Prestaties van gekoppelde tabellen in Access 2002, Office Access 2003 en Office 2007

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:275085
Zie voor een Microsoft Access 2000-versie van dit artikel:261000.
Beginner: Vereist kennis van de gebruikersinterface voor één gebruiker computers.

Dit artikel geldt alleen voor Microsoft Access-database (. mdb).

Symptomen
Wanneer u een gekoppelde tabel opent in Microsoft Access 2002 in Microsoft Office Access 2003. of in Microsoft Office Access 2007 kunt u weer geven gerelateerde records in een subgegevensblad, het proces aanzienlijk langer duurt dan dit gebeurt als u de dezelfde data base in Microsoft Access 97.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als er veel gekoppelde tabellen in een data base die ook veel relaties bevat en de tabel die u opening heeft hetNaam subgegevensbladeigenschap is ingesteld op[Auto].
Oplossing
Dit probleem wilt omzeilen, stelt u de tabelNaam subgegevensbladeigenschap[Geen]. U kunt dit doen handmatig of met behulp van code.

Handmatig instellen van de eigenschap Naam subgegevensblad

Instellen van deNaam subgegevensbladeigenschap handmatig, volgt.

OpmerkingDeze stappen werken alleen op Access 2002.
 1. Open een tabel in de ontwerpweergave in de back-enddatabase.
 2. Op deWeergavemenu, klikt u opEigenschappen.
 3. Stel deNaam subgegevensbladeigenschap[GEEN].
 4. Opslaan en sluit de tabel.

Instellen van de eigenschap Naam subgegevensblad voor alle tabellen met behulp van code

U kunt een Visual Basic functie toepassingen automatisch deNaam subgegevensbladeigenschap voor alle overige tabellen in een data base[GEEN]. Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Open de back-enddatabase.
 2. Klik op het data base vensterModules, en klik vervolgens opNieuwe.
 3. Op deHulp programma'smenu, klikt u opVerwijzingen. Zorg ervoor dat deMicrosoft DAO 3. 6 Object Bibliotheekhet selectie vakje is ingeschakeld en klik vervolgens opOK.
 4. Typ of plak de volgende code in de nieuwe module.
  Sub TurnOffSubDataSheets()Dim MyDB As DAO.DatabaseDim MyProperty As DAO.PropertyDim propName As String, propVal As String, rplpropValue As StringDim propType As Integer, i As IntegerDim intCount As IntegerOn Error GoTo tagErrorSet MyDB = CurrentDbpropName = "SubDataSheetName"propType = 10propVal = "[None]"rplpropValue = "[Auto]"intCount = 0For i = 0 To MyDB.TableDefs.Count - 1  If (MyDB.TableDefs(i).Attributes And dbSystemObject) = 0 Then    If MyDB.TableDefs(i).Properties(propName).Value = rplpropValue Then       MyDB.TableDefs(i).Properties(propName).Value = propVal       intCount = intCount + 1    End If  End IftagFromErrorHandling:Next iMyDB.CloseIf intCount > 0 Then  MsgBox "The " & propName & " value for " & intCount & " non-system tables has been updated to " & propVal & "."End IfExit SubtagError:If Err.Number = 3270 Then  Set MyProperty = MyDB.TableDefs(i).CreateProperty(propName)  MyProperty.Type = propType  MyProperty.Value = propVal  MyDB.TableDefs(i).Properties.Append MyProperty  intCount = intCount + 1  Resume tagFromErrorHandlingElse  MsgBox Err.Description & vbCrLf & vbCrLf & " in TurnOffSubDataSheets routine."End IfEnd Sub
 5. Typ de volgende tekst in het venster Direct en Druk op ENTER om de functie uit te voeren:
  TurnOffSubDataSheets						
  Merk op dat na een korte tijd als de tabellen nog niet zijn bijgewerkt, verschijnt een bericht dat dat aangeeft deNaam subgegevensbladeigenschap voor niet-systeem tabellen <numberoftablesupdated> is bijgewerkt naar</numberoftablesupdated>[GEEN].
Meer informatie
Office Access 2007, Access 2003, Access 2002 en Access 2000 kunnen u een tabel gerelateerde records weer geven in een subgegevensblad. Deze functionaliteit is niet beschikbaar in Access 97. Voor het beheren van de relaties tussen de principaal en gerelateerde tabellen, het systeem vereist extra overhead die kan verhogen reactie tijd, vooral als u een data base bevat een groot aantal gekoppelde tabellen en een groot aantal relaties tussen tabellen.

De aangever tabel in een een-op-veel-relatie (de tabel aan de 'één '-zijde van de vergelijking) hebben deNaam subgegevensbladeigenschap is ingesteld op[Geen], in welk geval subgegevensbladen worden niet weer gegeven. Of deNaam subgegevensbladeigenschap kan worden ingesteld op de naam van een bepaalde gerelateerde tabel, of naar[Auto]. Als de eigenschap is ingesteld op[Auto], kunt u de gerelateerde tabel waarvan u de gewenste records selecteren om te zien wanneer u klikt op deVouwindicator van een record in de hoofd tabel. Tijdens de eigenschap[Auto], kan dit prestatie merkbaar, verminderen met name op oudere computers, wanneer de data base een groot aantal gekoppelde tabellen gebruikt. Dit probleem treedt niet bij alle tabellen zich in dezelfde de data base.

Omdat het probleem traag, factoren zoals is processor snelheid en de beschikbare systeembronnen veroorzaken een data base die adequaat uitvoert op één computer traag op een andere computer.

Microsoft biedt program meer voorbeelden ter illustratie alleen, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeer taal worden opgespoord en met de hulp programma's die worden gebruikt bent voor het maken en waarmee fouten in procedures. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen helpen verklaren de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zal deze voorbeelden om extra functionaliteit of samens tellen van procedures om te voldoen aan uw specifieke vereisten niet wijzigen.
PRB lang ACC2007

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 275085 - Laatst bijgewerkt: 02/26/2011 16:34:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbbug kbperformance kbnofix kbmt KB275085 KbMtnl
Feedback