Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Beschrijving van de cumulatieve update 5.0.8308.420 voor Lync Server 2013, hoofdonderdelen: juli 2013

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2835432
Samenvatting
Dit artikel wordt beschreven dat de Microsoft Lync Server 2013 kernonderdelen van problemen die zijn verholpen in de cumulatieve update die van juli 2013 dateert.
Dit artikel bevat de volgende informatie over de cumulatieve update:
 • De problemen die worden opgelost met de cumulatieve update.
 • De vereisten voor het toepassen van de cumulatieve update
 • Of u de computer opnieuw moet opstarten nadat u de cumulatieve update
 • Of de cumulatieve update is vervangen door een andere cumulatieve update
 • Of u wijzigingen moet aanbrengen in het register
 • De bestanden met de cumulatieve update
Het versienummer van deze update is 5.0.8308.420.
Inleiding

Problemen die met dit updatepakket worden opgelost

De cumulatieve update worden de volgende problemen opgelost:
 • 2846479 Gebruiker in een DG kan geen lid worden van een chatroom in een omgeving Lync Server 2013
 • 2846484 Een unhanded uitzondering doet zich voor op een Lync Server 2013 Persistent Chat SDK-toepassing
 • 2846485 Lange vertraging wanneer u veel vergaderingen op hetzelfde moment in een omgeving Lync Server 2013 maken
Deze update lost ook de problemen die eerder zijn vermeld in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2781550 Beschrijving van de cumulatieve update 5.0.8308.291 voor Lync Server 2013, hoofdonderdelen: februari 2013
Meer informatie
Installeren van updates voor Lync Server 2013 die februari 2013 cumulatieve update is geïnstalleerd, moet u de volgende stap 1-2 uitvoeren.

Installeren van updates voor Lync Server 2013 RTM, moet u de volgende stap 1-5 uitvoeren.

Stap 1: Installeer de cumulatieve updates

Belangrijk Om te behouden een functionele Lync Server 2013 Enterprise Edition-groep, moet u ervoor zorgen dat nu wordt geretourneerd voor de waarde van de status van de groep tijdens het uitvoeren van de cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadiness en of u het juiste aantal Lync Server 2013 front-end-servers die worden uitgevoerd. Zie de sectie 'Upgrade of Update Front End Servers' en "Planning voor het beheer van Front End Pools" van het volgende TechNet-onderwerp om te bepalen van de waarde van de status van de groep van toepassingen voordat u de cumulatieve update toepast.Installatieprogramma voor de cumulatieve Server past alle updates voor de rol van de desbetreffende server in één bewerking. Volg deze stappen voor het gebruik van het installatieprogramma voor de cumulatieve Server-Update.

Opmerking Als Gebruikersaccountbeheer (UAC) is ingeschakeld, moet u het installatieprogramma voor cumulatieve Server starten met verhoogde machtigingen om ervoor te zorgen dat alle updates goed zijn geïnstalleerd.

Om het installatieprogramma voor de cumulatieve Server Update downloadt, gaat u naar de volgende website van Microsoft Download Center:
DownloadenHet updatepakket nu downloaden.

Lync Server 2013 ondernemingsgroepen

De front-end servers in Enterprise Edition-groep worden ingedeeld in domeinen upgraden. Deze upgrade domeinen zijn subsets van front-end-servers in de groep. Upgraden van domeinen worden automatisch gemaakt door topologie Builder.

U moet een upgrade domein upgraden op een tijdstip en moet u elke front-endserver in elk domein upgrade upgraden. Hiertoe nemen van één server aan een upgrade domein off line, upgrade van de server en start het programma opnieuw. Herhaal dit proces voor elke server in het domein upgraden. Zorg ervoor dat u vastlegt welke upgrade domein en de servers die u hebt bijgewerkt.
Upgraden of front-end-Servers bijwerken

Als u front-end servers upgraden, moet u als volgt te werk:
 1. Voer de volgende cmdlet op een front-end-server in een groep:

  Get-CsPoolUpgradeReadinessState

  Als de waarde van de status van de pool bezetis, wacht 10 minuten en probeer het opnieuw uitvoeren van de cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState . Als u bezet voor ten minste drie maal nadat u 10 minuten tussen elke poging wacht of als u een van de resultaten van de InsufficientActiveFrontEnds voor de waarde van de status van de groep ziet, er een probleem met de groep is. Als u dit probleem niet kunt oplossen, wellicht u contact opnemen met Ondersteuning van Microsoft. Als deze groep is gekoppeld aan een andere front-end-toepassingen in een topologie disaster recovery, moet u de groep failover uitvoeren naar de mediagroep Back-up en vervolgens deze servers in deze groep. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over hoe u een groep failover:Als de waarde van de status van de groep klaaris, gaat u naar stap 2.
 2. De cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState retourneert informatie over de upgrade domeinen ook in de groep van toepassingen en over welke front-end servers zijn in elk domein upgraden. Als de waarde ReadyforUpgrade voor de upgrade domein waarin de Server die u wilt upgraden op Trueis ingesteld, kunt u de server bijwerken. Hiervoor moet u als volgt te werk:
  1. Nieuwe verbindingen met de front-endservers stoppen met behulp van de Stop CsWindowsServices-correcte cmdlet.
  2. Installatieprogramma voor de cumulatieve Server uitvoeren met behulp van de gebruikersinterface of eindigen met een opdracht aan de voorzijde een upgrade (s) die is gekoppeld aan een domein upgraden.

   Opmerking: Als u een upgrade uitvoert of front-end servers tijdens geplande server downtime bijwerken, kunt u de cmdlet uitvoert in stap 2 zonder de -correcte parameter. Meer in het bijzonder de cmdlet als Stop-CsWindowsServiceuitgevoerd. Services deze actie onmiddellijk afgesloten en de server niet wacht tot elke bestaande serviceaanvraag is voldaan.

   OpmerkingDe gebruikersinterface biedt een duidelijke indicatie van welke updates worden geïnstalleerd wanneer u op Updates installeren.

   Als u het installatieprogramma uitvoert, moet u de volgende opdracht uitvoeren:

   LyncServerUpdateInstaller.exe

   NotitiesParameters die u met de opdracht LyncServerUpdateInstaller.exe gebruiken kunt beschrijving van de volgende tekst:
   • De /silentmode wordt alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond toegepast.
   • De schakeloptie /silentmode /forcereboot past alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond en de server aan het einde van het installatieproces wordt vervolgens automatisch opnieuw wordt opgestart als dit nodig is.
   • De schakeloptie /extractall haalt de updates van het installatieprogramma en de updates opgeslagen in een submap met de naam 'Geëxtraheerd' in de map waarin u de opdracht hebt uitgevoerd.
  3. Start de server (s) en zorg ervoor dat er nieuwe verbindingen worden geaccepteerd.

Lync Server 2013 Standard Edition en andere functies

Gebruikersinterface voor het installatieprogramma voor de cumulatieve Server wordt uitgevoerd, of een opdrachtregel wordt uitgevoerd.

OpmerkingDe gebruikersinterface biedt een duidelijke indicatie van welke updates worden geïnstalleerd wanneer u op Updates installeren.

Als u het installatieprogramma uitvoert, moet u de volgende opdracht uitvoeren:

LyncServerUpdateInstaller.exe

Notities Parameters die u met de opdracht LyncServerUpdateInstaller.exe gebruiken kunt beschrijving van de volgende tekst:
 • De /silentmode wordt alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond toegepast.
 • De schakeloptie /silentmode /forcereboot past alle van toepassing zijnde updates op de achtergrond en de server aan het einde van het installatieproces wordt vervolgens automatisch opnieuw wordt opgestart als dit nodig is.
 • De schakeloptie /extractall haalt de updates van het installatieprogramma en de updates opgeslagen in een submap met de naam 'Geëxtraheerd' in de map waarin u de opdracht hebt uitgevoerd.

Stap 2: Het back-end database updates toepassen

Nadat u de update voor de rol van de server Core-onderdelen op een Lync Server 2013 Enterprise Edition-front-end-server of op een Lync Server 2013 Standard Edition-server, worden de bijgewerkte SQL-databasebestanden daalde tot de computer waarop de kernonderdelen-serverrol is geïnstalleerd. De databasewijzigingen wilt toepassen, die u moet uitvoeren de van toepassing zijnde cmdlets de van toepassing zijnde cmdlets die worden beschreven in stap 2 uitvoert.

Opmerking De parameter Update is niet vereist bij het uitvoeren van de cmdlet Install-CsDatabase voor het bijwerken van de databases Lync Server 2013.

Lync Server 2013 Standard Edition

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SE.FQDN -Verbose

Opmerking U moet de cmdlet uitvoert op de server Lync Server 2013 Standard Edition.

Lync Server 2013 Enterprise Edition

Moeten meerdere configuratietaken, afhankelijk van het type Lync Server 2013 Enterprise Edition back-endservers uit te voeren.

OpmerkingAls permanente Chat is collocated (permanente Chat-front-end-service en back-end-database worden uitgevoerd op dezelfde server), moet u de volgende opdracht met de ExcludeCollocatedStoresuitvoerenparameter.

OpmerkingAls database-mirroring is ingeschakeld voor uw back-end databases, aanbevolen we dat u de Primaire Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal -cmdlet en controleer of de primaire server is principal voor alle databases voordat u de Installatie-CsDatabase -cmdlet uitvoert.

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn FEBE.FQDN -Verbose

Lync Server 2013 permanente Chat Databases

Wanneer permanente Chat Services zijn collocated met de SQL-Databases zijn, kunt u de volgende opdracht uitvoeren:

Install-CsDatabase -DatabaseType PersistentChat -SqlServerFqdn PChatBE.fqdn -SqlInstanceName DBInstance -Verbose

Lync Server 2013 bewaking/archiveren/permanente Chat-Databases

Bij het archiveren-Lync Server 2013 Monitoring/Persistent Chat-databases zijn geïmplementeerd op zelfstandige SQL-databases, moet u de volgende opdracht uitvoeren:

Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn SQLServer.FQDN -Verbose

Stap 3:Toepassen van de Centraal beheer-Database bijwerken

Opmerking U hoeft niet de Centraal beheer-Database in de volgende gevallen bijwerken:
 • Als het archief van Centraal beheer is zich hier op een Lync Server 2010 Standard Edition-Server of de ondernemingsresourcegroep, worden niet uitgevoerd op de cmdlets Installeren CsDatabase CentralManagementDatabase .
 • Als het archief met Centraal beheer op een Lync Server 2013 Standard Edition-Server is multihomed of onderneming een pool die is eerder bijgewerkt met de cumulatieve updates van Lync Server 2013 februari 2013.
Na de Lync Server 2013 Enterprise Edition-front-end-server of de Lync Server 2013 Standard Edition-Server worden backends bijgewerkt, wordt uitgevoerd de volgende cmdlet om te werken van de winkel van Centraal beheer:

Install-CsDatabase -CentralManagementDatabase -SqlServerFqdn CMS.FQDN -SqlInstanceName DBInstanceName -Verbose

Opmerking In een omgeving met co-existentie met Lync Server 2010 en 2013 van Lync Server waarop de Central Management-Service bevindt zich op een Lync Server 2010-toepassingen worden niet de Installatie-CsDatabase-CentralManagementDatabase -cmdlet uitgevoerd. Als u later de Central Management-Service naar een groep Lync Server 2013 verplaatst, hebt u de cmdlet Install CsDatabase CentralManagementDatabase om de wijzigingen uitvoeren.

Stap 4: De mobiliteit-service inschakelen

Als u de service mobiliteit, voert de volgende cmdlet:
Inschakelen CsTopology

Stap 5: Het Unified Communications Web API inschakelen

Als u wilt dat de Unified Communications Web API (UCWA), moet u het hulpprogramma Bootstrapper.exe opnieuw uitvoeren op alle servers van de Lync Server 2013 directeur, Standard Edition-servers en Enterprise Edition front-endservers waarop de web components zijn geïnstalleerd en bijgewerkt. De opdracht voor het uitvoeren van het hulpprogramma is als volgt:

%ProgramFiles%\Microsoft Lync Server 2013\Deployment\Bootstrapper.exe

Vereisten

Er zijn geen vereisten voor de installatie van deze cumulatieve update.

Informatie over het register

Als u een van de cumulatieve updates in dit pakket, hoeft u geen wijzigingen aanbrengen in het register.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze cumulatieve update.

Informatie over vervanging

Deze cumulatieve update vervangt de volgende cumulatieve update:
2781550 Beschrijving van de cumulatieve update 5.0.8308.291 voor Lync Server 2013, hoofdonderdelen: februari 2013

Informatie over de installatie van pakket bijwerken

Om deze cumulatieve update toepast, de OcsCore.msp worden uitgevoerd op computers die de volgende serverfuncties zijn:
 • Lync Server 2013 - Standard Edition-Server
 • Lync Server 2013 - Enterprise Edition - Front-End-server
 • Lync Server 2013 - directeur
 • Lync Server 2013 - Edge-Server
 • Lync Server 2013 - bemiddeling zelfstandige Server
 • Lync Server 2013 - Server controleren
 • Lync Server 2013 - archiveringsserver
 • Lync Server 2013 - beheerprogramma 's
 • Lync Server 2013 - permanente Chat-Server
 • Lync Server 2013 - Trusted Application Server

Informatie over bestanden

Deze cumulatieve update bevat mogelijk niet alle bestanden die u hebt nodig om een product volledig bijwerkt naar de laatste build. Deze cumulatieve update bevat alleen de bestanden die u hebt nodig om de problemen verhelpen die in dit artikel worden vermeld.

Nadat u de cumulatieve update hebt geïnstalleerd, wordt de algemene versie van deze cumulatieve update heeft de bestandskenmerken of een latere versie van de bestandskenmerken die in de volgende tabel worden vermeld:
BestandsnaamBestandsversieBestandsgrootteDatumTijdPlatformSP-vereiste
Cdrdb.SQLNiet van toepassing1,280,76731-Mei-1310:02Niet van toepassingSP
Component_gac_microsoft.Rtc.internal.Storage.dll5.0.8308.420781,49631-Mei-1312:06x 86SP
Dbcommon.SQLNiet van toepassing27,21513-Mrt-139:26Niet van toepassingSP
Dbrtc.SQLNiet van toepassing1,981,82231-Mei-1310:12Niet van toepassingSP
File_bootstrapper.resources.dll.de_de5.0.8308.021,14431-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_bootstrapper.resources.dll.es_es5.0.8308.021,14431-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_bootstrapper.resources.dll.fr_fr5.0.8308.021,14431-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_bootstrapper.resources.dll.it_it5.0.8308.021,14431-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_bootstrapper.resources.dll.ja_jp5.0.8308.021,14431-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_bootstrapper.resources.dll.ko_kr5.0.8308.021,14431-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_bootstrapper.resources.dll.pt_br5.0.8308.021,14431-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_bootstrapper.resources.dll.ru_ru5.0.8308.021,65631-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_bootstrapper.resources.dll.zh_cn5.0.8308.021,14431-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_bootstrapper.resources.dll.zh_tw5.0.8308.021,14431-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_clsagent.exe5.0.8308.420334,43231-Mei-1312:22x 86SP
File_clscontroller.exe5.0.8308.420261,23231-Mei-1312:28x 86SP
File_clscontroller.resources.dll.de_de5.0.8308.42026,77631-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_clscontroller.resources.dll.es_es5.0.8308.42026,77631-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_clscontroller.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42026,77631-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_clscontroller.resources.dll.it_it5.0.8308.42026,77631-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_clscontroller.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42027,28831-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_clscontroller.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42026,26431-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_clscontroller.resources.dll.pt_br5.0.8308.42026,77631-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_clscontroller.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42029,33631-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_clscontroller.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42025,24031-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_clscontroller.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42025,24031-Mei-1312:30Niet van toepassingSP
File_clsformat.dll5.0.8308.301702,00813-Mrt-1311:15x64SP
File_cpsdyn.SQLNiet van toepassing19,38831-Mei-138:02Niet van toepassingSP
File_default.tmxNiet van toepassing#########31-Mei-1311:30Niet van toepassingSP
File_default.XMLNiet van toepassing1,418,10431-Mei-1311:30Niet van toepassingSP
File_deploy.exe5.0.8308.420736,85631-Mei-1312:21x 86SP
File_deploy.resources.dll.de_de5.0.8308.420254,59231-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_deploy.resources.dll.es_es5.0.8308.420254,59231-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_deploy.resources.dll.fr_fr5.0.8308.420255,61631-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_deploy.resources.dll.it_it5.0.8308.420254,08031-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_deploy.resources.dll.ja_jp5.0.8308.420258,17631-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_deploy.resources.dll.ko_kr5.0.8308.420254,59231-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_deploy.resources.dll.pt_br5.0.8308.420254,08031-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_deploy.resources.dll.ru_ru5.0.8308.420269,44031-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_deploy.resources.dll.zh_cn5.0.8308.420249,47231-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_deploy.resources.dll.zh_tw5.0.8308.420249,47231-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.de_de5.0.8308.031,38431-Mei-1312:30Niet van toepassingSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.es_es5.0.8308.031,38431-Mei-1312:30Niet van toepassingSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.fr_fr5.0.8308.031,38431-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.it_it5.0.8308.031,38431-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.ja_jp5.0.8308.031,38431-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.ko_kr5.0.8308.031,38431-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.pt_br5.0.8308.031,38431-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.ru_ru5.0.8308.031,38431-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_cn5.0.8308.030,87231-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_deviceupdate.resources.dll.zh_tw5.0.8308.030,87231-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Admin.authenticationhelper.dll5.0.8308.420177,37631-Mei-1312:26x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.Admin.authenticationhelper.dll.de_de5.0.8308.42023.82431-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Admin.authenticationhelper.dll.es_es5.0.8308.42023.82431-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Admin.authenticationhelper.dll.fr_fr5.0.8308.42023.82431-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Admin.authenticationhelper.dll.it_it5.0.8308.42023,31231-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Admin.authenticationhelper.dll.ja_jp5.0.8308.42023.82431-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Admin.authenticationhelper.dll.ko_kr5.0.8308.42023,31231-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Admin.authenticationhelper.dll.pt_br5.0.8308.42023,31231-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Admin.authenticationhelper.dll.ru_ru5.0.8308.42024.33631-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Admin.authenticationhelper.dll.zh_cn5.0.8308.42022,80031-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Admin.authenticationhelper.dll.zh_tw5.0.8308.42022,80031-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Chat.endpoint.dll5.0.8308.4201,203,88031-Mei-1312:07x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.clscontrollerlib.resources.dll.de_de5.0.8308.42027,36031-Mei-1312:30Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.clscontrollerlib.resources.dll.es_es5.0.8308.42027,36031-Mei-1312:30Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.clscontrollerlib.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42027,87231-Mei-1312:30Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.clscontrollerlib.resources.dll.it_it5.0.8308.42027,36031-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42028,89631-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42027,87231-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.clscontrollerlib.resources.dll.pt_br5.0.8308.42027,36031-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.clscontrollerlib.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42029,40831-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42026,84831-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.clscontrollerlib.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42026,33631-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Collaboration.persistentchat.dll5.0.8308.420374,00031-Mei-1312:28x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.Collaboration.persistentchat.dll.de_de5.0.8308.42025,36831-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Collaboration.persistentchat.dll.es_es5.0.8308.42025,36831-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Collaboration.persistentchat.dll.fr_fr5.0.8308.42025,88031-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Collaboration.persistentchat.dll.it_it5.0.8308.42024,85631-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Collaboration.persistentchat.dll.ja_jp5.0.8308.42025,88031-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Collaboration.persistentchat.dll.ko_kr5.0.8308.42025,36831-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Collaboration.persistentchat.dll.pt_br5.0.8308.42024,85631-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Collaboration.persistentchat.dll.ru_ru5.0.8308.42026,90431-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Collaboration.persistentchat.dll.zh_cn5.0.8308.42024,34431-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Collaboration.persistentchat.dll.zh_tw5.0.8308.42024,34431-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.collaborationnet.dll5.0.8308.4204,666,04031-Mei-1312:23x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.clscommon.dll5.0.8308.420379,58431-Mei-1312:29x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.clscontrollerlib.dll5.0.8308.420325,81631-Mei-1312:30x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.de_de5.0.8308.0145,67231-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.es_es5.0.8308.0145,67231-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.fr_fr5.0.8308.0145,67231-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.it_it5.0.8308.0145,67231-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.ja_jp5.0.8308.0145,67231-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.ko_kr5.0.8308.0145,67231-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.pt_br5.0.8308.0145,67231-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.ru_ru5.0.8308.0145,67231-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.zh_cn5.0.8308.0145,67231-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.Setup.xamluilib.resources.dll.zh_tw5.0.8308.0145,67231-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.ucwa.clientmodel.dll5.0.8308.420635,61631-Mei-1312:27x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.internal.ucwa.resourcecontract.dll5.0.8308.420391,41631-Mei-1312:27x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.adconnect.resources.dll.de_de5.0.8308.048,88831-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.adconnect.resources.dll.es_es5.0.8308.047,86431-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.adconnect.resources.dll.fr_fr5.0.8308.050,93631-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.adconnect.resources.dll.it_it5.0.8308.047,86431-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.adconnect.resources.dll.ja_jp5.0.8308.051,44831-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.adconnect.resources.dll.ko_kr5.0.8308.049,40031-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.adconnect.resources.dll.pt_br5.0.8308.047,86431-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.adconnect.resources.dll.ru_ru5.0.8308.056,56831-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.adconnect.resources.dll.zh_cn5.0.8308.044,79231-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.adconnect.resources.dll.zh_tw5.0.8308.044,28031-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.archjournal.resources.dll.de_de5.0.8308.024,32031-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.archjournal.resources.dll.es_es5.0.8308.024,32031-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.archjournal.resources.dll.fr_fr5.0.8308.024,83231-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.archjournal.resources.dll.it_it5.0.8308.024,32031-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.archjournal.resources.dll.ja_jp5.0.8308.024,83231-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.archjournal.resources.dll.ko_kr5.0.8308.024,83231-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.archjournal.resources.dll.pt_br5.0.8308.024,32031-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.archjournal.resources.dll.ru_ru5.0.8308.025,34431-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.archjournal.resources.dll.zh_cn5.0.8308.023,80831-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.archjournal.resources.dll.zh_tw5.0.8308.023,80831-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Common.dll5.0.8308.420378,04031-Mei-1312:06x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Common.resources.dll.de_de5.0.8308.42049,38431-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Common.resources.dll.es_es5.0.8308.42047,84831-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Common.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42049,89631-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Common.resources.dll.it_it5.0.8308.42047,84831-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Common.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42051,94431-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Common.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42048,36031-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Common.resources.dll.pt_br5.0.8308.42047,33631-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Common.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42057,57631-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Common.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42043,75231-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Common.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42043,75231-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Core.de_de5.0.8308.420842,97631-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Core.es_es5.0.8308.420842,97631-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Core.fr_fr5.0.8308.420846,04831-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Core.it_it5.0.8308.420841,44031-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Core.ja_jp5.0.8308.420851,16831-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Core.ko_kr5.0.8308.420845,02431-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Core.pt_br5.0.8308.420841,44031-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Core.ru_ru5.0.8308.420864,48031-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Core.zh_cn5.0.8308.420834,78431-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Core.zh_tw5.0.8308.420834,78431-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.dll5.0.8308.420151,74431-Mei-1312:19x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.resources.dll.de_de5.0.8308.42043,76031-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.resources.dll.es_es5.0.8308.42043,24831-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42047,34431-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.resources.dll.it_it5.0.8308.42043,75231-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42047,34431-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42045,29631-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.resources.dll.pt_br5.0.8308.42042,73631-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42050,41631-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42041,20031-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42040,68831-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.de_de5.0.8308.420444,66431-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.dll5.0.8308.4202,321,10431-Mei-1312:09x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.es_es5.0.8308.420441,59231-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.fr_fr5.0.8308.420450,29631-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.it_it5.0.8308.420440,05631-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.ja_jp5.0.8308.420457,97631-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.ko_kr5.0.8308.420445,68831-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.powershellhost.dll5.0.8308.420241,93631-Mei-1312:29x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.pt_br5.0.8308.420439,03231-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.ru_ru5.0.8308.420483,06431-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.zh_cn5.0.8308.420422,13631-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.Deployment.zh_tw5.0.8308.420421,62431-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.dll5.0.8308.4207,080,60831-Mei-1312:08x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.lynconlineconnector.dll5.0.8308.42040,18431-Mei-1312:29x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.lynconlineconnector.dll.de_de5.0.8308.42020,25631-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.lynconlineconnector.dll.es_es5.0.8308.42020,25631-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.lynconlineconnector.dll.fr_fr5.0.8308.42020,76831-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.lynconlineconnector.dll.it_it5.0.8308.42020,25631-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.lynconlineconnector.dll.ja_jp5.0.8308.42020,25631-Mei-1312:30Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.lynconlineconnector.dll.ko_kr5.0.8308.42020,25631-Mei-1312:30Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.lynconlineconnector.dll.pt_br5.0.8308.42020,25631-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.lynconlineconnector.dll.ru_ru5.0.8308.42020,76831-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.lynconlineconnector.dll.zh_cn5.0.8308.42020,25631-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.lynconlineconnector.dll.zh_tw5.0.8308.42020,25631-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.resources.dll.de_de5.0.8308.420588,48831-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.resources.dll.es_es5.0.8308.420580,80831-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.resources.dll.fr_fr5.0.8308.420618,18431-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.resources.dll.it_it5.0.8308.420570,05631-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.resources.dll.ja_jp5.0.8308.420636,10431-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.resources.dll.ko_kr5.0.8308.420587,46431-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.resources.dll.pt_br5.0.8308.420572,10431-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.resources.dll.ru_ru5.0.8308.420730,31231-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.resources.dll.zh_cn5.0.8308.420512,20031-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.resources.dll.zh_tw5.0.8308.420512,20031-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.writableconfig.de_de5.0.8308.42036,10431-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.writableconfig.es_es5.0.8308.42036,10431-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.writableconfig.fr_fr5.0.8308.42037,12831-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.writableconfig.it_it5.0.8308.42035,59231-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.writableconfig.ja_jp5.0.8308.42038,15231-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.writableconfig.ko_kr5.0.8308.42036,61631-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.writableconfig.pt_br5.0.8308.42035,08031-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.writableconfig.ru_ru5.0.8308.42042,24831-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.writableconfig.zh_cn5.0.8308.42034,05631-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.Management.writableconfig.zh_tw5.0.8308.42034,05631-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Data.dll5.0.8308.420407,70431-Mei-1312:19x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Data.resources.dll.de_de5.0.8308.42029,37631-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Data.resources.dll.es_es5.0.8308.42029,37631-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Data.resources.dll.fr_fr5.0.8308.42029,88831-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Data.resources.dll.it_it5.0.8308.42029,37631-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Data.resources.dll.ja_jp5.0.8308.42030,40031-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Data.resources.dll.ko_kr5.0.8308.42029,88831-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Data.resources.dll.pt_br5.0.8308.42029,37631-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Data.resources.dll.ru_ru5.0.8308.42032,44831-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Data.resources.dll.zh_cn5.0.8308.42028,35231-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Data.resources.dll.zh_tw5.0.8308.42028,35231-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Management.resources.dll.de_de5.0.8308.067,80031-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Management.resources.dll.es_es5.0.8308.066,77631-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Management.resources.dll.fr_fr5.0.8308.070,87231-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Management.resources.dll.it_it5.0.8308.066,26431-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Management.resources.dll.ja_jp5.0.8308.073,43231-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Management.resources.dll.ko_kr5.0.8308.067,80031-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Management.resources.dll.pt_br5.0.8308.066,26431-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Management.resources.dll.ru_ru5.0.8308.081,62431-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Management.resources.dll.zh_cn5.0.8308.060,12031-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.rgs.Management.resources.dll.zh_tw5.0.8308.060,63231-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.server.Infrastructure.dll5.0.8308.420386,76831-Mei-1312:25x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.server.mcuinfrastructure.dll5.0.8308.4202,583,25631-Mei-1312:25x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.server.udclib.dll5.0.8308.420480,93631-Mei-1312:26x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.serverconfiguration.resources.dll.de_de5.0.8308.023,28031-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.serverconfiguration.resources.dll.es_es5.0.8308.023,28031-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.serverconfiguration.resources.dll.fr_fr5.0.8308.023,28031-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.serverconfiguration.resources.dll.it_it5.0.8308.022,76831-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.serverconfiguration.resources.dll.ja_jp5.0.8308.023,28031-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.serverconfiguration.resources.dll.ko_kr5.0.8308.023,28031-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.serverconfiguration.resources.dll.pt_br5.0.8308.023,28031-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.serverconfiguration.resources.dll.ru_ru5.0.8308.023,79231-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_cn5.0.8308.022,76831-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.serverconfiguration.resources.dll.zh_tw5.0.8308.022,76831-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.synthetictransactions.dll5.0.8308.4201,828,56031-Mei-1312:22x 86SP
File_gac_microsoft.Rtc.synthetictransactions.resources.dll.de_de5.0.8308.420438,00831-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.synthetictransactions.resources.dll.es_es5.0.8308.420438,52031-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.synthetictransactions.resources.dll.fr_fr5.0.8308.420445,68831-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.synthetictransactions.resources.dll.it_it5.0.8308.420438,00831-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.synthetictransactions.resources.dll.ja_jp5.0.8308.420449,27231-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.synthetictransactions.resources.dll.ko_kr5.0.8308.420439,03231-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.synthetictransactions.resources.dll.pt_br5.0.8308.420434,93631-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.synthetictransactions.resources.dll.ru_ru5.0.8308.420469,24031-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_cn5.0.8308.420423,67231-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_gac_microsoft.Rtc.synthetictransactions.resources.dll.zh_tw5.0.8308.420423,67231-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_installcsdatabase.exe5.0.8308.301225,36813-Mrt-1311:14x 86SP
File_localocscmdlets.Format.ps1xmlNiet van toepassing356,40531-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_lync.psd1Niet van toepassing10,56531-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.collaborationnet.resources.dll.de_de5.0.8308.420143,58431-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.collaborationnet.resources.dll.es_es5.0.8308.420137,95231-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.collaborationnet.resources.dll.fr_fr5.0.8308.420145,12031-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.collaborationnet.resources.dll.it_it5.0.8308.420137,95231-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.collaborationnet.resources.dll.ja_jp5.0.8308.420154,84831-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.collaborationnet.resources.dll.ko_kr5.0.8308.420141,53631-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.collaborationnet.resources.dll.pt_br5.0.8308.420138,46431-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.collaborationnet.resources.dll.ru_ru5.0.8308.420177,88831-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_cn5.0.8308.420120,03231-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.collaborationnet.resources.dll.zh_tw5.0.8308.420120,54431-Mei-1312:26Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.Core.dll5.0.8308.4201,949,36031-Mei-1312:06x 86SP
File_microsoft.Rtc.Management.dbsetup.dll5.0.8308.420151,74431-Mei-1312:19x 86SP
File_microsoft.Rtc.Management.Deployment.bootstrapper.de_de5.0.8308.027,44031-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.Deployment.bootstrapper.es_es5.0.8308.027,44031-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.Deployment.bootstrapper.fr_fr5.0.8308.027,95231-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.Deployment.bootstrapper.it_it5.0.8308.027,44031-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.Deployment.bootstrapper.ja_jp5.0.8308.028,46431-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.Deployment.bootstrapper.ko_kr5.0.8308.027,44031-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.Deployment.bootstrapper.pt_br5.0.8308.027,44031-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.Deployment.bootstrapper.ru_ru5.0.8308.030.00031-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.Deployment.bootstrapper.zh_cn5.0.8308.026,41631-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.Deployment.bootstrapper.zh_tw5.0.8308.026,41631-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.dllhelp.XMLNiet van toepassing#########31-Mei-137:59Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.dllhelp.XML.de_deNiet van toepassing#########31-Mei-137:45Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.dllhelp.XML.es_esNiet van toepassing#########31-Mei-137:45Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.dllhelp.XML.fr_frNiet van toepassing#########31-Mei-137:46Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.dllhelp.XML.it_itNiet van toepassing#########31-Mei-137:46Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.dllhelp.XML.ja_jpNiet van toepassing#########31-Mei-137:47Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.dllhelp.XML.ko_krNiet van toepassing#########31-Mei-137:47Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.dllhelp.XML.pt_brNiet van toepassing#########31-Mei-137:47Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.dllhelp.XML.ru_ruNiet van toepassing#########31-Mei-137:48Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.dllhelp.XML.zh_cnNiet van toepassing#########31-Mei-137:48Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.dllhelp.XML.zh_twNiet van toepassing#########31-Mei-137:48Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.Management.writableconfig.dll5.0.8308.4201,830,11231-Mei-1312:07x 86SP
File_microsoft.Rtc.rgs.Management.dllhelp.XMLNiet van toepassing467,92531-Mei-137:59Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.rgs.Management.dllhelp.XML.de_deNiet van toepassing497,14631-Mei-137:44Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.rgs.Management.dllhelp.XML.es_esNiet van toepassing489,55331-Mei-137:45Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.rgs.Management.dllhelp.XML.fr_frNiet van toepassing499,68731-Mei-137:45Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.rgs.Management.dllhelp.XML.it_itNiet van toepassing492,84731-Mei-137:45Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.rgs.Management.dllhelp.XML.ja_jpNiet van toepassing541,06831-Mei-137:45Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.rgs.Management.dllhelp.XML.ko_krNiet van toepassing489,80031-Mei-137:45Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.rgs.Management.dllhelp.XML.pt_brNiet van toepassing494,48731-Mei-137:45Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.rgs.Management.dllhelp.XML.ru_ruNiet van toepassing589,42631-Mei-137:45Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_cnNiet van toepassing446,11531-Mei-137:45Niet van toepassingSP
File_microsoft.Rtc.rgs.Management.dllhelp.XML.zh_twNiet van toepassing444,53631-Mei-137:45Niet van toepassingSP
File_ocsumutil.resources.dll.de_de5.0.8308.0129,16031-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_ocsumutil.resources.dll.es_es5.0.8308.0129,16031-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_ocsumutil.resources.dll.fr_fr5.0.8308.0130,18431-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_ocsumutil.resources.dll.it_it5.0.8308.0129,16031-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_ocsumutil.resources.dll.ja_jp5.0.8308.0130,69631-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_ocsumutil.resources.dll.ko_kr5.0.8308.0128,64831-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_ocsumutil.resources.dll.pt_br5.0.8308.0128,13631-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_ocsumutil.resources.dll.ru_ru5.0.8308.0136,32831-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_ocsumutil.resources.dll.zh_cn5.0.8308.0126,08831-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_ocsumutil.resources.dll.zh_tw5.0.8308.0126,60031-Mei-1312:28Niet van toepassingSP
File_remoteocscmdlets.Format.ps1xmlNiet van toepassing360,91731-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_reportdata.de_de.XMLNiet van toepassing#########31-Mei-1312:31Niet van toepassingSP
File_reportdata.en_US.XMLNiet van toepassing#########13-Mrt-139:06Niet van toepassingSP
File_reportdata.es_es.XMLNiet van toepassing#########31-Mei-1312:34Niet van toepassingSP
File_reportdata.fr_fr.XMLNiet van toepassing#########31-Mei-1312:36Niet van toepassingSP
File_reportdata.it_it.XMLNiet van toepassing#########31-Mei-1312:38Niet van toepassingSP
File_reportdata.ja_jp.XMLNiet van toepassing#########31-Mei-1312:39Niet van toepassingSP
File_reportdata.ko_kr.XMLNiet van toepassing#########31-Mei-1312:20Niet van toepassingSP
File_reportdata.pt_br.XMLNiet van toepassing#########31-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_reportdata.ru_ru.XMLNiet van toepassing#########31-Mei-1312:29Niet van toepassingSP
File_reportdata.zh_cn.XMLNiet van toepassing#########31-Mei-1312:27Niet van toepassingSP
File_reportdata.zh_tw.XMLNiet van toepassing#########31-Mei-1312:25Niet van toepassingSP
File_reportsetup.exe5.0.8308.301498,25613-Mrt-1311:17x 86SP
File_reportsetup.resources.dll.de_de5.0.8308.30120,62431-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_reportsetup.resources.dll.es_es5.0.8308.30120,62431-Mei-1312:21Niet van toepassingSP
File_reportsetup.resources.dll.fr_fr5.0.8308.30120,62431-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_reportsetup.resources.dll.it_it5.0.8308.30120,62431-Mei-1312:22Niet van toepassingSP
File_reportsetup.resources.dll.ja_jp5.0.8308.30120,62431-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_reportsetup.resources.dll.ko_kr5.0.8308.30120,62431-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_reportsetup.resources.dll.pt_br5.0.8308.30120,62431-Mei-1312:23Niet van toepassingSP
File_reportsetup.resources.dll.ru_ru5.0.8308.30120,62431-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_reportsetup.resources.dll.zh_cn5.0.8308.30120,11231-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_reportsetup.resources.dll.zh_tw5.0.8308.30120,11231-Mei-1312:24Niet van toepassingSP
File_rgsconfig_schema.SQLNiet van toepassing25,78731-Mei-1310:08Niet van toepassingSP
File_rgsdyn.SQLNiet van toepassing19,28631-Mei-1310:54Niet van toepassingSP
File_rtcsres.dll.de_de5.0.8308.3011,531,95213-Mrt-1311:14Niet van toepassingSP
File_rtcsres.dll.en_US5.0.8308.3011,287,21613-Mrt-1311:12Niet van toepassingSP
File_rtcsres.dll.es_es5.0.8308.3011,530,94413-Mrt-1311:13Niet van toepassingSP
File_rtcsres.dll.fr_fr5.0.8308.3011,575,47213-Mrt-1311:14Niet van toepassingSP
File_rtcsres.dll.it_it5.0.8308.3011,501,23213-Mrt-1311:13Niet van toepassingSP
File_rtcsres.dll.ja_jp5.0.8308.301777,77613-Mrt-1311:14Niet van toepassingSP
File_rtcsres.dll.ko_kr5.0.8308.301749,61613-Mrt-1311:14Niet van toepassingSP
File_rtcsres.dll.pt_br5.0.8308.3011,447,98413-Mrt-1311:14Niet van toepassingSP
File_rtcsres.dll.ru_ru5.0.8308.3011,416,75213-Mrt-1311:15Niet van toepassingSP
File_rtcsres.dll.zh_cn5.0.8308.301531,52013-Mrt-1311:16Niet van toepassingSP
File_rtcsres.dll.zh_tw5.0.8308.301545,32813-Mrt-1311:15Niet van toepassingSP
File_xds_replica_1_to_2.SQLNiet van toepassing2,26213-Mrt-1310:34Niet van toepassingSP
File_xds_replica_2_to_1.SQLNiet van toepassing2,21313-Mrt-1310:34Niet van toepassingSP
Mgcschema.SQLNiet van toepassing18,71231-Mei-1310:13Niet van toepassingSP
Mgcsprocs.SQLNiet van toepassing187,54731-Mei-1310:13Niet van toepassingSP
Mgcupgrade.SQLNiet van toepassing7,08631-Mei-1310:13Niet van toepassingSP
Qoedb.SQLNiet van toepassing785,25113-Mrt-139:14Niet van toepassingSP
Rtcabdb.SQLNiet van toepassing141,51031-Mei-1310:11Niet van toepassingSP
Referenties
Voor meer informatie over de software-update terminologie, klik op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base te bekijken:
824684 Beschrijving van de standaardterminologie die wordt gebruikt om Microsoft software-updates te beschrijven
Voor meer informatie over de meest recente updates voor Lync Server 2013 klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2809243 Updates voor Lync Server 2013

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2835432 - Laatst bijgewerkt: 09/27/2013 14:55:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Lync Server 2013

 • atdownload kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2835432 KbMtnl
Feedback