OUTLOOK 2000: Bekende problemen met de e-mailbeveiligingsupdate voor Outlook

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL262634
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven welk effect de e-mailbeveiligingsupdate voor Microsoft Outlook heeft op Outlook. Als u meer informatie wilt over andere problemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de e-mailbeveiligingsupdate voor Outlook, raadpleegt u de sectie 'Verwijzingen'.
Meer informatie
De e-mailbeveiligingsupdate voor Microsoft Outlook heeft grote invloed op de manier waarop bijlagen door Outlook worden verwerkt. Ook verandert de manier waarop verzoeken voor programmatoegang door Outlook worden behandeld. Het nieuwe ontwerp kan er de oorzaak van zijn dat functies of programma's die de volgende voorzieningen gebruiken anders reageren na installatie van de beveiligingsupdate:
  • Bijlagen
  • Het objectmodel van Outlook
  • Simple MAPI (Messaging Application Programming Interface)
Als u meer informatie wilt over de e-mailbeveiligingsupdate voor Microsoft Outlook, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
262631 OUTLOOK 2000: Information About the Outlook E-mail Security Update
Als u meer informatie wilt over de gevolgen van de update voor softwareontwikkelaars en aangepaste oplossingen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
262701 OUTLOOK 2000: Developer Information About the Outlook E-mail Security Update
Als de beveiligingsupdate is geïnstalleerd, wordt in een aantal voorzieningen en programma's die deel uitmaken van Outlook een waarschuwingsbericht weergegeven waarin u wordt gevraagd de actie te bevestigen. Pas als u de actie hebt bevestigd, kunt u de voorziening gebruiken. U kunt dit gedrag uitsluitend veranderen door de beheerder te vragen deze standaardinstelling te wijzigen. In bepaalde gevallen kan een proces langer duren, omdat u herhaaldelijk wordt gevraagd de actie te bevestigen.

Om te voorkomen dat wormvirussen, zoals het virus ILOVEYOU, zich snel verspreiden, heeft Microsoft beperkingen aangebracht in voorzieningen waarmee virussen kunnen worden geschreven in Outlook. Microsoft onderzoekt momenteel of de beveiligingsvoorzieningen in Outlook en andere algemene berichtfunctionaliteit kunnen worden verbeterd in nieuwe producten.

Afdruk samenvoegen

Een aantal functies voor samenvoegbewerkingen genereren waarschuwingsberichten voor het adresboek wanneer u de samenvoegbewerking uitvoert met persoonsgegevens uit Outlook. U kunt toegang tot het adresboek toestaan voor maximaal 10 minuten. Gedurende deze periode ontvangt u dan geen waarschuwingsberichten meer voor het adresboek.

Afdruk samenvoegen naar e-mail of fax

Wanneer u een samenvoegbewerking naar e-mail of fax uitvoert en daarbij de map Contactpersonen gebruikt, hebt u Microsoft Word nodig om de procedure te voltooien. Wanneer het samenvoegen van gegevens daadwerkelijk begint, wordt er in een waarschuwingsbericht aangegeven dat een programma uw adresboek probeert te gebruiken. U kunt toegang tot het adresboek toestaan voor maximaal 10 minuten, waardoor u gedurende deze periode geen waarschuwingsberichten meer voor het adresboek krijgt. Voor elk afzonderlijk e-mailbericht dat u wilt verzenden, verschijnt er echter een waarschuwing en u moet vijf seconden wachten voordat u de verzending kunt bevestigen. Als u bijvoorbeeld een samenvoegbewerking naar e-mail wilt uitvoeren en het bericht vervolgens naar 100 mensen wilt verzenden, bent u meer dan acht minuten kwijt en moet u om de vijf seconden de verzending van elk e-mailbericht bevestigen. Deze beperking is inherent aan het huidige ontwerp. Het streven is om verbeteringen aan te brengen in de volgende versie van Microsoft Office.

Teammappen

De teammappen in Outlook gebruiken het Outlook-objectmodel voor verscheidene taken. Bij meerdere taken die u uitvoert met teammappen, wordt u gevraagd de toegang te bevestigen, bijvoorbeeld bij het instellen van toegang tot informatie, het verzenden van e-mailberichten en het maken van de teammap. Als u de toegang tot uw adresboek en de verzending van e-mailberichten bevestigt, functioneren de teammappen naar behoren. Weigert u de toegang, dan wordt er mogelijk een scriptfoutbericht weergegeven.

Digitale dashboards

Standaard zijn er scriptgegevens opgenomen in de HTML-pagina's (Hypertext Markup Language) van digitale dashboards. Als het script verwijst naar onderdelen van het Outlook-objectmodel die door de beveiligingsupdate worden afgeschermd, wordt u steeds gevraagd de toegang tot het dashboard te bevestigen. Als u de bevestiging met Nee beantwoordt, werken de pagina's van het digitale dashboard niet omdat ze niet beschikken over foutverwerking voor dit nieuwe gedrag.

Uitnodigingen in netwerkmap

Mogelijk wordt er een waarschuwingsbericht voor het adresboek weergegeven wanneer u een nieuw abonnement verzendt. Andere gebruikers krijgen eveneens een waarschuwingsbericht voor het adresboek bij het ontvangen van een nieuwe aanvraag voor een abonnement. Ondanks de waarschuwingen functioneert de netwerkmap correct.

Bijlage vervangen door lege ruimte

Als uw e-mailberichten de Outlook-RTF-indeling hebben, worden bijlagen in de berichttekst opgenomen. Wanneer een bijlage door Outlook wordt geblokkeerd, wordt er in plaats van de bijlage lege ruimte ingevoegd.

'Onveilige' bijlagen doorsturen

Als u een bericht met een 'onveilige' bijlage (niveau 1) doorstuurt, wordt de bijlage niet met het bericht verzonden. Dit is inherent aan het ontwerp van het product.

'Onveilige' bijlagen verwijderen

Als u een 'onveilige' bijlage uit een e-mailbericht wilt verwijderen zodat deze geen onnodige ruimte in beslag neemt, stuurt u het bericht door naar uzelf. De bijlage bevindt zich niet in het doorgestuurde bericht. Vervolgens kunt u het oorspronkelijke bericht verwijderen en zo ruimte vrijmaken.

Logboekitems en aangepaste formulieren

U kunt waarschuwingsberichten boven aan logboekitems en aangepaste Outlook-formulieren niet zien. Hierdoor ziet u ook het bericht niet dat Outlook de toegang tot de bijlage heeft geblokkeerd.

Maximaal vier regels in informatie boven aan een bericht

Wanneer u een e-mailbericht opent dat meer dan vier instellingen bovenaan weergeeft en dat een 'onveilige' bijlage bevat, is de informatie boven aan het bericht niet zichtbaar.

Beperkingen voor vergader- en taakverzoeken

Als u werkt met vergader- of taakverzoeken en de taak of afspraak bevat een 'onveilige' bijlage, wordt het waarschuwingsbericht boven aan het item door Outlook bijgewerkt zodat wordt aangegeven dat de toegang tot de bijlage is geblokkeerd. Dit is een bekende beperking die specifiek betrekking heeft op formulieren voor vergader- en taakverzoeken. Verder kunt u bij bijlagen inconsistent gedrag opmerken, ongeacht of een 'onveilige' bijlage is geblokkeerd bij het werken met vergader- en taakverzoeken. Deze beperkingen worden veroorzaakt door de architectuur van Outlook en de formulieren.

Andere waarde voor Setup-instelling 'Uitvoeren vanaf'

Als u Outlook hebt geïnstalleerd voor lokaal gebruik, de beveiligingsupdate toepast en vervolgens de optie kiest om Outlook vanaf een server uit te voeren, is de beveiligingsupdate niet beschikbaar en kunt u deze ook niet meer op dezelfde computer toepassen. Stel 'Uitvoeren vanaf' weer in voor lokaal gebruik met behulp van Office of Outlook Setup.

Geen VBScript meer in sjabloonbestanden (.oft)

Wanneer u een Outlook-sjabloonbestand (.oft) opent dat scriptgegevens bevat, wordt het script uitgeschakeld en worden de waarschuwingsberichten voor het in- of uitschakelen van macro's niet weergegeven. Dit gedrag is inherent aan de beveiligingsupdate. Als u deze functionaliteit wilt herstellen, vraagt u de beheerder uw computer zodanig te configureren dat u wordt gevraagd of het script wel of niet moet worden uitgevoerd.

Gedrag van Snel weergeven

Met de Windows-voorziening Snel weergeven kunt u de inhoud van bijlagen bekijken, ongeacht de bestandstypen die u aan de lijst op niveau 2 toevoegt. U kunt de bijlagen echter niet op deze manier openen.

Geen gedeelde tijdinstellingen in Simple MAPI, Outlook en CDO

Omdat deze drie objectmodellen (of API's) in afzonderlijke processen worden uitgevoerd, behouden ze hun eigen instellingen wanneer de gebruiker wordt gevraagd om toegang voor een bepaalde tijd. Als een aangepast Outlook-formulier bijvoorbeeld VBScript-code (Visual Basic Scripting Edition) bevat die zowel het Outlook- als het CDO-objectmodel gebruikt, wordt de gebruiker tweemaal gevraagd om aan te geven hoe lang het objectmodel toegankelijk is: voor elk objectmodel wordt de vraag eenmaal gesteld.

Weer bevestiging vereist na opnieuw starten van Outlook

Als u Outlook afsluit en vervolgens opnieuw start, wordt u weer gevraagd om toegang te verlenen wanneer een ander programma het Outlook-objectmodel wil gebruiken. Wanneer u toegang tot het Outlook-objectmodel verleent, wordt deze informatie niet door uw computer opgeslagen, waardoor de vraag nogmaals wordt gesteld wanneer Outlook opnieuw wordt gestart en een programma toegang tot het objectmodel wil.

CDO (Collaborative Data Object)

CDO is een ander objectmodel dat bedenkers van virussen kunnen gebruiken met e-mail. Om te voorkomen dat dit gebeurt, wordt CDO door de update voor Microsoft Outlook 98 van uw systeem verwijderd. De update voor Outlook 2000 doet dit echter niet. Microsoft adviseert om CDO handmatig te verwijderen met behulp van het onderdeel Toevoegen/Verwijderen in Outlook of Office Setup.

De knop Verzenden niet meer te activeren door beheerder

De update beperkt het gebruik van het object CommandBars, waardoor automatisch klikken op de knop Verzenden met behulp van dit object niet mogelijk is. Deze beperking kan niet worden opgeheven door de beheerder. U kunt dit probleem verhelpen door de juiste opties voor het automatisch verzenden van e-mail aan te passen en Verzenden te gebruiken.

Distributielijst gebruiken in het Outlook-beveiligingsformulier

Als u een distributielijst opgeeft in het vak Leden op het Outlook-beveiligingsformulier, worden de beveiligingsinstellingen niet op iedere gebruiker in de distributielijst toegepast. De beveiligingsinstellingen werken pas goed wanneer u iedere gebruiker afzonderlijk toevoegt.

Timer van objectmodel geldig voor de knoppen Ja en Nee

Wanneer een programma toegang probeert te krijgen tot uw adresboek en u het selectievakje inschakelt en instelt voor 10 minuten toegang, maar vervolgens in het dialoogvenster op Nee klikt, krijgt het programma geen toegang tot uw gegevens. De timer is van toepassing wanneer u in het dialoogvenster op Ja of Nee klikt.

Bestandsnaam niet in informatie boven aan e-mailbericht

Wanneer u een 'onveilige' bijlage aan een e-mailbericht hebt toegevoegd, kunt u de eigenschappen van de bijlage wijzigen voordat u het bericht verzendt. Hierdoor verandert de bestandsnaam die in het e-mailbericht wordt weergegeven, hoewel de bijlage zelf geen andere naam krijgt. Wanneer een andere gebruiker het bericht ontvangt, is de bijlage niet toegankelijk. In de informatie boven aan het e-mailbericht staat echter niet de feitelijke bestandsnaam van de bijlage, maar de bestandsnaam die door de afzender is opgegeven.
Referenties
Als u meer informatie wilt over de e-mailbeveiligingsupdate voor Microsoft Outlook, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
262631 OUTLOOK 2000: Information About the Outlook E-mail Security Update
262701 OUTLOOK 2000: Developer Information About the Outlook E-mail Security Update
263297OUTLOOK 2000: Informatie voor de beheerder over de e-mailbeveiligingsupdate voor Outlook
262634OUTLOOK 2000: Bekende problemen met de e-mailbeveiligingsupdate voor Outlook
264567 OUTLOOK 2000: Known Setup Issues with the Outlook E-mail Security Update
264128 OUTLOOK 2000: Known Interoperability Issues with the Outlook E-mail Security Update
264130 OUTLOOK 2000: Known Third-Party Issues with the Outlook E-mail Security Update
OL2K
Eigenschappen

Artikel-id: 262634 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 16:49:20 - Revisie: 1.0

  • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbpending KB262634
Feedback