde bestanden vindt u in Beschadigde bestanden: veelgestelde vragen.
Uw gebruikersprofiel is beschadigd
Soms kan uw lokale gebruikersprofiel niet goed worden gelezen in Windows. Hierdoor is het mogelijk dat u bestanden en mappen niet kunt openen. In een dergelijke situatie moet u wellicht een nieuw lokaal gebruikersprofiel gebruiken. Als u het profiel wilt maken, moet u eerst een lokaal gebruikersaccount maken. Tijdens het maken van het nieuwe account wordt ook het profiel gemaakt.

Zie Een beschadigd gebruikersprofiel herstellen voor meer informatie over het maken van gebruikersprofielen. Nadat het nieuwe gebruikersprofiel is gemaakt, kunt u uw bestaande gebruikersbestanden naar het nieuwe profiel kopiëren en openen.

Probleem 3: ik kan geen bestand of map openen na een upgrade naar een nieuwe versie van Windows

Oorzaak

Problemen met het openen van bestanden en mappen na het upgraden naar een nieuwe versie van Windows kunnen een of meer van de volgende oorzaken hebben:
 • de eigenaar van de map is gewijzigd;
 • de bestanden worden opgeslagen in een map Windows.old van uw vorige systeem.

Oplossing

Windows 8
U bent niet de eigenaar van een bestand of map
Als u uw computer recentelijk hebt geüpgraded van een vorige versie van Windows naar Windows 8, kan bepaalde accountinformatie zijn gewijzigd. Daarom bent u wellicht geen eigenaar meer van sommige bestanden en mappen. U kunt dit probleem mogelijk oplossen door opnieuw eigenaar van de bestanden en mappen te worden.

Ga als volgt te werk om eigenaar te worden van een bestand of map:
 1. Houd de map waarvan u de eigenaar wilt worden, ingedrukt en tik vervolgens op Eigenschappen. (Als u een muis gebruikt, klikt u met de rechtermuisknop op de map en klikt u vervolgens op Eigenschappen.)
 2. Tik of klik op het tabblad Beveiliging, tik of klik op Geavanceerd en tik of klik vervolgens op Wijzigen. Als u om een beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 3. Typ de naam van de persoon die u eigenaar wilt maken en klik op Namen controleren.
  Opmerking De accountnaam voor de persoon die u als eigenaar wilt toewijzen, wordt weergegeven.
 4. Klik op OK.
 5. Als u wilt dat deze persoon de eigenaar van de bestanden en submappen in deze map wordt, schakelt u het selectievakje Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen in.
 6. Klik op OK.
U moet bestanden vanuit de map Windows.old herstellen
Als u uw computer recentelijk hebt geüpgraded van een eerdere versie van Windows naar Windows 8 en u uw vaste schijf niet opnieuw hebt geformatteerd, kunt u uw oude bestanden mogelijk nog steeds openen vanuit de map Windows.old.

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Fix it . Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de wizard. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie 'Dit probleem zelf oplossen'.
Het probleem voor mij oplossen


Notities
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische herstelbewerking werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.
Dit probleem zelf oplossen
Ga als volgt te werk om de bestanden handmatig op te halen:
 1. Open het bureaublad, tik op het mappictogram en klik vervolgens op Computer. Of druk op de Windows-logotoets + E.
 2. Dubbeltik of dubbelklik op het station waarop Windows is geïnstalleerd (gewoonlijk station C).
 3. Dubbeltik of dubbelklik op de map Windows.old.
 4. Dubbeltik of dubbelklik op de map Gebruikers.
 5. Dubbeltik of dubbelklik op uw gebruikersnaam.
 6. Open de mappen die de bestanden bevatten die u wilt ophalen. Als u bijvoorbeeld bestanden uit de map Documenten wilt ophalen, dubbeltikt of dubbelklikt u op Documenten.
 7. Kopieer de gewenste bestanden uit elke map en plak deze bestanden in een map in Windows 8. Als u bijvoorbeeld alles uit de map Documenten wilt ophalen, kopieert u alle bestanden en mappen uit de map Documenten in de map Windows.old en plakt u deze in de bibliotheek Documenten in Windows 8.
 8. Herhaal stap 5-7 voor elk gebruikersaccount op uw computer.
Zie Zoekgeraakte of verwijderde bestanden terugzetten voor meer informatie over het herstellen van gegevens uit een eerdere versie van Windows.
Windows 7
U bent niet de eigenaar van een bestand of map
Als u uw computer recentelijk hebt geüpgraded van een vorige versie van Windows naar Windows 7, kan bepaalde accountinformatie zijn gewijzigd. Daarom bent u wellicht geen eigenaar meer van sommige bestanden en mappen. U kunt dit probleem mogelijk oplossen door opnieuw eigenaar van de bestanden en mappen te worden.

Ga als volgt te werk om eigenaar te worden van een bestand of map:
 1. Klik met de rechtermuisknop op de map waarvan u de eigenaar wilt worden en klik op Eigenschappen.
 2. Klik op het tabblad Beveiliging, klik op Geavanceerd en klik vervolgens op het tabblad Eigenaar.
 3. Klik op Bewerken. Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.
 4. Klik op de naam van de persoon die u eigenaar wilt maken.
 5. Als u wilt dat deze persoon de eigenaar van bestanden en submappen in deze map wordt, schakelt u het selectievakje Eigenaar van subcontainers en objecten vervangen in.
 6. Klik op OK.
U moet bestanden vanuit de map Windows.old herstellen
Als u uw computer recentelijk hebt geüpgraded van een eerdere versie van Windows naar Windows 7 en u uw vaste schijf niet opnieuw hebt geformatteerd, kunt u uw oude bestanden mogelijk nog steeds openen vanuit de map Windows.old.

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Fix it . Klik in het dialoogvenster Bestand downloaden op Uitvoeren en volg de stappen in de Fix it-wizard. Als u dit probleem liever zelf wilt oplossen, gaat u naar de sectie 'Dit probleem zelf oplossen'.
Het probleem voor mij oplossen


Notities
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische herstelbewerking werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.
Dit probleem zelf oplossen
Ga als volgt te werk om de bestanden handmatig op te halen:
 1. klik op Start en klik op Computer.
 2. Dubbelklik op het station waarop Windows is geïnstalleerd (meestal station C).
 3. Dubbelklik op de map Windows.old.
 4. Dubbelklik op de map Gebruikers.
 5. Dubbelklik op uw gebruikersnaam.
 6. Open de mappen die de bestanden bevatten die u wilt ophalen. Als u bijvoorbeeld bestanden wilt ophalen uit de map Documenten, dubbelklikt u op Documenten.
 7. Kopieer de gewenste bestanden uit elke map en plak deze bestanden in een map in Windows 7. Als u bijvoorbeeld alles uit de map Documenten wilt ophalen, kopieert u alle bestanden en mappen uit de map Documenten in de map Windows.old en plakt u deze in de bibliotheek Documenten in Windows 7.
 8. Herhaal stap 5-7 voor elk gebruikersaccount op uw computer.
Zie Zoekgeraakte of verwijderde bestanden terugzetten voor meer informatie over het herstellen van gegevens uit een eerdere versie van Windows.
Eigenschappen

Artikel-id: 2623670 - Laatst bijgewerkt: 05/26/2015 12:26:00 - Revisie: 9.0

Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition

 • KB2623670
Feedback