Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Hotfix-combinatiepakket 2803754 is beschikbaar voor het .NET Framework 4.5 in Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 en Windows Vista

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2803754
Inleiding
Dit artikel beschreven hotfix-combinatiepakket 2803754 die beschikbaar is voor Microsoft .NET Framework 4.5. Dit hotfix-combinatiepakket corrigeert diverse problemen in de .NET Framework-4.5. Zie de sectie 'Meer informatie' voor meer informatie over de problemen die de hotfix wordt opgelost.

Meer informatie

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter bedoeld om alleen het probleem dat in dit artikel wordt beschreven. Deze alleen van toepassing op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

U kunt dit probleem oplossen door contact op met Microsoft Customer Support Services om de hotfix te verkrijgen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op de volgende Microsoft-website:Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die normaal aan ondersteuningsoproepen verbonden zijn, worden geannuleerd als een medewerker van Microsoft productondersteuning van mening is dat een specifieke update de oplossing van uw probleem is. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Vereisten

Deze hotfix moet de .NET Framework-4.5 op een computer waarop een van de besturingssystemen is geïnstalleerd:
 • Windows 7 servicepack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 SP1
 • Windows Server 2008 servicepack 2 (SP2)
 • Windows Vista SP2

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix hebt toegepast, als alle bestanden waarin dit probleem optreedt worden gebruikt. Wij raden aan dat u alle .NET Framework-toepassingen sluiten voordat u deze hotfix toepast.

Vervanging van hotfixes

Dit hotfix-pakket vervangt een eerder uitgebrachte hotfix-pakket.

Informatie over bestanden

De algemene versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Gebruiken om het verschil tussen UTC en lokale tijd, de Tijdzone tabblad de Datum en tijd een item in het Configuratiescherm.
Voor alle ondersteunde x 86-versies van het .NET Framework 4.5 in Windows 7, Windows Server 2008 en Windows Vista
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905643,98422-Jan-201312:29
Clrjit.dll4.0.30319.19056451,54422-Jan-201312:29
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.190561,190,44022-Jan-201310:46
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,224,57622-Jan-201310:46
PresentationFramework.dll4.0.30319.190566,187,00822-Jan-201310:46
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222-Jan-201310:46
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.190561,849,88022-Jan-201310:46
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19056742,92022-Jan-201310:46
System.Design.dll4.0.30319.190565,041,65622-Jan-201310:46
System.Web.dll4.0.30319.190565,420,50422-Jan-201310:46
System.Web.Services.dll4.0.30319.19056849,40022-Jan-201310:46
System.Xml.dll4.0.30319.190562,687,96022-Jan-201310:46
Webengine.dll4.0.30319.1905624,52822-Jan-201312:29
Webengine4.dll4.0.30319.19056504,80822-Jan-201312:29
WindowsBase.dll4.0.30319.190561,237,46422-Jan-201310:46
Voor alle ondersteunde x 64-versies van het .NET Framework 4.5 in Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 en Windows Vista
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijd
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905648,61622-Jan-201313:01
Aspnet_wp.exe4.0.30319.1905643,98422-Jan-201312:29
Clrjit.dll4.0.30319.190561,235,40022-Jan-201313:01
Clrjit.dll4.0.30319.19056451,54422-Jan-201312:29
Microsoft.Build.Tasks.v4.0.dll4.0.30319.190561,190,44022-Jan-201310:46
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,207,66422-Jan-201313:01
PresentationCore.dll4.0.30319.190563,224,57622-Jan-201310:46
PresentationFramework.dll4.0.30319.190566,187,00822-Jan-201310:46
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222-Jan-201313:01
System.Printing.dll4.0.30319.19056341,99222-Jan-201310:46
System.Web.Extensions.dll4.0.30319.190561,849,88022-Jan-201310:46
System.Data.SqlXml.dll4.0.30319.19056742,92022-Jan-201310:46
System.Design.dll4.0.30319.190565,041,65622-Jan-201310:46
System.Web.dll4.0.30319.190565,415,38422-Jan-201313:01
System.Web.dll4.0.30319.190565,420,50422-Jan-201310:46
System.Web.Services.dll4.0.30319.19056849,40022-Jan-201310:46
System.XML.dll4.0.30319.190562,687,96022-Jan-201310:46
Webengine.dll4.0.30319.1905626,59222-Jan-201313:01
Webengine.dll4.0.30319.1905624,52822-Jan-201312:29
Webengine4.dll4.0.30319.19056618,45622-Jan-201313:01
Webengine4.dll4.0.30319.19056504,80822-Jan-201312:29
WindowsBase.dll4.0.30319.190561,237,46422-Jan-201310:46


Problemen die met dit hotfix-combinatiepakket worden opgelost

Problemen met common language runtime (CLR)

Probleem 1

Een onjuiste waarde wordt geretourneerd door de methode DateTime.TryParse wanneer u code met de volgende strekking weergegeven:

DateTime dt = DateTime.Parse("4/21 5pm");Console.WriteLine(dt.ToString());if (DateTime.TryParse("4/21 5pm", out dt)){   Console.WriteLine(dt.ToString());}Console.ReadLine();
In dit voorbeeld wordt onjuist uitgevoerd 16:00 uur op de datum van vandaag.

OPLOSSING

Nadat u de hotfix hebt geïnstalleerd, wordt geprobeerd om betere pogingen tot het parseren van dit specifieke patroon.

Voeg de volgende code in het configuratiebestand van de toepassing zodat de hotfix:

<configuration>  <runtime>    <EnableAmPmParseAdjustment enabled=”1” />    </runtime></configuration>
Opmerking Geen andere datum of tijd patroon profiteren van de hotfix.

Probleem 2

4.5 Van .NET Framework-toepassing die gebruikmaakt van overmatig ExecutionContext objecten of WCF kan leiden tot te veel objecten op de heap Garbage Collector wordt vastgemaakt. Hierdoor heapfragmentatie samen met een toename van geheugen en CPU-gebruik door de Garbage Collector.

OPLOSSING

Deze hotfix voorkomt dat objecten in bepaalde gevallen worden vastgemaakt. Om de hotfix te activeren, gebruikt u een van de volgende methoden:
 • De omgevingsvariabele COMPLUS_DisableRetStructPinning maken en de waarde van de variabele ingesteld op 1.
 • Een DWORD- waarde bij [HKLM\Software\Microsoft\.NETFramework\DisableRetStructPinning] subsleutel in het register en de DWORD- waarde 1instellen.

Problemen met ASP.NET

Probleem 1

ASP.NET compilatie van tijdelijke uitvoer die wordt geproduceerd op een computer kan niet worden hergebruikt op een andere computer, zelfs als de twee computers dezelfde versie van ASP.NET en identieke kopieën van de website hebt.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de computerspecifieke informatie als onderdeel van het besluit wordt gebruikt om te bepalen of de ASP.NET-compilatie van tijdelijke uitvoer up-to-date is.

OPLOSSING

Om de hotfix te activeren nadat u het hebt toegepast, moet u de volgende vermelding toevoegen aan de sectie AppSettings in het bestand Web.config voor de toepassing. Nadat u dit hebt gedaan, maakt ASP.NET de computerspecifieke informatie geen gebruik bij het bepalen of de ASP.NET-compilatie van tijdelijke uitvoer up-to-date is. Daarom is de uitvoer draagbare tussen computers met dezelfde configuratie.

<add key="aspnet:PortableCompilationOutput" value="true"/>
Probleem 2

Een conflictsituatie in de ASP.NET- CacheManager -klasse kan het vastlopen als nieuwe MemoryCache -objecten van een ASP.NET-webtoepassing wordt gemaakt wanneer CacheManager snijdt in de cache van het werkproces van Internet Information Services (IIS) veroorzaken.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de klasse ASP.NET- CacheManager om meerdere threads gebruiken kunt te lezen of schrijven naar een collectie in een manier die niet thread-safe. Hierdoor wordt een niet-afgehandelde uitzondering.

Issue 3

Als een ASP.NET-webtoepassing langdurige aanvragen die vaak de methode Response.Flush roept verwerkt, kan er een verhoging van het geheugengebruik van de webtoepassing. Probleem 4

Als een ASP.NET-webtoepassing uitvoercache gebruikt wanneer het besturingssysteem de klok wordt aangepast, zorgt ervoor dat de uitzonderingen en zorgt ervoor dat aanvragen mislukken. Probleem 5

4.5 Van .NET Framework-toepassing die gebruikmaakt van de eigenschap HttpResponse.ClientDisconnectedToken ondervinden werkproces wanneer clients hun verbindingen met een server gesloten.

Problemen met Windows Communication Foundation (WCF)

Probleem 1

Als u een ASMX Web-service die wordt gehost in IIS aanroept, wordt de webservice mislukt en is tijdelijk niet toegankelijk totdat het IIS-werkproces herhaald wordt.

Opmerking Dit probleem treedt meestal op wanneer het besturingssysteem ervaringen hoog 'burst ladingen."

Bovendien een System.InvalidOperationException een uitzondering met de volgende stack met opgeroepen procedures gegenereerd:

System.InvalidOperationException: Indeling van aanvraag is niet-herkende URL onverwacht eindigt ' /Methodenaam'.
bij System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.CoreGetHandler (Type type, HttpContext context, HttpRequest request, HttpResponse reactie)
bij System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler (HttpContext context, String verb, String url, String filePath)
bij System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.GetHandler (HttpContext context, String requestType, String pathTranslated String url)
op System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
bij System.Web.HttpApplication.ExecuteStep (IExecutionStep stap, Boolean & completedSynchronously)

Opmerking "Methodenaam'Hiermee geeft u de methode voor de webservice die u aanroept.

Oorzaak

Dit probleem treedt op vanwege een conflictsituatie die tijdens het herstellen en het lezen van de configuratie in de sectie <webServices>optreedt.

Issue 2

Een toepassing die is gemaakt met behulp van het .NET Framework 4.5 loopt vast bij een zware belasting en de volgende uitzondering doet zich voor:

</webServices>
Uitzonderingstype: System.InvalidOperationException
Bericht: De hash-tabel invoegen is mislukt. De laadfactor is te hoog

Opmerking De uitzondering doet zich voor bij de bovenkant van de volgende stack met opgeroepen procedures:
 • System.Xml.Serialization.DynamicAssemblies.IsTypeDynamic
Oorzaak

Dit probleem treedt op vanwege een conflictsituatie wanneer .NET Framework serialiseert dynamische assembly's door gelijktijdige ingevoegd in een hash-tabel die niet op de juiste wijze wordt gesynchroniseerd.

Problemen met Windows Presentation Foundation (WPF)

Probleem 1

4.5 Van .NET Framework-toepassing niet meer reageert wanneer u deze methode verschuift een DataGrid of een ItemsControl.

Dit probleem treedt op onder de volgende voorwaarden:
 • De eigenschap VirtualizingPanel.IsVirtualizingWhenGrouping is ingesteld op true.
 • Een of meer van de ItemsPresenter of VirtualizingStackPanel -klassen die deel uitmaken van de indeling van de ItemsControl of subgroepen heeft een marge die van de standaardinstelling verschilt. Met name wanneer de eigenschap Margin.Top of Margin.Left (voor horizontaal schuiven) is niet nul.
Probleem 2

Stel dat u wilt afdrukken van een document met XML Paper Specification (XPS) naar een printer Graphics Device Interface (GDI) op een niet-Engelstalig besturingssysteem. In dat geval worden sommige tekens onjuist afgedrukt. Deze onjuiste tekens te klein of te vet worden weergegeven en kunnen worden zonder de fijne details, zoals haken aan het einde van de lange streken. Onjuiste tekens die meestal afkomstig zijn van een lettertype dat niet-Latijnse glyphs bevat bijvoorbeeld een Aziatisch lettertype zoals "MS Mincho."

Problemen met Windows-formulier

Probleem 1

Stel u hebt een ActiveX-besturingselement waarmee een typebibliotheek waarvan het pad een nummer van het type bibliotheek bevat zodat de gelokaliseerde inhoud wordt geregistreerd.

Het type bibliotheekpad heeft bijvoorbeeld de volgende indeling:

type bibliotheekpad> \2

In dit scenario kunt u het besturingselement op een Windows-formulier in Microsoft Visual Studio 2012 op een systeem waarvan de actieve taal is ingesteld op de overeenkomstige taal de gelokaliseerde inhoud niet weghalen.
Probleem 2

Stel dat u beschikt over een Windows-formulier op basis van .NET Framework 4.5-project met een Windows-formulier met de naam FormA. FormA overneemt van een ander Windows-formulier met de naam BaseForm en BaseForm bevat een besturingselement te bepalen (bijvoorbeeld, groepsvak, deelvenster of een andere container). U een aangepast besturingselement toevoegen aan de container in FormA, en een eigenschap van FormA wijzigen. Vervolgens opslaan en het Windows Form designer sluiten zonder het opnieuw opbouwen van het project. In dit geval wordt ontbreekt het nieuwe aangepaste besturingselement wanneer u FormA opnieuw opent.

Opmerking Dit probleem treedt op wanneer u Windows Form designer in Microsoft Visual Studio 2010 of 2012 van Visual Studio. Dit probleem treedt niet op als u het project opnieuw compileren nadat u het Windows Form designer sluiten.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2803754 - Laatst bijgewerkt: 02/12/2013 23:51:00 - Revisie: 1.0

Microsoft .NET Framework 4.5

 • kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2803754 KbMtnl
Feedback