Het beheren van Cookies in Internet Explorer 6

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 283185
Opmerking
Dit artikel is bedoeld voor thuisgebruikers. Als u niet vertrouwd met deze informatie bent, kunt u iemand om hulp vragen of contact opnemen met ondersteuning. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met:
Zie voor een versie van Microsoft Internet Explorer 5 van dit artikel: 196955.
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
Internet Explorer 6 implementeert geavanceerde cookiefilters op basis van de specificatie Platform for Privacy Preferences (P3P). De P3P-specificatie, ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C), kunt u eigen privacyvoorkeuren opgeven en helpen van websites voor het duidelijk beschrijven, in een computer leesbare indeling, hoe zij uw gegevens kunnen gebruiken. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over P3P: Microsoft biedt contactinformatie van derden om u te helpen technische ondersteuning te vinden. Deze contactinformatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft garandeert niet de juistheid van deze contactinformatie van derden.

Internet Explorer 6 geeft een melding van websites die niet voldoen aan uw privacy-instellingen. In dit artikel wordt beschreven hoe u uw privacyinstellingen (of cookievoorkeuren)-instellingen in Internet Explorer 6 beheren. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over standaard privacy-instellingen in Internet Explorer 6:
293222 De standaard Privacy-instellingen voor Internet Explorer 6
Meer informatie
U kunt uw privacyinstellingen in Internet Explorer 6 configureren door te klikken op Internet-opties in het menu Extra en vervolgens te klikken op het tabblad Privacy .

Opmerking: een beheerder kan uw privacyinstellingen aanpassen en het tabblad Privacy te verwijderen uit de interface van het dialoogvenster Internet-opties . Als het tabblad Privacy niet beschikbaar is, neem contact op met de beheerder of raadpleegt u de 'Informatie voor ervaren gebruikers en IT-Professionals' sectie.

Deze instellingen vervangen de cookie-instellingen op het tabblad beveiliging in Internet Explorer 4 en 5 (en het tabblad Geavanceerd in Internet Explorer 3). De schuifbalk Privacy heeft zes instellingen: Alle Cookies blokkeren, Hoog, Normaal (hoog), Normaal (standaardniveau), laagen Alle Cookies accepteren.

De volgende Privacy-instellingen zijn beschikbaar met de schuifregelaar:
 • Alle Cookies blokkeren: Cookies van alle websites worden geblokkeerd en bestaande cookieson die uw computer kan niet worden gelezen door het Web sites waardoor ze zijn gemaakt. Per siteprivacy acties boven niet deze instellingen.
 • Hoog: cookies beschikt niet over een compact privacybeleid of thathave een compact privacybeleid waarin wordt aangegeven dat gebruik wordt gemaakt van persoonlijke identifiableinformation zonder uw expliciete toestemming worden geblokkeerd. Cookies die al onyour computer waren voordat u Internet Explorer 6 zijn installeerde, (restrictedso dat ze alleen kunnen worden gelezen in de directe context). Website-privacyactions vervangen deze instellingen.
 • Normaal (hoog): blokkeert cookies van derden die niet over een compact privacypolicy of die gebruikmaken van persoonlijke identificatiegegevens zonder uw explicitconsent. Blokkeert directe cookies met een compact privacybeleid beleid whichspecifies die persoonlijk identificeerbare informatie zonder toestemming van de yourimplicit wordt gebruikt. Directe cookies zonder een compact privacybeleid policyand cookies die al op uw computer aanwezig waren voordat u InternetExplorer 6 installeerde, worden (beperkt, zodat ze alleen kunnen worden gelezen in de directe context). Website-specifieke privacyacties genegeerd thesesettings.
 • Gemiddeld (standaardniveau): blokkeert cookies van derden niet acompact privacybeleid of met een compact privacybeleid welke specifiesthat persoonlijke identificatiegegevens zonder uw impliciete toestemming wordt gebruikt. Directe cookies met een compact privacybeleid waarin wordt aangegeven thatpersonally identificatiegegevens zonder uw impliciete toestemming aredowngraded (verwijderd wanneer u Internet Explorer sluit) wordt gebruikt. Thatdo directe cookies niet beschikt over een compact privacybeleid werd (beperkt, zodat ze canonly worden gelezen in de directe context) worden beperkt. Er zijn ook cookies die al op uw computer aanwezig waren voordat u Internet Explorer 6 installeerde. Acties per siteprivacy vervangen deze instellingen.
 • Laag: directe cookies zonder een compact privacybeleid policyare installeerde (beperkt, zodat ze alleen kunnen worden gelezen in de eerste-partycontext). Cookies die al op uw computer voordat u installedInternet Explorer 6 werd worden eveneens beperkt waren. Cookies van derden niet acompact privacybeleid of met een compact privacybeleid welke specifiesthat persoonlijke identificatiegegevens zonder uw impliciete consentare aangepast wordt gebruikt (verwijderd wanneer u Internet Explorer sluit). Website-privacyactions vervangen deze instellingen.
 • Alle Cookies accepteren: alle cookies op uw computer worden opgeslagen en bestaande cookieson die uw computer kan worden gelezen door het Web sites waardoor ze zijn gemaakt. Per siteprivacy acties boven niet deze instellingen.
Opmerking: het wijzigen van uw privacyvoorkeuren heeft geen invloed op het acceptatiebeleid voor cookies die al zijn ingesteld, tenzij u de schuifregelaar instelt op Alle cookies accepteren of Alle cookies blokkeren.

Internet Explorer wordt het dialoogvenster Privacy weergegeven wanneer de eerste keer een cookie beperkt op basis van uw privacyvoorkeuren wordt. Dit dialoogvenster wordt slechts eenmaal weergegeven, tenzij u het selectievakje Dit bericht niet opnieuw weergeven uitschakelt. Het dialoogvenster Privacy wordt aangegeven dat er een nieuw statuspictogram (het pictogram Privacyrapport ) wordt toegevoegd aan de statusbalk wanneer u een website bezoekt die niet aan uw privacyvoorkeuren voldoet. U kunt dubbelklikken op dit pictogram om een privacyrapport waarin wordt uitgelegd hoe de website een privacybeleid heeft dat in strijd zijn met uw voorkeuren of geen gepubliceerd privacybeleid heeft weer te geven. U kunt ook een privacyrapport voor een site weergeven door te klikken in het menu Beeld op Privacyrapport .

Opmerking: de schuifregelaar Privacy werkt alleen in de zone het Internet. Alle cookies van websites in de lokale intranetzone en de vertrouwde zones automatisch geaccepteerd en alle cookies van websites in de zone Beperkte websites automatisch geblokkeerd.

Voor meer informatie klikt u op het onderstaande artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
282846 Privacy tabblad instellingen alleen van invloed zijn op Internet-Zone

Website-specifieke privacyacties

U hebt ook de optie cookiebeheer per website definiëren. Dit heeft prioriteit boven de standaard privacyvoorkeuren die met de schuifregelaar instelt voor sites die u aan het dialoogvenster Privacy Per website toevoegt , tenzij u de schuifregelaar op Alle Cookies accepteren of Alle Cookies blokkeren (in welk geval website-specifieke privacy-acties genegeerd).

Om de verwerking van cookies voor afzonderlijke websites, klik op bewerken op het tabblad Privacy te openen in het dialoogvenster Privacy Per website . U kunt afzonderlijke domeinen invoeren in het dialoogvenster Privacy Per website met behulp van een beleid van blokkeren of toestaan. Aanwezige cookies van sites die u wilt blokkeren worden, verwijderd. Opmerking: als u de schuifregelaar op het tabblad Privacy in Alle Cookies accepteren of Alle Cookies blokkeren, de knop bewerken niet beschikbaar omdat website-specifieke privacyacties genegeerd in deze gevallen.

Geavanceerde Privacy-instellingen

U kunt de automatische afhandeling van cookies voor alle websites in de zone het Internet door te klikken op Geavanceerd op het tabblad Privacy uitschakelen. Het dialoogvenster Geavanceerde Privacy-instellingen kunt u directe en indirecte cookies wilt accepteren, blokkerenof vragen, configureren met het selectievakje cookies per sessie altijd toestaan.

Opmerking: bestaande cookies op uw computer kunnen nog steeds worden gelezen door de websites waardoor ze zijn gemaakt, zelfs als u aangeeft dat cookies moeten worden geblokkeerd in het dialoogvenster Geavanceerde Privacy-instellingen .

Voor meer informatie klikt u op het onderstaande artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
298780 Bestaande Cookies kunnen nog steeds worden gelezen door een website zelfs als de optie 'Blokkeren' Is geselecteerd
Opmerking: privacy Per website overschrijven de dialoogvensterinstellingen Geavanceerde Privacy-instellingen .

Aangepaste privacyvoorkeuren importeren

De knop importeren kunt u een bestand met aangepaste privacyinstellingen te importeren. Voor meer informatie over het maken van een aangepast privacy-bestand importeert, gaat u naar de volgende Microsoft-website: De privacy-instellingen niet worden overschreven door de geïmporteerde aangepaste privacy-instellingen blijven ongewijzigd wanneer u importeert. Bijvoorbeeld als de geïmporteerde aangepaste instellingen geen privacy-instellingen voor de Internet-zone zijn gedefinieerd, blijven de privacyinstellingen voor deze zone behouden. Website specifieke regels kunnen worden verwijderd wanneer u aangepaste privacy-instellingen importeren en als u aangepaste privacy-instellingen importeert, kunt u de standaard privacyvoorkeuren voor de zone het Internet niet wijzigen zonder de aangepaste instellingen voor de zone uitschakelen ( Geavanceerd of standaard op het tabblad Privacy te klikken verwijdert u geïmporteerde privacy-instellingen voor de zone het Internet). Voor meer informatie over het verwijderen van geïmporteerde aangepaste privacy-instellingen klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
301689 Standaardinstellingen herstellen na importeren van aangepaste privacyvoorkeuren

Hoe u Cookies weergeven en verwijderen

Voor meer informatie over het weergeven van cookies die u hebt geaccepteerd en over het verwijderen van cookies klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
278835 Hoe u cookiebestanden verwijderen in Internet Explorer 6 en Internet Explorer 7

Als u beheerder bent, kunt u privacyinstellingen voor alle gebruikers aanpassen en voorkomen dat gebruikers (inclusief beheerders) weergeven of hun privacy-instellingen wijzigen. Hiervoor gebruiken de Groepsbeleid-module in Microsoft Management Console (MMC) voor Windows 2000- of Windows XP-computers of Internet Explorer Administration Kit (IEAK) gebruiken voor alle ondersteunde Windows-platform. Let erop dat op de computer waarop u de module Groepsbeleid of de IEAK uitvoert Internet Explorer 6 configureren van privacy-instellingen moet worden uitgevoerd.

Privacyinstellingen (en beveiliginginstellingen) aanpassen instellingen

 1. Stap 4 - Browser aanpassen van Internet Explorer Customization Wizard (IEAK), klik op importeren thecurrent beveiligingszones en privacy-instellingen in het dialoogvenster Securityand Privacy-instellingen .
 2. Als u de module Groepsbeleid gebruikt, dubbelklikt u op het beleidvoor beveiligingszones en inhoudsrestricties onder Gebruiker Gebruikersconfiguratie\Windows-instellingen\Internet Explorer onderhoud\Beveiligingen klik op de huidige andprivacy instellingen van beveiligingszones importeren.
 3. Klik op Instellingen wijzigen om thecurrent privacy-instellingen te wijzigen.
 4. Klik op OK.
De huidige beveiligings- en privacy-instellingen naar het geselecteerde object van Groepsbeleid of IEAK-installatiepakket geschreven. Als u de IEAK gebruikt, moet u het installatiepakket installeren op elke computer waarop u deze aangepaste privacyinstellingen wilt.

Toegang tot alle privacyinstellingen

Op het tabblad Privacy van de interface van het dialoogvenster Internet-opties verwijderen en wilt voorkomen dat gebruikers kunnen weergeven of wijzigen van privacyinstellingen, gebruikt u een van de volgende methoden.
Methode 1: Gebruik de groep-module (Windows 2000 en Windows XP)


Op het tabblad Privacy uitschakelen met behulp van de module Groepsbeleid in Windows 2000 of Windows XP:
 1. Start de module Groepsbeleid (Gpedit.msc).
 2. Dubbelklik op het beleid het tabblad Privacy uitschakelen onder Gebruiker voor Internet het Configuratiescherm.

  Als dit beleid niet beschikbaar op een Windows 2000-basedcomputer die Internet Explorer 6 wordt uitgevoerd is, krijgen u IEAK 6 Service Pack 1 (SP1). Voor meer informatie over dit probleem, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  316116 U kunt geen groepsbeleid van Internet Explorer 6 op een Computer met Windows 2000 beheren
 3. Klik op ingeschakelden klik vervolgens opOK.
Het beleid wordt toegepast op het geselecteerde groepsbeleidobject en een ** del. PrivacyTab String-waarde wordt gemaakt in de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Methode 2: Profielbeheer van IEAK (alle Platforms)
Ga als volgt te werk om het tabblad Privacy voor alle Windows 98 en Windows Millennium Edition (ME) gebruikers of Windows NT 4.0, Windows 2000 of Windows XP beheerders uitschakelen met behulp van Profielbeheer van IEAK.

Opmerking: Om dit beleid van toepassing op gebruikers met een beperkte gebruikersaccount (geen beheerders) op een Windows NT 4.0-, Windows 2000-gebaseerde, of een Windows XP-computer, moet u de beleid-Editor van Windows NT (Windows NT 4.0) of de module Groepsbeleid (Windows 2000 en Windows XP) gebruiken.
 1. Maak een installatiepakket voor Internet Explorer door usingthe Wizard Internet Explorer aanpassen en start vervolgens de IEAK-ProfileManager.
 2. Klik opNieuw in het menu bestand of open een bestaand ins-bestand dat u tomodify wilt.
 3. Klik op het menu beheren , schakelt u het selectievakjeAlle beleidsregels in (als dit selectievakje niet alreadyselected is).
 4. Klik op Internet Property Pages onder Policies and Restrictions\Corporate Restrictions.
 5. Klik op het beleid voor het weergeven van het tabblad Privacy uitschakelen .
 6. Klik in het menu bestand opOpslaan. Of klik op OpslaanAlsen thentype het pad naar het ins-bestand, de URL waar de CAB-bestanden zijn opgeslagen en de namen van de CAB-bestanden als deze van de standaardwaarden die areprovided verschillen.
Het beleid wordt toegepast op gebruikers die het Internet Explorer-installatiepakket installeren. Wanneer dit beleid wordt toegepast, een PrivacyTab DWORD-waarde wordt gemaakt en wordt de gegevenswaarde ingesteld op 1 in de volgende registersleutel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Toegang tot website-specifieke privacyacties

Voor meer informatie over het uitschakelen van alleen het dialoogvenster Privacy Per website, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
301524 Het uitschakelen van het dialoogvenster 'privacy Per website "
Referenties
Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het instellen van beveiligingszones: Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het wijzigen van de beveiligingsinstellingen van Internet Explorer: Voor meer informatie over cookies klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
260971 Beschrijving van Cookies
Voor meer informatie over registerinformatie voor privacyinstellingen in Internet Explorer 6 klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
182569 Beveiligingszones in Internet Explorer registervermeldingen voor ervaren gebruikers
Voor meer informatie over bekende problemen met privacyinstellingen in Internet Explorer 6, klikt u op de volgende artikelnummers om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base:
296363 Instellingen voor cookies blijven niet behouden nadat u een upgrade naar Internet Explorer 6 uitvoert
302708 Sommige websiteservices werken niet na een Upgrade naar Internet Explorer 6
299331 Website meldt dat u Cookies moet inschakelen
318810 U kunt geen 'Hier' klikken in het dialoogvenster Privacybeleid om het privacybeleid van een website weergeven
298636 Privacy-pictogram wordt weergegeven op de statusbalk, hoewel Privacy-instellingen Cookies toestaan
304646 Kan geen verschillende website-specifieke Privacy-instellingen voor websites binnen hetzelfde domein configureren
303477 Foutbericht 'U hebt opgegeven domein is ongeldig' wanneer u probeert Privacy-instellingen aanpassen
301390 Geavanceerde Privacy-instellingen vereist voor Cookie Pal
306027 Kan het niet vernieuwen webpagina die gebruikmaakt van Cookies is ingesteld op vragen naar Cookies
298621 Cookies worden onverwachts geblokkeerd of op uw Computer opgeslagen
303476 Schermleesprogramma leest niet de koppen van cookies in dialoogvenster Geavanceerde Privacy-instellingen
303479 Foutbericht wanneer u een bestand met aangepaste Privacy-instellingen importeren
298626 Kan geen aangepaste Privacy-instellingen exporteren in Internet Explorer 6
308093 U kunt het dialoogvenster Privacy niet sluiten door op ALT + C te drukken
301402 Onjuiste informatie onder Geavanceerde Privacy-instellingen 'Wat is dit?' Tekst
304531 Oudere Opt-Out Cookie tekenreeksen die worden ondersteund door Internet Explorer 6
306255 Privacypictogram wordt weergegeven wanneer u naar websites navigeren
298628 Per Site Privacy-acties werken niet zoals verwacht
302831 Kan niet verwijderen privacy Per website voor lokale intranetsites
313558PRB: Foutbericht over privacybeleid bij treedt op wanneer u toegang Sites via de verificatieproxy tot
Ga naar de Microsoft MSDN-website voor meer informatie over het privacybeleid van de website te implementeren: Implementatie van P3P-privacybeleid op uw website

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 283185 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 23:30:33 - Revisie: 2.0

Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbenv kbinfo kbmt KB283185 KbMtnl
Feedback