Windows NTFS-machtigingen zijn vereist wanneer u Word uitvoert op een NTFS-partitie met Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 of Windows Vista is geïnstalleerd

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 277867
Samenvatting
Dit artikel wordt beschreven dat Microsoft Windows NTFS-machtigingen voor het bestandssysteem die vereist zijn voor het uitvoeren van specifieke bewerkingen van Microsoft Word op een NTFS-partitie die een van de volgende Microsoft Windows-besturingssystemen geïnstalleerd is:
 • Windows 2000
 • Windows XP Professional
 • Windows Server 2003
 • Windows Vista
Meer informatie

Beschrijving van de map van het bestandssysteem en machtigingen voor bestanden

Windows beveiliging op elk mapniveau wordt afgedwongen. Op een computer waarop Windows wordt uitgevoerd als een gebruiker geen machtigingen voor een map op hoog niveau heeft, de gebruiker kan toegang krijgen tot die map of de inhoud ervan bekijken.

Machtigingen voor mappen beheren algemene toegang tot een map, de bestanden en submappen. Als op het mapniveau van de wordt verleend, worden de machtigingen gelden voor alle bestanden en submappen in die map, tenzij de machtigingen zijn gedefinieerd op het niveau van het bestand of de submap.

De volgende zes mapmachtigingen kunnen worden verleend op het mapniveau van de op een Windows-bestandssysteem.
Machtiging voor mapUitleg
Mapinhoud weergevenGebruiker kan alleen de bestanden en submappen in deze map weergeven. Gebruiker kan de bestanden die zijn gemaakt in deze map niet openen.
LezenGebruiker kan de inhoud van bestanden in deze map lezen.
Lees & uitvoerenGebruiker kan de inhoud van bestanden in deze map lezen en uitvoeren van bestanden ook in deze map.
WijzigenGebruiker kan lezen, schrijven, uitvoeren, maken en verwijderen van bestanden in deze map.
SchrijvenGebruikers kan lezen, schrijven en maken van bestanden of mappen in deze map.
Volledig beheerGebruiker kunt lezen en wijzigen van bestanden, nieuwe toevoegen, machtigingen voor de map en de bestanden wijzigen en eigenaar van de map en de bestanden.
In de volgende tabel ziet u de logische groep van speciale machtigingen die zijn gekoppeld aan machtigingen voor mappen.
Speciale machtigingenVolledig beheerWijzigenLees & uitvoerenMapinhoud weergevenLezenSchrijven
Map bladeren/bestand uitvoerenxxxx
Lijst map/gegevens lezenxxxxx
Kenmerken lezenxxxxx
Uitgebreide kenmerken lezenxxxxx
Maken van bestanden/gegevens schrijvenxxx
Maak mappen/gegevens toevoegenxxx
Kenmerken schrijvenxxx
Uitgebreide kenmerken schrijvenxxx
Submappen en bestanden verwijderenx
Verwijderenxx
Machtigingen lezenxxxxxx
Machtigingen wijzigenx
Eigenaar wordenx
Synchroniserenxxxxxx
Bestand machtigingen toegang tot specifieke bestanden in een map. Ze worden gebruikt voor het definiëren van de machtigingen die gebruikers van machtigingen voor mappen overnemen.

De volgende machtigingen kunnen worden verleend op het bestandsniveau van het op een Windows-bestandssysteem.
BestandsmachtigingBeschrijving
Lees & uitvoerenGebruiker kan lezen de inhoud van een bestand of een bestand uitvoeren.
LezenGebruiker kan de inhoud van het bestand lezen.
WijzigenGebruiker kan lezen, schrijven, verwijderen en maken van een bestand.
SchrijvenGebruikers kan schrijven naar bestanden.
Volledig beheer (Alles)Gebruiker kan lezen en wijzigen van het bestand, nieuwe toevoegen, machtigingen voor het bestand wijzigen en eigenaar van het bestand.
In de volgende tabel ziet u de logische groep van speciale machtigingen die zijn gekoppeld aan de bestandsmachtigingen.
Speciale machtigingenVolledig beheerWijzigenLees & uitvoerenLezenSchrijven
Map bladeren/bestand uitvoerenxxx
Lijst map/gegevens lezenxxxx
Kenmerken lezenxxxx
Uitgebreide kenmerken lezenxxxx
Maken van bestanden/gegevens schrijvenxxx
Maak mappen/gegevens toevoegenxxx
Kenmerken schrijvenxxx
Uitgebreide kenmerken schrijvenxxx
Submappen en bestanden verwijderenx
Verwijderenxx
Machtigingen lezenxxxxx
Machtigingen wijzigenx
Eigenaar wordenx
Synchroniserenxxxxx

Beschrijving van speciale machtigingen voor bestanden en mappen

U kunt een of meer van de volgende speciale machtigingen voor bestanden en mappen instellen.
Speciale machtigingenBeschrijving
Map bladeren/bestand uitvoeren Door map bladeren kunt of toestaan om door mappen tot andere bestanden of mappen, zelfs als de gebruiker geen machtigingen voor de doorgebladerde mappen heeft (van toepassing op mappen alleen). Door map bladeren wordt van kracht wanneer de gebruiker of groep het gebruikersrecht Bypass Traverse Checking in de module Groepsbeleid niet is toegekend (standaard de iedereen groep wordt toegekend aan de Bypass Traverse Checking.)

Execute bestand toe of weigert uitvoeren van programmabestanden (van toepassing op alleen bestanden).

Opmerking De machtiging door map bladeren instellen voor een map stelt automatisch niet de machtiging bestand uitvoeren op alle bestanden in die map.
Lijst map/gegevens lezenLijstmap toestaat of weigert bestandsnamen en submapnamen bekijken in de map (van toepassing op mappen alleen). Gegevens lezen verleent of weigert gegevens in bestanden bekijken (geldt voor alleen bestanden).
Kenmerken lezenVerleent of weigert bekijken van de kenmerken van een bestand of map, zoals alleen-lezen en verborgen. Kenmerken worden gedefinieerd door NTFS-bestandssysteem.
Uitgebreide kenmerken lezenVerleent of weigert de uitgebreide kenmerken van een bestand of map bekijken. Uitgebreide kenmerken worden gedefinieerd door programma's en kunnen per programma verschillen.
Maken van bestanden/gegevens schrijvenMaken van bestanden toestaan of weigeren maken van bestanden in de map (van toepassing op mappen alleen).

Schrijven van gegevens toe of weigert u wijzigingen in het bestand en het overschrijven van bestaande inhoud (van toepassing op alleen bestanden).
Maak mappen/gegevens toevoegenMaak mappen toestaan of weigeren voor het maken van mappen in de map (van toepassing op mappen alleen).

Append gegevens toe of weigert wijzigingen aanbrengen aan het einde van het bestand, maar niet wijzigen, verwijderen of overschrijven van bestaande gegevens (van toepassing op alleen bestanden).
Kenmerken schrijvenVerleent of weigert de kenmerken van een bestand of map, zoals alleen-lezen of verborgen. Kenmerken worden gedefinieerd door NTFS.
Uitgebreide kenmerken schrijvenVerleent of weigert de uitgebreide kenmerken van een bestand of map wijzigen. Uitgebreide kenmerken worden gedefinieerd door programma's en kunnen per programma verschillen.
Submappen en bestanden verwijderenVerleent of weigert subdirectory's en bestanden, zelfs als de machtiging verwijderen niet is toegekend voor de submap of het bestand.
VerwijderenVerleent of weigert het bestand of de map te verwijderen. Als er geen machtiging voor verwijderen voor een bestand of map, kunt u deze toch verwijderen als u submappen en bestanden voor de bovenliggende map verwijderen hebt gekregen.
Machtigingen lezenVerleent of weigert leesmachtigingen voor het bestand of de map, zoals volledig beheer, lezen en schrijven.
Machtigingen wijzigenVerleent of weigert wijzigen van machtigingen van het bestand of de map, zoals volledig beheer, lezen en schrijven.
Eigenaar wordenVerleent of weigert eigenaar van het bestand of de map. De eigenaar van een bestand of map kan altijd de machtigingen voor dat, ongeacht de eventueel bestaande machtigingen ter beveiliging van het bestand of de map wijzigen.
SynchroniserenVerleent of weigert verschillende threads toestemming om te wachten op de ingang voor het bestand of de map en synchroniseren met een andere thread die een signaal. Deze machtiging geldt alleen voor multithreading en op programma's.

NTFS-machtigingen vereist documenten alleen lezen

LEZEN, OF LEZEN & UITVOEREN
Hier volgt een lijst met mappen waarin gebruikers alleen lezen of lezen & uitvoeren machtigingen voor het uitvoeren van Word (ze alleen moeten kunnen lezen van deze mappen) moeten:
 • Locatie van de server van de mapstructuur van het Word-programma (beheerdersinstallatie)
 • De serverversie van gedeelde Microsoft-toepassingen (MSAPPS)-mappenstructuur (beheerdersinstallatie)
 • Windows-programmamap, als gedeelde Windows
 • De servermappen waarin u afbeeldingen of andere bronbestanden voor koppelingen die u niet dat gebruikers wilt moeten kunnen wijzigen in Word opslaan
Opmerking: u moet bovendien alleen-lezen en als deelbaar markeringen toepassen op alle bestanden op deze locaties. Meestal stelt de netwerkbeheerder Windows deze reeks machtigingen en kenmerken na de serverinstallatie van Windows of een programma uitvoeren.

NTFS-machtigingen vereist voor het maken of wijzigen van documenten

WIJZIGEN OF VOLLEDIG BEHEER
Hier volgt een lijst met mappen waarin gebruikers moeten deze machtigingen om Word te starten:
 • Van het werkstation Word programma mappenstructuur, als deze zich op de server bevindt
 • Tijdelijke map, als deze zich op de server bevindt
 • De servermappen waarin de gebruiker documenten opgeslagen
 • Alle mappen van de server waar de bronbestanden voor koppelingen opgeslagen zijn dat de gebruiker moet wijzigen (voor bijvoorbeeld Microsoft Excel-werkbladen of grafieken)
Opmerking: de minimale machtigingen instellen die nodig zijn om te kunnen openen, bewerken en opslaan van een document binnen een Windows-map is wijzigen.

Symptomen van het ontbreken van NTFS-machtigingen

MachtigingSymptoom
Schrijven en de lijst met mapinhoudHet foutbericht 'Word kan het document niet openen' verschijnt wanneer u probeert een bestand te openen.
Lezen, schrijvenDeze machtigingen kunnen u een document opent, maar wanneer u het document sluit, wordt de tijdelijke bestanden die zijn gekoppeld aan dit document worden niet verwijderd. U kunt ook het document niet opslaan omdat de tijdelijke bestanden kunnen niet worden gewijzigd of verwijderd.
rechten winnt Word 2000 Word 2002 WD2003 WD2007

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 277867 - Laatst bijgewerkt: 04/02/2015 07:56:00 - Revisie: 4.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB277867 KbMtnl
Feedback