FIX: Wanneer u een patch toepast, moet Windows Installer de oorspronkelijke bronbestanden hebben

Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Als u een patch uitvoert op een bestaand programma dat met Windows Installer werd geïnstalleerd, wordt naar de bronbestanden van de oorspronkelijke installatie gevraagd. U wordt gevraagd de bronbestanden van de oorspronkelijke schijf te gebruiken, ook al zijn die voor de patch zelf niet nodig.
Oorzaak
Meestal is voor de uitvoering van patches de bron nodig om de benodigde bestanden opnieuw te installeren. Voor patches gelden de bestandsversieregels van Windows Installer wanneer u moet beslissen of een bepaald bestand dat deel uitmaakt van een functie die wordt bijgewerkt, opnieuw moet worden geïnstalleerd.

Deze vraag om de bron terwijl er geen bestanden opnieuw hoeven te worden geïnstalleerd, is het gevolg van een fout in het patch-algoritme van Windows Installer.
Oplossing
Als u de oorspronkelijke installatie vanaf een netwerkstation uitvoert, kunnen de benodigde bestanden door Windows Installer worden gelokaliseerd. Maar dan moet de netwerklocatie wel beschikbaar zijn bij het uitvoeren van de patch, zodat de bronbestanden kunnen worden gevonden. Als u de oorspronkelijke installatie vanaf cd-rom hebt uitgevoerd en die cd-rom is nog beschikbaar, plaatst u deze desgevraagd in het station.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat deze fout kan optreden in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.

De onterechte vraag naar de oorspronkelijke installatiebron bij uitvoering van een patch voor Windows Installer is verbeterd in Windows Installer versie 2.0. In Windows Installer 2.0 kunt u worden gevraagd naar de oorspronkelijke installatiebron bij uitvoering van een patch.

De vraag naar de oorspronkelijke installatiebron kan in elk van de volgende situaties optreden:
  • Als de functie waarvoor een patch moet worden geïnstalleerd, onderdelen bevat met bestanden zonder versienummer die niet op deze computer zijn gewijzigd, heeft Windows Installer de bron nodig. Dit geldt niet als de bestanden zonder versienummer zijn vermeld in de juiste MsiFileHash-tabelingangen in het oorspronkelijk installatiepakket.
  • Wanneer u tijdens het toepassen van de patch de standaardactie ResolveSource Windows Installer aanroept vanuit een aangepaste actie.
  • Wanneer u tijdens het toepassen van de patch de standaardactie ResolveSource Windows Installer aanroept vanuit de oorspronkelijke productinstallatie.
  • Als de functie waarvoor een patch moet worden geïnstalleerd, op dit moment is ingesteld op Run-From-Source.
    Als een functie is ingesteld om te worden uitgevoerd vanaf de bron, houdt dit in dat de functie niet lokaal hoeft te worden geïnstalleerd omdat deze vanaf de oorspronkelijke installatiebron wordt uitgevoerd.
  • Als het MSI-bestand in de cache voor het product waarvoor een patch wordt uitgevoerd, op de computer ontbreekt. Dit kan zich voordoen als de bestanden in de map %windir%\installer op de computer per ongeluk zijn verwijderd door een eindgebruiker of softwareprogramma.
Meer informatie
Windows Installer 2.0 Redistributable voor Windows NT 4.0 en Windows 2000
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4B6140F9-2D36-4977-8FA1-6F8A0F5DCA8F

Windows Installer 2.0 Redistributable voor Windows 95, Windows 98 en Windows Millennium Edition
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f%20&displaylang=en
Eigenschappen

Artikel-id: 268800 - Laatst bijgewerkt: 12/01/2006 18:06:19 - Revisie: 6.0

Microsoft Windows Installer 1.0, Microsoft Windows Installer 1.1, Microsoft Windows Installer 1.2

  • kbmsccsearch kbpubtypekc kbappsetup kbbug kbfix KB268800
Feedback