Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Opstartproblemen in Excel oplossen

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
Er zijn diverse redenen waardoor er problemen kunnen optreden bij het starten van Microsoft Excel. In dit artikel wordt beschreven hoe u de oorzaak van het opstartprobleem kunt opsporen en worden mogelijke oplossingen voor het probleem gegeven. Dit artikel bevat tevens koppelingen naar andere artikelen in de Microsoft Knowledge Base waarin bekende opstartproblemen uitvoeriger worden besproken.

Opmerking Het is belangrijk dat u bijhoudt welke nieuwe software of updates u hebt geïnstalleerd voordat het probleem optrad, omdat het probleem daarmee te maken kan hebben. Deze informatie is handig als uw probleem niet wordt opgelost in dit artikel en u contact moet opnemen met de technische ondersteuning van Microsoft.
Meer informatie
Problemen bij het opstarten van Microsoft Excel kunnen de volgende oorzaken hebben:
 • Beschadigde snelkoppeling naar het Excel-programma
 • Problematisch bestand in de opstartmap van Excel of op een andere opstartlocatie
 • Conflict met een ander programma
 • Onjuiste versie van een basisbestand voor Microsoft Office
 • Beschadigd werkbalkbestand (*.xlb) of pip-bestand van Excel
 • Beschadigde invoegtoepassingen in het menu Extra
 • Beschadigde registersleutels
 • Andere problemen bij het openen van Excel-bestanden
Als een foutbericht wordt weergegeven wanneer u Microsoft Excel start, zoekt u in de Microsoft Knowledge Base naar het exacte foutbericht op de volgende Microsoft-website: Als er geen foutbericht wordt weergegeven of als u in de Microsoft Knowledge Base geen informatie vindt over het foutbericht, gaat u als volgt te werk om het opstartprobleem van Excel op te lossen.

Ga eerst na wanneer het probleem precies optreedt. Treedt het probleem op als u Excel start door op een werkmapbestand te klikken of als u Excel start vanuit het menu Start?

Als het probleem alleen optreedt wanneer u een Excel-bestand opent, raadpleegt u de sectie 'Andere problemen bij het openen van Excel-bestanden'. Anders gaat u verder met de volgende sectie.

Beschadigde snelkoppeling naar het Excel-programma

Als het probleem alleen optreedt wanneer u Excel start, gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.
 2. Typ Excel.exe in het vak Zoeken naar bestanden of mappen met deze naam.
 3. Klik in de lijst Zoeken in op Deze computer en klik op Nu zoeken.
 4. Nadat het bestand Excel.exe is gevonden, dubbelklikt u op het bestand om Microsoft Excel te starten.

  Opmerking De locatie van het bestand Excel.exe is afhankelijk van de versie van Excel die u hebt geïnstalleerd.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


Als Excel start zoals verwacht, kan het probleem te maken hebben met een beschadigde snelkoppeling naar het programma. U lost dit probleem op door een nieuwe snelkoppeling naar het programma Excel te maken om Excel te starten.

Als Excel niet start zoals verwacht, voert u de volgende stappen uit om Excel in de veilige modus uit te voeren.

Als u de snelkoppeling door ons wilt laten maken, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?.


Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.

Excel in de veilige modus starten

Ga naar de sectie Excel voor mij starten als u Excel in de veilige modus wilt starten. Als u Excel liever zelf wilt starten, gaat u naar de sectie Excel zelf starten.

Excel voor mij startenU start Excel automatisch in de veilige modus door op de knop of koppeling Dit probleem oplossen te klikken. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?.Excel zelf starten

 1. Klik op Start en vervolgens op Uitvoeren.
 2. Klik op Bladeren en zoek de map waarin Microsoft Excel is geïnstalleerd, zoals eerder in dit artikel is beschreven.
 3. Nadat u het bestand Excel.exe hebt gevonden, selecteert u het bestand en klikt u op Openen.
 4. Typ aan het einde van het pad in het vak Openen een spatie en vervolgens /s, zodat de volledige regel wordt weergegeven, zoals in het volgende voorbeeld:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


Is het probleem opgelost?

Controleer of Excel in de veilige modus is gestart. Als Excel in de veilige modus is gestart, bent u klaar met deze sectie. Is Excel niet in de veilige modus gestart, dan kunt u contact opnemen met de ondersteuning. Als Excel start zoals verwacht, raadpleegt u de sectie 'Andere problemen oplossen' verderop in dit artikel voor meer informatie.

Als Excel nog steeds niet start zoals verwacht, kan er een conflict met een ander programma bestaan. Start Windows op in de veilige modus en voer de voorgaande stappen opnieuw uit om Excel in de veilige modus te starten.

Als u meer informatie wilt over het starten van Windows in de veilige modus, klikt u op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:
156126 Problemen met Windows 95 oplossen vanuit de veilige modus
192926 Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten
267288 Windows Millennium Edition schoon opstarten
266169 Problemen met de modus Stand-by, de Slaapstand en het afsluiten van de computer in Windows 2000 oplossen
281770 Problemen in Windows 2000 oplossen door het systeem schoon op te starten

Excel start niet in de veilige modus en Windows is gestart in de veilige modus

Als Excel niet start wanneer u de schakeloptie /s gebruikt en Windows is gestart in de veilige modus, verwijdert u Microsoft Office (of de zelfstandige versie van Microsoft Excel) via het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Raadpleeg de documentatie bij Windows voor meer informatie.

Deze stap kan nodig zijn omdat Excel wordt gestart in de meest basale modus waarin het programma kan worden gestart, wanneer u zowel Windows als Excel in de veilige modus start. Dit betekent dat er geen andere programma's of bestanden zijn betrokken bij het opstartproces van Excel. Het probleem kan daarom worden veroorzaakt door een beschadigd Office-bestand dat bij het starten van Excel wordt gebruikt. Als u Office (of de zelfstandige versie van Excel) verwijdert en opnieuw installeert, zou dit probleem opgelost moeten zijn.

Voor meer informatie over een verwant probleem met incompatibele Office 2000-bestanden klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel worden weergegeven:
217440 Foutberichten wanneer u Office 2000-programma's start
Als dit artikel u niet verder helpt of indien het opstartprobleem van Excel is verholpen als u Windows in de veilige modus start, raadpleegt u de sectie 'Andere problemen oplossen' voor meer informatie.

Andere problemen oplossen

Excel start wanneer u de schakeloptie /s gebruikt

Als Microsoft Excel start zoals verwacht wanneer u de schakeloptie /s gebruikt, wordt 'Veilige modus' weergegeven in de titelbalk van Excel. Dit geeft aan dat Microsoft Excel wordt uitgevoerd zoals de eerste keer na de installatie.

Nu u Excel hebt gestart, kunt u door middel van elimineren bepalen welk van de onderdelen die Excel in de veilige modus overslaat het probleem bevat, totdat het probleem is opgelost.

De opstartmappen van Excel

Een van de meest voorkomende oorzaken van opstartproblemen met Excel is een probleem met het laden van een bestand in een van de verschillende opstartmappen.

Opmerking De map XLStart kan eveneens in ander profielen voorkomen, maar kan in bepaalde situaties ook worden omgeleid op een server.

240150 De Excel-opstartmappen gebruiken in Excel 2000
291218 Excel-opstartmappen gebruiken in Excel 2002
822107 Opstartmappen gebruiken in Excel


Het werkbalkbestand van Excel


Soms kan het werkbalkbestand voor Excel zijn beschadigd. In dat geval kunnen er problemen optreden wanneer u Excel start. Als dat het geval is, zoekt u het werkbalkbestand en geeft u het een andere naam. Als u de naam van het werkbalkbestand hebt gewijzigd, wordt een nieuw werkbalkbestand gemaakt als u Excel opnieuw start.

Als de naam van het werkbalkbestand bijvoorbeeld JanGebruiker8.xlb is, wijzigt u de naam in JanGebruiker8.oud. Start Excel. U ziet dat er een nieuw bestand met de naam JanGebruiker8.xlb is gemaakt op dezelfde locatie als het oorspronkelijke werkbalkbestand.

Klik voor meer informatie over het werkbalkbestand van Excel en de manier waarop dat bestand kan worden geïdentificeerd op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:
291074 Standaardwerkbalken en -werkbalkknoppen verschijnen in Excel in plaats van aanpassingen
Klik voor meer informatie over een ander probleem met de werkbalk wanneer u Excel start op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel worden weergegeven:
215366 Fout met betrekking tot ongeldige pagina bij het starten van Excel met menu-opdracht Pagina-einde
Het bestand Excel.pip

Excel onthoudt welke menu's en opdrachten zijn gebruikt en geeft als eerste de meest recent gebruikte menu's weer. Ongebruikte opdrachten zijn verborgen in uitvouwbare menu's. Deze gegevens en de animatie-instellingen voor menu's worden opgeslagen in het bestand Excel.pip.

Dit bestand kan beschadigd raken. In dat geval kunnen er problemen optreden wanneer u Excel start. Als dat het geval is, zoekt u het bestand Excel.pip en geeft u het een andere naam. Nadat u de naam van het bestand hebt gewijzigd, wordt een nieuw pip-bestand gemaakt als u Excel opnieuw start. Gebruik de zoekfunctie van Windows om naar het bestand Excel.pip te zoeken.

Excel start nadat Windows in de veilige modus is gestart

Als het opstartprobleem van Excel niet meer optreedt wanneer Windows in de veilige modus is gestart, veroorzaakt een ander programma het opstartprobleem van Excel.

Door middel van elimineren kunt u exact bepalen welk programma het probleem veroorzaakt. Als u niet weet hoe u dit kunt doen, neemt u contact op met uw leverancier van Windows voor meer informatie over het elimineren van de afzonderlijke programma's die worden geladen bij het starten van Windows.

Klik voor meer informatie over het oplossen van specifieke problemen met het starten van Windows op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:
281965 Problemen oplossen bij het gebruik van het hulpprogramma Msconfig met Windows 98
281995 Problemen met het hulpprogramma Msconfig oplossen in Windows Millennium Edition
281770 Problemen in Windows 2000 oplossen door het systeem schoon op te starten
310353 Windows XP configureren voor schoon opstarten

Beschadigde invoegtoepassingen in het menu Extra

Klik in het menu Extra op Invoegtoepassingen. Schakel de selectievakjes voor alle geselecteerde invoegtoepassingen uit en klik op OK.

De registersleutels voor de COM-invoegtoepassingen verwijderen

COM-invoegtoepassingen kunnen overal worden geïnstalleerd. COM-invoegtoepassingen worden geïnstalleerd door programma's die interactief werken met Excel. U lost dergelijke problemen met Excel op door de registersleutels voor de COM-invoegtoepassingen te verwijderen en vervolgens Excel opnieuw te starten.

Via de sectie Automatisch verwijderen kunt u de registersleutels voor COM-invoegtoepassingen automatisch laten verwijderen. Als u de registersleutels voor COM-invoegtoepassingen zelf wilt verwijderen, gaat u naar de sectie Zelf verwijderen.

Automatisch verwijderenU verwijdert de registersleutels voor COM-invoegtoepassingen automatisch door op de knop of koppeling Dit probleem oplossen te klikken. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Als u de registersleutels voor COM-invoegtoepassingen automatisch wilt laten terugzetten, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerking Deze Fix it-oplossing werkt voor alle talen. Voor sommige talen kan de wizard echter Engelstalig zijn.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?.Zelf verwijderen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Ga als volgt te werk om de registersleutels van COM-invoegtoepassingen handmatig te verwijderen:
 1. Sluit alle Office-programma's af.
 2. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 3. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Klik op Addins, open het menu Bestand en klik op Exporteren.
 5. Geef het bestand de naam 'XLaddinHKCU.reg' en sla het bestand op het bureaublad op.
 6. Selecteer de subsleutel AddIns, klik op Verwijderen in het menu Bewerken en klik vervolgens op Ja.
 7. Ga naar de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Opmerking: Alos een 64-bits versie van Office gebruikt (uitsluitend 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Klik op Addins, open het menu Bestand en klik op Exporteren.
 9. Geef het bestand de naam 'XLaddinHKLM.reg' en sla het bestand op het bureaublad op.
 10. Selecteer de subsleutel AddIns, klik op Verwijderen in het menu Bewerken en klik vervolgens op Ja.
 11. Sluit de Register-editor af.
 12. Start Excel.
Als het probleem is opgelost, was een COM-invoegtoepassing de oorzaak van het probleem. U kunt onder Addins in de Register-editor de naam van de fabrikant van de invoegtoepassing opzoeken en vervolgens bij die fabrikant een update aanschaffen.

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.

Beschadigde registersleutels

Sluit Excel en wijzig de namen van de volgende registersleutels. Wijzig bijvoorbeeld excel in excel.old. Wanneer u vervolgens Excel opnieuw start, worden de instellingen opnieuw ingesteld op de standaardwaarden.

U kunt enkele registersleutels verwijderen en zo de aangepaste gebruikersinstellingen voor uw Microsoft Office-programma's opnieuw instellen.


Ga naar de sectie Automatisch opnieuw instellen als u de aangepaste gebruikersinstellingen automatisch opnieuw wilt laten instellen. Als u de aangepaste gebruikersinstellingen liever zelf opnieuw instelt, gaat u naar de sectie Zelf opnieuw instellen.

Automatisch opnieuw instellenU stelt de aangepaste gebruikersinstellingen automatisch opnieuw in door op de knop of koppeling Dit probleem oplossen te klikken. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Alle aangepaste registersleutels voor Excel verwijderenVerwijderde registersleutels voor Excel terugplaatsen

Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop sprake is van het probleem.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?.Zelf opnieuw instellen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register onjuist bewerkt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
322756 Back-ups van het register maken en het register terugzetten in Windows
Opmerking Als u de volgende registersleutels verwijdert, kunnen aangepaste gebruikersinstellingen voor uw Microsoft Office-programma's opnieuw worden ingesteld.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Wanneer u Excel opnieuw start, worden de instellingen opnieuw ingesteld op de standaardwaarden.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 


Als het probleem hierdoor niet wordt opgelost, kunt u de oorspronkelijke instellingen herstellen. Volg hiertoe de volgende stappen:
 1. Sluit Excel af.
 2. Verwijder de nieuwe registersleutels voor Excel.
 3. Wijzig de sleutels 'Excel.old' in 'Excel'.

Is het probleem opgelost?

Controleer of het probleem is verholpen. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.

Andere problemen bij het openen van Excel-bestanden

Als er alleen problemen zijn bij het openen van bepaalde Excel-bestanden, moet u deze problemen op een andere manier zien op te lossen. U kunt van alles proberen, van het uitschakelen van macro's tot het opnieuw maken van het werkboek.

Klik op het volgende artikelnummer van de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
820741 Gegevens in beschadigde werkmappen herstellen in Excel 2002 en Excel 2003
179871 Methoden voor het herstellen van gegevens in beschadigde Excel 2000-werkmappen
213951 De bron van het probleem oplossen wanneer u bestanden opslaat in Excel 2000 en deze beschadigd raken
Referenties

Hartelijk dank aan MVP Jan Karel Pieterse voor diens bijdrage aan de Fix it-oplossingen in dit artikel.

Voor meer informatie over opstartmappen klikt u op de volgende artikelnummers, zodat de desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden weergegeven:
822107 Opstartmappen gebruiken in Excel 2003
291218 Excel-opstartmappen gebruiken in Excel 2002
240150 De Excel-opstartmappen gebruiken in Excel 2000
Voor meer informatie over de veilige modus van Excel 2002 klikt u op Microsoft Excel Help in het menu Help, typt u office veilige modus in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de gevonden onderwerpen weer te geven.
XL2002 XL2000 starten openen uitvoeren fout schoon opstarten XL2007 XL2003 repareren oplossen XL2010
Eigenschappen

Artikel-id: 280504 - Laatst bijgewerkt: 03/15/2012 15:16:00 - Revisie: 5.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504
Feedback