Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

OFFICE 2000: SP-2-update voor netwerkinstallaties downloaden en installeren

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL278272
Samenvatting
Microsoft Office 2000 Service Pack 2 (SP-2) voor netwerkinstallaties is een update waarmee Office 2000 SR-1/SR-1a-programma's en ondersteunende bestanden in een netwerkinstallatie op het niveau van SP-2 worden gebracht. In dit artikel wordt beschreven hoe u Microsoft Office 2000 SP-2 voor netwerkinstallaties downloadt en installeert.
Meer informatie

Vereisten

U kunt de SP-2-netwerkupdate alleen toepassen als uw Office 2000-netwerk zich op het niveau van SR-1/SR-1a bevindt. Als u SP-2 probeert toe te passen op een netwerkinstallatie die niet van dat niveau is, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
De Windows Installer-service kan de upgradepatch niet installeren omdat het programma voor de upgrade ontbreekt, of omdat de upgradepatch een upgrade zal uitvoeren van een andere versie van het programma. Controleer of het programma voor de upgrade zich op de computer bevindt en of u de juiste upgradepatch hebt.
Als u een Office 2000-netwerkinstallatie wilt bijwerken naar SR-1/SR-1a, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
257983 OFFICE 2000: How to Obtain SR-1 for Administrative Installations

Welke programma's worden bijgewerkt?

Met SP-2 worden netwerkinstallaties van de volgende Microsoft-programma's bijgewerkt:
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition, Professional Edition, Standard Edition en Small Business Edition
 • Alle zelfstandige Microsoft Office 2000-programma's, waaronder Microsoft Excel 2000, Microsoft Word 2000, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Access 2000, Microsoft PowerPoint 2000, Microsoft FrontPage 2000 en Microsoft Access RunTime 2000

SP-2 voor netwerkinstallaties downloaden en installeren

SP-2 voor netwerkinstallaties downloaden

OPMERKING: als u de SP-2-update op cd-rom hebt, kunt u deze sectie overslaan.
 1. Ga naar de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op de koppeling om Sp2admin.exe te downloaden.
 3. Klik op Dit programma opslaan op schijf en vervolgens op OK.
 4. Klik op Opslaan.
 5. Dubbelklik in Windows Verkenner op het bestand Sp2admin.exe.
 6. Klik op Ja om de gebruiksrechtovereenkomst te accepteren.
 7. TypC:\Sp2adminin het vak Geef de locatie op waar u de uitgepakte bestanden wilt plaatsen en klik op OK. Klik op Ja wanneer wordt gevraagd of de map moet worden gemaakt.

SP-2 voor netwerkinstallaties installeren

OPMERKING: voer deze procedure uit op een computer waarop Windows Installer al is geïnstalleerd.
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /anetwerkpad\Data1.msi /pbronpad\Sp2admin.msp shortfilenames=1
  waarbijnetwerkpadhet pad is naar het netwerkinstallatiepunt voor Office 2000 SR-1, enbronpadhet pad is naar Sp2admin.msp. Het pad naar Sp2admin.msp heeft twee mogelijke varianten:
    SP-2-bron           Pad naar .msp  ----------------------------------------------------  Sp2admin.exe, gedownload    C:\Sp2admin  SP-2-update op cd-rom     <cd-rom-station>\Sp2\Admin
  OPMERKING: <cd-rom-station> hierboven is de aanduiding van het cd-rom- of dvd-rom-station.

  Het dialoogvenster Beheerdersmodus van Microsoft Office 2000 wordt weergegeven.

 2. waarbijKlik in dit dialoogvenster op Volgende.OPMERKING: u hoeft uw cd-code of bedrijfsnaam niet op te geven in het dialoogvenster Beheerdersmodus van Microsoft Office 2000.

 3. waarbijKlik op Ik accepteer de voorwaarden in de gebruiksrechtovereenkomst en vervolgens op Volgende.
 4. waarbijKlik op Nu installeren.
 5. waarbijKlik op OK wanneer de update is voltooid.
 6. waarbijDe netwerkinstallatie is nu bijgewerkt met het eerste van vier .msp-bestanden. Herhaal stap 1-5 voor elk van de resterende drie .msp-bestanden:

  • Excelmst.msp
  • Out2kmst.msp
  • Pptmst.msp
  Let erop dat u de .msp-bestandsnaam zoals gebruikt in de opdrachtregel bij stap 1, voor elk bestand aanpast.

  OPMERKING: bij het toepassen van het bestand Excelmst.msp, Out2kmst.msp of Pptmst.msp op de netwerkinstallatie kan het volgende foutbericht worden weergegeven:
  Interne fout 2250: neem contact op met productondersteuning voor hulp.
  -of-
  Interne fout 2251: neem contact op met productondersteuning voor hulp.
  Als een van deze foutberichten wordt weergegeven, klikt u op OK en gaat u verder met het volgende .msp-bestand. Dit zijn geen fatale foutberichten. Ze geven slechts aan dat u al een update met hetzelfde .msp-bestand op de netwerkinstallatie hebt toegepast.
Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
278078 OFFICE 2000: Error 2250 or 2251 Updating Administrative Installation to SP-2

Werkstations bijwerken

Werkstations waarop Office 2000 SR-1 al is geïnstalleerd vanaf het netwerkinstallatiepunt, kunt u op een van de onderstaande manieren bijwerken.

OPMERKING: de patch Sp2upd.exe voor zelfstandige clients is niet geschikt voor het bijwerken van netwerkclients waarop Office 2000 SR-1 oorspronkelijk vanaf een netwerkinstallatie is geïnstalleerd. Deze patch is bestemd voor computers waarop Office 2000 SR-1 vanaf cd-rom is geïnstalleerd.

Methode 1: Setup.exe uitvoeren vanaf de netwerkinstallatie

Met de volgende stappen werkt u Office op een netwerkclient bij door Setup.exe op de Office-netwerkinstallatie toe te passen:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  netwerkpad\Setup.exe
  waarbijnetwerkpadhet pad is naar het netwerkinstallatiepunt voor Office 2000 SR-1.

 2. waarbijKlik op Ja wanneer wordt gevraagd of de installatie moet worden bijgewerkt.
 3. waarbijKlik op Ik accepteer de voorwaarden in de gebruiksrechtovereenkomst en vervolgens op Volgende.
 4. waarbijKlik op OK wanneer het bericht verschijnt dat Setup is voltooid.

Methode 2: Een opdrachtregel in Windows Installer gebruiken

Met de volgende stappen werkt u Office op een netwerkclient bij met behulp van een opdrachtregel in Windows Installer:
 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren. Typ de volgende opdracht in het vak Openen:
  msiexec /inetwerkpad\Data1.msi reinstall=all reinstallmode=vomus
  waarbijnetwerkpadhet pad is naar het netwerkinstallatiepunt voor Office 2000 SR-1.

 2. waarbijKlik op OK wanneer het bericht verschijnt dat Setup is voltooid.
OFF2000 administrator update sp2 admin install
Właściwości

Identyfikator artykułu: 278272 — ostatni przegląd: 04/10/2003 09:08:24 — zmiana: 2.1

Microsoft Office 2000 Service Pack 1

 • kbdta kbinfo KB278272
Opinia