Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Windows Millennium Edition installeren in een nieuwe map

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL277648
Vrijwaring inhoud KB-artikelen over niet langer ondersteunde producten
Dit artikel heeft betrekking op producten waarvoor Microsoft geen ondersteuning meer biedt. Daarom wordt dit artikel alleen in de huidige vorm aangeboden en wordt het niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u Windows Millennium Edition (ME) installeert in een nieuwe map op de standaardpartitie C:\. Met deze methode blijft het gegevensarchief van het hulpprogramma Systeem herstellen behouden.
Meer informatie
Als u een upgrade uitvoert van Microsoft Windows naar Windows ME, kunt u Windows ME mogelijk alleen in de bestaande map Windows en niet in een andere map opslaan. In de volgende gevallen kan het echter noodzakelijk zijn om Windows ME in een nieuwe map op te slaan:
 • U lost problemen met hardware of software op.
 • De computer bevat beschadigde bestanden of er ontbreken bestanden op de computer.
 • Het Windows-register is beschadigd.
Als u Windows ME in een nieuwe map opslaat, negeert Windows Setup de eerder geïnstalleerde programma's en registerinstellingen.

Windows ME in een nieuwe map installeren:
 1. Start Windows ME via de noodopstartdiskette of opstartdiskette en klik vervolgens op met cd-rom-ondersteuning in het menu Start.
 2. Schakel over naar het cd-rom-station en controleer of de inhoud van de cd-rom van Windows ME aanwezig is.
 3. Typ C: om over te schakelen naar station C en druk op ENTER.
 4. Typ MD OldRoot en druk op ENTER.
 5. Typ Attrib -r -h -s C:\*.* en druk op ENTER.
 6. Typ Attrib -h _Restore en druk op ENTER.
 7. Typ Move C:\*.* C:\OldRoot en druk op ENTER.
 8. Typ Ren _Restore OldRest en druk op ENTER.
 9. Typ Ren Progra~1 OldProg en druk op ENTER.
 10. Typ Ren Windows OldWin en druk op ENTER.
 11. Typ E:\Setup, waarbij 'E' de stationsaanduiding voor het cd-rom-station is, en druk op ENTER.
 12. Als u wordt gevraagd een map in te voeren waarin u Windows wilt installeren, klikt u op Andere map.
 13. Typ C:\Windows voor de map waarin u Windows wilt installeren.
 14. Verwijder de noodopstartdiskette uit het diskettestation.
De vorige installatie herstellen:
 1. Start Windows ME via de noodopstartdiskette (selecteer de opstartmodus Minimaal).
 2. Typ C: om over te schakelen naar station C en druk op ENTER.
 3. Typ Attrib -r Progra~1 en druk op ENTER.
 4. Typ Ren Progra~1 NewProg en druk op ENTER.

  OPMERKING: het is niet raadzaam de naam 'Program' als mapnaam te gebruiken.
 5. Start de computer opnieuw op in de veilige modus.
 6. Dubbelklik op Deze computer en dubbelklik vervolgens op station C.
 7. Wijzig de naam van de map OldProg in 'Program Files'.
 8. Start Windows ME opnieuw op met de noodopstartdiskette (selecteer de opstartmodus Minimaal).
 9. Typ C: om over te schakelen naar station C en druk op ENTER.
 10. Typ MD NewRoot en druk op ENTER.
 11. Typ Attrib -r -h -s *.* en druk op ENTER.
 12. Typ Attrib -r -h -s _Restore en druk op ENTER.
 13. Typ Move C:\*.* C:\NewRoot en druk op ENTER.
 14. Typ Ren _Restore NewRest en druk op ENTER.
 15. Typ Move C:\OldRoot\*.* C:\ en druk op ENTER.
 16. Typ Ren OldRest _Restore en druk op ENTER.
 17. Typ Ren Windows NewWin en druk op ENTER.
 18. Typ Ren OldWin Windows en druk op ENTER.
 19. Verwijder de noodopstartdiskette van Windows ME uit het diskettestation.
 20. Start de computer opnieuw op.
winme parallel ebd
Eigenschappen

Artikel-id: 277648 - Laatst bijgewerkt: 10/04/2004 17:04:36 - Revisie: 1.2

Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbhowto kbsetup KB277648
Feedback