Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

OFFICE 2000: Office 2000 Service Pack 2 (SP-2) ophalen en installeren

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL278269
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u Microsoft Office 2000 Service Pack 2 (SP-2) kunt downloaden van de website Microsoft Office Update en vervolgens kunt installeren. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Systeemvereisten
 • Wat doet Office 2000 SP-2
 • Wat doet Office 2000 SP-2niet
 • Office 2000 SP-2 downloaden en installeren
 • Bestanden die zijn opgenomen in Sp2upd.exe
 • Schakelopties gebruiken bij de installatie van Office 2000 SP-2
 • Controleren of de update correct is uitgevoerd
 • Logbestanden die tijdens de installatie van SP-2 worden gemaakt
 • Office 2000 SP-2 op cd-rom verkrijgen
OPMERKING: de installatie van dit Service Pack kan niet worden beïnvloed. Alle onderdelen van het Service Pack worden geïnstalleerd.
Meer informatie

Systeemvereisten

Controleer voordat u Office 2000 SP-2 downloadt en installeert, of uw computer aan de volgende systeemvereisten voldoet:
 • U kunt Office 2000 SP-2 alleen installeren als uw versie van Office 2000 reeds is bijgewerkt met SR-1/SR-1a. Als u SP-2 probeert te installeren terwijl uw computer niet is voorzien van SR-1 of SR-1a, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
  Microsoft Office 2000editionis not at the SR-1 level.

  Deze update kan alleen worden toegepast op Microsoft Office 2000 SR-1-producten.
  Breng al uw Office 2000-producten op het niveau van SR-1 en pas vervolgens deze update toe.
  Als u meer informatie wilt over het ophalen en installeren van SR-1/SR-1a, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  NL245025 OFFICE 2000: Microsoft Office 2000 SR-1/SR-1a-update ophalen en installeren
 • Houd de originele cd-rom's van Office 2000 bij de hand. Beginnietmet de installatie van Office 2000 SP-2 als u niet de cd-rom's van Office 2000 hebt.
 • Voor de CD1-update is minimaal 15 MB vrije ruimte op de vaste schijf nodig.
 • Voor de installatie van Office 2000 SP-2 hebt u voldoende ruimte op de vaste schijf nodig voor het opslaan van gecomprimeerde bestanden, tijdelijke bestanden en bijgewerkte Office-bestanden. De uitgepakte en tijdelijke bestanden worden in een tijdelijke Windows-map geplaatst en worden verwijderd wanneer de update is voltooid. De grootte van de update varieert al naar gelang u één Office-programma op de computer hebt of de volledige Office 2000 SR-1 Premium CD1.

  Het bestand Sp2upd.exe dat moet worden gedownload, heeft een grootte van ongeveer 9 MB.

Wat doet Office 2000 SP-2

Office 2000 SP-2 is een update op Office 2000-programma's en de bijbehorende bestanden. De volgende Microsoft-programma's kunnen worden bijgewerkt met Office 2000 SP-2:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition, Professional Edition, Standard Edition en Small Business Edition
 • Alle zelfstandige Microsoft Office 2000-programma's, waaronder Microsoft Excel 2000, Microsoft Word 2000, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Access 2000, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft FrontPage 2000 en Microsoft Access 2000 run-time versie

Wat doet Office 2000 SP-2niet

Office 2000 SP-2 werkt het volgende NIET bij:
 • Netwerkinstallaties van Microsoft Office 2000. Als u een netwerkinstallatie wilt bijwerken, hebt u de versie van Office 2000 SP-2 nodig die specifiek bestemd is voor netwerkinstallaties.Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van de SP-2-update voor netwerkinstallaties, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  278272OFFICE 2000: SP-2-update voor netwerkinstallaties downloaden en installeren
 • Installaties van Microsoft Office 2000 die werden uitgevoerd via een netwerkinstallatie. Als u Office 2000 hebt geïnstalleerd vanaf een netwerkinstallatie, neemt u contact op met uw systeembeheerder voordat u Office 2000 SP-2 installeert. Nadat de beheerder de speciale SP-2-update voor netwerkinstallaties heeft geïnstalleerd, kan deze u de benodigde aanwijzingen geven voor een update van uw installatie van Office 2000 naar het niveau van SP-2.
 • Internet Explorer
 • Microsoft Publisher 2000
 • Microsoft PhotoDraw 2000
 • Microsoft Office 2000 Language Pack-bestanden. De bestaande Language Pack-bestanden zouden goed moeten werken met Office 2000 SP-2. Als er echter SP-2-versies van de Language Packs beschikbaar zijn, moet u deze ophalen en installeren.
 • Niet-Engelstalige versies van Office 2000. Gebruik niet de Engelse versie van Office 2000 SP-2 als update voor niet-Engelse versies van Office 2000. Er zijn ook niet-Engelstalige versies van Office 2000 SP-2 beschikbaar.

Office 2000 SP-2 downloaden en installeren

OPMERKING: Voor de volgende stappen moet u verbinding hebben met het Internet. In stap 4 kunt u deze verbinding weer verbreken.
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website om Office 2000 SP-2 te downloaden en te installeren:
 2. Klik op Nu downloaden!. Klik op Dit programma opslaan op schijf en vervolgens op OK.
 3. Klik op Opslaan om het bestand Sp2upd.exe op te slaan in de geselecteerde map.
 4. Dubbelklik in Windows Verkenner op Sp2upd.exe.
 5. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of u Office 2000 SP-2 wilt installeren.
 6. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 7. Plaats de cd-rom van Office 2000 in het station wanneer daarom wordt gevraagd en klik vervolgens op OK.
 8. Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie succesvol is voltooid, klikt u op OK.
OPMERKING: Office 2000 SP-2 is ook beschikbaar op de website Microsoft Office Resource Kit Toolbox op het volgende adres:Klik op de genoemde koppeling en vervolgens op de koppeling voor Sp2upd.exe om Office 2000 SP-2 te downloaden voor computers waarop Office vanaf cd-rom is geïnstalleerd.

Bestanden die zijn opgenomen in Sp2upd.exe

Als u Sp2upd.exe downloadt en de bestanden die zich daarin bevinden vervolgens handmatig uitpakt met een opdracht als
C:\Downloads\Sp2upd.exe /c /t:C:Sp2files
worden de volgende bestanden in de map C:\Sp2files geplaatst:
Excel.msp
Frontpg.msp
Locale.msp
Msaccess.msp
Msgr2en.msp
Mso9.msp
Off9misc.msp
Ohotfix9.exe
Outlook.msp
Powerpnt.msp
Readme.txt
Vbe6.msp
Winword.msp
Word6cnv.msp

Schakelopties gebruiken bij de installatie van Office 2000 SP-2

De schakelopties voor Sp2upd.exe zijn de standaardschakelopties voor IExpress. Voor het bestand Ohotfix9.exe, dat zich in Sp2upd.exe bevindt, zijn er echter afzonderlijke schakelopties. Deze kunt u opgeven op de opdrachtregel voor IExpress.

Als u een gedetailleerd Windows Installer-logbestand wilt maken (met de standaard hotfix-bestandsnaam in de standaardmap OfficeHotfix), gebruikt u de volgende opdracht:
SP2UPD.EXE /C:"OHOTFIX9.EXE /v"
OPMERKING: hierbij wordt ook het detectielogbestand voor Ohotfix9.exe, 'OFFICE 2000 SR-1 HOTFIX(####).LOG', gemaakt.Hieronder volgen de overige schakelopties die u bij de installatie van Office 2000 SP-2 kunt gebruiken:
 Schakeloptie Functie ---------------------------------------------------------------------  /t     Hiermee wordt de titel ingesteld die in het dialoogvenster wordt        weergegeven wanneer de SP-2-update is voltooid of geannuleerd.        Als u een titel met spaties wilt opgeven op de opdrachtregel voor        Sp2upd.exe, moet u dubbele aanhalingstekens gebruiken. Bijvoorbeeld:        <PATH>\SP2UPD.EXE /C:"OHOTFIX9.EXE /T ""Mijn nieuwe titel"""  /q     Stille UI-modus, zonder gebruikersinterface. Als u        een volledig stille installatie wilt, geeft u        /q op bij Sp2upd.exe zoals in dit voorbeeld:         <PATH>\SP2UPD.EXE /Q /C:"OHOTFIX9.EXE /Q"  /r     Beperkte UI-modus. Het laatste dialoogvenster bij een succesvolle        installatie en eventuele foutberichten worden weergegeven.  /c     De bestanden in het IExpress-pakket worden uitgepakt en gekopieerd naar        de map OfficeHotfix. Deze schakeloptie is nuttig        wanneer de bestanden na het opnieuw starten van de computer nodig zijn         om een patch te voltooien. Gebruik deze schakeloptie op de        opdrachtregel voor IExpress. Bijvoorbeeld:         SP2UPD.EXE /C:"OHOTFIX9.EXE /C /V"

Controleren of de update correct is uitgevoerd

U kunt controleren of de update correct is geïnstalleerd door het versienummer in het dialoogvenster Info van een Office-programma te bekijken. Klik hiertoe op Info <programmanaam> in het menu Help in een van de Office-programma's.

In de volgende tabel vindt u de versienummers van de Office-programma's.
  Office-programma     Versienummer in het dialoogvenster 'Info'  -------------------------------------------------------------------  Microsoft Access     (9.0.4402 SR-1)  Microsoft Excel      (9.0.4402 SR-1)  Microsoft FrontPage    4.0.2.4426  Microsoft Outlook     (9.0.0.4527)  Microsoft PowerPoint   (9.0.4527)  Microsoft Word      (9.0.4402 SR-1)
OPMERKING: als Office 2000 SP-2 correct is geïnstalleerd, wordt bij het versienummer in het dialoogvenster Info altijd SR-1 vermeld.

U kunt ook de versienummers van de bestanden in de volgende tabel vergelijken met deze bestanden op uw vaste schijf. Deze versienummers worden weergegeven wanneer u Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME) gebruikt.
  Bestand      Versie  ------------------------------------  bjablr32.dll   1.0.3.27  bjlog32.dll    3.2.0.26  bjsrch32.dll   1.0.3.27  cag.exe      5.2.1.405  cdo.dll      5.5.2652.65  chapi3t1.dll   1.1.0.4130  contab32.dll   9.0.0.4506  emablt32.dll   1.0.3.27  emsabp32.dll   5.5.3142.0  emsmdb32.dll   5.5.3144.0  emsui32.dll    5.5.3141.0  envelope.dll   9.0.0.4201  excel.exe     9.0.0.4430  exsec32.dll    5.5.3143.0  fp4awec.dll    4.0.2.4022  fpeditax.dll   4.0.2.4426  frontpg.exe    4.0.2.4426  graph9.exe    9.1.0.4207  mimedir.dll    9.0.0.4005  msaccess.exe   9.0.0.4506  msmapi32.dll   5.5.3145.0  mso9.dll     9.0.0.4402  msonsext.dll   9.0.0.4105  msowc.dll     9.0.0.4309  Mspst32.dll    5.5.3138.0  Msqry32.exe    9.0.0.4430  oladd.fae     9.0.0.3731  omi9.dll     5.5.3134.0  omint.dll     5.5.3134.0  outex.dll     8.30.3145.0  outllib.dll    9.0.0.4527  outllibr.dll   9.0.0.4527  photoed.exe    3.0.1.1  powerpnt.exe   9.0.0.4527  pstprx32.dll   9.0.4525.0  rm.dll      9.0.0.4307  sendto9.dll    9.0.0.4201  vbe6.dll     6.0.89.67  winword.exe    9.0.0.4527  wrd6ex32.cnv   2000.3.16.0  ww9intl.dll    9.0.0.4527

Logbestanden die tijdens de installatie van Office 2000 SP-2 worden gemaakt

Zoals bij elke update die volgt op SR-1/SR-1a, worden er bij de installatie van Office 2000 SP-2 logbestanden gemaakt in de map \Temp\OfficeHotfix. Deze logbestanden hebben namen als:
OFFICE 2000 SR-1 HOTFIX(####).LOG
OFFICE 2000 SR-1 HOTFIX(####)_MSIEXEC.LOG
waarbij #### een nummer van vier cijfers is, beginnend bij 0001. Elke keer dat u na SR-1 een update uitvoert, gaat het nummer omhoog met 1. Het eerste logbestand wordt gemaakt door OHOTFIX9.EXE, het tweede door Windows Installer. De logbestanden worden dus in paren gemaakt door Setup en Windows Installer, en dragen hetzelfde nummer (####) in de bestandsnaam, waardoor u ze makkelijk bijeen kunt zoeken.

Aangezien de logbestanden van Office 2000 SP-2 dezelfde soort namen krijgen als de logbestanden van elke update die na SR-1 wordt uitgevoerd, is het niet meteen duidelijk welke logbestanden bij SP-2 horen. De meest logische manier om dit te bepalen, is door te kijken naar het nummer (####) in de bestandsnaam. Het hoogst genummerde paar hoort bij de laatste update die na SR-1 is uitgevoerd. Als u alleen Office 2000 SP-2 hebt geïnstalleerd, zijn dit dus de juiste logbestanden. De meest waterdichte manier om te bepalen welke logbestanden bij SP-2 horen, is echter door het logbestand van OHOTFIX9.EXE, OFFICE 2000 SR-1 HOTFIX(####).LOG, te openen en naar de tweede regel in het bestand te kijken. Op de tweede regel van het logbestand van OHOTFIX9.EXE staat standaard:
Command line: /c /t "Microsoft Office SP-2"

Office 2000 SP-2 op cd-rom verkrijgen

Microsoft Office 2000 SP-2 is kosteloos verkrijgbaar op cd-rom.Deze cd-rom bevat de volgende updates:
 • Office 2000 SP-2 Administrative Update (Office 2000 SP-2-update voor netwerkinstallaties)
 • Office 2000 SR-1a Update
OFF2000
Eigenschappen

Artikel-id: 278269 - Laatst bijgewerkt: 01/09/2007 05:44:29 - Revisie: 2.2

Microsoft Office 2000 Service Pack 1, Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbdta kbinfo KB278269
Feedback