Informatie over de functie bestanden in Yammer

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2834653
INLEIDING
Dit artikel bevat informatie over de functie bestanden in Yammer. Er staan handige tips over het gebruik van de functie bestanden en een lijst met veelgestelde vragen (FAQ's).
MEER INFORMATIE

Belangrijkste functies

De belangrijkste functies van de functie bestanden in Yammer omvatten het volgende:
 • Uploaden en toegang tot uw bestanden vanaf elke computer met een internetverbinding.
 • Bestanden delen met andere leden van uw thuisnetwerk of externe netwerken.
 • Nieuwe versies van bestanden automatisch bijwerken alle gesprekken en koppelingen naar het bestand, zodat deze naar de nieuwste versie van het bestand verwijzen uploaden.
 • Ga als volgt een bestand ontvangt een melding wanneer een nieuwe versie wordt geüpload of wanneer collega's het bestand op Yammer bespreken.
 • Een bestand toevoegen aan notities of gesprekken door het uploaden van uw vaste schijf of uit de map.
 • Bestanden verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn.
 • Toevoegen en verwante inhoud te ontdekken.
 • De inhoud van de geüploade bestanden zoeken.

Het gebruik van bestanden

Het uploaden van een bestand

Uploaden van een bestand, een van de volgende methoden te gebruiken:
 • Klik op de weglatingstekens (...) aan de rechterkant van de home inbox en kennisgeving pictogrammen, klikt u opbestanden en klik op Bestand uploaden.
 • Ga naar de groep, Klik op tabblad, en klik vervolgens op Bestand uploaden.
Bestanden worden geüpload naar de groepen waarvan u lid bent wanneer u klikt opBestand uploaden. Als u rechtstreeks in de map bestanden uploaden, worden het bestand geüpload naar de groep alle bedrijf.

Het zoeken naar een bestand

Als u een bestand zoekt, gebruikt u een van de volgende methoden:
 • Blader naar de map. Dit document bevat alle bestanden waartoe u toegang hebt.
 • Ga naar een specifieke groep en klik vervolgens op het tabbladbestanden. Dit geeft een lijst van bestanden die gekoppeld aan die groep zijn.
 • Gebruik het dialoogvenster Zoeken. Search query de titel en de inhoud van de volledige tekst van het bestand als het in doc-, PPT- of PDF-indeling is.

Een bestand verwijderen

U verwijdert een bestand, blader naar het bestand en klik vervolgens opDit bestand verwijderen. Alleen de eigenaar van het bestand (dat wil zeggen de persoon die het bestand uploaden), de groep, of de netwerkbeheerder kan een bestand verwijderen.

Het delen van een bestand

Als u wilt een bestand delen met collega's, als volgt uit de map:
 1. Klik op de pijl rechts en klik op delen.
 2. Typ de namen van de personen of de groep, met wie u wilt delen van het bestand en klik vervolgens opdelen.
Als het bestand in een privé-groep bevindt zich, kunt u het bestand delen met leden van die groep. Als het bestand in een openbare groep bevindt zich, kunt u het bestand delen met anderen in uw thuisnetwerk.

Het uploaden van een nieuwe versie van een bestand

Uploaden van een nieuwe versie van een bestand dat wordt vervangen door de huidige versie, Ga naar de weergave van het RTF-bestand en klik vervolgens opeen nieuwe versie te uploaden. Als u het bestand met anderen deelt, komen ze automatisch hobbyisten van het bestand. Zij ontvangt ook meldingen over wijzigingen die zijn aangebracht of gesprekken rond het bestand wilt aanpakken.

Opmerking De optie voor het uploaden van een nieuwe versieis niet van toepassing toWord, Excel- of PowerPointdocuments. Deze bestanden kunnen worden bewerkt via Office Online door te gaan naar het bestand in Yammer, en vervolgens te klikken opBestand bewerken.

Een eerdere versie van een bestand weergeven

Als u wilt weergeven in een eerdere versie van een bestand, blader naar versie geschiedenis sectie aan de rechterkant van de browser in het RTF-bestand weergeven. Klik op het bestand om deze versie te bekijken.

Het downloaden van een bestand

U kunt als volgt een bestand te downloaden:
 1. Blader naar het bestand dat u wilt downloaden en klik vervolgens opdownloaden.
 2. Selecteer de bestemming voor het bestand en klik vervolgens opOpslaan.

Het bespreken van een bestand

Er zijn twee manieren om een bestand te bespreken:
 • Onder het bestand in de RTF-bestand outyour-bericht schrijven en selecteer vervolgens de groep of de peoplethatyou in het bericht wilt. Het bestand wordt automatisch gekoppeld aan het bericht.
 • Als u wilt een bestand toevoegen aan een gesprek, in een groep van feed of in de algemene bedrijf feed, klikt u opeen bestand toevoegen. Het bestand selector, canselect ueen bestand van uw computer uploadenof selecteert u een bestand op Yammer. Als u een bestand dat al op Yammer selecteert, klikt u op het bestand dat u wilt verwijzen en klik vervolgens opbijvoegen.
Opmerking Bestanden die zijn geüpload naar persoonlijke groepen kunnen alleen worden gedeeld en besproken met de leden van die groep.

Het toevoegen van verwante inhoud

U kunt verwante bestanden en opmerkingen toevoegen aan het bestand waarmee u uw collega's ontdekken andere inhoud die betrekking op het bestand heeft. Klik hiervoor in het vakVerwante inhoudklikt u opBestand toevoegen ofNotitie toevoegenen selecteer de opmerking met betrekking tot het bestand.

Hoe gaat u als volgt een bestand

Er zijn twee manieren om een bestand als volgt:
 1. Klik op de rechterbovenhoek van de pagina bestand volgen.
 2. Ga naar de map theFiles, klikt u op de pijl-omlaag aan de rechterkant van het bestand en selecteerals volgt. Dit zorgt ervoor dat u krijgt een waarschuwing wanneer nieuwe versies worden geüpload.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Q: Wat is Yammer-bestanden?
A. Yammer-bestanden is een functie waarmee u kunt u verschillende soorten bestanden, zoals documenten, afbeeldingen en video's, uploaden en kunt u ze delen met uw collega's online. Kunt u Yammer-bestanden openen vanaf elke computer met een internetverbinding en u kunt de bestanden delen met iedereen in uw netwerk Yammer.

Q: Waar worden de bestanden opgeslagen?
A. een bestand wordt opgeslagen in een groep waar het oorspronkelijk werd geüpload. Als een bestand in een privé-groep bestaat, kunnen alleen leden van die groep deze weergeven. Als deze geüpload naar een openbare groep, iedereen in het netwerk toegang tot het bestand.

Q: Kan ik een verwijzing naar een bestand die oorspronkelijk is geüpload naar een groep in een gesprek met een andere groep?
A. in de meeste gevallen kunt u verwijzen naar een bestand dat oorspronkelijk is geüpload naar een groep in een gesprek met een andere groep. Echter, als het bestand oorspronkelijk is geüpload naar een privé-groep, niet mogelijk om te verwijzen naar het in een andere groep.

Q: Waarom zou ik een bestand volgen?
A. door een bestand te volgen, abonneren u op gesprekken die verwijzen naar dat bestand. Gesprekken die zijn geboekt in de groep alle bedrijf (of in een groep die u hebt toegevoegd) en dat verwijzing naar het bestand worden bezorgd in uw feed. Bovendien, wanneer een nieuwe versie van het bestand beschikbaar is, ontvangt u een melding.

Q: Als het uploaden van een bestand, ga ik automatisch volgen het bestand?
A. Ja. Als u een bestand uploadt, u automatische volgen het bestand.

Q: Als ik een bestand met collega's delen, ze automatisch volgen het bestand?
A. Ja. Als u een bestand met collega's deelt, ze automatisch volgen het bestand.

Q: Als het boeken van een bestand in een groep, leden van de groep automatisch volgen het bestand?
A. Nee. Leden van de groep won't automatische volgen het bestand tenzij u het bestand rechtstreeks met hen delen.

Q: Wie kan de bestanden die zijn geüpload naar een openbare groep zien?
A. iedereen kunt viewfiles die worden geüpload naar een openbare groep.

Q: Wie kan zien dat bestanden die worden geüpload naar een privé-groep?
A. alleen leden van die groep privé kunnen viewfiles die worden geüpload naar een privé-groep.

Q: Die kunnen verwijzen naar bestanden die zijn geüpload naar een openbare groep?
A. iedereen kan verwijzen naar de bestanden die zijn geüpload naar een openbare groep.

Q: Die kunnen verwijzen naar bestanden die zijn geüpload naar een privé-groep?
A. alleen leden van die groep privé kunnen referencefiles die worden geüpload naar een privé-groep. Bovendien kunnen alleen in de thatoccur binnen dezelfde groep persoonlijke gesprekken de bestanden verwijzen.

Q: Wie kan de bestanden die zijn geüpload naar een openbare groep delen?
A. iedereen de bestanden die zijn geüpload naar een openbare groep met een collega in zijn of haar netwerk kunt delen.

Q: Die bestanden die zijn geüpload naar een privé-groep kan delen?
A. alleen leden van een groep particuliere kunnen delen van bestanden die zijn geüpload naar een privé-groep. Bovendien kunnen de bestanden worden gedeeld met andere leden van dezelfde groep privé.

Q: Wat is het verschil tussen de delen van een bestand met een collega en een bestand koppelen aan een orposting privé-bericht naar een groep?
A. Als u wilt dat een belangrijk bestand delen met een collega, kunt u het bestand met hen delen. In tegenstelling tot het boeken van een groep of een bestand koppelen aan een privé-bericht, stuurt een bestand automatisch delen met een collega hem of haar een melding. Uw collega volgt automatisch het bestand.

Q: Als ik een bestand met een collega delen, het bericht naar een van de groepen?
A. Nee. Een bestand delen met een collega genereert een bericht voor de gebruiker om aan te geven dat u het bestand hebt gedeeld. Geen andere berichten worden gegenereerd.

Q: Als u een onderwerp aan een bericht met een bijlage wordt toegevoegd, wordt het onderwerp automatisch toegepast op het bestand?
A. niet op dit punt. Omdat het onderwerp wordt toegepast op het bericht dat de bijlage bevat, kunt u echter nog steeds onderwerpen om te zoeken naar bestanden zoeken.

Q: Wie kan een nieuwe versie van een bestand uploaden?
A. iedereen kunt een nieuwe versie van een bestand in een openbare groep uploaden. In particuliere groepen, alleen groupmembers nieuwe versies van hetzelfde bestand te uploaden en de nieuwe versies naar oudere versies van het bestand te herstellen.

Q: Als ik een nieuwe versie van een bestand uploadt, worden alle bestaande conversaties die naar het nieuwe bestand, wijs bestand verwijzen?
A. Ja. Alle bestaande conversaties die naar de eerdere versie van het bestand dat verwijzen verwijst naar de nieuwe versie van het bestand.

Q: Als het uploaden van een bestand dat dezelfde naam als een bestaand bestand in het netwerk Yammer heeft, het geüploade bestand vervangt het bestaande bestand?
A. Nee. Het bestand wordt geüpload als een nieuwe, onafhankelijke bestand tenzij u specificallyselect een nieuwe versie uploadenvoor het uploaden van een nieuwe versie van een bestaand bestand.

Q: Kan ik oudere versies van een bestand downloaden?
A. Ja, kunt u bekijken en downloaden van oudere versies van een bestand.

Q: Wie kan een bestand verwijderen?
A. netwerkbeheerders kunnen alle bestanden in het netwerk te verwijderen. Groep administrators kunnen bestanden die zijn geüpload naar hun groepen verwijderen. De eigenaar van een specifiek bestand (dat wil zeggen de persoon die het bestand geüpload) kunt u dat bestand verwijderen.

Q: Nadat ik een bestand verwijdert, kan ik herstellen?
A. Nee, kunt u niet het bestand terugzetten nadat het verwijderd.

Q: Nadat ik een bestand verwijdert, wat gebeurt er met de gesprekken die naar het bestand verwijzen?
A. de gesprekken blijven beschikbaar. De bijlage wordt aangegeven dat de filewas verwijderd. Geen voorbeeld van het bestand kan worden.

Q: Wat is de map?
A. Klik in de map bestanden ziet u een lijst met alle bestanden die u kunt openen. In deze lijst kunt u bekijken, bekijken, gaat u als volgt, delen of downloaden van bestanden. Nadat u op een bestand klikt, ziet u de weergave van uitgebreide bestand van het bestand.

V:/B > wat het RTF-bestand bekijken?
A. het RTF-bestand is de pagina die gewijd aan een specifiek bestand. Uit de bestandsweergave RTF-kunt u inhoud van het bestand bekijken, start de modus volledig scherm, de naam van het bestand en de bijbehorende beschrijving bewerken en wilt volgen of de Verenigde Naties volgen het bestand. U kunt ook weergeven en snelle toegang tot gerelateerde bestanden en notities. U kunt het bestand delen met een collega en de collega ontvangt een melding direct. U kunt ook het bestand met de onderwerpen zijn het ordenen van de inhoud labelen.

Q: Wat betekent het als volgt een bestand?
A. Als u een bestand, ontvangen updates wanneer nieuwe versies beschikbaar zijn of wanneer het bestand wordt verwezen in een gesprek.

Q: Wat is het tabblad groep bestanden?
A. Er verschijnt een tabblad voor bestanden in een groep. Op dit tabblad kunt u toegang tot de bestanden die zijn geüpload naar een bepaalde groep (bijvoorbeeld alle bestanden die zijn gekoppeld aan een bepaalde groep of aan de groep alle bedrijf). Vanaf dit tabblad kunt u bekijken, bekijken of downloaden van bestanden. U kunt ook een nieuwe versie van een bestand te uploaden of verwijderen van een bestand. U kunt als volgt een bestand ontvangen updates wanneer nieuwe versies beschikbaar zijn of wanneer het bestand wordt verwezen in een gesprek. U kunt ook een bestand delen met een collega meteen hem of haar een bericht verzenden met een koppeling naar het bestand.

Q: Hoe koppel ik een bestand naar een persoonlijk bericht
A. Wanneer u een persoonlijk bericht schrijft, klikt u op het bestandspictogram om het bestand selector. De kiezer ziet u een lijst van de bestanden waaraan u toegang hebt en selecteer een bestand dat u wilt toevoegen aan het bericht.

Q: Hoe werkt zoeken met bestanden werken?
A. search query uitgevoerd op de volledige tekst van elk bestand in doc-, PPT- of PDF-indeling. Dit betekent dat zowel de bestandsnamen en de volledige inhoud van het bestand worden opgehaald.

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2834653 - Laatst bijgewerkt: 04/09/2016 01:47:00 - Revisie: 4.0

Yammer

 • kbmt KB2834653 KbMtnl
Feedback