Een gebruiker die geen beheerder is, kan het hulpprogramma Systeemherstel niet starten

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL283252
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Een gebruiker zonder beheerdersmachtigingen die het hulpprogramma Systeemherstel wil starten op een Windows XP-computer, krijgt het volgende foutbericht:
Systeemherstel
U hebt onvoldoende beveiligingsmachtigingen om het systeem te herstellen.
Neem contact op met de systeembeheerder of meld u af en meld u vervolgens opnieuw aan als beheerder en probeer het opnieuw.

Bovendien is het tabblad Systeemherstel niet aanwezig in het dialoogvenster met systeemeigenschappen.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden omdat op computers met Microsoft Windows XP alleen gebruikers met beheerdersmachtigingen het hulpprogramma Systeemherstel kunnen starten of configureren. Alle overige gebruikersaccounts ontvangen het eerder vermelde foutbericht bij een poging dit hulpprogramma te gebruiken.

Dit probleem doet zich ook voor als de gebruiker die Systeemherstel probeert te starten, niet beschikt over een van de volgende vijf machtigingen:
  • Controlelogboek en beveiligingslogboek beheren
  • Eigenaar worden van bestanden of andere objecten
  • Het systeem afsluiten
  • Reservekopie maken van bestanden en mappen
  • Bestanden en mappen terugzetten
Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.
Eigenschappen

Artikel-id: 283252 - Laatst bijgewerkt: 12/05/2015 23:31:24 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB283252
Feedback