'Exception 03h in Module...' foutbericht bij het starten van Windows ME

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL275003
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Als het weergegeven foutbericht niet in dit artikel wordt beschreven, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base, waarin wordt verwezen naar meer artikelen over foutberichten:
315854Windows 98 en Windows ME Resource Center voor foutberichten
Als u dit artikel hebt opgeroepen in Microsoft Help en ondersteuning en het wilt afdrukken, drukt u op CTRL+P. Als u een snelmenu wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop.
Symptomen
Als u de vaste schijf hebt gedefragmenteerd met het hulpprogramma Defragmentatie (of met een hulpprogramma van derden), blijft de computer correct functioneren. Wanneer u de computer opnieuw opstart, kunnen echter de volgende foutberichten worden weergegeven:
Scandskw caused Fatal exception O3H in module user32.dll

Mprexe caused an exception 03h in module user32.dll

Statemgr caused an exception 03h in module user32.dll

Rundll32 caused an exception 03h in module user32.dll

Mstask caused an exception 03h in module user32.dll
Mogelijk krijgt u ook foutberichten van een lange reeks bronnen, die alle verwijzen naar Gdi32.dll of Winmm.dll.
Oorzaak
De volgende bestanden zijn mogelijk beschadigd door Cmapieng.vxd:
User32.dll
Gdi32.dll
Winmm.dll
Oplossing
Network Associates heeft een patch beschikbaar voor gebruikers van Windows ME. Als u een patch wilt, bezoekt u de volgende website van Network Associates:

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:
 1. Plaats de opstartdiskette van Windows ME in het diskettestation en start de computer opnieuw op. Als u niet over een opstartdiskette voor Windows ME beschikt, kunt u in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel lezen hoe u zelf een opstartdiskette maakt:

  267287Een opstartdiskette maken in Windows ME
 2. Klik in het opstartmenu op Computer opstarten met CD-ROM-ondersteuning
.
 3. Typ de volgende opdrachten en druk na elke opdracht op ENTER. Vervang Windows door de naam van de map waarin Windows is geïnstalleerd:
  c:
  cd windows\system
  ren user32.dll user32.dlx
  ren gdi32.dll gdi32.dlx
  ren winmm.dll winmm.dlx
  a:
  smartdrv.exe
  ext.exe
 4. Wanneer u wordt gevraagd het pad naar de Windows CAB-bestanden in te voeren, typt u cd-rom-station:\win9x, waarbij cd-rom-station de stationsletter van het cd-rom-station is. Druk vervolgens op ENTER. Wellicht moet u een andere stationsletter opgeven wanneer u een opstartdiskette gebruikt. Opmerking Bij sommige OEM-installaties van Windows ME worden de CAB-bestanden op de vaste schijf opgeslagen. De standaardlocatie van deze CAB-bestanden is C:\Windows\Options\Install en dit is dan ook het pad dat u kunt opgeven als u wordt gevraagd het pad naar de Windows CAB-bestanden in te voeren. Als de CAB-bestanden zich echter niet op deze locatie bevinden, en u niet beschikt over een cd-rom met Windows ME, neemt u contact op met de hardwarefabrikant om de locatie van de bestanden vast te stellen.
 5. Wanneer het bericht 'Please enter the name(s) of the files you want to extract' verschijnt, typt u user32.dll gdi32.dll winmm.dll en drukt u op ENTER.
 6. Wanneer het bericht 'Please enter the path to extract to' verschijnt, typt u station:\Windows\system, waarbij u station:\Windows vervangt door het station en de map waarin Windows is geïnstalleerd. Druk vervolgens op ENTER.
 7. Bekijk de gegevens op het scherm. Als deze correct zijn, drukt u op Y en vervolgens op ENTER.
 8. Typ de volgende opdrachten en druk na elke opdracht op ENTER. Vervang Windows door de naam van de map waarin Windows is geïnstalleerd:
  c:
  cd \Windows
  ren cmapieng.vxd cmapieng.vxx
  Opmerking als het bestand Cmapieng.vxd niet voorkomt in de map C:\Windows, controleert u na het opnieuw opstarten van Windows of dit bestand zich in de map C:\Program Files\Cybermedia bevindt en geeft u het bestand vervolgens een andere naam. U kunt ook het hulpprogramma voor systeemconfiguratie gebruiken om aan te geven dat het bestand Cmapieng.vxd niet moet worden geladen. Als u meer informatie wilt over het gebruik van het hulpprogramma Systeemconfiguratie voor het uitschakelen van opstartitems, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel weer te geven in de Microsoft Knowledge Base:
  267288Windows Millennium Edition schoon opstarten
 9. Start de computer opnieuw op.
 10. Defragmenteer de vaste schijf opnieuw.


Veelgestelde vragen over dit probleem

V: Bestaat er een patch voor dit probleem?
A: Ja, Network Associates heeft een patch beschikbaar voor gebruikers van Windows ME. Als u een patch wilt, bezoekt u de volgende website van Network Associates:
V: Ik heb geen opstartdiskette ontvangen bij de computer, hoe kom ik aan zo'n diskette?
A: In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt beschreven hoe u een opstartdiskette voor Windows ME maakt:

267287Een opstartdiskette maken in Windows ME

V: Hoe weet ik of ik deze patch nodig heb?
A: Kijk of het bestand Cmapieng.vxd op uw computer staat. Als dat het geval is, moet u de patch installeren. Als het bestand niet op uw computer staat, hoeft u de patch niet te installeren. U kunt zoeken naar bestanden op uw computer door te klikken op Start, Zoeken aan te wijzen en te klikken op Bestanden of mappen. Typ vervolgens de naam van het bestand dat u wilt zoeken (of van een map die u wilt zoeken). Klik in de lijst Zoeken in op het station, de map of het netwerk waarin u wilt zoeken en klik op Nu zoeken.


V: Het bestand Cmapieng.vxd staat niet op mijn computer, maar er verschijnen toch enkele van de beschreven foutberichten. Wat moet ik doen?
A: Ga naar het Windows 98 en Windows Me Error Message Resource Center voor hulp bij andere foutberichten:


V: Wat moet ik doen als ik andere problemen heb met het hulpprogramma Defragmentatie?
A: Het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel bevat een lijst met de Microsoft Knowledge Base-artikelen die betrekking hebben op het hulpprogramma Defragmentatie:

286263Lijst met artikelen over het schijfdefragmentatieprogramma
Meer informatie
De volgende producten van Network Associates bevatten het bestand Cmapieng.vxd dat het probleem veroorzaakt:
Cybermedia's Oil Change
Uninstaller versie 5 en lager
Guard Dog versie 2.5 en lager
First Aid 97, 98 en 2000
McAfee Utilities 3.0
McAfee Office versie 2
McAfee Office 2000 (versie 3.0)
The Help Spot
De volgende versies van deze producten (vanaf oktober 2000) bevatten niet het bestand Cmapieng.vxd:
Uninstaller versie 6 en hoger
Guard Dog versie 3.0 en hoger
McAfee Utilities versie 3.1 en hoger
McAfee Office versie 3.1 en hoger


Hieronder volgt een overzicht van producten waarvoor u de patch nodig hebt om het probleem met defragmentatie in Windows ME te verhelpen:
McAfee Office 1,0
McAfee Office 2.0
McAfee Office 2000
McAfee Office 3.11***
First Aid 98**
First Aid 98 Deluxe
First Aid 2000
First Aid 2000 Deluxe
Guard Dog 2.01*
Guard Dog 2.5
Guard Dog 2.05
Internet Guard Dog 3.01
Internet Guard Dog 3.11
McAfee Utilities 3.01
McAfee Utilities 3.01
* Voor versies van Guard Dog lager dan versie 2.0 hebt u een volledige upgrade van het product nodig.

** Voor versies van First Aid lager dan First Aid 98 hebt u een volledige upgrade van het product nodig.

*** Cmapieng.vxd wordt bij deze producten op de vaste schijf geïnstalleerd, maar wordt niet in het register opgenomen. Dit probleem doet zich hier pas voor wanneer u aan het register een regel toevoegt om Cmapieng.vxd te laden.

Opmerking De patch maakt deze producten niet compatibel met Windows ME. Op de McAfee-website die hierboven is vermeld, vindt u meer informatie over een Windows ME-compatibele upgrade voor uw product.

Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
qdefrag boot startup defrag exe scandisk Maintenance Wizard user32 wmehem wmehemapr wmehemmay
Eigenschappen

Artikel-id: 275003 - Laatst bijgewerkt: 02/12/2014 01:41:39 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kb3rdparty kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbprod2web KB275003
Feedback