Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

ActiveX-besturingselementen installeren in Internet Explorer met behulp van Active Directory

Samenvatting
Windows 2000 is zodanig ontworpen dat leden van de groep Gebruikers geen ActiveX-besturingselementen via internet kunnen installeren zonder de rechten van de groep te wijzigen. Het is echter mogelijk dat sommige beheerders de groep Gebruikers de mogelijkheid wil bieden bepaalde ActiveX-besturingselementen te installeren. In dit artikel wordt beschreven hoe u een besturingselement in de Active Directory kunt publiceren om deze functionaliteit te gebruiken.
Meer informatie

Het besturingselement voorbereiden

Het ActiveX-besturingselement moet als een Installer-pakketbestand (.MSI) worden geleverd en niet als een standaard-Internet Explorer-cabinetbestand (.CAB). Het MSI-bestand kan worden gemaakt met behulp van Visual Studio Installer. Het ActiveX-besturingselement wordt alleen correct in de Active Directory weergegeven als het is ingesteld voor registratie via het MSI-bestand en niet voor automatische registratie.

Ga als volgt te werk om het installatiepakket te maken:
  1. Voeg het besturingselement toe aan het Visual Installer-pakket. Klik hiertoe op Bestanden toevoegen in het menu Project en voeg het gecompileerde besturingselementbestand aan het project toe.
  2. Bepaal de CLSID. Gebruik hiertoe het hulpprogramma OLE View dat bij Microsoft Visual Studio wordt geleverd, of zoek de CLSID op in het register.
  3. Open de sectie Target Machine/Associations van het project.
  4. Voeg onder COM Object de CLSID van het besturingselement toe.
  5. Voeg onder Type Libraries de typebibliotheek-id van het besturingselement toe. Als u een Microsoft Visual Basic-besturingselement gebruikt, is dit standaard gelijk aan de CLSID.
  6. Ga verder met het inpakken van het besturingselement zoals u dat normaal zou doen (door eventuele aanvullende bestanden en registervermeldingen toe te voegen) met behulp van Visual Installer.
  7. Plaats het MSI-bestand voor het besturingselement op een openbare share op het netwerk.

Het besturingselement publiceren

Nadat de MSI is gemaakt, moet de Active Directory op het besturingselement geattendeerd worden. Het besturingselement moet worden toegevoegd als een gepubliceerd besturingselement in het gebruikersdeel van een beleid voor de desbetreffende organisatie-eenheid. Nadat het besturingselement correct is gepubliceerd, wordt dit in het onderdeel Software van het Configuratiescherm weergegeven voor alle gebruikers in de organisatie-eenheid.

Nadat u het besturingselement hebt voorbereid en u ervan hebt verzekerd dat het besturingselement in het onderdeel Software wordt weergegeven, moet u een registervermelding in Windows 2000 instellen die ervoor zorgt dat Internet Explorer de Active Directory controleert op een installatiepakket voor het besturingselement. Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
241163ActiveX-besturingselementen publiceren in Windows 2000 met behulp van IntelliMirror
Nadat de registerwijzigingen zijn doorgevoerd, installeert Internet Explorer het besturingselement vanuit de Active Directory op basis van de machtigingen van de beheerder die het besturingselement heeft gepubliceerd. Het besturingselement wordt geïnstalleerd wanneer de gebruiker een bezoek brengt aan een webpagina die het besturingselement bevat. De beschreven methode werkt op basis van de CLSID van het besturingselement waarnaar wordt verwezen op de webpagina die als host optreedt voor het besturingselement. Deze oplossing werkt ongeacht waar de codebase naar verwijst. Aangezien de meeste webpagina's die gebruikmaken van ActiveX-besturingselementen op internet al een codebase hebben die duidelijk niet zodanig kan worden gewijzigd dat deze naar een lokale installatielocatie verwijst, wordt met deze methode beheerde installatie in de omgeving mogelijk gemaakt. Er zijn geen wijzigingen voor de webpagina zelf nodig.
Referenties
Ga naar de volgende website van Microsoft Developer Network (MSDN) als u Visual Studio Installer 1.1 wilt downloaden: Ga naar de volgende MSDN-website voor meer informatie over inspectie van COM-onderdelen via de TypeLib Information-objectbibliotheek (TLI): Raadpleeg de volgende websites voor meer informatie over het ontwerpen van weboplossingen voor Microsoft Internet Explorer:
msi
Eigenschappen

Artikel-id: 280579 - Laatst bijgewerkt: 06/12/2007 17:00:17 - Revisie: 5.1

Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer (Programming) 5.01 SP1, Microsoft Internet Explorer 5.5

  • kbhowto KB280579
Feedback