Beschrijving van de algemene eigenschappen van de opdrachtregel van Office 2000 Setup

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 270920
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Het programma Office Setup accepteert een aantal optionele opdrachtregelprogramma eigenschappen die u om te bepalen gebruiken kunt hoe het Setup-programma werkt. In dit artikel worden de eigenschappen en een beschrijving van de functionaliteit van elke eigenschap.

Voor meer informatie over deze eigenschappen en hun mogelijke instellingen, Zie de sectie 'Verwijzingen' van dit artikel.

Voor een lijst met opdrachtregelopties, raadpleegt u het volgende Knowledge Base artikel:
202946 Office 2000: Setup-opdrachtregelparameters voor Office 2000
Waarschuwing: de eigenschappen in dit artikel zijn niet allemaal getest met Office 2000 en werken mogelijk niet met Office 2000. Ook kunnen sommige eigenschappen worden specifiek voor een bepaald besturingssysteem. Bijvoorbeeld werkt een eigenschap voor Microsoft Windows 2000, maar niet voor Microsoft Windows 98.
Meer informatie
Belangrijke opmerkingen:
 • Sommige van de volgende eigenschappen zijn Windows Installer Eigenschappen voor alle Windows Installer-producten en kan niet werken met Office 2000.
 • Normaal gesproken als u dezelfde Setup-opties opgeeft maar gebruiken verschillende waarden in de Setup-opdrachtregel, instellingenbestand of transformatie, instellen gebruikt de volgende regels om te bepalen welke instellingen u wilt gebruiken:

  • Als u een optie in de aangepaste installatie van Office instellen Wizard die overeenkomt met een Setup-eigenschap, de wizard stelt de bijbehorende eigenschap in het MST-bestand automatisch.
  • Als u een Setup-eigenschap in de instellingen wijzigen Deelvenster Eigenschappen van de Custom Installation Wizard, deze instelling overschrijft een corresponderende opties die u in de eerdere deelvensters van de wizard instelt. Uw gewijzigde Setup-eigenschap wordt weggeschreven naar het MST-bestand.
  • Als u opties instelt, inclusief Setup-eigenschappen in de bestand met instellingen die een conflict veroorzaken met opties in de transform, de waarden in de instellingenbestand voorrang.
  • Als u de opties op de opdrachtregel, worden deze instellingen voorrang op eventuele conflicterende waarden in een bestand met de instellingen of de transformatie.
Property Name       Description------------------------------------------------------------------------TARGETDIR         Used as the location to copy the Installer             installation package during an administrative              installation.ALLUSERS         Determines where configuration information will             be stored. ARPCOMMENTS        Provides Comments for the Add/Remove Control             Panel. ARPCONTACT        Provides Contact for the Add/Remove Control             Panel. ARPNOREPAIR        Disables the Repair button in the Programs              Wizard. ARPPRODUCTICON      Specifies the primary icon for the installation             package. ARPREADME         Provides ReadMe for the Add/Remove Control              Panel. ARPSYSTEMCOMPONENT    Prevents display of application in Add/Remove             programs list. ARPURLINFOABOUT      URL for application's home page. ARPURLUPDATEINFO     URL for application update information. ARPNOMODIFY        Disables functionality that would modify the             product from the Add/Remove Control Panel. ARPNOREMOVE        Disables functionality that would remove the             product from the Add/Remove Control Panel. DISABLEADVTSHORTCUTS   Set to disable the generation of certain             shortcuts supporting installation-on-demand. DISABLEMEDIA       Prevents the installer from registering media              sources, such as a CD-ROMs, as valid sources              for the product. DISABLEROLLBACK      Disables rollback for the current configuration. INSTALLLEVEL       Initial "level" at which features will be             installed. PROMPTROLLBACKCOST    Action if there is insufficient disk space for             the installation. REBOOTPROMPT       Suppresses the display of prompts for reboots              to the user. Any reboots that are needed happen             automatically. SHORTFILENAMES      Causes short file names to be used. TRANSFORMS        List of transforms to be applied to the database. TRANSFORMSSECURE     Setting the TRANSFORMSECURE property to 1              informs the installer that transforms are to              be cached locally on the user's computer in a             location where the user does not have write              access. LIMITUI          UI level capped as Basic. If LIMITUI is set,              the ARPNOMODIFY property should be set as             well.ADDLOCAL         List of features to be installed locally. The              list of features comes from FileList.xls of the              ORK. ADVERTISE         List of features to be advertised. The list of             features comes from FileList.xls of the ORK. ADDDEFAULT        List of features to be installed in their              default configuration. The list of features              comes from FileList.xls of the ORK.ADDSOURCE         List of features to be run from source. The              list of features comes from FileList.xls of the             ORK.REMOVE          List of features to be removed. The list of             features comes from FileList.xls of the ORK.REINSTALL         List of features to be reinstalled. REINSTALLMODE       A string containing letters that specify the              type of reinstall to perform. COMPADDLOCAL       List of component IDs to be installed locally. COMPADDSOURCE       List of component IDs to run from source media. FILEADDDEFAULT      Property List of file keys of files that are to             be installed in their default configuration. FILEADDLOCAL       List of file keys of the files to be run locally. FILEADDSOURCE       List of file keys to be run from the source             media. NOUSERNAME        Suppresses the automatic setting of the USERNAME              property. NOCOMPANYNAME       Suppresses the automatic setting of the USERNAME              property. ARPHELPLINK        Internet address, or URL, for technical support. ARPHELPTELEPHONE     Technical support phone numbers. COMPANYNAME        Organization of user performing the installation. PIDKEY          Part of the Product ID entered by user. USERNAME         User performing the installation. DONOTMIGRATEUSERSETTING  Directs Setup to not copy the user's              application settings when upgrading from an              earlier version.INSTALLIME        Installs the Input Method Editor (IME). If this             property is set to False, the IME is not             installed during Office installation. If the             property is not set, the IME is installed.             This property only applies to versions of Office             that include the IME.			INSTALLLANGUAGE      Language used by Setup to configure              language-dependent user settings. INSTALLLOCATION      Installation location. Default for Office 2000              is /Microsoft Office in the user's Program Files             folder.NOPROFILESETTINGS     Setup does not copy the settings from the OPS              file in the transform to the user's computer.OPCREMOVAL        Disables the action by Setup of removing              earlier versions of Office. If the setting is              OFF, earlier versions of Office will not be             removed.SKIPREMOVEPROGRAMSDIALOG Hides the Remove Previous Versions panel of             Office Setup.SOURCELIST        Specifies a list of network server shares for              the Windows Installer to search if the primary             server is unavailable. This list is equivalent              to the list in the Identify Additional Servers             panel of the Custom Installation Wizard.              Separate multiple server shares with semi-colons.CUSTOMINSTALLDESCRIPTION Descriptive text displayed by Setup for the             Custom installation option. CUSTOMINSTALLHEADER    Text displayed above the Custom installation             option button in Setup. CUSTOMINSTALLTEXT     Text used for the Custom installation option             button in Setup. TYPICALINSTALLDESCRIPTION Descriptive text displayed by Setup for the              Typical installation option. TYPICALINSTALLHEADER   Text displayed above the Typical installation              option button in Setup when you are installing              Office. TYPICALINSTALLTEXT    Text used for the Typical installation option             button in Setup when you are installing Office. TYPICALUPGRADEHEADER   Text displayed above the Typical installation              option button in Setup. TYPICALUPGRADETEXT    Text used for the Typical installation option             button in Setup when running in maintenance mode. OUTLOOKASDEFAULTAPP    Registers Outlook as the default manager of             various types of information. NOIE           Directs Internet Explorer 5 Setup to not upgrade             to Internet Explorer 5 during Office Setup. This             is the same action that Setup performs if the              user chooses not to install Internet Explorer 5              during Office Setup. IEMODE          Directs the Internet Explorer 5 Setup to use              the specified upgrade mode. Use the Internet              Explorer 5 Administrator Kit to customize which             Internet Explorer 5 components are installed in              each mode. IEXVALUE         By default, when Setup installs Internet              Explorer 5 on the user's computer, it registers             Internet Explorer 5 as the default browser and              installs icons for Internet Explorer 5 on the             user's computer. IESETUPLOCATION      Contains the file path of Internet Explorer 5              Setup.SKIPDIALOG        Hides the Internet Explorer 5 installation              panel of Office Setup.ALTERNATEMSOFFICEDIR   Specifies an alternate installation location to              be used if the folder specified by the              INSTALLLOCATION property contains an Access 97             runtime application. The default value is              Office2K.REBOOT          Specifies whether the computer is to be rebooted              during or at the end of intallation. Three              options are available:             Force: Always prompt for a reboot at the end of              the installation.              Suppress: Suppress prompts for a reboot at the              end of the installation.              ReallySuppress: Suppress all prompts for reboots              during the installation initiated by ForceReboot              and all prompts at end of the installation.				
Referenties
Alle eigenschappen die in dit artikel worden beschreven in een van de volgende locaties met meer informatie over de beschikbare instellingen:
 • Het bestand Setupref.xls van Microsoft Office 2000 Resourcekit
 • Het bestand FileList.xls van Microsoft Office 2000 Resourcekit
 • On line Help, Msi.chm, van Windows Installer 1.1 Software Development Kit (SDK)
 • Het bestand Readme.doc van het Microsoft Office 2000 Resource Kit.

Setupref.xls en Filelist.xls

U kunt ook het bestand Offinfo.exe uit de ORK-hulpprogramma downloaden site op het volgende webadres: Wanneer u Offinfo.exe uitvoert op uw computer, Setupref.xls en FileList.xls worden opgehaald. Dit is een Microsoft Excel-werkmap met een complete lijst met Setup-schakelopties en -eigenschappen.

Readme.doc voor de ORK

Het bestand Readme.doc voor de Microsoft Office 2000 Resource Kit u kunt downloaden vanaf de volgende website:
OFFICE 2000

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 270920 - Laatst bijgewerkt: 01/10/2015 12:46:27 - Revisie: 4.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproperties kbhowto kbsetup kbmt KB270920 KbMtnl
Feedback