Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Standaardprocessen in Windows 2000

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel worden de processen beschreven die standaard worden uitgevoerd in Microsoft Windows 2000. U kunt deze processen bekijken met Taakbeheer.
Meer informatie
Csrss.exe - Dit proces kunt u niet beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Dit het gebruikersmodusgedeelte van het Win32-subsysteem (waarbij Win32.sys het kernelmodusgedeelte is). Csrss staat voor client/server run-time subsystem en is een essentieel subsysteem dat altijd actief moet zijn. Csrss is verantwoordelijk voor consolevensters en maakt of verwijdert threads en bepaalde delen van de 16-bits virtuele MS-DOS-omgeving.
Explorer.exe - Dit proces kunt u beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Dit is de gebruikersshell, die wij zien in de vorm van de bekende taakbalk, het bureaublad, enzovoort. Dit proces is minder vitaal voor de uitvoering van Windows dan u misschien zou verwachten. U kunt het proces vanuit Taakbeheer stoppen (en opnieuw starten), hetgeen doorgaans geen negatieve neveneffecten voor het systeem heeft.
Internat.exe - Dit proces kunt u beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Internat.exe wordt bij het opstarten uitgevoerd. Het proces laadt andere landinstellingen voor invoer die de gebruiker heeft opgegeven. De landinstellingen die voor de huidige gebruiker moeten worden geladen, worden uit de volgende registersleutel opgehaald:
  HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Preload
  Internat.exe laadt het pictogram 'NL' in het systeemvak zodat de gebruiker eenvoudig tussen landinstellingen kan schakelen. Dit pictogram verdwijnt wanneer het proces is gestopt, maar u kunt de landinstellingen altijd wijzigen via het Configuratiescherm.

  Opmerking De landinstellingen voor het 'Systeem' worden van hieruit geladen:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Keyboard Layout\Preload
  Deze landinstellingen worden gebruikt door systeemservices die onder de lokale systeemaccount worden uitgevoerd of wanneer er geen gebruiker is aangemeld (bijvoorbeeld bij de aanmeldingsprompt).
Lsass.exe - Dit proces kunt u niet beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Dit is de lokale beveiligingsverificatieserver die de processen genereert die verantwoordelijk zijn voor de verificatie van gebruikers voor de service Winlogon. Dit proces wordt uitgevoerd met behulp van verificatiepakketten zoals de standaard Msgina.dll. Als de verificatie is geslaagd, genereert Lsass de toegangstoken van de gebruiker, die wordt gebruikt om de eerste shell te starten. Andere processen die de gebruiker start, nemen deze token over.
Mstask.exe - Dit proces kunt u niet beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Dit is de service van de taakplanner die ervoor moet zorgen dat taken worden uitgevoerd volgens de planning van de gebruiker.
Smss.exe - Dit proces kunt u niet beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Dit is het subsysteem van het sessiebeheer, verantwoordelijk voor het starten van de gebruikerssessie. Dit proces wordt gestart door de systeemthread en is verantwoordelijk voor diverse activiteiten, waaronder het starten van de processen Winlogon en Win32 (Csrss.exe) en het instellen van systeemvariabelen. Nadat deze processen zijn gestart, wacht het proces tot Winlogon of Csrss is beëindigd. Als dit 'op normale wijze' gebeurt, wordt het systeem afgesloten. Als dit 'op onverwachte wijze' gebeurt, zorgt Smss.exe ervoor dat het systeem niet meer reageert (blijft hangen).
Spoolsv.exe - Dit proces kunt u niet beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • De spoolerservice is verantwoordelijk voor het beheer van afdruk- en faxtaken in de spooler.
Svchost.exe - Dit proces kunt u niet beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Dit is een algemeen proces dat fungeert als host voor andere processen die vanuit DLL's worden uitgevoerd. Het is dus goed mogelijk dat dit proces meerdere keren voorkomt. Als u wilt weten welke processen Svchost.exe gebruiken, voert u Tlist.exe uit vanaf de cd-rom bij Windows 2000. De syntaxis is tlist -s vanaf de opdrachtprompt.

  Zie het volgende artikel voor meer informatie:

  250320Beschrijving van Svchost.exe in Windows 2000
Services.exe - Dit proces kunt u niet beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Dit is het Servicebeheer, verantwoordelijk voor het starten en stoppen van en de interactie met systeemservices.
System - Dit proces kunt u niet beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • De meeste threads in de kernelmodus van het systeem worden als System-processen uitgevoerd.
System Idle Process - Dit proces kunt u niet beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Dit proces is één enkele thread die op elke processor wordt uitgevoerd, met als enige taak het bijhouden van de processortijd wanneer het systeem geen andere threads verwerkt. In Taakbeheer ziet u dat dit proces doorgaans de meeste processortijd in beslag neemt.
Taskmgr.exe - Dit proces kunt u beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Dit is het proces voor Taakbeheer zelf.
Winlogon.exe - Dit proces kunt u niet beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Dit is het proces dat verantwoordelijk is voor het beheer van de aan- en afmeldingen van gebruikers. Winlogon is alleen actief wanneer de gebruiker op CTRL+ALT+DEL drukt, op welk moment een beveiligingsvenster wordt weergegeven.
Winmgmt.exe - Dit proces kunt u niet beëindigen vanuit Taakbeheer.
 • Winmgmt.exe is een kernonderdeel van het clientbeheer in Windows 2000. Dit proces wordt geïnitialiseerd wanneer de eerste clienttoepassing verbinding maakt en wordt voortgezet wanneer beheertoepassingen de services nodig hebben.
Veel processen die niet vanuit Taakbeheer kunnen worden beëindigd, kunnen wel beëindigd worden met het hulpprogramma kill.exe uit de Resource Kit. Deze opdracht kan echter systeemstoringen of andere ongewenste neveneffecten veroorzaken.
Eigenschappen

Artikel-id: 263201 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 20:19:06 - Revisie: 4.3

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB263201
Feedback