Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

RND en RANDOMIZE alternatieven voor het genereren van willekeurige getallen

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 28150
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Als u een vervanging voor RND en RANDOMIZE, kunt u uw eigende vergelijking voor het genereren van willekeurige getallen zoals hieronder.

Microsoft Basic biedt de functie RND willekeurigeenkele precisie getallen tussen 0.000000 en 1.000000. De RANDOMIZEinstructie kan worden gebruikt om een bepaalde reeks reseed (of start eerst)geretourneerd door RND. Microsoft Basic wordt de methode lineaire congruentialvoor het genereren van willekeurige getal in de functie RND.

Deze informatie is ook opgenomen in het Help-bestand metStandard en Professional Editions van Microsoft Visual Basicvoor MS-DOS, versie 1.0.
Meer informatie
Microsoft Basic wordt de lineaire congruential methode voor een willekeurig getalde functie RND genereren. Het volgende is een voorbeeld van delineaire congruential methode formule, die wordt gebruikt door RND inMicrosoft Basic:
  x1 = ( x0 * a + c ) MOD 2^24				
De variabelen gelijk aan in het bovenstaande voorbeeld het volgende:
x 1 = het aantal nieuwe
x 0 = vorige nummer
een = 214013
c = 2531011
(Opmerking: de operator MOD in bovenstaande formule retourneert het gehele getalrestgetal na de deling van een geheel getal.)

De expressie x1/(2^24) geeft als resultaat een getal met drijvende komma tussen 0,0en 1.0. Zie Code voorbeelden 1 en 2 hieronder voor eenillustratie.

Zie voor meer random number generation algoritmen's 353 364 van"Microsoft QuickBASIC programmeur werkset", door John C. Kareluitgegeven door Microsoft Press (1988). Zeven random number subprogramma 'szijn gedocumenteerd en is ook een schijf companion in MS-DOS-indelingverkrijgbaar bij Microsoft Press.

De programma's van Craig boek zijn geschreven voor Microsoft QuickBasic voorMS-DOS versie 4.0 voor de IBM PC. Sommige programma's, zoals de willekeurigeaantal programma's, zijn algemeen en kan gemakkelijk worden gewijzigd uit te voeren inMicrosoft QuickBasic voor Apple Macintosh. Wanneer u deze uitvoertprogramma's, kunt u willekeurige nummerreeks regelmatig reseed(zoals elke paar honderd aanroepen) voor grotere uniformiteit.

Voorbeeld 1

Een voorbeeld van de lineaire congruentialhet genereren van pseudo-willekeurige getallen:
' To try this example in VBDOS.EXE:' 1. From the File menu, choose New Project.' 2. Copy the code example to the Code window.' 3. Press F5 to run the program.DEFDBL A-Z ' Requires double-precision intermediate variables.a = 214013c = 2531011z = 2 ^ 24INPUT "Input any seed value: ", x0FOR count = 1 TO 25  ' print 25 random numbers between 0.0 and 1.0: temp = x0 * a + c' Calculate (temp MOD z) and assign to x1: temp = temp / z x1 = (temp - FIX(temp)) * z' Print the result as value between 0.0000000 and 1.0000000: result = x1 / z PRINT result' Reseed the calculation before the next iteration: x0 = x1  ' x0 and x1 range from 0 to 16777216 (2^24)NEXT				

Voorbeeld 2

Het volgende is hetzelfde als voorbeeld 1, behalve de aselecte getallenter illustratie van de uniforme verdeling getekend:
' To try this example in VBDOS.EXE:' 1. From the File menu, choose New Project.' 2. Copy the code example to the Code window.' 3. Press F5 to run the program.DEFDBL A-Z   ' Requires double-precision intermediate variables.SCREEN 2a = 214013c = 2531011z = 2 ^ 24INPUT "Input seed value: ", x0FOR count = 1 TO 5000 temp = x0 * a + c ' Calculate (temp MOD z) and assign to x1: temp = temp / z x1 = (temp - FIX(temp)) * z result = x1 / z ' Result is between 0.000000 and 1.000000 GOSUB 100    ' Plot Result x0 = x1  ' x0 and x1 range from 0 to 16777216 (2^24)NEXTEND' Plot the random points to see their uniform distribution:100 y = y + 1  IF y > 200 THEN y = 0  ' Wrap plot at y=200 pixels.  x = result * 500  ' Assumes screen mode <= 500 pixels wide.  PSET (x, y)  ' PSET requires a graphics screen mode.  RETURN				
VBmsdos QuickBas BasicCom MQuickB

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 28150 - Laatst bijgewerkt: 12/04/2015 09:02:23 - Revisie: 4.0

Microsoft QuickBasic 1.0, Microsoft QuickBasic Compiler for Macintosh 1.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt KB28150 KbMtnl
Feedback