Lege pagina's in Help en ondersteuning van Windows Millennium Edition (ME)

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL275651
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Definitie van het Microsoft Windows Register
Symptomen
Als u Help en ondersteuning in Microsoft Windows Millennium Edition (ME) start, kunnen de volgende problemen optreden:
  • De koppelingen op de introductiepagina functioneren niet.
  • Er worden slechts vijf koppelingen op de introductiepagina weergegeven.
  • De indexpagina is leeg.
Oorzaak
Deze problemen kunnen optreden als de bestandskoppeling voor htc-bestanden (HTML Component) ontbreekt in het register.
Oplossing
WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende registersleutel te maken:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\.htc
HKEY_CLASSES_ROOT\.htc
Nadat u deze sleutel hebt gemaakt, voegt u de volgende waarde toe aan de nieuwe sleutel:
Naam: type inhoud
Waardetype: tekenreeks
Waardegegevens: text/x-component
Meer informatie
Als deze registersleutel ontbreekt, heeft dat ook invloed op het hulpprogramma Systeemherstel. Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
275646 System Restore Shows Date of Saturday, December 30, 1899
WinMe WinMil
Eigenschappen

Artikel-id: 275651 - Laatst bijgewerkt: 02/02/2014 05:11:46 - Revisie: 2.1

Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB275651
Feedback