Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

VBA-functies (Visual Basic for Applications) worden verbroken in een database waarin verwijzingen ontbreken

De ondersteuning voor Office 2003 is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.

Dit artikel heeft betrekking op een Microsoft Access-database (.MDB) en een Microsoft Access-project (.ADP).

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Access 2000-versie van dit artikel: 208218.
Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Access 97-versie van dit artikel: 160870.
Symptomen
Als er in een procedure een VBA-functie voorkomt en uw database bevat een verwijzing naar een ontbrekende object- of typebibliotheek, wordt een van de volgende foutberichten weergegeven bij het compileren van modules of het uitvoeren van de procedure:

Foutbericht 1

Uw Microsoft Access-database of -project bevat een ongeldige of verbroken verwijzing naar het bestand <bestandsnaam>.

* U moet deze verwijzing corrigeren om ervoor te zorgen dat de database of het project naar behoren kan worden gebruikt.

* Klik op Help voor informatie over het herstellen deze verwijzing.

Foutbericht 2

Compileerfout:
Kan het project of de bibliotheek niet vinden.
Oorzaak
De database bevat een verwijzing naar een database of een type- of objectbibliotheek met de aanduiding MISSING:<verwijzing> in het dialoogvenster Verwijzingen.
Oplossing
Voer de volgende stappen uit om de ontbrekende verwijzing te verwijderen:
 1. Open de database.
 2. Druk op ALT+F11 om de Visual Basic-editor te openen.
 3. Klik op Verwijzingen in het menu Extra.
 4. Schakel het selectievakje uit voor de type- of objectbibliotheek met de aanduiding MISSING:<verwijzing>.
In plaats van de verwijzing te verwijderen kunt u ook het bestand waarnaar wordt verwezen, terugzetten op de locatie die is opgegeven in het dialoogvenster Verwijzingen. Als het bestand waarnaar wordt verwezen zich op een nieuwe locatie bevindt, wist u de MISSING: <>-verwijzing en maakt u een nieuwe verwijzing naar het bestand in de nieuwe map.

Opmerking In een Access-runtimeprogramma kunt u geen verwijzingen bekijken via een menu. In het volgende artikel wordt echter aangegeven hoe u met behulp van code verwijzingen kunt bekijken:
209849Verwijzingen doorlopen om de eigenschappen ervan weer te geven
Meer informatie

Het probleem reproduceren

 1. Open de voorbeelddatabase Noordenwind.mdb.
 2. Maak een nieuw formulier dat op geen enkele tabel of query gebaseerd is.
 3. Klik in het menu Invoegen op ActiveX-besturingselement.
 4. Klik in de lijst Een ActiveX-besturingselement selecteren op Kodak Image Edit Control en klik op OK.
 5. Sla het formulier op als frmReference en sluit het.
 6. Sluit Noordenwind.mdb en sluit Access af.
 7. Zoek het bestand ImgEdit.ocx en wijzig de naam in ImgEdit.oud.
 8. Start Access en open Noordenwind.mdb.
 9. Open de opstartmodule in de ontwerpweergave.
 10. Klik op Noordenwind compileren in het menu Foutopsporing. De beide foutberichten zoals vermeld in de sectie Symptomen', worden weergegeven.
 11. Klik op OK. Het dialoogvenster Verwijzingen wordt weergegeven. In het dialoogvenster Beschikbare verwijzingen is de volgende verwijzing gemarkeerd:
  MISSING: Kodak Image Edit Control.					
 12. Klik op Annuleren in het dialoogvenster Beschikbare verwijzingen.
 13. Zoek het bestand ImgEdit.oud en wijzig de naam in ImgEdit.ocx.
 14. Nadat u stap 10 hebt herhaald, wordt het foutbericht niet meer weergegeven.
Referenties
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over een ander probleem dat tot het eerste foutbericht kan leiden.
275110Foutbericht 'Niet-gedefinieerde functie in expressie' als u een query opent die naar een functie verwijst
Now Time Date Left Right Mid Str Format Trim LTrim RTrim prb can t find project or library OfficeErrorMessages 10017 ACC2002 reviewdocid
Eigenschappen

Artikel-id: 283806 - Laatst bijgewerkt: 07/16/2013 03:48:00 - Revisie: 6.2

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbproductlink kbfunctions kbvba kberrmsg kbprb KB283806
Feedback