ESENT-gebeurtenis-id's 1000, 1202, 412 en 454 worden herhaaldelijk vastgelegd in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Symptomen
De volgende gebeurtenis-id-berichten worden elke vijf minuten in het toepassingslogboek geregistreerd:

Bericht 1

Type gebeurtenis: Fout
Bron: Userenv
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 1000
Datum: 6/7/2000
Tijd: 2:56:53 PM
Gebruiker: WINDOWS NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: ASKO-ONE
Beschrijving: Aan de clientuitbreiding voor Groepsbeleid Beveiliging zijn vlaggen (17) doorgegeven en de foutstatuscode (1208) is geretourneerd.

Bericht 2

Type: Waarschuwing
Bron: SceCli
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 1202
Datum: 6/7/2000
Tijd: 2:56:53 PM
Gebruiker: n.v.t.
Computer: ASKO-ONE
Beschrijving: Beveiligingsbeleid wordt zonder waarschuwing doorgegeven. 0x4b8 : Uitgebreide fout. Raadpleeg de sectie Troubleshooting in Security Help voor meer details.

Bericht 3

Type gebeurtenis: Fout
Bron: ESENT
Categorie: Registratie/herstel
Gebeurtenis-id: 454
Datum: 6/7/2000
Tijd: 2:56:53 PM
Gebruiker: n.v.t.
Computer: ASKO-ONE
Beschrijving: services (PID) Database-herstel is mislukt met onverwachte fout -530.

Bericht 4

Type gebeurtenis: Fout
Bron: ESENT
Categorie: Registratie/herstel
Gebeurtenis-id: 412
Datum: 6/7/2000
Tijd: 2:56:53 PM
Gebruiker: n.v.t.
Computer: ASKO-ONE
Beschrijving: services (PID) Kan logboekheader niet lezen. Fout -530.

Oorzaak
Dit probleem treedt op als het databasebestand voor het lokale groepsbeleid is beschadigd.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door de in deze sectie beschreven procedure te volgen om een nieuw lokaal groepsbeleidsbestand te maken.

Belangrijk Als u een beveiligingssjabloon op een domeincontroller installeert, kan dit de instellingen van het standaard-domeincontrollerbeleid of het standaarddomeinbeleid wijzigen. De toegepaste sjabloon stelt mogelijk nieuwe machtigingen op nieuwe bestanden, registersleutels en systeemservices van andere programma's in. Na het toepassen van een beveiligingssjabloon moet u dit beleid wellicht herstellen. Voordat u deze procedure op een domeincontroller uitvoert, moet u een back-up van de SYSVOL-share maken.

Opmerking Wanneer u de volgende procedure uitvoert, wordt op de computer de installatiestatus hersteld die van toepassing was op het moment dat het Lokaal beveiligingsbeleid nog niet was gedefinieerd. U moet de computer wellicht opstarten in de veilige modus om de naam van bestanden te wijzigen of om bestanden te verplaatsen. Raadpleeg de Help bij Windows 2000 voor meer informatie hierover.
  1. Open de map %Systeemhoofdmap%\Security, maak een nieuwe map en noem deze 'OldSecurity'.
  2. Verplaats alle bestanden die op .LOG eindigen van de map %Systeemhoofdmap%\Security naar de map OldSecurity.
  3. Zoek het bestand Secedit.sdb in de map %Systeemhoofdmap%\Security\Database en wijzig de naam in 'Secedit.oud'.
  4. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ mmc en klik op OK.
  5. Klik op Console, klik op Module toevoegen/verwijderen en voeg de module Beveiligingsconfiguratie en -analyse toe.
  6. Klik met de rechtermuisknop op Beveiligingsconfiguratie en -analyse en klik op Database openen.
  7. Ga naar de map %TEMP%, typ Secedit.sdb in het vak Bestandsnaam en klik op Openen.
  8. Wanneer u wordt gevraagd om een sjabloon te importeren, klikt u op Setup Security.inf en vervolgens op Openen.
  9. Copy %TEMP%\Secedit.sdb %SystemRoot%\Security\Database.
Secedit sdb
Eigenschappen

Artikel-id: 278316 - Laatst bijgewerkt: 04/07/2008 09:46:31 - Revisie: 7.1

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kberrmsg kbprb KB278316
Feedback