Outlook Express: Afwezigheidsassistent is niet beschikbaar in Outlook Express

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL267880
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Raadpleeg voor informatie over de verschillen tussen de e-mailclients Microsoft Outlook Express en Microsoft Outlook het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
257824 OL2000: Differences Between Outlook and Outlook Express
Samenvatting
De Afwezigheidsassistent is niet beschikbaar in Outlook Express Door berichtregels toe te passen kunt u mogelijk dezelfde functionaliteit bereiken.
Meer informatie
De Afwezigheidsassistent is een functie in Microsoft Outlook waarmee u automatisch kunt antwoorden op e-mailberichten die u worden toegestuurd wanneer u niet beschikbaar bent. In Outlook Express is deze functionaliteit niet aanwezig. Als u in Outlook Express dezelfde functionaliteit wilt bereiken als die van de Afwezigheidsassistent, stelt u eerst een afwezigheidsbericht en vervolgens een afwezigheidsregel op. Verder dient u te eraan te denken dat deze functie alleen werkt wanneer Outlook Express actief is en u bent aangemeld op de e-mailserver.

Een afwezigheidsbericht opstellen

 1. Start Outlook Express.
 2. Klik op Bestand, op Nieuw en vervolgens op E-mailbericht.
 3. Typ het bericht dat u wilt gebruiken als afwezigheidsbericht, klik op Bestand en klik op Opslaan als.
 4. Typ een naam voor het e-mailbericht in het vak Bestandsnaam, selecteer de map waarin u het e-mailbericht wilt opslaan en klik op Opslaan.
 5. Sluit het bericht en ga verder met de stappen voor het opstellen van de afwezigheidsregel.

Een afwezigheidsregel opstellen

 1. Start Outlook Express.
 2. Wijs in het menu Extra de optie Berichtregels aan en klik op E-mail.
 3. Klik op Nieuw.
 4. Schakel in de vervolgkeuzelijstSelecteer de criteria voor de regelhet selectievakje Voor alle berichten in.
 5. Schakel in de vervolgkeuzelijstSelecteer de acties voor de regelhet selectievakjeBeantwoorden met een bepaald berichtin.
 6. Klik in de vervolgkeuzelijst Regelbeschrijving op een bepaald bericht.
 7. Ga in het dialoogvenster Openen naar het bestand dat u een naam hebt gegeven in het gedeelte 'Een afwezigheidsbericht opstellen', klik op het bestand en klik op Openen.
 8. Typ in het vakNaam van de regeleen naam voor de regel en klik op OK.
 9. Klik op OK om het dialoogvenster Berichtregels te sluiten.
U kunt de regel testen door uzelf een bericht te sturen vanuit een andere e-mailaccount. Wanneer u uzelf een e-mailbericht stuurt vanuit dezelfde e-mailaccount, worden in Outlook Express geen regels toegepast.
Eigenschappen

Artikel-id: 267880 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 20:57:12 - Revisie: 2.1

Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 2, Microsoft Outlook Express 5.01 Service Pack 1, Microsoft Outlook Express 4.0, Microsoft Outlook Express 5.01

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB267880
Feedback