Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Microsoft Dynamics CRM 2011-updatepakket 11

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2739504
Inleiding
Updatepakket 11 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar Dit artikel beschrijft de hotfixes en updates die in dit updatepakket zijn opgenomen. Dit updatepakket is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door Microsoft Dynamics CRM 2011.

Opmerking In het vorige updatepakket (Update Rollup 10 voor Microsoft Dynamics CRM 2011) is extra ondersteuning en functionaliteit geïntroduceerd. Ga naar de volgende Microsoft-websites voor meer informatie hierover:
Update 10 bevat prestatieverbeteringen bij het ophalen van meerdere query's en voor de functie Snelzoeken. Zie voor meer informatie de secties "Optimaliseren van de prestaties van query's op grote gegevenssets" en 'Optimaliseren van de prestaties van query's voor snel zoeken' van de volgende whitepaper van Microsoft:
Meer informatie

Build-nummer en bestandsnamen voor dit updatepakket

RolluppakketBuild-nummerBestandsnaam (32-bits versies)Bestandsnaam (64-bits versies)
Microsoft Dynamics CRM 2011-Server5.0. 9690.2839Niet van toepassingCRM2011-Server-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 voor Microsoft Office Outlook5.0. 9690.2838CRM2011-Client-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-Client-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router5.0. 9690.2835CRM2011-Router-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Rapportbewerkingsuitbreiding van Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835CRM2011-biedingen-KB2739504 -LangID-i386.exeNiet van toepassing
Taalpakket voor Microsoft Dynamics CRM 20115.0. 9690.2835CRM2011-Mui-KB2739504 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2739504 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 Reporting Extensions5.0. 9690.2835Niet van toepassingCRM2011-Srs-KB2739504 -LangID-amd64.exe

Informatie over updatepakket

Updatepakket 11 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar voor interne klanten op 11 oktober 2012.

Het volgende bestand kan worden gedownload vanaf het Microsoft Download Center:
DownloadenHet pakket 2739504 nu downloaden.

Releasedatum: 11 oktober 2012

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base: 119591 Het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden van online-services Microsoft heeft dit bestand gescand op virussen. Microsoft heeft de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd geplaatst. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand voorkomen.

Installatie-informatie

Belangrijk Een database die is gemaakt met Microsoft Dynamics CRM 2011 updatepakket 6 of een latere versie kan niet worden geïmporteerd in een implementatie van Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 of een eerdere versie. Dit scenario wordt niet ondersteund.

Windows Update-installatie

U kunt Windows Update gebruiken om Update Rollup 11 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 automatisch te installeren . Updatepakket 11 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar via Windows Update op 23 oktober 2012.

U kunt Windows ook instellen om automatisch de aanbevolen updates installeren. Deze instelling kan niet-kritieke problemen oplossen en uw computerervaring verbeteren. Optionele updates worden niet gedownload of automatisch geïnstalleerd.

Voor meer informatie over de typen updates die Microsoft publiceert, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:
Om Updatepakket 11 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 via Windows Update te installeren, voert u de volgende stappen uit:
 1. Klik op Starten typ Update in het vak Zoekopdracht starten . Klik in de lijst met resultaten op Windows Update.
 2. Klik in het navigatievenster op controleren op updates en wacht terwijl Windows controleert op de nieuwste updates voor uw computer.
 3. Als u een bericht ontvangt waarin wordt gemeld dat belangrijke updates beschikbaar zijn, of dat u vraagt bericht te bekijken van belangrijke updates, kunt u de belangrijke updates weergeven en selecteren die u kunt installeren.
 4. Klik in de lijst op een belangrijke update voor meer informatie. Schakel het selectievakje in voor de updates die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.
 5. Klik op updates installeren.
 6. Lees en accepteer de licentievoorwaarden en klik op Voltooien (als de update vereist is voor deze actie). Als u om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, typt u het wachtwoord. Als u om bevestiging wordt gevraagd, moet u een bevestiging geven.

Let erop dat de update Rollup 11 bijwerken voor onderdelen van Microsoft Dynamics CRM-Server niet worden geboekt naar Windows Update. Alle andere onderdelen worden hier wel gepost.

Handmatige installatie

Als u Update Rollup 11 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 handmatig wilt installeren, voert u de volgende stappen uit:

Updatepakket 11 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar via Windows Update op 23 oktober 2012.
 1. Ga naar de volgende website van Microsoft Update-catalogus:
 2. In de Zoeken typt u2739504, en klik op Zoeken.
 3. Klik op Add de update toevoegen aan het winkelmandje.
 4. Klik op downloaden.
 5. Klik op Bladerenen geeft u de map waarnaar u de update downloaden.
 6. Klik op Doorgaanen klik vervolgens op akkoord de licentievoorwaarden voor Microsoft-Software accepteren.
 7. Wanneer de update is gedownload naar de locatie die u hebt opgegeven, klikt u op sluiten.
Voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
323166 Het downloaden van updates, stuurprogramma's en hotfixes van de Windows Update-catalogus

Meer installatie-informatie

 • Nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd, moet u alle bestaande CRM-sessies afsluit en start vervolgens een nieuwe CRM-sessie om de wijzigingen.
 • Wanneer u een taalpakket opgeheven inrichten, teruggezet de taalinstellingen van alle Microsoft Dynamics CRM-gebruikers die werken met die taal op de standaardtaal. Het inrichtingsproces opnieuw de taalinstellingen van gebruikers niet bijgewerkt. Daarom moeten gebruikers opnieuw hun taalinstellingen in het gedeelte persoonlijke opties instellen wanneer ze zich aanmelden bij Microsoft Dynamics CRM 2011.

Vereisten

U hebt Microsoft Dynamics CRM 2011 updatepakket 6 (build 5.0.9690.1992) of hoger zijn geïnstalleerd om dit updatepakket toepast. Voor meer informatie over updatepakket 6 klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2600640 Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar
Voor informatie over compatibiliteit, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2669091 Microsoft Dynamics CRM Compatibility List

Opnieuw opstarten

Als u wordt gevraagd, de computer opnieuw opstart nadat u het updatepakket toepast.

Informatie over verwijderen

Update Rollup 11 kunt u verwijderen van een server waarop Microsoft Dynamics CRM wordt uitgevoerd. Echter, u back-up uw databases voordat u Update Rollup 11 verwijdert. Ga naar de volgende websites van Microsoft Developer Network (MSDN) voor meer informatie:Houd er rekening mee dat als updatepakket 10v2 wordt toegepast op het updatepakket 10v1, CRM voor Outlook-Client opnieuw worden geconfigureerd moet als om welke reden updatepakket 10v2 wordt verwijderd.

Problemen die zijn opgelost in 11, Update Rollup voor Microsoft Dynamics CRM 2011

Updatepakket 11 bevat de volgende correcties en updates:
 • Wanneer u een organisatie van Microsoft Dynamics CRM 4.0 naar Microsoft Dynamics CRM 2011 bijwerkt, worden machtigingen voor de entiteiten SystemForm niet juist toegewezen.
 • Wanneer u de functie Betreft instellen op een e-mailbericht, bevat de Opzoekweergave alle actieve accounts. Echter, moet u kunnen instellen een andere standaardweergave voor de zoekactie.
 • De parameter WAUTH wordt niet ondersteund in het dialoogvenster Eigenschappen voor Federation-Provider in de webservice implementatie.
 • Wanneer u de functie Afdruk samenvoegen uitvoert, de CRM in loopt vast op het automatiseren van Word-services.
 • Als u de instelling van de Eerste Week van jaar in de organisatie-instellingen wijzigt, worden de wijzigingen niet beschouwd als de fetch-functionaliteit wordt gebruikt voor het ophalen van bepaalde datumgegevens die per week wordt gegroepeerd.
 • Nadat u de herinneringstijd in Outlook wijzigt, worden terugkerende afspraken zijn beschadigd.
 • Wanneer u een snelle zoekopdracht op de weergave activiteiten uitvoert, kan de zoekopdracht onverwachte resultaten kan leiden.
 • CRM linten in Outlook 2010 kunt u niet verbergen.
 • De lijst van het adresboek synchroniseren entiteit wordt niet gefilterd door de beveiligingsmachtigingen.
 • Bij het uitvoeren van bulkbewerkingen in Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook traag.
 • Wanneer u een website CRM in een implementatie van de verificatie vorderingen, kan de verificatie-Engine de aanvraag afwijzen. In deze situatie wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  404 - bestand of directory niet gevonden.
 • Wanneer u naar de Discovery-service bladert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  De server was kan het verzoek door een interne fout.
  Dit probleem wordt veroorzaakt door het adres in Configuratiebeheer.
 • De wizard Regels uitvoeren werkt niet in een gemengde omgeving met Microsoft Exchange Server 2003 en Exchange Server 2010.
 • Wanneer u aangepaste menu-Opties, optreden een Internet Explorer-scriptfout.
 • De zoekactie Snelzoeken standaard-datumnotatie-instelling van de gebruiker is niet van toepassing.
 • De secundaire sorteerfunctie werkt niet in een weergave in Microsoft Dynamics CRM 2011-client. Dit probleem treedt op als de registersleutel DisableMapiCaching is ingeschakeld.
 • Workflowexemplaren waarop een van Microsoft Dynamics CRM 4.0 workflow definities upgrade werken niet goed wanneer de werkstroom definities eigenaar gebruikers of teams die eigenaar.
 • De waarden gemaakt op en gewijzigd voor een record de primaire eenheid Eenhedengroepen worden gegenereerd in een onjuiste indeling in de database.
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0-client voor Outlook werkt niet goed wanneer u de client verbinding met een organisatie Dynamics CRM 2011 maakt.
 • Wanneer u een synchronisatie in Outlook 2007 met de Exchange met cache-modus is uitgeschakeld uitvoeren, probeert de synchronisatie opnieuw bevordering van CRM-e-activiteiten die zijn verzonden vanaf een webclient.
 • Wanneer u het formulier afdrukvoorbeeld sluit probeert, wordt een scriptfout optreedt. Dit probleem treedt op wanneer een tabblad met een subraster toe te is verborgen.
 • Als u een beheerde oplossing importeert, worden onverwacht controlerecords gegenereerd.
 • Dynamics CRM claims gebaseerde verificatie werkt niet met Active Directory Federation Service (ADFS) gebruikers van vertrouwde partners.
 • Nadat u de doorzoekbare instelling voor een kenmerk Dynamics CRM 2011 in het formulier editor wijzigt, worden alle velden in het formulier editor onverwacht grijs.
 • Wanneer u een oplossing die een veld bevat met de doorzoekbare waarde ingesteld op Nee importeert, wordt de instelling van het veld van de doorzoekbare niet correct bijgewerkt.
 • Tijdens de installatie van Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook op een computer waarop Windows 8 is Windows Identity Foundation (WIF) niet ingeschakeld.
 • De JavaScript-editor is wordt onverwacht beperkt tot 2.000 tekens. In dit geval een script met meer dan 2.000 tekens mogelijk afgekapt.
 • Wanneer u Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook gebruiken SQL Server CE 4.0 configureert, wordt de client vastloopt.
 • Wanneer u een oplossing importeert probeert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Het pakket kan niet worden geïmporteerd omdat het ongeldige XML bevat.
 • De zoekactie Snelzoeken mislukt en geeft geen resultaat.
 • Wanneer u een formulier, het opslaan opslaat actie mogelijk geblokkeerd door een actie voor het bijwerken van het raster van de hoofdpagina achtergrond.
 • Het volgende foutbericht vastgelegd in het traceerlogboek voor Microsoft Dynamics CRM-client:
  NullReferenceException<InvalidateItemCache></InvalidateItemCache>
 • Opslaan van een formulier wordt geblokkeerd door het vernieuwen van het raster van de hoofdpagina achtergrond.
 • Planning van een dialoogvensterformulier verschijnt nadat u een serviceactiviteit opnieuw geplande opgeslagen.
 • Dubbele detectie taak niet meer dan 12 records weergegeven en Paginanavigatie is uitgeschakeld.
 • 'Er is een fout opgetreden bij het weergeven van de records in deze weergave' foutbericht als u speciale filters incidenten.
 • De velden X en Y kan niet worden ingesteld in de grafieken in Outlook.
 • Kan geen dubbele sleutel rij invoegen in object DBO.DependencyNodeBase bij het importeren van een oplossing.
 • Dubbele afspraken worden gemaakt in Microsoft CRM-Client voor Outlook wanneer afspraak In webclient gemaakt en bewerkt in Outlook.

Hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren


11-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat hotfixes of updates u moet inschakelen of handmatig configureren.

Wizard Regels uitvoeren werkt niet in een gemengde omgeving met Exchange 2003 en Exchange 2010.

Wizard Regels uitvoeren werkt niet in een gemengde omgeving met Exchange 2003 en Exchange 2010.


Update Rollup 10 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren. Voor meer informatie over de functionaliteit van het EnableRetrieveMultipleOptimization, leest u de sectie "Optimaliseren van de prestaties van query's met grote gegevenssets" van het witboek optimaliseren en onderhouden van de prestaties van een serverinfrastructuur van Microsoft Dynamics CRM 2011 . Voor meer informatie over de functie Snelzoeken, raadpleegt u de sectie "Optimaliseren van de prestaties van snel zoeken naar query's" van het witboek optimaliseren en onderhouden van de prestaties van een serverinfrastructuur van Microsoft Dynamics CRM 2011 . Het witboek optimaliseren en onderhouden van de prestaties van een serverinfrastructuur van Microsoft Dynamics CRM 2011 downloaden, gaat u naar de volgende website van Microsoft Download Center:Update Rollup 8 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren. Als u deze hotfixes of updates wilt inschakelen of configureren op de server waarop Microsoft Dynamics CRM 2011 wordt uitgevoerd, volgt u de instructies in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
2651621 Prestaties zijn slecht wanneer u beschikbare tijdstippen zoeken gebruikt in Microsoft Dynamics CRM 2011
Updatepakket 7 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u moet inschakelen of handmatig configureren.

Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren. Volg de instructies in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel inschakelen of configureren van deze hotfixes of updates op de server waarop Microsoft Dynamics CRM 2011. Het artikel bevat stappen die u kunt volgen na de installatie van updatepakket 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 voor het opschonen van de tabel PrincipalObjectAccess wordt bijgewerkt:
2664150 Het beheren van de groei van de tabel PrincipalObjectAccess wordt bijgewerkt in CRM 2011
2741514 Verminderde prestaties bij het vastzetten van weergaven in Microsoft Dynamics CRM
5-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Update Rollup 4 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Updatepakket 3 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Update Rollup 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren. Volg de instructies in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel inschakelen of configureren van deze hotfixes of updates op de server waarop Microsoft Dynamics CRM 2011. Het artikel bevat stappen die u kunt uitvoeren voordat u updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 installeert, als u wilt bijhouden van de functionaliteit van de versie van Microsoft Dynamics CRM 2011:
2535245 Traag wanneer u RetrieveMultiple-query's uitvoeren op grote gegevenssets in Microsoft Dynamics CRM 2011
Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Hotfixes en updates die zijn uitgebracht als afzonderlijke correcties

De volgende fouten zijn opgelost en geleverde kritiek op aanvraag (COD) worden opgelost:

 • Wanneer u het dialoogvenster beheerde in een Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook opent, vindt een geheugenlek plaats. Daarnaast kan de Outlook-client vastlopen.
 • Wanneer u een script OnSave-actie op een serviceactiviteit entiteit toevoegt met behulp van Jscript bibliotheken Editor, werkt de actie OnSave niet zoals verwacht voor een serviceactiviteit record wordt bijgewerkt in de database.
 • Als u een prijslijstitem wijzigt, worden onverwacht afgesloten opportunities bijgewerkt.
 • Onverwacht afgesloten en inschakelen u de optie verzenden e-mail voor een entiteit met bestaande records niet.
 • Wanneer u een e-mailbericht dat is gevolgd in Microsoft Dynamics CRM 2011 beantwoordt, worden twee vermeldingen ingevoegd in de tabel ActivityPointerBase verkeerd.
 • Aangepaste foutberichten voor software development kit (SDK)-invoegtoepassingen worden niet weergegeven zoals verwacht. In plaats daarvan wordt een algemeen foutbericht weergegeven waarin wordt gemeld dat de ISV-code de bewerking heeft afgebroken.
 • U kunt onverwachts een bijlage van verkoopdocumentatie niet aan een aangepaste entiteit toevoegen.
 • Als u veel leden aan een marketinglijst toevoegt, verloopt dit traag. Een Internet Explorer-scriptfout kan ook optreden. Dit probleem treedt op wanneer de functionaliteit van het wisselbestand wordt gebruikt voor het opzoeken van de leden.
 • Wanneer meerdere beveiligde token services (STS) worden gebruikt voor toegang tot Microsoft Dynamics CRM 2011, wordt de parameter WHR (Home-Realm) die is toegevoegd aan de sitemap CRM onverwacht geblokkeerd door de parameter filter.
 • Stel dat u een afspraak maakt in Microsoft Dynamics CRM 2011. U kunt de afspraak in Outlook bewerken. In dit geval worden dubbele afspraken gemaakt.
 • Nadat u Update Rollup 10 toepast, treedt een fout DataContractJsonSerializer SDK in servicecontracten.
 • In Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Gebeurtenis-ID 9646: MAPI-sessie overschrijdt het maximum van 250-objecten van het type "objtmessage".
 • Wanneer u de functie Betreft instellen in Microsoft Dynamics CRM 2011-client voor Outlook uitvoert, verschijnt er een waarschuwingsbericht waarin wordt gemeld dat u niet gemachtigd bent om deze actie te ondernemen.

Update Rollup 11 bestandsgegevensBevestigingen

Microsoft Bedankt de volgende voor de samenwerking met ons om klanten te beschermen:Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2739504 - Laatst bijgewerkt: 05/14/2014 07:01:00 - Revisie: 11.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmbsmigrate kbexpertiseinter atdownload kberrmsg kbsurveynew kbmt KB2739504 KbMtnl
Feedback