Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

BUG: Internet Explorer stelt niet de innerHTML-eigenschap van het Object selecteren

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 276228
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Wanneer u de innerHTML -eigenschap van het object selecteren , pas de wijzigingen van kracht correct.
Oplossing
Als u innerHTMLgebruiken moet, is een tijdelijke oplossing een Div -object gebruiken om te laten teruglopen van het SELECT-element en stelt u de eigenschap innerHTML voor het object deel . Bijvoorbeeld:
<html><head><title>My Example</title><script language="Javascript">var origDivHTML;function init(){  origDivHTML = myDiv.innerHTML;}function setValues() {  var oldinnerHTML = "your original innerHTML: " + yourDiv.innerHTML ; 	  alert(oldinnerHTML);  yourDiv.innerHTML = origDivHTML;	  var curinnerHTML = "your current innerHTML: " + yourDiv.innerHTML ;  alert(curinnerHTML); }</script></head><body onload="init()"><div id="myDiv"> <select name="firstSelect" size="1" >  <option>11111</option>  <option>22222</option>  <option>33333</option> </select></div><div id="yourDiv"> <select name="secondSelect" size="1" >  <option>aaaa</option>  <option>bbbb</option>  <option>cccc</option> </select></div><button onclick = "setValues();">click me to set the values</button></body></html>				

In het ideale geval moet u de verzameling Opties toe te voegen van de opties van een SELECT-element. De volgende code ziet u drie manieren programmatisch opties toevoegen aan het SELECT-element:
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE></HEAD><BODY><script>function fill_select1() {	for(var i=0; i < 100; i++) {			select1.options[i] = new Option(i,i);		}}function fill_select2() {		var sOpts = "<SELECT>";		for (var i=0;i<100;i++)		{			sOpts += '<OPTION VALUE="' + i + '">' + i + '</OPTION>\n';		}			select2.outerHTML = sOpts + "</SELECT>";}function fill_select3() {	for(var i=0; i < 100; i++) {		  var oOption = document.createElement("OPTION");		  oOption.text="Option: " + i;		  oOption.value=i;		  document.all.select3.add(oOption)		}}</script><H2>SELECT Box Population</H2><SELECT id=select1 name=select1></SELECT><INPUT type="button" value="Populate with options list" id=button1 name=button1 onclick="fill_select1();"><BR><BR><SELECT id=select2 name=select2></SELECT> <INPUT type="button" value="Populate with outerHTML" id=button2 name=button2 onclick="fill_select2();"><BR><BR><SELECT id=select3 name=select3></SELECT><INPUT type="button" value="Populate with using createElement" id=button3 name=button3 onclick="fill_select3();"></BODY></HTML>				
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit een fout is in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.
Meer informatie

Stappen om het probleem te reproduceren

De volgende voorbeeldcode ziet u deze fout:
<html><head><script language="JavaScript"> function test(){  var objSelect = document.all.idSelect;  var strOrigHTML   = objSelect.innerHTML;  objSelect.innerHTML = strOrigHTML;  var strNewHTML   = objSelect.innerHTML;  if (strNewHTML == strOrigHTML)    alert("Test passed.");  else    alert("Test failed: innerHTML = " + strNewHTML );}</script></head><body> <select id="idSelect">  <option value="line1">Option 1</option>  <option value="line2">Option 2</option> </select> <input type="button" value="test" onClick="test()" /></body></html>				
Referenties
Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Developer Network (MSDN) voor meer informatie over het object selecteren :Raadpleeg het volgende artikel op MSDN voor meer informatie over de verzameling Opties :

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 276228 - Laatst bijgewerkt: 09/21/2013 07:14:00 - Revisie: 3.0

 • kbbug kbdhtml kbnofix kbmt KB276228 KbMtnl
Feedback