VbConstants gebruiken in teken reeksen in Excel voor Mac

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 274462
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Microsoft Visual Basic for Applications bevat een aantal constanten dieu kunt in de code zoals vertegenwoordigen van bepaalde tekens "untypeable"tabs, regel invoer en regelterugloop. Dit artikel bevat informatieover het gebruik van deze constanten en informatie over problemen die u mogelijkoptreden wanneer u ze gebruikt.
Meer informatie
In de volgende tabel staan de constanten.
  Constant    Definition  -------------------------------------------------------------------  vbBack     A backspace character [Chr(8)]  vbCr      A carriage return [Chr(13)]  vbCrLf     A carriage return and line feed [Chr(13) + Chr(10)]  vbLf      A linefeed [Chr(13)]  vbNewLine   Chr(13) Platform-specific new line character, whichever         is appropriate for current platform  vbNullChar   A null character of value 0 [Chr(0)]  vbNullString  A string of value 0 [no Chr code]; note that this is         not the same as ""  vbTab     A tab character [Chr(9)]				
Notities
 • Microsoft Visual Basic Help in Excel 2001 en Excel X is onjuist, indien deze van de vorige tabel verschilt.
 • Excel 2004, zijn de volgende VbConstants toegevoegd:
  • vbFormFeed; Chr(12); niet nuttig in Microsoft Windows of op de Macintosh
  • vbVerticalTab; Chr(11); niet nuttig in Windows of op de Macintosh
U kunt deze constanten overal in Visual Basic-code waarinze worden weer gegeven. Bijvoorbeeld, kunt u ze weer een mul til inebericht in een berichtvenster zoals in het volgende voorbeeld:
  MsgBox "Hello" & vbCr & "World!"				
Zorg ervoor dat u de constanten niet aanhalings tekens tussen. Alsu kiest, verschijnt de constante in de tekenreeks in plaats van het teken dat hetDit object vertegenwoordigt.

Als u deze constanten gebruikt, ziet u de volgende problemen.

Tekst vakken en cellen

 • In Microsoft Excel voor de Macintosh, als u deze constanten gebruiken wanneer het invoegen van tekst in een tekstvak of in een cel, een vierkant teken kan in het tekstvak of de cel weer gegeven. Dit probleem treedt op als u een van de volgende constanten zijn:
     vbBack  vbCrLf						
  Dit probleem treedt bijvoorbeeld op als u de volgende regel uitvoeren code:
     ActiveCell.Value = "AAA" & vbBack & "BBB"						
  De volgende waarde in de cel weer gegeven:
  BBB AAA [vierkant teken]
  U kunt de vierkante teken verwijderen door het handmatig bewerken van de cel.
 • Als u de constante vbNullChar gebruikt, wordt tekst die volgt op de constante mogelijk afgekapt. Bijvoorbeeld, als u de volgende regel code uitvoeren:
     ActiveCell.Value = "AAA" & vbNullChar & "BBB"						
  de cel wordt weer gegeven alleen "AAA."
 • De vbCr, vbLf, vbNewLine en vbNullString constanten werken juist wanneer u tekst vakken en cellen. Bijvoorbeeld, als uitvoeren van de volgende code regel:
     ActiveCell.Value = "AAA" & vbLf & "BBB"						
  de waarde in de cel weer gegeven:
  AAA
  BBB
  Als u volgende regel code uitvoeren:
     ActiveCell.Value = "AAA" &vbNullString & "BBB"						
  de volgende waarde in de cel weer gegeven:
  AAABBB
  omdat vbNullString een teken reeks met de waarde 0 maakt (de teken reeks heeft geen lengte, zodat er niets wordt weer in de cel gegeven).
 • De constante vbTab wordt vervangen door één spatie wanneer u ze met cellen. Bijvoorbeeld, als u de volgende regel code uitvoeren
     ActiveCell.Value = "AAA" & vbTab & "BBB"						
  de waarde in de cel weer gegeven:
  AAA, BBB

Bericht vensters (MsgBox)

Alle van de constanten weer gegeven in dit artikel werken correct wanneer gebruikt in eenMsgBox, met slechts twee uitzonderingen.
 • Als u de constante vbBack, het teken niet wordt weer gegeven in de berichtvenster. Bijvoorbeeld, als u de volgende regel code uitvoeren
     MsgBox "AAA" & vbBack & "BBB"						
  het berichtvenster wordt het bericht weer gegeven:
  AAABBB
 • Als u de constante vbNullChar gebruikt, wordt tekst die volgt op de constante afgesneden.
Excel automatiseren met Visual Basic-Editor MacXLX Mac XLX XL2001 macrocode VBA VB XL

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 274462 - Laatst bijgewerkt: 11/02/2013 15:00:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Excel X voor Mac, Microsoft Excel 2001 voor Mac

 • kbnosurvey kbarchive dftsdahomeportal kbdtacode kbhowto kbmt KB274462 KbMtnl
Feedback