Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Works: Problemen met vastlopen en foutberichten tijdens Setup oplossen

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL279625
Symptomen
Wanneer u een van de programma's installeert die aan het begin van dit artikel worden vermeld, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven:
 • Setup.exe is geen geldige Win32-toepassing.
 • Setup heeft een uitzondering c0000006h veroorzaakt in module bestandsnaam.
 • <Programma> heeft een uitzondering c0000006h veroorzaakt in module <bestandsnaam>.
 • %1 is geen geldige Win32-toepassing.
 • Onbekend heeft een uitzondering veroorzaakt in onbekend.
 • Setup heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in module Onbekend.
Wanneer u op Sluiten klikt, reageert de computer mogelijk niet meer (loopt vast).

De computer reageert mogelijk niet meer (loopt vast) wanneer u een van de programma's installeert die aan het begin van dit artikel zijn vermeld.
Oorzaak
Dit probleem kan verschillende oorzaken hebben:
 • De installatie-cd-rom kan vuil of beschadigd zijn.
 • Het installatieproces kan worden beïnvloed door een programma dat op de achtergrond wordt uitgevoerd.
 • MDAC (Microsoft Access Data Components) is mogelijk niet correct geïnstalleerd.
 • Microsoft Internet Explorer is mogelijk beschadigd of niet correct geïnstalleerd.

Deze fouten kunnen ook worden veroorzaakt door leesproblemen bij cd-roms.
Oplossing
Gebruik een van de volgende methoden in de aangegeven volgorde om dit probleem op te lossen.

Controleer de cd-rom en maak deze schoon

Maak de cd-rom schoon. Gebruik hiervoor een reinigingspakket voor cd-rom's of veeg de zilveren kant van de schijf voorzichtig schoon met een zachte, pluisvrije katoenen doek. Gebruik geen papieren doekje, zoals een tissue. Hierdoor kan de kunststof namelijk beschadigd raken en kunnen er strepen achterblijven. Wrijf bij het reinigen van de cd-rom vanaf het midden van de schijf naar buiten. Maak geen ronddraaiende beweging.

Als het probleem zich blijft voordoen, reinigt u de cd-rom met een vochtige doek of een in de handel verkrijgbare reinigingsoplossing voor cd's. Zorg dat de cd-rom volledig droog is voordat u deze in het cd-romstation plaatst.

Als het probleem zich blijft herhalen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge base:
218617Problemen met het lezen van cd-roms oplossen
Als het probleem zich blijft voordoen, moet u de cd-rom controleren op krassen of andere beschadigingen. Als de cd-rom krassen of andere beschadigingen vertoont, neemt u contact op met de leverancier van het programma voor een nieuw exemplaar of belt u (+31)020-5001500 voor een vervangende cd-rom.

Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Test de schijf in een ander station

Als de computer is uitgerust met meerdere cd-rom- cd-r-, cd-rw- of dvd-romstations, test u de schijf in een ander station. Controleer bij dvd's of op de voorkant van het station een dvd-logo wordt weergegeven. Als de schijf in een ander station wel werkt, wil dit zeggen dat het oorspronkelijke station de schijf mogelijk niet naar behoren leest. Neem contact op met de fabrikant van de computer of het schijfstation voor ondersteuning.

Als de schijf schoon is en niet werkt in een ander station, is de schijf waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden vervangen.

Reinig het station

U kunt het schijfstation schoonmaken met een reinigingsschijf voor cd-rom- of dvd-romstations. Deze is verkrijgbaar bij de meeste elektronicazaken of zaken voor computertoebehoren. Probeer het probleem op te lossen met de voorgaande stappen in dit artikel voordat u een reinigingsschijf koopt.

Test de schijf met Copy of Xcopy

Copy en Xcopy zijn opdrachtregelprogramma's waarmee leesproblemen voor schijven doorgaans kunnen worden opgespoord. Als Copy en Xcopy zonder problemen worden uitgevoerd, is het onwaarschijnlijk dat het een leesprobleem betreft. Wanneer het kopiëren niet werkt, duidt dit op problemen met het station of het systeem en is nadere probleemoplossing aan de orde.

Ga als volgt te werk om het lezen van de schijf te testen met Copy en Xcopy:
 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ cmd in het vak Openen en druk op ENTER.
 3. Typ een van de volgende opdrachten bij de opdrachtprompt: (een map kopiëren:) copy schijfstation:\mapnaamstation:\psstest /V

  (de gehele schijf kopiëren:) xcopy schijfstation:\*.* station:\psstest /V /E

  Opmerkingschijfstation is de stationsaanduiding van het cd-romstation of het dvd-romstation, mapnaam is de naam van de map met de bestanden waartoe u toegang moet hebben op de schijf en station is de letter van de vaste schijf van het systeem.
 4. Druk op ENTER.
 5. Als het bericht 'Does psstest specify a file name or directory name?' wordt weergegeven, drukt u op F.
 6. Als het bericht Overschrijven ... (Ja/Nee/Alle)? wordt weergegeven, drukt u op A.

  Opmerking Als u /V gebruikt in combinatie met Copy of Xcopy, worden de gekopieerde bestanden gecontroleerd, waardoor het proces veel langer duurt, maar u wel zeker weet of de bestanden correct zijn gekopieerd.

De computer schoon opstarten

Het installatieproces kan worden beïnvloed door programma's die op de achtergrond worden uitgevoerd. Door de computer schoon op te starten voordat u een van de programma's installeert die aan het begin van dit artikel zijn vermeld, bent u ervan verzekerd dat er geen onnodige programma's worden uitgevoerd. Gebruik hiervoor de juiste methode voor uw versie van Microsoft Windows.

Microsoft Windows XP

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 3. Open het tabblad Algemeen, klik op Selectief en schakel de volgende selectievakjes uit:
  • Bestand System.ini laden
  • Bestand Win.ini laden
  • Opstartonderdelen in het geheugen laden
 4. Open het tabblad Services, schakel het selectievakje Alle Microsoft-services verbergen in en klik op Alles uitschakelen.
 5. Klik op OK en klik op Opnieuw starten.
Nadat u Windows XP schoon hebt opgestart, doet u het volgende om programma's te sluiten die nog steeds actief zijn:
 1. Sluit alle geopende programma's af.
 2. Klik met de rechtermuisknop op elk pictogram in het systeemvak en klik op Afsluiten.

  Opmerking Het systeemvak bevindt zich helemaal rechts op de taakbalk, naast de klok. Voor sommige programma's in het gebied met meldingen is geen opdracht Afsluiten beschikbaar in het snelmenu. Afhankelijk van de keuzemogelijkheden voor het programma, kiest u dan Stop, Sluiten of Uitschakelen.
 3. Druk op CTRL+ALT+DELETE in het menu Windows-beveiliging en klik op Taakbeheer.
 4. Klik in Windows Taakbeheer op Toepassingen.
 5. Er worden geen toepassing weergegeven onder de lijst Taak. Als er toch nog toepassingen aanwezig zijn, selecteert u de toepassing en klikt u op Taak beëindigen.
 6. Herhaal stap 5 totdat de lijst Taak leeg is.
 7. Sluit Windows Taakbeheer af.

  Opmerking Als u de oorspronkelijke opstartopties wilt herstellen, klikt u op Normaal opstarten: alle apparaatstuurprogramma's en services in het geheugen laden op het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie. Vervolgens klikt u op OK en op Opnieuw starten.
Klik voor meer informatie over het schoon opstarten van Windows XP op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310353Windows XP schoon opstarten

Microsoft Windows Millennium Edition (ME)

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 2. Open het tabblad Algemeen en selecteer Selectief.
 3. Schakel alle selectievakjes onder Selectief uit.
 4. Open het tabblad Opstarten en schakel het selectievakje *StateMgr in.
 5. Klik op OK. Klik op Ja als u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten. Klik nadat de computer opnieuw is opgestart op Start, klik op Uitvoeren, typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.

  Belangrijk Controleer of de selectievakjes die u eerder hebt uitgeschakeld op het tabblad Algemeen, nog steeds zijn uitgeschakeld. Ga door met stap 6 als geen van de selectievakjes is ingeschakeld. Als een selectievakje niet beschikbaar is of grijs wordt weergegeven, is de computer niet werkelijk schoon opgestart en hebt u mogelijk hulp nodig van de fabrikant van het programma waarmee een vinkje is toegevoegd aan Msconfig.
 6. Wanneer u hebt gecontroleerd of de computer schoon is opgestart in stap 5, kunt u de oorzaak van het probleem vaststellen. Als het oorspronkelijke probleem is opgelost na het schoon opstarten, schakelt u onder Selectief telkens één selectievakje in. Start de computer vervolgens opnieuw op. Herhaal deze procedure totdat het probleem weer optreedt. Als dit gebeurt, weet u welke optie het probleem veroorzaakt.

Microsoft Windows 98

 1. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 2. Typ msconfig in het vak Openen en klik op OK.
 3. Selecteer Selectief op het tabblad Algemeen en schakel de volgende selectievakjes uit:
  • Bestand Config.sys laden
  • Bestand Autoexec.bat laden
  • Bestand Winstart.bat laden (indien aanwezig)
  • Onderdelen van groep Opstarten laden
 4. Open het tabblad Win.ini.
 5. Klik op het plusteken (+) naast [windows] om alle onderliggende items weer te geven.
 6. Schakel in het onderdeel [windows] de volgende selectievakjes uit:
  • Load=
  • Run=
 7. Klik op OK.

  Start de computer desgevraagd opnieuw op.
Raadpleeg voor meer informatie over het schoon opstarten van Windows 98 het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
192926Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten
Opmerking Als u de oorspronkelijke opstartopties wilt herstellen, klikt u op Normaal op het tabblad Algemeen van het hulpprogramma voor systeemconfiguratie.

Als het probleem zich nog steeds voordoet, gaat u verder met de methode 'Microsoft Internet Explorer herstellen'.

Microsoft Windows 95

 1. Start de computer opnieuw op. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Kies vervolgens Alleen MS-DOS-prompt in het opstartmenu.
 2. Typ win bij de MS-DOS-prompt en druk vervolgens op ENTER.

  Houd SHIFT ingedrukt totdat het opstarten van Windows is voltooid.
 3. Schakel eventuele antivirusprogramma's of schijfhulpprogramma's uit die op de computer zijn geïnstalleerd.

  Raadpleeg voor meer informatie over het uitschakelen van deze programma's de gedrukte of online documentatie voor het programma.
 4. Druk op CTRL+ALT+DELETE.
 5. Klik in het dialoogvenster Programma afsluiten op een willekeurig programma, met uitzondering van Verkenner en Systray (dit zijn onderdelen van Microsoft Windows). Klik vervolgens op Taak beëindigen.

  Als het bericht wordt weergegeven dat het programma bezig is of niet reageert, klikt u nogmaals op Taak beëindigen.
 6. Herhaal stap 4 en 5 om alle programma's af te sluiten, met uitzondering van Explorer en Systray.
Raadpleeg voor meer informatie over het schoon opstarten van Windows 95 het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
177604Multimedia: Problemen oplossen door Windows 95 schoon op te starten
Opmerking U kunt de oorspronkelijke opstartopties herstellen door de computer op de gebruikelijke manier opnieuw op te starten en eventuele antivirusprogramma's of schijfhulpprogramma's opnieuw in te schakelen.

Raadpleeg voor meer informatie over het inschakelen van deze programma's de gedrukte of online documentatie voor het programma.

Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

DCOM voor Windows 95 installeren (alleen Windows 95)

Als u een van de programma's die aan het begin van dit artikel worden vermeld wilt installeren op een computer met Windows 95, installeert u de meest recente versie van DCOM voor Windows 95 (Dcom95.exe) vanaf de cd-rom met Works of cd 4 van Works Suite.

Als u een van de programma's die aan het begin van dit artikel worden vermeld wilt installeren op een computer met Windows NT 4.0, Windows 98, Windows ME of Windows 2000, gaat u verder met de methode 'MDAC installeren in de veilige modus'.

Ga als volgt te werk om de meest recente versie van DCOM voor Windows 95 (Dcom95.exe) te installeren vanaf de cd-rom met Works of cd 4 van Works Suite:
 1. Plaats de cd-rom met Works of cd-rom 4 van Works Suite 2000 in het cd-romstation. Houd SHIFT ingedrukt terwijl u de cd-rom in het station plaatst, zodat Works Setup niet automatisch wordt gestart.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ in het vak Openen de opdracht voor uw versie van Works en klik op OK:

  Works:

  cd-rom:\redist\ie5\dcom95.exe

  Works Suite:

  cd-rom:\mhp\redist\ie5\dcom95.exe

  waarbij cd-rom de stationsletter van het cd-romstation is.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om DCOM95 voor Windows 95-update te installeren.

MDAC installeren

Kies bij de installatie van MDAC in de veilige modus de juiste methode voor uw versie van Microsoft Windows hieronder.

Windows NT 4.0

Als u een van de programma's die aan het begin van dit artikel worden vermeld wilt installeren op een computer met Windows NT 4.0, downloadt en installeert u de meest recente versie van de MDAC-update van de volgende Microsoft-website: Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
119591Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden van online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is ondergebracht op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand helpen verhinderen.

Windows 95, Windows 98, Windows ME en Windows 2000

Ga als volgt te werk om MDAC te installeren in de veilige modus:
 1. Plaats de cd-rom met Works of cd-rom 1 van Works Suite 2000 in het cd-romstation. Houd SHIFT ingedrukt terwijl u de cd-rom in het station plaatst, zodat Works Setup niet automatisch wordt gestart.
 2. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of mappen.
 3. Typ mdac_typ.exe in het vak Naam.
 4. Klik in het vak Zoeken in op het cd-romstation en klik op Nu zoeken.
 5. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Mdac_typ.exe in de lijst met gevonden bestanden en klik vervolgens op Kopiëren.
 6. Klik met de rechtermuisknop in een leeg gebied op het bureaublad van Windows en klik op Plakken.
 7. Sluit het venster Zoeken: Bestanden met de naam mdac_typ.exe.
 8. Start de computer opnieuw op in de veilige modus. Gebruik hiervoor de juiste methode voor uw versie van Microsoft Windows.

  Microsoft Windows 98:

  Start de computer opnieuw op, houd CTRL ingedrukt nadat de Power On Self Test (POST) is voltooid en kies vervolgens Veilige modus in het opstartmenu.

  Microsoft Windows 95:

  Start de computer opnieuw op. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt. Kies vervolgens Veilige modus in het opstartmenu.
 9. Wanneer Windows wordt opgestart in de veilige modus, klikt u op OK.
 10. Dubbelklik op het Windows-bureaublad op het bestand Mdac_typ.exe en volg de aanwijzingen op het scherm om de MDAC-update te installeren.
 11. Start de computer opnieuw op in de normale modus.
Opmerking Als u MDAC niet kunt installeren in de veilige modus, downloadt u de meest recente versie van de MDAC-update van de Microsoft-website en installeert u deze. Hiervoor raadpleegt u de methode 'Windows NT 4.0'.

Repareer Microsoft Internet Explorer

Ga als volgt te werk om de installatie van Internet Explorer te herstellen:

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Software.
 3. Dubbelklik op Microsoft Internet Explorer (versie).
 4. Klik op De huidige installatie van Internet Explorer herstellen en klik op OK.
Opmerking Internet Explorer 6 wordt geleverd bij Windows XP. Als u Internet Explorer 6 wilt installeren of verwijderen, klikt u op Start, klikt u op Configuratiescherm, klikt u op Software en selecteert u Windows-onderdelen toevoegen of verwijderen. Als u de versie van Internet Explorer gebruikt die deel uitmaakt van het besturingssysteem, installeert u het besturingssysteem opnieuw of voert u een herstelprocedure uit.

Voor meer informatie over het opnieuw installeren of herstellen van Internet Explorer en Outlook Express in Windows XP klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
318378Internet Explorer en Outlook Express opnieuw installeren of herstellen in Windows XP
Voor meer informatie over het uitvoeren van een interne upgrade (opnieuw installeren) van Windows XP klikt u op het volgende artikelnummer in the Microsoft Knowledge Base:
315341Een interne upgrade van Windows XP uitvoeren (opnieuw installeren)


Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Internet Explorer verwijderen en opnieuw installeren

Als de installatie van Internet Explorer niet kan worden hersteld, verwijdert u Internet Explorer en installeert u het programma opnieuw. Gebruik hiertoe een van de volgende methoden in de aangegeven volgorde.

Internet Explorer verwijderen

Opmerking Voor het installeren en verwijderen van Internet Explorer in Windows NT en Windows 2000 moet u over beheerdersrechten beschikken. Dit betekent dat u ook beheerdersrechten moet hebben wanneer u de computer de eerste keer opstart na het installeren of verwijderen van Internet Explorer 5.5.

Ga als volgt te werk om Internet Explorer te verwijderen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Software.
 3. Open het tabblad Installeren en verwijderen, klik op Microsoft Internet Explorer en Internet-werkset in de lijst met geïnstalleerde programma's en klik op Toevoegen/verwijderen.

  Opmerking Als Microsoft Internet Explorer 5 en Internet-werkset niet aanwezig is in de lijst met geïnstalleerde programma's, voert u Setup.exe uit vanuit de map Internet Explorer\Setup. Als u met Windows 2000 werkt, voert u de opdracht w2kexcp.exe /u uit vanuit de map Internet Explorer\IE Uninstall.
 4. Klik op De vorige Windows-configuratie herstellen en klik op OK.
 5. Klik in het dialoogvenster Internet Explorer en Internet-werkset Setup op OK om de vorige versie van Internet Explorer te herstellen.
 6. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd te bevestigen dat u de vorige versie wilt terugzetten.
 7. Start de computer desgevraagd opnieuw op.
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
243266Door de installatie van Internet Explorer 5.01 ongedaan te maken wordt Outlook Express verwijderd

Internet Explorer 5.5 opnieuw installeren:

Ga als volgt te werk om Internet Explorer 5.5 opnieuw te installeren:
 1. Plaats de cd-rom met Works of cd-rom 1 van Works Suite 2000 in het cd-romstation. Houd SHIFT ingedrukt terwijl u de cd-rom in het cd-romstation plaatst, zodat de cd-rom niet automatisch wordt gestart.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ in het vak Openen de opdracht voor uw versie van Works en klik op OK:

  Works:

  cd-rom:\redist\ie\ie5setup.exe

  Works Suite:

  cd-rom:\msword\ie5\en\ie5setup.exe

  waarbij cd-rom de stationsletter van het cd-romstation is.
 4. Installeer Internet Explorer volgens de aanwijzingen op het scherm.
Als het probleem blijft optreden, gaat u verder met de volgende methode.

Works of Works Suite installeren

Installeer Works of Works Suite.

Als het probleem zich opnieuw voordoet, start u de computer schoon op en installeert u Works of Works Suite. Raadpleeg de methode 'MDAC installeren' voor meer informatie over het schoon opstarten van de computer.
Meer informatie
Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
270592Setup kan geen taken registreren of het bestand voor Works-services is niet gevonden
247532Works-foutbericht: Installer is voortijdig beëindigd
248263Works Suite: Fout 1305 tijdens installatie
218617Problemen met het lezen van cd-roms oplossen
242323'Interne fout...' Foutbericht bij het uitvoeren van Setup
242913Works/HP 2000: 'Fout 1324' tijdens installatie
w_works tshoot works6 works2001
Eigenschappen

Artikel-id: 279625 - Laatst bijgewerkt: 05/24/2006 14:04:28 - Revisie: 6.1

 • Microsoft Works Suite 2005
 • Microsoft Works Suite 2004 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2003 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2002 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2001 Standard Edition
 • Microsoft Works 8.0
 • Microsoft Works 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Works 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Works Suite 2006
 • kberrmsg kbimu kbprb kbsetup KB279625
Feedback
l>