Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een update de prestaties van het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe in Windows 7 of Windows Server 2008 R2 verbetert is beschikbaar.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2752259
Symptomen
In dit artikel wordt een update verbetert de prestaties van het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe op een computer waarop Windows 7 of Windows Server 2008 R2 geïntroduceerd. Nadat u de update installeert, worden de volgende problemen op de computer optreden opgelost:

Probleem 1
Het volgende scenario:
 • U aansluit een printer op een computer waarop Windows 7 of Windows Server 2008 R2.
 • U kunt bepaalde instellingen van de printer op de computer wijzigen.
 • Back-up van de printerinstellingen met behulp van het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe.
 • U herstellen de printerinstellingen op een tweede Windows 7- of Windows Server 2008 R2 gebaseerde computer met behulp van het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe. De beveiligingsinstellingen van de printer zijn correct teruggezet.
 • Back-up van de printerinstellingen op de tweede computer met behulp van het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe.
 • U herstellen de printerinstellingen op een computer met Windows 7 of Windows Server 2008 R2 derde met behulp van het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe.
In dit scenario worden de beveiligingsinstellingen van de printer op de derde computer niet juist hersteld. Specifiek, is de printer geconfigureerd om standaardinstellingen op de derde computer.

Opmerking Dit probleem oplossen door de update die wordt beschreven in dit artikel op de tweede en derde computers.

Probleem 2
Het volgende scenario:
 • U kunt meerdere afdrukwachtrijen maken op een computer waarop Windows 7 of Windows Server 2008 R2. U kunt bijvoorbeeld meer dan 500 afdrukwachtrijen maken op de computer.
 • U kunt het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe gebruiken back-up van de wachtrijen op de computer.
 • U terugzetten de back-up met behulp van het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe.
In dit scenario is de tijd die nodig is voor het terugzetten van de back-up is langer dan verwacht.

Probleem 3
Stel dat u het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe back-up of terugzetten van de printerinstellingen op een computer waarop Windows 7 of Windows Server 2008 R2. Herstelbare fout optreedt tijdens de bewerking voor terugzetten of back-up, en de bewerking wordt onverwacht afgebroken.

Notities
 • In deze situatie is herstelbare fout heeft betrekking op de formulieren afdrukken, de taalmonitor, de Plug-ins of de afdrukprocessors.
 • Nadat u de update op de computer, blijft het terugzetten of back-upbewerking zelfs wanneer een herstelbare fout optreedt. Nadat de bewerking is voltooid, alle herstelbare foutberichten worden geregistreerd in Logboeken als een collectieve lijst.
Probleem 4
Stel dat u het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe back-up van de printerserver van een op een computer waarop Windows 7 of Windows Server 2008 R2. De grootte van het exportbestand is groter dan 2 gigabyte (GB). In dit geval mislukt de back-upbewerking. Bovendien wordt de volgende gebeurtenis geregistreerd in het systeemlogboek:

Gebeurtenis-ID: 57

Notities
 • Het back-upbestand wordt geëxporteerd als een CAB-bestand. De bestandsgrootte van een CAB-bestand niet meer dan 2 GB aan het ontwerp.
 • Nadat u de update op de computer, wordt het back-upbestand geëxporteerd als een bestand met registervermeldingen. Het bestand met geëxporteerde registervermeldingen kunt groter zijn dan 2 GB.
 • Een back-up die wordt geëxporteerd als een bestand met registervermeldingen niet door oudere versies van het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe gebruiken. Nadat u de update op de computer, wordt de registervermelding BrmDisableOpc configureren de bestandsindeling van het geëxporteerde bestand back-up gemaakt. U kunt de registervermelding BrmDisableOpc op DWORD-waarde instellen 1 de indeling van geëxporteerde back-upbestand naar de indeling .cab-bestand herstellen. De registervermelding bevindt zich onder de volgende registersubsleutel:
  \HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
Oplossing

Informatie over hotfixes

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar via Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld om alleen het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Deze hotfix alleen uit op systemen waarop de in dit artikel beschreven probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als u de hotfix downloaden, is er een sectie 'Hotfix downloaden beschikbaar' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er nog andere problemen optreden of als er troubleshooting vereist is, moet u mogelijk een afzonderlijk serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor deze specifieke hotfix komen. Ga naar de volgende Microsoft-website voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken: Opmerking Het formulier 'Hotfix gedownload' geeft de talen waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar.

Vereisten

Deze hotfix moet worden uitgevoerd één van de volgende besturingssystemen:
 • Windows 7
 • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1)
Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het verkrijgen van een servicepack voor Windows 7 of Windows Server 2008 R2:
976932Informatie over servicepack 1 voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Registergegevens

Deze hotfix hoeft u geen wijzigingen aanbrengen in het register.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten, nadat u deze hotfix toepast.

Vervanging van hotfixes

Deze hotfix vervangt geen eerder uitgebrachte hotfix.

Informatie over

De algemene versie van deze hotfix installeert bestanden met de kenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in UTC (Coordinated Universal Time). De datums en tijden voor deze bestanden op uw lokale computer worden weergegeven in uw lokale tijd met uw huidige bias zomertijd (DST). Bovendien kunnen de datums en tijden veranderen wanneer u bepaalde bewerkingen op bestanden uitvoeren.
Opmerkingen over bestandsinformatie in Windows 7 en Windows Server 2008 R2
Belangrijk Hotfixes voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2 hotfixes worden opgenomen in dezelfde pakketten. Echter worden op de pagina aanvraag Hotfix hotfixes vermeld onder beide besturingssystemen. Selecteer de hotfix die wordt vermeld onder 'Windows 7/Windows Server 2008 R2' op de pagina voor het aanvragen van het hotfix-pakket van toepassing op een of beide besturingssystemen is. Altijd verwijzen naar de sectie 'Van toepassing op' in de artikelen te bepalen van het besturingssysteem dat elke hotfix van toepassing is.
 • De bestanden die gelden voor een specifiek product, SR_Level (RTM, SPn) en servicestructuur (LDR, GDR) worden geïdentificeerd door het nummer van de versie zoals aangegeven in de volgende tabel:
  VersieProductMijlpaalServicestructuur
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 en Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 en Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.22xxxWindows 7 en Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend die oplossingen die alom worden vrijgegeven aan adres wijdverbreide kritieke problemen. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op oplossingen.
 • De MANIFEST-bestanden (.manifest) en MUM-bestanden (.mum) die zijn geïnstalleerd voor elke omgeving zijn afzonderlijk vermeld in de sectie 'Aanvullende bestandsinformatie voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2'. MUM- en MANIFEST-bestanden, en de bijbehorende beveiligingscatalogusbestanden (.cat)-bestanden zijn zeer belangrijk voor het statusbeheer van het bijgewerkte onderdeel. De beveiligingscatalogusbestanden, waarvan de kenmerken niet worden vermeld, zijn ondertekend met een digitale handtekening van Microsoft.
Voor alle ondersteunde x 86 versies van Windows 7
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformServicestructuur
Localspl.dll6.1.7601.22104775,16831-Aug-201216: 46x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-BLZ.OOLER-CORE-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012: 21x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-BLZ.OOLER-CORE-LOCALSP
Met Printbrm.exe6.1.7601.2210420,99231-Aug-201215: 56x 86Niet van toepassing
Printbrmengine.exe6.1.7601.22104243,20031-Aug-201215: 56x 86Niet van toepassing
Printbrmps.dll6.1.7600.1638513,31214-Jul-200901: 16x 86Niet van toepassing
Printbrmui.exe1.0.0.066,04831-Aug-201215: 56x 86Niet van toepassing
Voor alle ondersteunde x 64 versies van Windows 7 en Windows Server 2008 R2
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformServicestructuur
Localspl.dll6.1.7601.22104965,12031-Aug-201217: 42x 64AMD64_MICROSOFT WINDOWS BLZ.OOLER-CORE-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751439,42420-Nov-201013: 27x 64AMD64_MICROSOFT WINDOWS BLZ.OOLER-CORE-LOCALSP
Met Printbrm.exe6.1.7601.2210421,50431-Aug-201216: 47x 64Niet van toepassing
Printbrmengine.exe6.1.7601.22104295,93631-Aug-201216: 48x 64Niet van toepassing
Printbrmps.dll6.1.7600.1638519,45614-Jul-200901: 41x 64Niet van toepassing
Printbrmui.exe1.0.0.071,68031-Aug-201216: 48x 64Niet van toepassing
Localspl.dll6.1.7601.22104775,16831-Aug-201216: 46x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-BLZ.OOLER-CORE-LOCALSP
Winprint.dll6.1.7601.1751430,20820-Nov-201012: 21x 86X86_MICROSOFT-WINDOWS-BLZ.OOLER-CORE-LOCALSP

Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem is in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Meer informatie
Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over afdrukservices migreren:Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het opdrachtregelprogramma Printbrm.exe:Klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over terminologie voor software-update:
824684Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om software-updates voor Microsoft te beschrijven

Extra bestandsinformatie

Aanvullende bestandsinformatie voor Windows 7 en Windows Server 2008 R2

Extra bestanden voor alle ondersteunde x 86 versies van Windows 7
BestandsnaamX86_008819fbdc5b938b96213bf908abcba8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_98f4853e62544f6c.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte711
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 00
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_149dfa02b693dea7c713089816b77efb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_f4778213711827ee.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte712
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 00
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_8484612beaccdf018693ffc91b209ae4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_b5f0f6f365fd4145.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte718
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 00
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-d...le-opc-voor-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_f98bb72a13f1073a.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,085
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tijd (UTC)17: 15
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_32b714580a05dd9d.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte4,844
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 04
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-p...Hung-extra-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_8455ded0bcac588c.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte76,920
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 04
PlatformNiet van toepassing
Extra bestanden voor alle ondersteunde x 64 versies van Windows 7 en Windows Server 2008 R2
BestandsnaamAmd64_5b20b9fdaad15af1f588d92b32b4ff9b_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_319fb0fd368d871d.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte716
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 00
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_8484612beaccdf018693ffc91b209ae4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_120f92771e5ab27b.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte720
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 00
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_add98f1aa8750458e6cace3a9be3aac5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_03cc02372d68a4bf.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte722
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 00
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_b8ebea2f37cb7858804e8142133de4b6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_d03d686a1fb358d7.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte715
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 00
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-d...le opc voor printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_55aa52adcc4e7870.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte1,087
Datum (UTC)31-Aug-2012
Tijd (UTC)18: 12
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_8ed5afdbc2634ed3.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte4,845
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 00
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamAmd64_microsoft-windows-p...Hung-extra-printbrm_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_e0747a547509c9c2.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte76,924
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 00
PlatformNiet van toepassing
BestandsnaamX86_microsoft-windows-p...ooler-core-localspl_31bf3856ad364e35_6.1.7601.22104_none_32b714580a05dd9d.manifest
BestandsversieNiet van toepassing
Bestandsgrootte4,844
Datum (UTC)04-Sep-2012
Tijd (UTC)06: 00
PlatformNiet van toepassing

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2752259 - Laatst bijgewerkt: 10/11/2012 09:41:00 - Revisie: 3.0

Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2752259 KbMtnl
Feedback