Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Instellingen op het tabblad Privacy zijn alleen van invloed op Internet-zone

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL282846
Symptomen
Privacy-voorkeuren die u met de schuifregelaar opgeeft op het tabblad Privacy in het dialoogvenster Internet-opties, die u instelt in het dialoogvenster Geavanceerde privacy-instellingen (door te klikken op de knop Geavanceerd) of instelt in het dialoogvenster Privacy per website instellen (door te klikken op de knop Bewerken), hebben alleen invloed op de Internet-zone.
Oorzaak
Privacy-instellingen zijn alleen bestemd voor de Internet-zone. Alle cookies van websites in de zones Lokaal intranet en Vertrouwde websites worden automatisch geaccepteerd en opnieuw gebruikt en alle cookies van websites in de zone voor sites met beperkte toegang worden automatisch geblokkeerd.
Workaround
Als u een routine voor het filteren van cookies wilt opgeven voor sites in de zones Lokaal intranet en Vertrouwde websites, importeert u een bestand met aangepaste privacy-voorkeuren dat speciale cookiefilters voor deze zones bevat. Bezoek de volgende Microsoft-website voor informatie over het maken van een importbestand met aangepaste privacyinstellingen:Opmerking u kunt geen cookiefilters opgeven voor de zone Sites met beperkte toegang. Als u met behulp van het bijbehorende NetBIOS of de hostnaam een site toevoegt aan de zone Lokaal intranet, Vertrouwde websites of Sites met beperkte toegang en vervolgens het IP-adres gebruikt om verbinding te maken met de site, wordt de site geïnterpreteerd als een site die behoort tot de Internet-zone in plaats van de zone Lokaal intranet, Vertrouwde websites of Sites met beperkte toegang. Als u in het dialoogvenster Lokaal intranet de selectievakjes Inclusief alle lokale (intranet-)sites die zich niet in andere zones bevinden en Inclusief alle websites die de proxyserver niet gebruiken uitschakelt en vervolgens lokale intranetsites verwijdert via de optie Geavanceerd, worden alle lokale intranetsites geïnterpreteerd als sites die behoren tot de internetzone in plaats van de zone Lokaal intranet. In deze gevallen worden de cookiefilters gebruikt die u met de schuifregelaar opgeeft op het tabblad Privacy van het dialoogvenster Internet-opties of via de knop Geavanceerd opgeeft in het dialoogvenster Geavanceerde privacy-instellingen. U kunt geen lokale intranetsites aan het dialoogvenster 'Privacy per website instellen' toevoegen met behulp van het NetBIOS of de hostnaam.
Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
Meer informatie
Voor meer informatie over het configureren van privacy-instellingen in Internet Explorer 6 klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
283185Cookies beheren in Internet Explorer 6
Eigenschappen

Artikel-id: 282846 - Laatst bijgewerkt: 07/24/2007 06:34:00 - Revisie: 3.2

  • Microsoft Internet Explorer 6.0
  • kbprb KB282846
Feedback
" '="">