Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Fout 0x8004010F in Outlook 2010 of Outlook 2013

Symptomen
Wanneer u probeert e-mail te verzenden of te ontvangen in Outlook 2010 wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:

0x8004010F: Het Outlook-gegevensbestand kan niet worden geopend.

of

0x8004010F: Fout bij het uitvoeren van de bewerking. Kan een object niet vinden.

Oorzaak
De fout 0x8004010F kan optreden als uw profiel onjuist is geconfigureerd.
Oplossing
U lost fout 0x8004010F op door vast te stellen wat de huidige locatie van uw standaardgegevensbestand van Outlook is en vervolgens een nieuw Outlook-profiel te maken. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

Stap 1 - Zoek het standaardgegevensbestand van Outlook

 1. Klik op StartStart en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik in het Configuratiescherm op E-mail.
 3. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Profielen weergeven.

  Een schermafbeelding van deze stap.
 4. Selecteer uw huidige Outlook-profiel en klik op Eigenschappen.

  Een schermafbeelding van deze stap.
 5. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Gegevensbestanden.

  Een schermafbeelding van deze stap.
 6. Selecteer het tabblad Gegevensbestanden in het dialoogvenster Accountinstellingen en noteer de naam en de locatie van het standaardgegevensbestand van uw profiel (een vinkje geeft het standaardgegevensbestand aan).

  Een schermafbeelding van deze stap.
 7. Klik op Sluiten.

Stap 2 - Maak een nieuw Outlook-profiel

Nu u de naam en locatie van het standaardgegevensbestand van uw profiel weet, voert u ÉÉN van de volgende methoden uit om een nieuw Outlook-profiel te maken:

Video: Outlook aan uw persoonlijke e-mailaccount koppelen

Methode 1: Gebruik de automatische accountconfiguratie om een IMAP- of POP3-e-mailaccount te maken.

BELANGRIJK Als uw e-mailserver zowel IMAP als POP3 ondersteunt, maakt de automatische accountconfiguratie standaard een IMAP-account. U moet de volgende handmatige stappen volgen om een POP3-account te maken. Als uw e-mailserver echter uitsluitend POP3 ondersteunt, wordt met Automatische accountconfiguratie een POP3-account gemaakt.
 1. Klik op StartStart en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Profielen weergeven.

  Een schermafbeelding van deze stap.
 3. Klik op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster E-mail op Toevoegen.

  Een schermafbeelding van deze stap.
 4. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een naam voor het nieuwe profiel en klik op OK.
 5. Typ in het dialoogvenster Nieuw account toevoegen uw e-mailaccountgegevens en klik op Volgende.

  Een schermafbeelding van deze stap.
 6. Nadat uw account is geconfigureerd, klikt u op Voltooien.

Methode 2: Handmatig een IMAP- of POP3-e-mailaccount maken.

 1. Klik op StartStart en klik op Configuratiescherm.
 2. Klik in het dialoogvenster E-mailconfiguratie - Outlook op Profielen weergeven.

  Een schermafbeelding van deze stap.
 3. Klik op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster E-mail op Toevoegen.

  Een schermafbeelding van deze stap.
 4. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel een naam voor het nieuwe profiel en klik op OK.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Nieuw account toevoegen de optie Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren en klik op Volgende.

  Een schermafbeelding van deze stap.
 6. Selecteer in het dialoogvenster Service kiezen de optie Internet-e-mail en klik op Volgende.

  Een schermafbeelding van deze stap.
 7. Typ in het dialoogvenster Instellingen voor internet-e-mail uw accountgegevens.
 8. Klik op Accountinstellingen testen om uw account te testen.
  Opmerking Neem contact op met uw internetprovider als u niet zeker weet of u over de juiste accountgegevens beschikt.

 9. Selecteer Bestaand Outlook-gegevensbestand en klik op Bladeren.

  Een schermafbeelding van deze stap.
 10. Blader in het dialoogvenster Outlook-gegevensbestand openen naar het Outlook-gegevensbestand dat u eerder hebt opgezocht en selecteer het. Klik op OK.
 11. Klik op Volgende.
 12. Klik in het dialoogvenster Accountinstellingen testen op Sluiten.
 13. Klik op Voltooien.

Stap 3 - Stel uw nieuwe Outlook-profiel in als het standaardprofiel

Ga als volgt te werk als u het nieuwe Outlook-profiel wilt instellen als het standaardprofiel:
 1. Selecteer op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster E-mail de optie Altijd dit profiel gebruiken.
 2. Klik op de vervolgkeuzelijst onder Altijd dit profiel gebruiken en selecteer het nieuwe profiel.
 3. Klik op OK om het dialoogvenster E-mail te sluiten.
Meer informatie
Opmerking Als u meerdere niet-standaard-PST-bestanden hebt en u deze wilt opnemen in uw Outlook-profiel, gaat u als volgt te werk:
 1. Start Outlook.
 2. Klik op het tabblad Bestand op Openen.
 3. Selecteer Outlook-gegevensbestand openen.
 4. Blader naar de de map waarin uw andere PST-bestand zich bevindt en klik op OK.
Het zojuist toegevoegde PST-bestand wordt weergegeven in het navigatiedeelvenster.
outlook2010 2010 0x8004010F profile
Eigenschappen

Artikel-id: 2659085 - Laatst bijgewerkt: 03/25/2014 21:37:00 - Revisie: 9.0

,

 • kbvideocontent kbcip KB2659085
Feedback
y>