Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

XGEN: Exchange hulp programma's voor migratie

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:281584
Samenvatting
Microsoft biedt drie hulp middelen voor migratie en naar Microsoft Exchange 2000 Server en de Exchange Server 5. 5: de Wizard Server verplaatsen, Exmerge en de migratiewizard van Exchange (voor de migratie van de Messaging Application Programming Interface [MAPI]). Dit artikel beschrijft verschillende overwegingen voor elk van deze hulp programma's.
Meer informatie

Overzicht

Doelstellingen en ontwerp

    Move Server Wizard     |       Exmerge      |   Exchange Migration Wizard-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------A wizard tool to reconfigure a   | A tool to perform bulk export  | A tool that uses a one-step processsingle server so that the server  | and import of mailboxes from  | to export or import mailboxes frombelongs to a new Exchange Server  | Exchange Server that uses    | an Exchange Server 5.5 computer tosite or organization. Enables you | personal folder (.pst) files  | an Exchange 2000 server. This toolto move servers between sites and | as a temporary file format   | provides a simple migration pathorganizations.           | between operations. You can use | from Exchange Server 5.5 to a                  | this flexible tool in many   | different Exchange 2000 organization                  | mailbox scenarios, including  | or system.                  | server recovery and mailbox   |                  | moves.             |				

Bron

    Move Server Wizard     |       Exmerge      |   Exchange Migration Wizard-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------Exchange Server 5.5        | Exchange Server 5.5 and     | Exchange Server 5.5                  | Exchange 2000          |				

Doel

    Move Server Wizard     |       Exmerge      |   Exchange Migration Wizard-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------An Exchange Server 5.5 site    | Exchange Server 5.5 and     | Exchange 2000 in a separate                  | Exchange 2000          | organization or system				

Wanneer gebruiken

    Move Server Wizard     |       Exmerge      |   Exchange Migration Wizard-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------- To move an entire server between | - To move multiple mailboxes,  | - To migrate an Exchange sites or organizations.     |  but not an entire server,   |  Server 5.5 system to a new                  |  between sites or       |  and separate Exchange 2000- To move a large number of    |  organizations.        |  system without upgrading mailboxes between sites or    |                 |  the existing Exchange organizations.          | - To move a small number of   |  Server 5.5 system.                  |  mailboxes.          |- For a merger of large sites or  |                 | - To preserve mailbox directory organizations.          | - To move mailboxes to new   |  information during migration.                  |  hardware while you move    |                  |  between sites or       | - To move to new hardware while                  |  organizations.        |  you move between organizations.                  |                 |                  | - For disaster recovery,    | - To move to Exchange 2000 from                  |  mailbox recovery, or when   |  Exchange Server 5.5.                  |  the mailbox store is damaged, |                  |  as long as the Information  |                  |  Store service starts.     |				

Wanneer andere programma's gebruiken

    Move Server Wizard     |       Exmerge      |   Exchange Migration Wizard-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------- To move a small number of    | - To move a large number of   | - To move between sites in the mailboxes.            |  mailboxes or large      |  same organization.                  |  organizations.        |- When you do not need to move   |                 | - When you want to simply upgrade all of the mailboxes on a single | - When you also need to move  |  from Exchange Server 5.5 to  server between sites or     |  directory information.    |  Exchange 2000 (use upgrade organizations.          |                 |  tools).				

Belangrijkste functies

    Move Server Wizard     |       Exmerge      |   Exchange Migration Wizard-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------- All operations are performed on | - Flexible: performs both an  | - Provides a one-step method to the same hardware; mailboxes are |  export and an import by using |  export or import data from an not moved to a new server.    |  .pst files.          |  Exchange Server 5.5 computer                  |                 |  to an Exchange 2000 server.- Moves directory information that | - The export process and import | is associated with the mailbox. |  process can be performed   | - Migrated mailbox directory                  |  separately, which also allows |  information from Exchange- Moves distribution lists (DLs)  |  for more flexibility.     |  Server 5.5 to Active Directory. and contacts from the same site. |                 |                  | - Binds to the source server  | - Populates Active Directory with- Removes moved objects from the  |  and provides a list of all  |  active accounts and mailbox source directory after the move. |  the users on the server that |  information as needed.                  |  is easy to select from (for  |- Preserves reply-to capability  |  easy migration).       | - Reply-to ability is maintained after the move.         |                 |  with the addition of the X.500                  | - Can be used on a damaged   |  distinguished name.                  |  information store, as long  |                  |  as the Information Store   |                  |  service starts.        |				

Nadelen

    Move Server Wizard     |       Exmerge      |   Exchange Migration Wizard-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------- Client reconfiguration necessary | - Does not migrate mailbox   | - Currently only supports after move.           |  directories.         |  Exchange Server 5.5 to Exchange                  |                 |  2000 migrations.- Does not preserve public     | - A mailbox (and Windows NT or | folders.             |  Windows 2000 account) must  | - Does not clean up accounts on                  |  exist on the target system  |  the Exchange Server 5.5 system- Does not preserve access control |  before the import.      |  after migration. You must do to mailboxes or public folders. |                 |  this manually.                  | - Does not preserve reply-to  |                  |  capability unless you     | - Moves mailbox-based contacts                   |  manually add an X.500     |  with the mailbox, but does not                   |  distinguished name to the   |  migrate or move Active Directory-based                  |  mailbox.           |  contacts (custom recipients). It does                  |                 |  not migrate distribution lists.                  |                 |                   |                 | - As with the Move Server Wizard,                  |                 |  client reconfiguration is                  | - As with the Move Server    |  necessary. Does not preserve                  |  Wizard, client reconfigu-   |  access control or public folders.                         |  ration is necessary when   |                  |  moving between sites or    |                  |  organizations. Does not    |                  |  preserve access control or  |                   |  public folders.        |				

Notities

    Move Server Wizard     |       Exmerge      |   Exchange Migration Wizard-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------It is important to note that    | Exmerge is a key tool that   | Is available with Exchange 2000, Service although the Move Server Wizard  | Product Support Services (PSS) | Pack 1 (SP1) and later releases. Exchange makes moves possible, consid-   | created to make extracting and | Migration Wizard is designed to be used only erable work is still required.   | importing bulk mailboxes from  | between two separate Exchange organizations.                  | a server easier. Exmerge has  | The exception to this rule is with the SP2                  | many uses beyond providing   | version, when the 2-step PST option is                  | flexibility when moving between | chosen. For more information, see                  | organizations, as described   |                  | here. PSS updated this tool for | Q307706 XCON: Exchange 2000 Server Service Pack 2                  | Exchange 2000, and this tool is | Migration Enhancements                  | included on the Exchange 2000  |                  | CD.               |				
Is beschikbaar bij Exchange 2000 SP1 en latere versies. De migratiewizard van Exchange is ontworpen om te worden gebruikt tussen aparte Exchange-organisaties 2 alleen. De uitzondering op deze regel zou zijn met de versie van SP2, wanneer de optie 2-stap PST is gekozen. Zie Q307706 XCON: de Service Exchange 2000 Server Verbeteringen in Mig rat ion Pack 2 voor meer informatie
DN-NAAM

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 281584 - Laatst bijgewerkt: 02/26/2011 18:30:00 - Revisie: 2.0

Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition

 • kbinfo kbmt KB281584 KbMtnl
Feedback