Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van Updatepakket 3 voor System Center 2012

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2756127
Inleiding
In dit artikel worden de problemen beschreven die worden opgelost met Updatepakket 3 voor Microsoft System Center 2012. Daarnaast bevat dit artikel de installatie-instructies voor Updatepakket 3 voor System Center 2012.

Problemen die worden opgelost in Updatepakket 3 voor System Center 2012

Updatepakket 3 voor System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)

Probleem 1

Na een upgrade van System Center Data Protection Manager 2010 naar System Center Data Protection Manager 2012 worden in het tapebeheerraport achterstallige tapes niet weergegeven.

Probleem 2

System Center Data Protection Manager 2012 Client Protection wordt niet geschaald met de limieten die worden verwacht.

Probleem 3

Wanneer u probeert een client-computer opgeeft in het DPMServerName kenmerk met Windows PowerShell, Windows PowerShell loopt vast.

Probleem 4

Wanneer de naam van een Microsoft SharePoint-siteverzameling een spatie bevat en u een herstelbewerking van SharePoint op itemniveau in System Center Data Protection Manager 2012 uitvoert, mislukt de bewerking.

Probleem 5

Nadat u de naam van een SharePoint-site in System Center Data Protection Manager 2012 hebt gewijzigd, kunt u de site niet terugzetten.

Probleem 6

Het statusrapport 'SharePoint-herstelpunt' geeft onjuiste gegevens weer in System Center Data Protection Manager 2012.

Probleem 7

Bare metal recovery mislukt in bepaalde situaties.

Updatepakket 3 voor System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)

Probleem 1

Als u de 32-bits versie van Windows Internet Explorer gebruikt om een webconsole te starten, werkt het besturingselement Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.SpeedometerGaugeUIController niet goed.

Probleem 2

Wanneer u een Windows PowerShell-cmdlet uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Get-BPAModel wordt niet herkend als de naam van een cmdlet.
Probleem 3

Wanneer u probeert om een URL te wijzigen in het exemplaar van de sjabloon 'beschikbaarheid webtoepassing controleren' wordt de wijziging niet toegepast.

Updatepakket 3 voor de System Center-servicebeheer 2012 (KB2750615)

Probleem 1

Na het wijzigen van de taal van de SharePoint-site in Turks in de System Center Service Manager 2012-portal worden onverwacht de weergavetekenreeksen in het Engels weergegeven.

Probleem 2

Als u incidenten opent of sluit, treedt een geheugenlek op in de Service Manager 2012-console.

Probleem 3

Wanneer formulierbesturingselementobjecten vanuit de GC-heap zijn gedefinieerd, loopt de Service Manager 2012-console vast met een OutOfMemoryException-fout.

Probleem 4

Wanneer u de Service Manager 2012-console opent via Citrix en incidentformulieren opent, zijn de prestaties van de Service Manager 2012-console slechter dan verwacht.

Het verkrijgen en installeren van Updatepakket 3 voor System Center 2012

De updatepakketten voor System Center Data Protection Manager 2012 en System Center Operations Manager 2012 zijn verkrijgbaar via Microsoft Update.

De updatepakketten voor System Center Service Manager 2012 zijn ook beschikbaar vanaf de volgende website van Microsoft Download Center:
 • Als u de updates van Microsoft Update wilt ophalen en deze vervolgens wilt installeren, volgt u deze stappen op een systeem waarop een in aanmerking komend System Center 2012-onderdeel is geïnstalleerd:
  1. Klik op Start, en klik vervolgens op Het Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Windows Update.
  3. Klik in het venster Windows Update Online controleren op updates van Microsoft Update.
  4. Klik op Belangrijke updates zijn beschikbaar.
  5. Selecteer de toepasselijke Updatepakket 3 pakketten en klik vervolgens op OK.
  6. Klik op Updates installeren de updatepakketten installeren.
 • Ga naar de volgende Microsoft-websites om handmatig de updatepakketten van Microsoft Update-catalogus te downloaden.

  Updatepakket 3 voor System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)Updatepakket 3 voor System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)
Als u de updatepakketten handmatig wilt installeren, kunt u de volgende opdracht uitvoeren vanaf een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden:

msiexec.exe/updatePakketnaam>
Om bijvoorbeeld updatepakket 3 voor System Center Operations Manager 2012 (KB2750631) te installeren, voert u de volgende opdracht uit:

msiexec.exe /update KB2750631-AMD64-Server.msp

Installatie-instructies

Installatie-instructies voor updatepakket 3 voor System Center Data Protection Manager 2012

U installeert updatepakket 3 voor System Center Data Protection Manager 2012 als volgt:
 1. Back-up van de database System Center Data Protection Manager 2012.
 2. Installeer het updatepakket op de server waarop System Center Data Protection Manager 2012 wordt uitgevoerd. U doet dit door het bestand DataProtectionManager2012-KB2751230.exe op de server uit te voeren.

  Opmerkingen

  • Voordat u het updatepakket installeert, moet u de beheerdersconsole van System Center Data Protection Manager 2012 sluiten.
  • U moet de System Center Data Protection Manager 2012-server mogelijk opnieuw opstarten na installatie van het updatepakket.
 3. Werk de beveiligingsagenten in de beheerdersconsole van System Center Data Protection Manager 2012 bij. Gebruik hiervoor een van de volgende methoden.
  • Werk de beveiligingsagenten van de beheerdersconsole van System Center Data Protection Manager 2012 bij. Gebruik hiervoor de volgende methode:
   1. Open de beheerdersconsole van System Center Data Protection Manager.
   2. Op de Management tabblad, klikt u op de Agenten tabblad.
   3. In de Beveiligde Computer een lijst, selecteert u een computer en klik vervolgens op Update op de Actie deelvenster.
   4. Klik op Ja, en klik vervolgens op Update-agenten.

   Opmerking U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze methode hebt gebruikt om de beveiligingsagenten bij te werken.

  • Werk de beveiligingsagenten op de beveiligde computers bij. Gebruik hiervoor de volgende methode:
   1. Verkrijgen van het pakket update protection-agent van de "DPM_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.0.1915.00 ' directory op de server System Center Data Protection Manager 2012.
   2. Voer voor x86-versies van System Center Data Protection Manager 2012 op elke beveiligde computer het volgende pakket uit:
    i386\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230.exe
    Voer voor x64-versies van System Center Data Protection Manager 2012 op elke beveiligde computer het volgende pakket uit:
    amd64\1033\DPMAgentInstaller_KB2751230_AMD64.exe
    Opmerking Het pakket DPMAgentInstaller.exe is van toepassing op alle talen.

   3. Open de beheerdersconsole van System Center Data Protection Manager 2012 op de System Center Data Protection Manager 2012-server.
   4. Klik op de Management tabblad en klik op de Agenten tabblad.
   5. Selecteer de beveiligde computers, klikt u op Gegevens vernieuwen, en controleer of de versie van de agent is geïnstalleerd op de computers is 4.0.1920.00.

Installatie-instructies voor updatepakket 3 voor System Center Operations Manager 2012

Bekende problemen met deze update
 • Nadat u het updatepakket hebt geïnstalleerd op alle rollen op de server System Center Operations manager 2012, behalve op de rollen Agent en Gateway de updates worden niet weergegeven in de Toevoegen of verwijderen van programma 's een item in het Configuratiescherm.
 • Nadat u het updatepakket hebt geïnstalleerd, is het versienummer van de console niet gewijzigd. Na installatie van updatepakket 2 voor System Center Operations Manager 2012 is het versienummer van de console 7.0.8560.0, zoals verwacht.
 • Nadat u het updatepakket op een webconsole hebt geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven in Windows Internet Explorer:
  Serverfout in toepassing '/OperationsManager'.
  Om dit probleem op te lossen, sluit u Windows Internet Explorer en start u dit opnieuw.
 • Nadat u het updatepakket hebt verwijderd, treedt een System.Management.Automation.ActionPreferenceStop-uitzondering op in het script 'Agentversies ontdekken' en het script mislukt. Dit probleem wilt oplossen, wijzigt u de InstallDirectory de waarde in de subsleutel 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\System Center Operations' op C:\Program Files\System Center 2012\Operations Manager\PowerShell.
Opmerkingen over de installatie
 • Het updatepakket is beschikbaar via Microsoft Update in de volgende talen:
  • Chinees (Traditioneel)
  • Engels
  • Frans
  • Duits
  • Italiaans
  • Japans
  • Portugees (Brazilië)
  • Russisch
  • Spaans
  Sommige onderdelen zijn taalneutraal. De updates voor deze onderdelen zijn niet gelokaliseerd.
 • U moet het updatepakket uitvoeren als administrator.
 • Als u de computer niet opnieuw wilt opstarten nadat u de console-update hebt uitgevoerd, sluit u de console voordat u de update voor de consolerol uitvoert.
 • Als u een nieuw exemplaar van Microsoft Silverlight wilt starten, wist u de cache van de browser in Silverlight en start u Silverlight opnieuw.
 • Installeer het updatepakket niet direct na de installatie van de System Center 2012-server. Anders wordt de Health Service-status mogelijk niet geïnitialiseerd.
 • Als Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld, voert u de MSP-updatebestanden uit vanaf een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdheden.
 • U moet systeembeheerdersrechten hebben voor database-exemplaren voor de operationele database en het datawarehouse om updates te kunnen toepassen op deze databases.
 • Om de oplossingen voor de webconsole in te schakelen, voegt u de volgende regel toe aan het bestand %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:
<machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionkey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"></machineKey>
Opmerking Voeg de regel onder <system.web>, zoals wordt beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base (KB):</system.web>
911722 Verschijnt een foutbericht wanneer u toegang tot de ASP.NET-webpagina's waarvoor de weergavestatus ingeschakeld na de installatie van ASP.NET 1.1 ASP.NET 2.0

Ondersteunde installatievolgorde
Wij raden u aan het updatepakket te installeren in de volgende volgorde.

Opmerking Installeer het updatepakket op agenten voordat of nadat u het updatepakket op de serverinfrastructuur hebt geïnstalleerd.
 1. Installeer het updatepakket op de volgende serverinfrastructuur:
  1. Beheerserver of -servers
  2. Gatewayservers
  3. Rapportservers
  4. Computers met webconsoleserverrol
  5. Computers met bewerkingsconsolerol
 2. Importeer de beheerpakketten handmatig.
 3. Voer de agentupdate uit op handmatig geïnstalleerde agenten of push de installatie vanuit de weergave In behandeling in de bewerkingsconsole.

Opmerking Als de functie Verbonden MG/Tiering is ingeschakeld, moet u eerst de eerste laag van de functie verbonden MG/Tiering bijwerken.

Informatie over de installatie
Als u het updatepakket wilt downloaden en de bestanden wilt uitpakken die in het updatepakket zijn opgenomen, voert u de volgende stappen uit:
 1. Download de updates die door Microsoft Update voor elke computer worden aangeboden. Door Microsoft Update worden passende updates aangeboden op basis van de onderdelen die op elke computer zijn geïnstalleerd.
 2. Pas de juiste MSP-bestanden toe op elke computer.

  Opmerkingen
  • De volgende MSP-bestanden zijn opgenomen in het updatepakket. Pas alle MSP-bestanden toe die betrekking hebben op een specifieke computer. Als bijvoorbeeld de webconsole en de consolerollen zijn geïnstalleerd op een beheerserver, past u drie MSP-bestanden toe op de server. Pas een MSP-bestand toe op een server voor elke specifieke rol die de server uitvoert.
  • Microsoft Update voegt mogelijk een GUID toe aan de CAB-bestanden met de MSP's die hieronder zijn vermeld. Ga naar de tabel die volgt op deze instructies voor een volledige toewijzing van CAB-GUID's aan elke gelokaliseerde onderdeelupdate.
  • KB2750631-AMD64-Agent.msp
  • KB2750631-AMD64-Console.msp
  • KB2750631-AMD64-Gateway.msp
  • KB2750631-AMD64-Reporting.msp
  • KB2750631-AMD64-Server.msp
  • KB2750631-AMD64-WebConsole.msp
  • KB2750631-i386-Agent.msp
  • KB2750631-i386-Console.msp
  • KB2750631-ia64-Agent.msp
 3. Importeer de volgende management packs:
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.WebApplicationSolutions.Library.mpb
Ga naar de volgende Microsoft TechNet-website voor meer informatie over het importeren van een management pack vanaf een schijf: Opmerking Beheerpakketten zijn opgenomen in de updates van het onderdeel Server in het volgende pad:
% SystemDrive %\Program Files\System center 2012\Operations Manager\Server\Management Packs voor updatepakketten
Als u MSP-bestanden als CAB's hebt gedownload voor een onderdeel met meer dan één landinstelling, kunt u de volgende tabel raadplegen. De tabel bevat de GUID's die aanwezig zijn in de naam van het CAB-bestand. U kunt de tabel raadplegen om te bepalen welke landinstelling van toepassing is op een MSP in de vorm van een CAB.
OnderdeelArchitectuurLandinstellingToegevoegde GUID
ConsoleAMD 64Engels755b85ba494fa5c83ca31cf40d38be5d6d0551ef
Chinees71c65fc2ded6769edbf610958780b5a8ac374f8c
Duitsbc4a7344fd9646fcf812a39c5856a17d48a17a8e
Frans3d61c9e090622b2b59ee8bf7b13b922e815bdf15
Italiaans494a77ddaa09206f8f61ecdfb2edfcd1e82a497c
Japans1af57997fba722cdd3dfe4b2ddb4b8d8d829dd6f
Portugees (BR)f6e74f2ce14508ccb2187f4e401cc59dd35e6472
Spaansa250c97c67e183cc64cbb00f248ca8299359d4f6
Russisch69bb307dbd450cfd8b732c2ac3845c9870bdc6d0
Consolex 86Engels74b1593272d3c45ca7a98b2a3e0d8dc2c3f795d6
Chinees0ca296adb5dbba2abd1ba876a044a83a41515218
Duitse92329147e752fffc7507af1aa781b0331960014
Frans3309108f044e9167ba30af934e537517fc6bbcfe
Italiaans71005c719c4a10a5bc6d8ac7da300a5851d95b0b
Japanse6ff88488ec21fcf047927381df57d5ecedaf972
Portugees (BR)c4c79b505f62f9d11ff6f6d493eb9446907ce166
Spaansed7e3adb1905b631de20b08064a83574f2be3ec6
Russisch1ec8e2c609b582afd41a72026edf4acee6eaf7cc
RapportageAMD 64Engels8043cc39d79514d1e633b645063100c136cf1f92
Chinees6f602ee6d372371a55130e7fc9f776c9778291a3
Duitsd4bdb703b2141e534b19d2f0527dc94e79fc1551
Frans2bf78b9b407a760eefe606304b8fae363985bd0f
Italiaans55ebde7f29443506f4cb707ee4bccdeacc3eb8f9
Japans1c05f1c746f6f31f63f8c4eb6e96a5f2ccf6d5a9
Portugees (BR)ebb0938d500b796ccf2b1b7c11a1c9e8c53d40e3
Spaansabbb2c9ac725826fd8f0c8fa641959abd375affc
Russisch7d5c0399abd43a9410720a720fc3147828765708
Web ConsoleAMD 64Engels2ef77d6ea1080b83c10351001dc13bf7e6977b7a
Chineesa6e84a3dea13e173bceedcc4de44db540fe3a27b
Duits48a02c6676468a18ccdda688458e71583d387bd1
Frans631dbf384853f6bfc8588b7654d7578344f793b6
Italiaans5308b4a3fc905d5cf151ff1549bd122c954ed761
Japansf90f3d62a590d4d5f6705f39f633910b667c6dcf
Portugees (BR)f0c09ab928fcf18a61709344a96debba554e3a46
Spaansc429892ad5e38436aea6671efa42d9da1713e058
Russisch15c3cca938121992cb3c459775aac4767d7f7b0f

Informatie voor verwijderen
Om een update te verwijderen, voert u de volgende opdracht uit:
msiexec / uninstallPatchCodeGuid> / pakketRTMProductCodeGuid>

Opmerking In deze opdracht is "RTMProductCodeGuid" een tijdelijke aanduiding voor een van de volgende GUID's:
Server7348450D-5558-4CA6-8E71-044720D304F2
Console (amd64)95241780-B772-4A42-A1F0-8FA951FAF619
Console (x86)4FC5546F-AD4A-4C76-9B48-DF11F946EDD0
RapportageA1A61449-81E0-4C25-82DD-92B0A3CB4E77
WebConsole (amd64)20F530CC-FD73-43FE-ABD3-138D140A77A9
Agent (amd64)5155DCF6-A1B5-4882-A670-60BF9FCFD688
Agent (x86)D14AAC0-B9A1-4CEF-B507-23755C1EBE3A
Agent (IA-64)16499EB-B3D8-4473-9EF4-AB72FDDECD4B
Gateway7032CF7-3861-4150-8EDD-4DE2540C6E7B
"PatchCodeGuid" is een tijdelijke aanduiding voor een van de volgende GUID's:

PatchCodeOnderdeelCPULokale
{0E462957-11E5-4DDF-BFD3-6CFC078BE889}Consolex64NL
{02FD60C5-8F86-40FD-9087-6A4F6C00E050}Consolex 86NL
{8E01A9BA-32FC-4190-B3C5-4B65E3D3B36E}ACSx64NL
{8A4C38E5-0E66-419C-B2BC-6B760ECF6B66}Agentx64NL
{8BAD850D-B599-4648-A308-8247E6F949B3}Agentx 86NL
{DDFA7B4D-699A-4E02-8B80-9419C0658061}AgentIA64NL
{EAF939C4-D44E-4090-9110-0A26DB65B3E9}Gatewayx64NL
{FE31A940-1113-440F-9AD2-9FF46ED8A79E}Rapportagex64NL
{23862D3C-1125-4817-BBBB-33F89A9A069C}Serverx64NL
{AE457DBF-4EDE-4445-A0F2-D72C7643E712}WebConsolex64NL
{C5E5FA5F-0045-4D7E-AB08-C332A8317627}Consolex64CN
{8FEB07A8-B29D-4733-8D54-7F803452F5A6}Consolex 86CN
{221C7B8A-B972-4833-AA3B-22D843E3C277}Rapportagex64CN
{1D642E2A-7420-45B2-8235-4A36BB74623D}WebConsolex64CN
{4344E34C-B4EE-4E06-98AE-3DF1CCBFDF4A}Consolex64FR
{CDC54FC8-6FD1-416D-B000-424F39FD47EE}Consolex 86FR
{FDB5ECB1-B2DA-4495-8959-6AC8517CB313}Rapportagex64FR
{71C6B8F8-5FAA-47F0-B8E6-022C61E1C37B}WebConsolex64FR
{2E73562F-C8D9-4053-8127-D48FEAD0FFF1}Consolex64DE
{F1BEE7C9-227B-4747-8A79-C936379ABA7A}Consolex 86DE
{72F92464-B05C-45E3-AA75-9ECC7BB7A698}Rapportagex64DE
{EC7DC969-7E6E-4B26-A237-3E5F91CDD730}WebConsolex64DE
{98A1E699-D7BF-46CE-BB76-A694E46581D8}Consolex64DEZE
{7377D59B-29C7-4486-BC91-D000BD785966}Consolex 86DEZE
{D607B267-96D1-4101-A2CE-36AD419A6479}Rapportagex64DEZE
{579B0362-C110-483A-8039-88E487899A9A}WebConsolex64DEZE
{8EC5C3D5-6CBF-47E6-A47F-91586847DD35}Consolex64ES
{4E85E639-9A92-4871-9FC7-0954AB552322}Consolex 86ES
{E4EC6538-E7AC-4963-98B3-F2B0749F90D9}Rapportagex64ES
{CFF82771-060E-4BE1-8657-8BA1CBC2A267}WebConsolex64ES
{5A7641B0-56AD-4C8E-B241-030449AD7357}Consolex64JA
{38CBB065-A07F-48B8-A7F7-104A44557B41}Consolex 86JA
{0F8AB118-C737-4B06-B5C2-990E906D85D5}Rapportagex64JA
{EBC48E32-CC1E-4488-9F6D-09C59FDD7551}WebConsolex64JA
{6A0F1B3C-E4E4-4BC9-8634-5D7DB05A86D3}Consolex64PT
{4565C8C7-2C85-4D65-A879-7487BAE14215}Consolex 86PT
{211E720E-6DEC-418E-918D-EC0310D929CF}Rapportagex64PT
{3ABE5536-2608-483B-A0CD-EBDCE20580F8}WebConsolex64PT
{C82F394E-84A7-4201-B16A-A091F3C7BC38}Consolex64RU
{C95148C9-6A0F-4C7A-864F-78B7F1B3FC2D}Consolex 86RU
{A7F94F62-C43C-407D-96E7-2C8C02FCF0A1}Rapportagex64RU
{82E1C7A4-F603-46C0-8DC5-5D59E835690C}WebConsolex64RU

Installatie-instructies voor Updatepakket 3 voor System Center Servicebeheer 2012

U installeert Updatepakket 3 voor System Center Servicebeheer 2012 als volgt:
 1. Sluit alle toepassingen die betrekking hebben op System Center Servicebeheer 2012. Sluit bijvoorbeeld de console van System Center Servicebeheer 2012, de Self-Service Portal-koppelingen en het ontwerpgereedschap.
 2. Download het updatepakket en sla het op in een doelmap.

  Opmerking
  dit updatepakket bevat de x 86 en x 64 versies van updatepakket 3 voor System Center servicebeheer 2012. Download de juiste versie voor het systeem waarmee u werkt.
 3. Open de doelmap.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand SCSM2012_CU_KB2750615_AMD64_7.5.1561.116.exe of het bestand SCSM2012_CU_KB2750615_i386_7.5.1561.116.exe en klik vervolgens opAls administrator uitvoeren.
 5. Accepteer de licentievoorwaarden voor Microsoft-software wanneer u wordt gevraagd dit te doen en doorloop vervolgens de stappen in de installatiewizard.
 6. Zodra de installatie voltooid is, importeert u Console.mpb vanuit de installatiemap op de server en start u de console opnieuw na het importeren.

Bestanden die worden bijgewerkt na de installatie van updatepakket 3 voor System Center 2012

Updatepakket 3 voor System Center Data Protection Manager 2012 (KB2751230)

Bestanden die zijn gewijzigdBestandsgrootteVersie
Utils.dll11,36,9044.0.1920.0
AMTE.dll2,89,0324.0.1920.0
CPWrapper.dll7,82,0884.0.1920.0
DPMRA.exe61,97,0004.0.1920.0
DPMac.exe20,04,2324.0.1920.0
Inspect.dll1,66,1524.0.1920.0
SQLWriterHelperPlugin.dll10,76,4884.0.1920.0
DsmFs.dll9,47,4644.0.1920.0
ManagedContainer.dll16,07,9444.0.1920.0
MonitoringPage.dll7,68,2644.0.1920.0
ObjectModel.dll11,28,7124.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll3,66,8564.0.1920.0
ConfigurationPage.dll8,78,8564.0.1920.0
WSSCmdlets.dll1,49,7684.0.1920.0
WSS4Cmdlets.dll1,29,2884.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.MediaManager.dll9,23,9124.0.1920.0
EngineUICommon.dll5,51,1764.0.1920.0
msdpmdll.dll5,32,2324.0.1920.0
Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.PrmCatalog.dll6,82,2484.0.1920.0
DataProtectionManager.psd19,2844.0.1920.0
DataProtectionManager.psm114,9714.0.1920.0
ObjectModelCmdlet.dll Help.xml10,65,4644.0.1920.0

Updatepakket 3 voor System Center Operations Manager 2012 (KB2750631)

Bestanden die zijn gewijzigdBestandsgrootteVersie
Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.SingleUrlTemplate.dll88.7207.0.8560.1036
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.Controls.dll 1.639.0567.0.8560.1036
MonitoringPortal.xap4.193.309Niet van toepassing
DashboardViewer.xap4.124.076Niet van toepassing
MonitoringHost.exe.config3940 7.0.8560.1036

Updatepakket 3 voor de System Center-servicebeheer 2012 (KB2750615)

Bestanden die zijn gewijzigdBestandsgrootteVersie
Microsoft.EnterpriseManagement.InboundEmail.Workflow.dll64.1207.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.OpsMgrConnector.dll182.9047.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Notifications.Workflows.dll84.6007.0.1561.112
BaseSilverlightModule.zip27.707Niet van toepassing
ServiceCatalogSilverlightModule.xap659.302Niet van toepassing
WPFToolkit.dll7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.1561.112
Microsoft.EnterpriseManagement.Forms.CustomizationLibrary.dll7.0.1561.112

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2756127 - Laatst bijgewerkt: 02/03/2013 02:16:00 - Revisie: 10.0

Microsoft System Center 2012

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2756127 KbMtnl
Feedback