Alleen de tekst boven aan de webpagina wordt afgedrukt

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL272518
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
BELANGRIJK : dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.
Symptomen
Wanneer u een webpagina wilt afdrukken vanuit Microsoft Internet Explorer 5.5, wordt alleen de volgende tekst afgedrukt:
Titel van de pagina
1 van 1

URL
Datum
Deze tekst kan omgeven zijn door een kader met een dunne zwarte lijn. Als u Internet Explorer 6.0 gebruikt, wordt slechts een gedeelte van de pagina afgedrukt en wordt deze pagina doorgaans meerdere keren afgedrukt. Bovendien worden webpagina's mogelijk onjuist weergegeven in het venster Afdrukvoorbeeld.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden als de functie voor opmaakmodellen uitgeschakeld is. Deze functie is uitgeschakeld als in het register een item 'Use StyleSheets' aanwezig is dat is ingesteld op 'No'.
Oplossing
WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.


U kunt het gebruik van opmaakmodellen inschakelen door het item 'Use StyleSheets' te verwijderen of door de waarde voor dit item van 'No' in 'Yes' te veranderen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.
 2. Typregediten klik op OK .
 3. Zoek de volgende registersleutel en klik erop:
  HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Internet/Explorer/Main
 4. Als Use StyleSheets in het rechterdeelvenster van Register-editor wordt weergegeven, voert u een van de volgende stappen uit:
  • Klik met de rechtermuisknop op Use StyleSheets en vervolgens op Verwijderen als u dit item wilt verwijderen.
   -of-
  • Wijzig de waarde van 'No' in 'Yes'. Hiertoe dubbelklikt u op Use StyleSheets, verandert u 'No' in 'Yes' en klikt u op OK.
 5. Sluit Register-editor.OPMERKING: als dit item niet aanwezig is, kunt u opmaakmodellen gebruiken.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
Meer informatie
Als u meer informatie wilt over de instelling voor opmaakmodellen, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
183717 Unable to Enable or Disable Style Sheets in Internet Explorer

192337 Unable to View Contents After Enabling View as Web Page

216299 Download Button Unavailable on Windows Update Web Site


OPMERKING: in Internet Explorer 5.5 treedt hetzelfde probleem op wanneer u een e-mailbericht afdrukt. U kunt dit probleem oplossen door de waarde voor Use StyleSheet te wijzigen van 'No' in 'Yes'.
Eigenschappen

Artikel-id: 272518 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 16:55:55 - Revisie: 3.1

 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB272518
Feedback