Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Geïnstalleerde programma's worden niet correct weergegeven in het onderdeel Software

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
Wanneer u programma's installeert en de installatie verwijdert, geeft het onderdeel Software van het Configuratiescherm de geïnstalleerde programma's niet meer correct weer. Het vak Geïnstalleerde programma's bevat een enkele tekenreeks of u ziet een grote lege ruimte voor de programmavermeldingen. Het is ook mogelijk dat er geen programma's worden weergegeven. Bovendien kan een van de volgende foutberichten worden weergegeven:

Bericht 1
Er is een onverwachte fout opgetreden. Klasse niet geregistreerd.
res://appwiz.cpl/listbox.htc
Regel:225
Bericht 2
Het object ondersteunt deze eigenschap of methode res://appwiz.cpl/default.hta niet.
Regel: 75
Oorzaak
Dit probleem kan zich voordoen als de uninstaller van een programma de registervermeldingen die worden gebruikt door Windows en het onderdeel Software, onjuist heeft verwijderd.
Oplossing
Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows


Als u het probleem automatisch wilt oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Als het onderdeel Software na uitvoering van de Fix it-oplossing nog steeds niet goed functioneert, voert u een interne upgrade uit. Zie de sectie Meer informatie voor meer informatie over het uitvoeren van een interne upgrade.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ CMD.
 2. Typ REGSVR32 APPWIZ.CPL bij de opdrachtprompt.
 3. Als dit niet lukt, zoekt u naar de registervermeldingen die hieronder worden vermeld. Om het probleem op te lossen, controleert u het register op de volgende sleutels en waarden. Maak ontbrekende sleutels of waarden opnieuw. Deze sleutels gebruiken de systeemstationsaanduiding. Wellicht moet u deze vermeldingen aanpassen aan de configuratie van uw computer.
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
   "ADODB.Recordset"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "ThreadingModel"="Apartment"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\ProgID] "ADODB.Recordset.2.5"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\VersionIndependentProgID]
   "ADODB.Recordset"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "Microsoft OLE DB Row Position Library"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\InprocServer32
   "C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" "ThreadingModel"="Both"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\ProgID
   "RowPosition.RowPosition.1"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\VersionIndependentProgID
   "RowPosition.RowPosition"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
   "%SystemRoot%\System32\appwiz.cpl"
 4. Volg de stappen in de procedure die van toepassing is op uw computer en test of het probleem daarmee is opgelost. Als het probleem is opgelost, slaat u de resterende stappen over. Is het probleem niet opgelost, dan gaat u verder met stap 5.
  • Als u dit probleem wilt oplossen terwijl Internet Explorer 6.0 is geïnstalleerd, herstelt u Internet Explorer 6.0:
   1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
   2. Plak de volgende opdracht in het vak Openen en klik op OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE6Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    Omdat deze opdracht hoofdlettergevoelig is, raadt Microsoft aan de opdracht uit dit artikel te kopiëren en vervolgens in het vak Openen te plakken.
  • Als u dit probleem wilt oplossen terwijl Internet Explorer 5.0 of 5.5 is geïnstalleerd, herstelt u Internet Explorer 5.0 of 5.5:
   1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
   2. Plak de volgende opdracht in het vak Openen en klik op OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE5Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    Omdat deze opdracht hoofdlettergevoelig is, raadt Microsoft aan de opdracht uit dit artikel te kopiëren en vervolgens in het vak Openen te plakken.
 5. Voer een interne Windows-upgrade uit:

  Opmerking Maak altijd een reservekopie van uw gegevens voordat u een interne upgrade gaat uitvoeren. Zie de sectie Meer informatie voor meer informatie over de risico's van het uitvoeren van een interne upgrade.
  1. Voer Winnt32.exe uit vanuit de map \I386 op de installatie-cd-rom van Windows 2000.
  2. Wanneer het installatiescherm van Windows 2000 verschijnt, klikt u op Upgrade uitvoeren naar Windows 2000.
  3. Voltooi de installatie.
Als het onderdeel Software nog steeds niet correct werkt, geen inhoud bevat, of als u dit probleem probeert op te lossen zonder een upgrade naar latere versies van Internet Explorer uit te voeren, controleert u of de volgende registersleutels vermeldingen bevatten:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache
Opmerking Als de hierboven vermelde registersleutels leeg zijn, is het mogelijk dat het onderdeel Software ook leeg is.

Gebruik de opdracht REGSVR32 [pad\bestandsnaam] om de volgende bestanden te registreren:
%systemroot%\System32\Appwiz.cpl
%systemroot%\System32\Mshtml.dll
%systemroot%\System32\Jscript.dll
%systemroot%\System32\Msi.dll
Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
Program Files\Common Files\System\Ado\Msado15.dll
%systemroot%\System32\Msdart32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Mshtmled.dll
%systemroot%\System32\Mswstr10.dll [niet registreerbaar]
Als het onderdeel Software onvolledige informatie weergeeft of leeg is, controleert u de bestandsdatums. Registreer de volgende bestanden, indien mogelijk:
%systemroot%\System32\Gdi32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\User32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Msvcrt.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Ole32.dll
%systemroot%\System32\Shlwapi.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Imm32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Indicdll.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Urlmon.dll
%systemroot%\System32\Version.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Lz32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Comctl32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Clbcatq.dll
%systemroot%\System32\Oleaut32.dll
%systemroot%\System32\Mlang.dll
%systemroot%\System32\Shell32.dll
%systemroot%\System32\Shdoclc.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\NetapI32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Secur32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Netrap.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Samlib.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Ws2_32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Ws2help.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Wldap32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Dnsapi.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Wsock32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Plugin.ocx
%systemroot%\System32\Wininet.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Crypt32.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Msasn1.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Msls31.dll [niet registreerbaar]
%systemroot%\System32\Imgutil.dll
%systemroot%\System32\Cscui.dll
%systemroot%\System32\Cscdll.dll [niet registreerbaar]
Als in het onderdeel Software wel het dialoogvenster met de gebruikersinterface wordt weergeven, maar geen geïnstalleerde programma's worden weergegeven, controleert u het register om te zien of de volgende sleutel voorkomt:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32
Als deze registersleutel ontbreekt, kopieert u de volgende tekst naar een tekstbestand dat u opslaat met de extensie .REG, en dubbelklikt u vervolgens op dit bestand op de desbetreffende computer om de juiste vermeldingen terug te zetten.

Voor Windows Register-editor versie 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,61,00,70,00,70,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,63,00,70,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'. De volgende lijst bevat alle registersleutels die door Software worden gebruikt. Deze sleutels moeten worden ingesteld door Appwiz.cpl te registreren, maar ze worden hier gegeven als verwijzing om te controleren of de registratie met succes is voltooid.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
  @="%DESC_ShellAppMgr%"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8C-91F0-11D1-B8B5-006008059382}]
  @="Installed Apps Enumerator"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"

  Opmerking Deze sleutel is alleen beschikbaar in Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}]
  @="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Shell Application Manager"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Installed Apps Enumerator"

  Opmerking Deze sleutel is alleen beschikbaar in Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\App Management\Publishers\Darwin App Publisher]
  @="{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\InProcCPLs]
  "appwiz.cpl"=""

  Registervermeldingen die worden gebruikt zodra het onderdeel Software (ARP) actief is.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppInstallPath
  INF-bestand wordt gelezen. Code leest INF-bestandsnaam. De gebruikte INF-sectie is 'AppInstallList'
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\Terminal Server\EnableAdminRemote
  Instellen op 1 terwijl ARP actief is. TS weet zo dat ARP actief is.
  Instellen op 0 wanneer ARP wordt afgesloten.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\Publishers App publishers inventariseren
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Wx86\cmdline
  Lezen om vast te stellen of wx86 is ingeschakeld.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NewShortcutHandlers
  Inventarisatie om lijst met handlers voor nieuwe links te verkrijgen. Het lijkt alsof deze handlers een link toevoegen voor een bepaald item - bijvoorbeeld aan het Start-menu, het bureaublad of andere items.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown\ForceReboot
  Lezen om te bepalen of de computer na de installatie opnieuw moet worden opgestart.
  Aanwezigheid van waarde betekent must-reboot == true.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOSOptions
Meer informatie
Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
265829 Het onderdeel Software werkt niet na de installatie van Internet Explorer 5.5 of Internet Explorer 6 in Windows 2000
315341 Windows XP bijwerken (opnieuw installeren) vanuit de bestaande installatie
292175 Windows 2000 bijwerken vanuit de bestaande installatie

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of u kunt ons een e-mail sturen.
repareren corrigeren oplossen
Właściwości

Identyfikator artykułu: 266668 — ostatni przegląd: 09/11/2011 21:10:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kb3rdparty kbprb kbmsifixme kbfixme KB266668
Opinia