Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van het nieuwe opdrachtregelprogramma Defrag.exe in Windows XP

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Samenvatting
In dit artikel wordt het opdrachtregelprogramma Defrag.exe beschreven, dat deel uitmaakt van Windows XP. Het opdrachtregelprogramma Defrag.exe is speciaal ontworpen voor scriptgebruik en voor gebruik door systeembeheerders. Ga als volgt te werk om een volume met Windows te defragmenteren:
  1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer en klik op Openen.
  2. Klik met de rechtermuisknop op het volume dat u wilt defragmenteren en klik op Eigenschappen.
  3. Open het tabblad Extra en klik op Nu defragmenteren.
  4. Klik op Defragmenteren.
  5. Klik op Rapport weergeven om het defragmentatierapport weer te geven waarin uitvoerige informatie wordt weergegeven over het volume dat u hebt gedefragmenteerd.
Voor meer informatie over de beperkingen van het hulpprogramma Schijfdefragmentatie in Windows klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
314848Schijfstationvolumes defragmenteren in Windows XP
Meer informatie
Het opdrachtregelprogramma Defrag.exe zoekt en consolideert gefragmenteerde opstartbestanden, gegevensbestanden en mappen op lokale volumes.

Wanneer u bestanden opslaat, wordt een bestand niet noodzakelijkerwijs opgeslagen als één bestand of map binnen één aaneengesloten ruimte De bestanden worden opgeslagen binnen de eerste beschikbare ruimte op een volume. Als een groot deel van het volume eenmaal voor de opslag van bestanden en mappen wordt gebruikt, worden de meeste nieuwe bestanden in stukken verspreid over het volume opgeslagen. Wanneer u bestanden of mappen verwijdert, worden vrijgekomen lege ruimten willekeurig opgevuld wanneer u nieuwe bestanden of mappen opslaat.

Het hulpprogramma voor defragmentatie, Defrag.exe, bevindt zich in de map %SystemRoot%\System32. U kunt als FAT, FAT32 of NTFS geformatteerde schijfvolumes defragmenteren. Defragmentatie werkt bovendien met zowel dynamische schijven als standaardschijven.

Opdrachtregelparameters en toelichtingen

Gebruik

defrag volume [-a] [-f][-v] [-?]

Parameters

volume
De stationsletter of een koppelpunt van het volume dat moet worden gedefragmenteerd

-a
Alleen analyse

-f
Hiermee wordt defragmentatie van het volume afgedwongen, ongeacht of defragmentatie nodig is, en zelfs als er weinig vrije ruimte is

-v
Uitvoer met uitleg

-?
De Help-tekst weergeven

Opmerking Alleen als het volume ten minste 15 procent vrije ruimte heeft, kan Defragmentatie het volume volledig en afdoende defragmenteren. Defragmentatie gebruikt deze ruimte als sorteergebied voor bestandsfragmenten. Als een volume minder dan 15 procent vrije ruimte heeft, wordt dit door Defragmentatie slechts gedeeltelijk gedefragmenteerd.

Als u het defragmentatieproces wilt onderbreken, drukt u bij de opdrachtregel op CTRL+C.
Eigenschappen

Artikel-id: 283080 - Laatst bijgewerkt: 06/12/2007 17:00:17 - Revisie: 2.3

  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • kbenv kbinfo KB283080
Feedback
" '="">