Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Kan Windows XP niet starten nadat Windows 2000 is geïnstalleerd

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL283433
Symptomen
Wanneer u probeert Windows XP te starten nadat u Windows 2000 hebt geïnstalleerd, verschijnt het volgende foutbericht:
"Bezig met starten van Windows...
Windows 2000 kan niet worden gestart omdat het volgende bestand ontbreekt of is beschadigd: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM.

U kunt proberen dit bestand te repareren door Windows 2000 Setup te starten met de oorspronkelijke Setup-diskette of -cd.
Selecteer 'r' op het eerste scherm om de reparatie te starten."
Als de installatie van Windows XP een upgrade is van Windows 2000, wordt tijdens het starten van Windows XP mogelijk het volgende foutbericht weergegeven op een blauw scherm:
BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
STOP 0x00000074
Oorzaak
Dit probleem treedt op omdat Windows XP niet bestond toen Windows 2000 werd uitgebracht. De bootstrap-laderbestanden van Windows 2000 weten niet welke wijzigingen hebben plaatsgevonden in Windows XP. De computer moet van deze wijzigingen op de hoogte zijn om Windows XP te kunnen laden.

Opmerking wanneer u probeert Windows 2000 te installeren in een andere partitie terwijl op de computer Windows XP wordt uitgevoerd, verschijnt mogelijk het volgende foutbericht:
Op deze cd-rom staat een oudere versie van Windows dan de versie die momenteel in gebruik is. U kunt Setup hierdoor niet vanaf deze cd-rom starten.
Oplossing
Als u dit probleem wilt omzeilen, kunt u de computer opstarten met Windows 2000, en vervolgens de bestanden NTLDR en Ntdetect.com kopiëren uit de map I386 van de Windows XP-cd naar de hoofdmap van het systeemstation.

Hoewel in dit artikel wordt beschreven hoe u dit probleem kunt omzeilen, kunt u de twee besturingssystemen alleen opstarten wanneer u Windows XP installeert in een andere partitie nadat u Windows 2000 hebt geïnstalleerd.
Status
Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product. Over het algemeen zijn producten niet compatibel met latere producten omdat de updates in het ontwerp van toekomstige versies niet bekend zijn op dat moment.
Meer informatie
Wanneer u meer besturingssystemen wilt kunnen opstarten, dient u de verschillende besturingssystemen in verschillende partities te installeren in de volgende volgorde:
  1. Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows Millennium Edition (ME)
  2. Microsoft Windows NT 4.0
  3. Microsoft Windows 2000
  4. Microsoft Windows XP
Als u de computer niet wilt opstarten in alle genoemde besturingssystemen, kunt u de systemen die u niet wilt gebruiken, overslaan.Opmerking U mag de vaste schijf pas converteren van een standaardschijf naar een dynamische schijf nadat u alle besturingssystemen hebt geïnstalleerd die u wilt gebruiken. Als u de vaste schijf hebt geconverteerd van een standaardschijf naar een dynamische schijf, bestaat namelijk de kans dat u geen andere besturingssystemen meer op die schijf kunt installeren.

Voor meer informatie over dynamische schijven klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
175761Dynamische opslag versus basisopslag in Windows 2000
114841Opstartproces en beperkingen op vaste schijf van Windows NT
Ntdetect com
Eigenschappen

Artikel-id: 283433 - Laatst bijgewerkt: 01/24/2006 16:07:04 - Revisie: 3.0

  • Microsoft Windows® 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • kbdualboot kbprb KB283433
Feedback