Het servicepackniveau van onderdelen vaststellen met het hulpprogramma SPCheck

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is op 14 juli 2015 beëindigd

De ondersteuning voor Windows Server 2003 is door Microsoft op 14 juli 2015 beëindigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL279631
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u met het hulpprogramma SPCheck het servicepack-niveau van geïnstalleerde onderdelen per bestand kunt vaststellen.
Meer informatie

Beschrijving

Met het hulpprogramma SPCheck kunt u het servicepackniveau bepalen van onderdelen die zijn geïnstalleerd op computers met Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server, Windows XP of Windows Server 2003. Er wordt door SPCheck een rapport gegenereerd waarin de herkomst van de bestanden voor elk geïnstalleerd onderdeel wordt vermeld.

SPCheck herkent het servicepackniveau van de volgende onderdelen.

Computer met Windows NT 4.0

 • DHCP Server
 • DNS
 • RAS (Remote Access Service)
 • Routering en RAS
 • SNMP (Simple Network Management Protocol)
 • WINS
 • TCP/IP (Internet Protocol)
 • NWLink (IPX/SPX)
 • Exchange Server 5.5

Computers met Windows 2000

 • DHCP Server
 • DNS
 • SNMP (Simple Network Management Protocol)
 • WINS
 • TCP/IP (Internet Protocol)
 • NWLink (IPX/SPX)
 • Exchange Server 5.5
 • Internet Security and Acceleration (ISA) Server
Elk onderdeel wordt door SPCheck per bestand gecontroleerd. Om deze reden moet SPCheck worden uitgevoerd in een beveiligde context die vergelijkbaar is met de lokale Administrator-account. Als dit niet gebeurt, kan het zijn dat er ontbrekende bestanden worden gerapporteerd die zich wel degelijk op de computer bevinden. De bestanden worden door SPCheck gezocht aan de hand van de omgevingsvariabele PATH. Als er ontbrekende bestanden worden gerapporteerd (die zich wel op de doelcomputer bevinden), controleert u of de map waarin het onderdeel is geïnstalleerd, wel is opgenomen in de omgevingsvariabele PATH.

Het hulpprogramma SPCheck ophalen

U kunt de volgende bestanden downloaden van het Microsoft Downloadcentrum:


Windows Server 2003
DownloadenW2K3.exe nu downloaden

Windows XP:
DownloadenXpspchk.exe nu downloaden

Windows 2000:
DownloadenW2kspchk.exe nu downloaden

Windows NT:
DownloadenNt4spchk.exe nu downloaden

Exchange Server 5.5:
DownloadenExchange55.exe nu downloaden

Internet Security and Acceleration Server 2000:
DownloadenIsaspchk.exe nu downloaden

Het hulpprogramma SPCheck installeren

Raadpleeg de sectie voor uw besturingssysteem hieronder voor aanwijzingen bij de installatie van SPCheck.

Windows Server 2003

Pak het bestand W2K3.exe uit in een map op de vaste schijf en volg de aanwijzingen voor de installatie in het bestand Readme.txt.

Windows XP

Pak het bestand Xpspchk.exe uit in een map op de vaste schijf en volg de aanwijzingen voor de installatie in het bestand Readme.txt.

Windows 2000

Pak het bestand W2kspchk.exe uit in een map op de vaste schijf en voer Spcheck.exe uit.

Windows NT

Pak het bestand Nt4spchk.exe uit in een map op de vaste schijf en voer Spcheck.exe uit.

Exchange Server 5.5

Pak het bestand Exchange55.exe uit in een map op de vaste schijf en voer Spcheck.exe uit.

Internet Security and Acceleration (ISA) Server

Er gelden specifieke instructies voor het installeren en uitvoeren van SPCheck voor ISA Server. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
312552Het hulpprogramma SPCheck gebruiken om ISA-serverbestanden te verifiëren

Het hulpprogramma SPCheck gebruiken

Een vereiste voor SPCheck is dat de volgende drie bestanden correct werken:
 • Spcheck.exe
 • Dbghelp.dll
 • Spcheck.ini
Kopieer deze drie bestanden naar een willekeurige map op de doelserver. Het bestand Dbghelp.dll maakt standaard deel uit van Windows 2000. Dit bestand hoeft daarom niet naar de doelcomputer te worden gekopieerd.

U kunt bij SPCheck de volgende schakelopties gebruiken:
 • Gebruik de schakeloptie /i om de naam op te geven van het gewenste ini-bestand. Als u deze schakeloptie niet opgeeft, wordt standaard Spcheck.ini gebruikt.
 • Gebruik de schakeloptie /r om een naam op te geven voor het rapport dat door SPCheck wordt gegenereerd. Als u deze schakeloptie niet opgeeft, wordt standaard de naam Spcheck.rpt gebruikt.
Het rapport wordt standaard geplaatst in dezelfde map van waaruit SPCheck ook werd uitgevoerd. Het rapport heeft de volgende indeling, waarbij Missing aangeeft dat het bestand niet is aangetroffen op de doelcomputer en Unknown aangeeft dat het bestand op de doelcomputer is aangetroffen, maar niet overeenkomt met de bestanden in het INI-bestand:
[WINS]
C:\WINNT\System32\Jet500.dll SP0-3
C:\WINNT\System32\Jet.dll SP0-6a
C:\WINNT\System32\Wins.exe Missing
C:\WINNT\System32\Winsadmin.exe Unknown
C:\WINNT\System3232\Winsctrl.dll SP5
Bepaalde bestanden komen in meerdere servicepacks voor. Zo geeft 'SP0-3' bijvoorbeeld aan dat het bestand identiek is in de eerste drie servicepacks. Als het servicepack dat op de computer moet zijn geïnstalleerd, in de reeks valt die voor een bepaald bestand wordt gerapporteerd, kunt u ervan uitgaan dat het bestand in dat servicepack voorkomt. Hieronder ziet u een voorbeeld van een rapport:
[RAS]
C:\WINNT\System32\Rascfg.dll SP0-6a
C:\WINNT\System32\Rasfil32.dll Q189594
C:\WINNT\System32\Rasadmin.exe SP0-6a
C:\WINNT\System32\Rassapi.dll SP0-1
C:\WINNT\System32\Rasphone.exe SP0-2
Stel dat Service Pack 1 (SP1) op de doelcomputer moet zijn geïnstalleerd. In dit rapport ziet u dat SP1 in de reeks ligt die voor elk bestand is gerapporteerd. De doelcomputer bevat dus RAS-bestanden uit het geïnstalleerde servicepack. In plaats van een servicepack-nummer kan SPCheck ook een artikelnummer vermelden. Dit geeft aan dat er een hotfix is geïnstalleerd. Als u meer informatie over die hotfix wilt, raadpleegt u het genoemde artikel op TechNet. SPCheck herkent echter slechts een zeer beperkt aantal hotfixes. Hierdoor kunnen bestanden uit hotfixes worden gerapporteerd als onbekend.

Het hulpprogramma SPVerify kunt u gebruiken om de installatie van een service pack of hotfix voor Windows te simuleren, en om andere gegevens van een service pack of hotfix voor Windows te verkrijgen. Klik voor meer informatie over het hulpprogramma SPVerify op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
819035Overzicht van het hulpprogramma SPVerify
networking hot fix jet500 jet wins winsadmin winsctrl rascfg rasfil32 rasadmin rassapi rasphone
Eigenschappen

Artikel-id: 279631 - Laatst bijgewerkt: 12/03/2007 08:01:00 - Revisie: 8.7

Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 1, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 2, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 3, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 5, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 1, Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 2, Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 3, Microsoft Exchange Server 5.5 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows® 2000 Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowto kbdownload kbqfe kbenv kbhotfixserver KB279631
Feedback