Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Problemen oplossen bij het gebruik van het hulpprogramma Msconfig met Windows 98

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL281965
Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u het hulpprogramma Msconfig (Microsoft System Configuration) kunt gebruiken om problemen met configuratiefouten op te lossen in Windows 98 en Windows 98 Tweede editie.
Meer informatie
In het hulpprogramma Msconfig zijn de routinestappen geautomatiseerd die door engineers van de technische ondersteuningsdienst van Microsoft (Microsoft Technical Support) worden toegepast bij het oplossen van configuratieproblemen bij Windows 98 en Windows 98 Tweede editie. Wanneer u de systeemconfiguratie wilt wijzigen met dit hulpprogramma, wordt u gevraagd om een aantal selectievakjes in te schakelen en zo problemen te elimineren die niet van toepassing zijn op uw configuratie. Dit voorkomt het risico van typfouten die soms optreden bij gebruik van het Microsoft Kladblok en de Microsoft Systeemconfiguratie-editor.

Wanneer u Msconfig.exe gebruikt, kunt u de configuratie-instellingen in Windows gemakkelijk herstellen of wijzigen en zo uw voorkeur opgeven voor de volgende bestanden en instellingen:
 • Het bestand System.ini
 • Het bestand Win.ini
 • Het bestand Config.sys
 • Het bestand Autoexec.bat
 • Het bestand Winstart.bat
 • De programma's die worden geladen tijdens het opstarten (deze programma's worden aangeduid in de map Opstarten en in het register).
Als u wilt voorkomen dat een van deze items wordt geladen wanneer u de computer opstart, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:
 • Klik op het tabblad Algemeen en klik vervolgens op Diagnostisch. Wanneer u deze optie gebruikt, worden de stuurprogramma's en de software interactief geladen wanneer u de computer opnieuw opstart.

  -of-
 • Klik op het tabblad Algemeen en klik vervolgens op Selectief. Wanneer u deze optie gebruikt, kunt u aangeven welke configuratiebestanden u niet wilt laden wanneer u de computer opnieuw opstart. Wanneer u Selectief kiest, worden de opties geconfigureerd op een van de volgende manieren:

  • Als het selectievakje is ingeschakeld, wordt het weergegeven configuratiebestand verwerkt wanneer u de computer opnieuw start.
  • Als het selectievakje is uitgeschakeld, wordt het weergegeven configuratiebestand niet verwerkt wanneer u de computer opnieuw start.
  • Als het selectievakje is ingeschakeld maar lichtgrijs wordt weergegeven (niet beschikbaar), worden sommige items van het betreffende configuratiebestand geladen wanneer u de computer opnieuw start.
  • Als het selectievakje niet beschikbaar is, bevindt het configuratiebestand zich niet op de computer.
Als u er zeker van wilt zijn dat alle configuratiebestanden en alle items die in de betreffende bestanden worden weergegeven ook daadwerkelijk worden geladen, klikt u op het tabblad Algemeen. Vervolgens klikt u op Normaal.

OPMERKING: met het hulpprogramma Msconfig kunt u een reservekopie van uw computerbestanden maken voordat u problemen gaat oplossen. Hiertoe klikt u achtereenvolgens op het tabblad Algemeen, de knop Reservekopie maken en de knop OK. Alleen door het maken van een reservekopie van uw computerbestanden bent u er zeker van dat wijzigingen die tijdens de probleemoplossing worden doorgevoerd ook kunnen worden teruggedraaid.

Als u de reservekopie wilt herstellen, klikt u op het tabblad Algemeen en vervolgens op de knop Bestanden terugzetten.

Als u wilt voorkomen dat individuele items of regels van de specifieke configuratiebestanden worden geladen wanneer u de computer opnieuw opstart, klikt u op het tabblad voor het betreffende configuratiebestand. Vervolgens klikt u in de selectievakjes van de individuele regels of items die u niet wilt laden wanneer u de computer opstart. Sommige configuratiebestanden bevatten mappen. Als u hierin op een selectievakje klikt dat bij een map hoort, worden alle items in die map uitgeschakeld. Als bestanden of mappen selectievakjes bevatten die zijn ingeschakeld, maar die niet beschikbaar zijn, worden slechts enkele van de items in dat bestand of in die map geselecteerd of uitgeschakeld.

Als u regels of items wilt wijzigen die momenteel actief zijn, klikt u met de muis of aanwijsapparaat op de individuele regels. U kunt ook de knop Omhoog of Omlaag gebruiken.

Als u een nieuw gegeven wilt maken in een van de configuratiebestanden, klikt u op de knop Nieuw.

Als u een regel wilt bewerken die momenteel is geselecteerd, klikt u op de knop Bewerken.

Als een regel in het configuratiebestand een pictogram bevat in de vorm van de Windows-vlag gaat het om een Windows-systeembestand dat is geconfigureerd conform de standaardinstellingen van Windows.

Als een regel in een configuratiebestand een pictogram bevat in de vorm van een pen, gaat het om een regel die handmatig is bewerkt met het hulpprogramma Msconfig.

OPMERKING: wanneer u klikt om een selectievakje uit te schakelen voor een item of regel, schakelt de computer automatisch om naar de opstartmodus Selectief. Deze statusinformatie wordt vermeld op de tabblad Algemeen van het hulpprogramma.

Nadat u de gewenste instellingen hebt geselecteerd in het hulpprogramma Msconfig, klikt u op OK. U wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten, zodat de wijzigingen van kracht zijn.

Als u toegang wilt tot de volgende computerhulpprogramma's, klikt u op het menu Beeld. De volgende hulpprogramma's en mappen worden weergegeven:
 • Configuratiescherm
 • Apparaatbeheer
 • De map Printers
 • Weergave-instellingen
 • Multimedia-instellingen
 • De map Lettertypen
Voor meer informatie over geavanceerde probleemoplossing, klikt u op het volgende nummer om het bijhorende artikel te bekijken in de Microsoft Knowledge Base:
181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het oplossen van problemen bij het opstarten van Windows 98:
192926 Problemen oplossen door het systeem schoon op te starten voor Windows 98
Właściwości

Identyfikator artykułu: 281965 — ostatni przegląd: 12/15/2004 23:03:37 — zmiana: 1.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Tweede editie

 • kbtool kbtshoot win98 win98se KB281965
Opinia