Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een opstartdiskette maken in Windows ME

Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een opstartdiskette maakt in Windows Millennium Edition (ME).
Meer informatie
Een opstartdiskette te maken:
  1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Software.
  3. Open het tabblad Opstartdiskette in het dialoogvenster Eigenschappen voor Software.
  4. Klik op Diskette maken om de opstartdiskette te maken.

    Opmerking In bepaalde omstandigheden kan gevraagd worden om de cd-rom met Windows ME wanneer u op Diskette maken klikt. Dit kan gebeuren wanneer de installatiebestanden die benodigd zijn om de opstartdiskette te maken, zich niet op de vaste schijf bevinden.
  5. Wanneer gevraagd wordt om een geformatteerde diskette in het diskettestation te plaatsen, klikt u op OK om te bevestigen dat de inhoud van de diskette mag worden overschreven.
  6. Als de procedure voor het maken van de opstartdiskette is voltooid, verwijdert u de diskette uit het diskettestation.
In tegenstelling tot Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows 98 Tweede editie, wordt het programma voor het maken van de opstartdiskette (Fat32ebd.exe) niet meegeleverd op de detailhandelsversie van de cd-rom met Windows ME.

ebd emergency boot disk
Eigenschappen

Artikel-id: 267287 - Laatst bijgewerkt: 10/04/2004 16:54:10 - Revisie: 1.1

Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbfaq kbhowto KB267287
Feedback