Verschillen in de gebruikersprofielen in Windows

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows 2000 en Windows XP bevatten en ondersteunen gebruikersprofielen. In grote lijnen werken deze profielen in al deze Windows-versies hetzelfde. Er zijn echter enkele verschillen. Deze verschillen kunnen tot gevolg hebben dat een gebruikersprofiel van Windows 95 of Windows 98 niet kan worden gebruikt op of worden overgebracht naar een computer met Windows NT 4.x of Windows 2000. Dit geldt niet voor Windows 95- en Windows 98-clients waarop een upgrade is uitgevoerd naar Windows 2000 Professional. In dat geval worden de profielen wel geconverteerd.
Meer informatie
Hieronder volgen per besturingssysteemgroep de belangrijkste verschillen in de werking van gebruikersprofielen.

Windows 95 en 98

Wanneer u zich aanmeldt bij een computer met Windows 95 of Windows 98, wordt het gebruikersprofiel van de basismap van de gebruiker gekopieerd naar de lokale computer. Wanneer u zich afmeldt, wordt het profiel weer naar de basismap gekopieerd. De basismap wordt ingesteld in de account van de gebruiker op een computer met Windows NT 4.x Server of Windows 2000 Server, Advanced Server of Data Center. Dit pad moet voldoen aan de UNC-notatie (Universal Naming Convention) en moet bestaan vóór de implementatie. Enkele andere verschillen:
 • Geen ondersteuning voor algemene groepen.
 • Geen ondersteuning voor een centraal opgeslagen standaardgebruikersprofiel.
 • Verschillende bestanden voor het registergedeelte van gebruikersprofielen. Het bestand User.dat in de verschillende Windows-besturingssystemen is niet uitwisselbaar met het bestand Ntuser.dat in profielen van Windows NT 4.x of Windows 2000. De voornaamste reden hiervoor is dat het register, een belangrijk onderdeel van een gebruikersprofiel, niet compatibel is tussen verschillende besturingssysteemversies.
 • Gebruikersprofielen van Windows 95 en Windows 98 kunnen worden opgeslagen op NetWare-servers.

Windows NT en Windows 2000

Gebruikersprofielen in Windows NT en Windows 2000 werken in grote lijnen op dezelfde manier. Deze besturingssystemen ondersteunen lokale, zwervende en verplichte profielen. Er zijn echter enkele verschillen.
 • In Windows NT 4.x worden profielen opgeslagen in de map %SystemRoot%\Profiles.
 • In Windows 2000 wordt hiervoor de map station\Documents and Settings gebruikt. Op computers waarop een upgrade van Windows NT 4.x naar Windows 2000 is uitgevoerd, blijft de map %SystemRoot%\Profiles de opslaglocatie voor profielen.
 • In Windows NT 4.x worden dubbele accountnamen op een lager niveau afgehandeld door het volgende achtervoegsel toe te voegen aan de gebruikersnaam van het profiel, waarbij het achtervoegsel voor elke volgende aanmelding door een andere gebruiker met dezelfde naam met één wordt opgehoogd:
  .000
 • Ook Windows 2000 verwerkt dubbele accountnamen op een lager niveau, maar volgens een iets logischere methode. De gebruikersnaam van het profiel wordt uitgebreid met een achtervoegsel dat bestaat uit de naam van het domein, als de gebruikersaccount een domeinaccount is, of uit de naam van de computer, als de gebruikersaccount een lokale gebruikersaccount is. Als een andere gebruiker met dezelfde naam zich toevallig vanuit hetzelfde domein of vanaf dezelfde computer aanmeldt bij de computer, wordt door Windows 2000 het achtervoegsel .000 toegevoegd aan de domein- of computernaam. Als dit vervolgens nog een keer gebeurt, wordt het suffix .000 met één verhoogd.
 • Het algoritme voor het samenvoegen van profielen van Windows NT 4.x resulteerde eigenlijk niet in een samenvoeging, maar in een Xcopy met volledige synchronisatieondersteuning.

Zwervende profielen en afmelden in Windows 2000 en Windows XP

De standaardverwerking van zwervende profielen op het moment van afmelding door de gebruiker is gebaseerd op een tijdstempel. Bestanden of objecten in de kopie van het profiel die in de cache van de client is opgeslagen en die een ander tijdstempel hebben dan het overeenkomstige bestand op de server, worden teruggekopieerd naar de doellocatie op de profielserver.

In ieder geval worden het register (ntuser.dat) en het bestand ntuser.ini teruggekopieerd, aangezien het aanmelden of afmelden niet tot gevolg heeft dat ntuser.dat een recenter tijd/datumstempel krijgt dan de kopie in de cache op de profielserver. Als Groepsbeleid actief is, wordt het bestand ntuser.pol ook teruggekopieerd.
Eigenschappen

Artikel-id: 269378 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 21:11:33 - Revisie: 2.2

Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB269378
Feedback