Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Het starten van Word, of het afdrukken of laden van documenten in Word verloopt traag

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL280821
Klik op 123210 voor een Microsoft Word 97-versie (en eerder) van dit artikel.

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Microsoft Word start erg langzaam of andere bewerkingen, zoals het openen of afdrukken van documenten, worden bijzonder traag uitgevoerd.
Oorzaak
Dit probleem kan zich voordoen in een van de volgende situaties:
 • Microsoft Windows gebruikt een printerstuurprogramma op een netwerkafdrukserver in plaats van een lokaal printerstuurprogramma op de vaste schijf. Wanneer u een extern printerstuurprogramma gebruikt, merkt u dat het langer duurt om de standaardinstellingen van de printer te wijzigen en soms wordt het afdrukken van documenten in Word trager uitgevoerd dan verwacht.
 • Word is geïnstalleerd op uw computer, maar voorheen werd Word uitgevoerd vanaf het netwerk. Wanneer de computer niet met het netwerk is verbonden, vindt er een aanzienlijke vertraging plaats bij het openen van documenten.
 • Lettertypen die worden gebruikt in het Word-document, ontbreken op het systeem of zijn beschadigd en Word kan andere lettertypen in het document niet vervangen.
Wanneer Word wordt gestart, verzamelt het programma informatie voor de opmaak van het document en voor afdrukbewerkingen. Als de bestanden, stuurprogramma's of lettertypen ontbreken, beschadigd zijn of op een externe server staan, kan Word meer tijd nodig hebben voor het verbinden met de server en het verzamelen van de benodigde informatie.
Oplossing
U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:

Methode 1: Het printerstuurprogramma opnieuw installeren door een lokale poort te gebruiken

Verwijder het printerstuurprogramma en installeer dit opnieuw door een lokale poort te gebruiken. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Sluit alle Windows-toepassingen af.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers.
 3. Klik met de rechtermuisknop op de printer en klik op Verwijderen in het snelmenu. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  Weet u zeker dat u printer printernaam wilt verwijderen?
  waarbij 'printernaam' de naam is van de aangesloten standaardprinter.
 4. Klik op Ja.
 5. Er kan bovendien een ander bericht worden weergegeven wanneer u het printerstuurprogramma verwijdert:
  Enkele bestanden werden alleen gebruikt voor deze printer en zijn niet langer nodig. Wilt u deze bestanden nu verwijderen?
  Klik op Ja als dit bericht verschijnt.
 6. Installeer de printer opnieuw nadat Windows de geïnstalleerde standaardprinter en de bijbehorende bestanden heeft verwijderd. Hiertoe gaat u op een van de volgende manieren te werk (afhankelijk van de versie van Windows waarmee u werkt).

  Microsoft Windows XP
  1. Klik op Start, klik op Configuratiescherm, klik op Printers en andere hardware en klik op Printers en faxapparaten.
  2. Dubbelklik op Een printer toevoegen om de wizard Printer toevoegen te starten en klik op Volgende.
  3. Klik op Lokale printer, schakel het selectievakje Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren uit en klik op Volgende.
  4. Klik op Een nieuwe poort maken en klik op Lokale poort in de sectie Poorttype.
  5. Typ in het venster Poortnaam het pad naar de printer in de volgende indeling, waarbij server de naam is van de printserver en printer de naam van de printer:
   \\ server \ printer
  6. Klik op Volgende en selecteer een Windows 2000- of Windows XP-stuurprogramma voor de printer.
  7. Klik op Volgende en volg de aanwijzingen om de wizard te voltooien.
  Microsoft Windows 2000
  1. In het dialoogvenster Printers (klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Printers) dubbelklikt u op Printer toevoegen. Klik, wanneer de wizard Printer toevoegen wordt gestart, op Volgende.
  2. Selecteer Lokale printer en klik op Volgende.
  3. Klik op Een nieuwe poort maken, selecteer Lokale poort in het vak Type en klik op Volgende.
  4. Typ de naam van de netwerkshare voor de printer in het vak Geef een poortnaam op. Typ bijvoorbeeld \\Servernaam\Mijn printer en klik op OK.
  5. Klik op Volgende, selecteer de printerfabrikant en het model in de lijst en volg de resterende stappen van de wizard om het Windows-printerstuurprogramma opnieuw te installeren.
   Klik op Volgende, gebruik de door de printerfabrikant geleverde diskette/schijf en volg de aanwijzingen om het stuurprogramma te installeren. Neem contact op met de printerfabrikant voor meer informatie over het installeren van het bij de printer geleverde printerstuurprogramma.
Als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met de fabrikant van uw printer, klikt u op het desbetreffende artikelnummer in de volgende lijst:
65416 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, A-K

60781 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, L-P

60782 Lijst met contactpersonen bij leveranciers van hardware en software, Q-Z
Als u meer informatie wilt over het oplossen van afdrukproblemen, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
870968 Algemene problemen met afdrukken oplossen in Windows Server 2003 bij het gebruik van Office-producten
870622 Problemen oplossen met het afdrukken naar een lokale printer met Office-programma's in Windows XP
871146 Algemene problemen met afdrukken oplossen in Windows 2000 bij het gebruik van Office-producten
826864 Problemen met beschadigde Word-documenten oplossen

Methode 2: De sleutel Word Data in het Windows-register opnieuw instellen

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.
Als Word is geïnstalleerd op uw computer maar voorheen werd uitgevoerd vanaf het netwerk, en er vindt een aanzienlijke vertraging plaats wanneer u documenten opent terwijl u niet bent verbonden met het netwerk, voert u de volgende procedure uit:

In de sleutel Word Data worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op de geïnstalleerde printer. U kunt deze printerinformatie uit Word verwijderen door de sleutel Word Data in het Windows-register te verwijderen of de naam ervan te wijzigen. Wanneer u Microsoft Word opnieuw start, wordt de sleutel Word Data automatisch opnieuw gemaakt door Word.

Opmerking Nadat u de sleutel Word Data hebt verwijderd of de naam ervan hebt gewijzigd, worden bepaalde instellingen in Microsoft Word opnieuw ingesteld op de standaardinstellingen.

U gaat als volgt te werk om de sleutel Word Data in het Windows-register te verwijderen of de naam ervan te wijzigen:
 1. Sluit alle Windows-toepassingen af.
 2. Klik op Start en klik op Uitvoeren.
 3. Typ Regedit in het vak Openen en klik op OK.
 4. Open de volgende registersleutel die bestemd is voor uw versie van Word:

  Word 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word

  Word 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word
  Word 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Word
 5. Klik onder de sleutel Word op de subsleutel Data.
 6. Klik in het menu Bewerken op Naam wijzigen of Verwijderen.
 7. Klik op Ja als het volgende bericht wordt weergegeven:
  Weet u zeker dat u deze sleutel en alle subsleutels wilt verwijderen?
 8. Klik op Afsluiten in het menu Bestand.
 9. Start Word.

Methode 3: Beschadigde of ontbrekende lettertypen herstellen of vervangen

Het eerder in het gedeelte 'Symptomen' beschreven probleem kan worden veroorzaakt door beschadigde of ontbrekende lettertypen. U kunt dit probleem oplossen door de lettertypen in uw versie van Microsoft Windows te verwijderen en/of opnieuw te installeren.

Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
234749 De standaardlettertypen van Windows herstellen
314960 Een lettertype installeren of verwijderen in Windows
306870 Een nieuw lettertype toevoegen aan een computer met Windows ME
131943 Beperkingen voor TrueType-lettertypen in Windows 95/98/ME
Meer informatie
Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Microsoft kan derhalve niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
winnt launching launch launches forever too long very slow slowly WD2000 hang hangs Network word 2000 wd2002 local attached
Eigenschappen

Artikel-id: 280821 - Laatst bijgewerkt: 05/13/2010 17:04:18 - Revisie: 4.0

 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kbperformance kbopenfile kbstartprogram kbtshoot kbprb kbprint KB280821
Feedback