Office 2000 installeren via een netwerk

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 284273
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Voor een Microsoft Office XP-versie van dit artikel Zie 304953.
Samenvatting
De meest voorkomende methode voor de implementatie van Microsoft Office 2000 een groot aantal computers is een centrale exemplaar van Office maken op een netwerkserver. Vervolgens u Office op de computers via installeren kunt de netwerk.

Deze methode biedt de volgende voordelen ten opzichte van dat afzonderlijk Office installeren vanaf een CD-ROM van Microsoft Office 2000:
 • U kunt één set Office-bestanden beheren vanuit een centrale locatie.
 • U kunt een standaardset Office-functies maken en Opties voor alle gebruikers.
 • U kunt gebruikmaken van flexibele installatieopties, zoals functies die worden geïnstalleerd bij eerste gebruik.
 • U kunt Office-updates gemakkelijker implementeren zodra deze beschikbaar.
 • U hebt meer controle over wanneer u een upgrade van Office uitvoert.
Dit artikel bevat algemene informatie voor het maken van een kantoor beheerdersinstallatie van waaruit u Office op een netwerk installeren kunt clientcomputers. Aanvullende informatie in dit artikel bevat stappen om de Office-installatie op netwerkclients aanpassen.

Opmerking Alleen is het maken van netwerkinstallaties van Office 2000 ondersteund door een Original Equipment Manufacturer OEM - versies van Office 2000.

Voor extra informatie, klikt u op het onderstaande artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:
234804 Office 2000: Zonder vragen wanneer u een beheerdersinstallatie installeert
Meer informatie

De beheerdersinstallatie maken

De eerste stap bij het implementeren van Office via een netwerk wordt gemaakt de beheerdersinstallatie. Hiervoor moet u ten minste 550 MB vrije schijfruimte op een centrale server en u moet schrijftoegang hebben tot de server. Na u weet zeker dat deze twee voorwaarden is voldaan, als volgt te werk.

Opmerking U kunt deze stappen uitvoeren terwijl u bent aangemeld bij de server of van een netwerkclient die is verbonden met de server.
 1. Plaats de CD-ROM van Office, en elke activiteit AutoRun annuleren die zich kunnen voordoen.
 2. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren
 3. Typ het volgende in het vak openen en klik vervolgens op OK:
  pad\Setup.exe /a
  Opmerkingpad het pad is naar het cd-rom-station of DVD-rom-station met de CD-ROM van Office.
 4. Typ de CD-code aan de achterkant van de CD-ROM van Office in het dialoogvenster Klantgegevens zaak.
 5. Typ de naam van uw bedrijf in het vak bedrijf . Dit is de naam die wordt weergegeven in het Office-programma Splash-schermen die worden weergegeven telkens wanneer u een Office programma.
 6. Klik op volgende.
 7. Klik in het dialoogvenster licentie en informatie over de gebruiksrechtovereenkomst en klik op volgende.
 8. Geef in het dialoogvenster Locatie voor de doelmap voor de administratieve installatie. Deze locatie is een map op een lokale vaste schijf of een map op een andere computer. U kunt een toegewezen station of een UNC-pad opgeven naar de map. U kunt ook klikken op Bladeren om de map te zoeken.
 9. Klik op Nu installeren.

Office installeren op netwerkclients

Nadat u de beheerdersinstallatie hebt voltooid, kunt u beginnen de installatie van Office op de netwerkclientcomputers die verbinding met maken kan de computer met de beheerdersinstallatie. Installatie van Office uit de Server, gaat u als volgt te werk:
 1. Meld u op de client-computer.

  Opmerking Op Microsoft Windows NT 4.0 of Microsoft Windows 2000 moet u Meld u aan als lid van de groep Administrators.
 2. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren
 3. Typ de volgende opdrachtregel in het vak openen en klik vervolgens op OK:
  Netwerkpad\Setup.exe
  OpmerkingNetwerkpad het pad is naar uw het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2000Opmerking U kunt de schakelopties van Windows Installer opnemen en Eigenschappen voor het aanpassen van de manier waarop de Office-installatie wordt uitgevoerd. Voor voorbeeld, kunt u de schakeloptie /q gebruikt om Office te installeren zonder interactie. Zie de 'aanpassen de Office-installatie op netwerk Sectie clients' in dit artikel voor meer informatie.

De Office-programma's uitvoeren vanaf de Server

Als clientcomputers op uw netwerk weinig schijfruimte hebt, kunt u wilt u de installatie van Office zodanig dat het merendeel van de installatiebestanden blijven op de server. Hiervoor moet u een aangepaste uitvoeren installatie, waarin u de installatiestatus van de Office-programma's wijzigen Uitvoeren vanaf het netwerk.

Office installeren, zodat de Office-programma's worden uitgevoerd. u kunt als volgt vanaf een netwerkserver:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren
 2. Typ de volgende opdrachtregel in het vak openen en klik vervolgens op OK:
  Netwerkpad\Setup.exe
  OpmerkingNetwerkpad het pad is naar uw het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2000Opmerking Als u wilt Office installeert met de schakeloptie /q en hebben de Office-programma's uitvoeren vanaf de server moet u een aangepaste transform maken. Zie de sectie "Aanpassen de Office-installatie op netwerkclients" van dit artikel voor meer informatie.
 3. In het dialoogvenster Klantgegevens , zorg ervoor dat de informatie juist is en klik op volgende.
 4. Klik op aanpassenin het dialoogvenster Gereed voor installatie .
 5. Geef in het dialoogvenster Locatie voor een map op de lokale vaste schijf en vervolgens Klik op volgende.

  Opmerking Geef geen een netwerkverbinding locatie, omdat die niet de procedure voor de vaststelling van een configuratie uitvoeren vanaf het netwerk .
 6. Klik op het pictogram naast het onderdeel Microsoft Office in het dialoogvenster Onderdelen selecteren en selecteer vervolgens alle onderdelen uitvoeren vanaf netwerk.
 7. Klik op Nu installeren.

De Office-installatie op netwerkclients aanpassen

U kunt altijd uitgevoerd Office Setup interactief te installeren Microsoft Office, of u kunt toestaan dat gebruikers interactief uitvoeren van Setup als beschreven in de sectie 'Installatie van Office op netwerkclients' eerder in dit artikel. Echter Office Setup biedt u tal van mogelijkheden voor het aanpassen van Office-installaties met behulp van opdrachtregelopties, door aanpassing van de instellingen instellingenbestand (Setup.ini) of door Office te installeren met een transform. Elke methode heeft bepaalde voordelen wat betreft kunt aanpassen en hoe u geven gebruikers toegang tot de aangepaste installatie. U kunt een of meer implementeren van de volgende methoden, afhankelijk van het niveau van de aanpassing die u nodig.

Opmerking Als u dezelfde Setup-opties opgeeft maar verschillende waarden in de opdrachtregel, het instellingenbestand en de transform vervolgens Setup gebruikt de volgende de regels om te bepalen welke instellingen u wilt gebruiken:
 • Als u een optie in de aangepaste installatie van Office instellen Wizard die overeenkomt met een Setup-eigenschap, de wizard stelt de bijbehorende eigenschap in het MST-bestand automatisch.
 • Als u een Setup-eigenschap op de pagina Modify Setup Properties van de Custom Installation Wizard wijzigt, overschrijft deze instelling eventuele corresponderende opties die u hebt ingesteld op eerdere pagina's van de wizard. Uw gewijzigde Setup-eigenschap wordt weggeschreven naar het MST-bestand.
 • Als u opties instelt, inclusief Setup-eigenschappen in de bestand met instellingen die een conflict veroorzaken met opties in de transform, de waarden in de instellingenbestand voorrang.
 • Als u de opties op de opdrachtregel, uitvoeren deze instellingen voorrang boven conflicterende waarden in een bestand met de instellingen of de transformatie.

Een transformatie gebruiken

Een Windows Installer-transform (.mst) is vooral handig als u wilt te veel aanpassingen, met name aanpassingen die u niet kunt maken Maak met behulp van de Setup-opdrachtregel of het instellingenbestand.

Bijvoorbeeld: in het .mst-bestand kunt u het volgende doen:
 • De installatielocatie voor Office opgeven.
 • De locatie van de Office-snelkoppelingen opgeven.
 • Bepalen welke eerdere versies van Office zijn verwijderd.
 • De installatiestatus van Office-functies instellen. Bijvoorbeeld: u kunt de functies instellen uitvoeren vanaf het netwerk of geïnstalleerd bij eerste gebruik.
 • Functies verbergen, zodat ze niet in de Setup-gebruiker weergegeven worden Interface.
 • Aangepaste bestanden en registervermeldingen toevoegen aan het Bureau installatie.
 • Windows Installer-eigenschappen instellen.
 • Extra .exe-programma's die worden uitgevoerd wanneer de Office-installatie is voltooid.
U maakt een Windows Installer-transform met behulp van het Bureau Custom installatiewizard (CIW). De Windows Installer-transform bevat de wijzigingen die u wilt aanbrengen in het installatieproces en wordt gebruikt door de Windows Installer tijdens de installatie van Office.

Eigenschappen en schakelopties voor de opdrachtregel gebruiken

Als u Setup uitvoert, kunt u opdrachtregelopties te wijzigen Sommige van de parameters die door Setup wordt gebruikt om Office te installeren. Met behulp van opdrachtregelprogramma opties, kunt u het volgende doen:
 • De MSI- en MST-bestanden kunt identificeren
 • Directe Setup kan worden uitgevoerd in de stille modus
 • Logboekregistratie van Windows Installer initialiseren
 • Waarden van eigenschappen van Setup wijzigen
Bijvoorbeeld, typt u de volgende opties op de opdracht regel:
Setup.exe/qb + Companyname = "Noordenwind"
Deze opdrachtregel wordt aangepast van Setup op de volgende manieren:
 • De gebruiker wordt niet gevraagd.
 • Er worden voortgangsindicatoren weergegeven terwijl Office worden geïnstalleerd en vervolgens een voltooiingsbericht aan het einde van de installatie is.
 • Setup installeert het Office-functies die worden geïnstalleerd als de gebruiker Setup uitvoert en op Nu installeren.
 • De standaardnaam van de organisatie wordt ingesteld op Noordenwind Handelaren.

Setup.ini aanpassen

Naast de opties die zijn opgegeven op de opdrachtregel Leest Setup ook automatisch de opties die zijn opgegeven in het instellingenbestand Setup.ini. het instellingenbestand kunt u dezelfde opties als de opdracht regel, maar hoeven precieze tekst te typen in het dialoogvenster uitvoeren . Als u dubbelklikt op het bestand Setup.exe op de beheerdersinstallatie wordt Office geïnstalleerd met de opties die zijn opgegeven in het bestand Setup.ini.

Voor meer informatie over de wijzigingen die u kunt Setup.ini en instructies over het implementeren van deze wijzigingen kunt aanbrengen Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Office Resource Kit:

Office-Updates installeren

Op een bepaald moment moet u clientcomputers op uw netwerk met bijwerken een update (patch) voor Windows Installer-bestand. Als u Office oorspronkelijk geïnstalleerd op deze netwerkcomputers met behulp van een beheerdersinstallatie, moet u Deze updateproces in twee stappen uitvoeren:
 • Bijwerken van de beheerdersinstallatie met een Admin de versie van de update. De Admin-versies van Office-updatebestanden zijn altijd beschikbaar vanaf de downloadpagina van de Office Resource Kit Toolbox.
 • Bijwerken van clientcomputers op uw netwerk nu bijgewerkt netwerkinstallatie. Bijwerken van de beheerdersinstallatie niet automatisch bijwerken de netwerkclients, zelfs als u Office hebt geïnstalleerd in een configuratie uitvoeren vanaf het netwerk .

Een beheerdersinstallatie bijwerken

Bijwerken van een beheerdersinstallatie van Office met Windows Update Installer bestand, als volgt te werk:
 1. De Admin-versie van het updatebestand ophalen.

  Naar Hiertoe gaat u naar de Office Resource Kit, te vinden op de volgende Microsoft-website:
 2. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren Typ de volgende opdracht in het vak openen
  msiexec /a Netwerkpad\Data1.msi /p Bronpad\naam van MSP-patchSHORTFILENAMES = 1
  waar Netwerkpad is de pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2000 SR-1Bronpad het pad is naar het updatebestand ennaam van MSP-patch het MSP-bestand is naam.

  Opmerking U moet deze opdracht uitvoert vanaf een computer waarop de Windows Installer is geïnstalleerd.
 3. Klik op volgende in de Beheerdersmodus van Microsoft Office 2000in het dialoogvenster.

  Opmerking U hoeft niet te typen in de naam van uw CD-code of het bedrijf deBeheerdersmodus van Microsoft Office 2000 dialoogvenster vak.

 4. Klik op Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentie Overeenkomst, en klik op volgende.
 5. Klik op Nu installeren.
 6. Klik op OK nadat de update is voltooid. Op dit moment uw administratieve installatielocatie wordt bijgewerkt met het .msp-bestand.

Een netwerkclient bijwerken

Nadat u klaar bent met het bijwerken van de beheerdersinstallatie u moet alle de netwerkclientcomputers die oorspronkelijk is geïnstalleerd bijwerken Als u Office vanaf de beheerdersinstallatie.

Gebruik een van de volgende methoden voor het bijwerken van werkstations waarop Office 2000 SR-1 al is geïnstalleerd uit het netwerkinstallatiepunt.

Opmerking Gebruik geen de zelfstandige client patches beschikbaar in de hulpprogramma's op de Web website bijwerken van netwerkclients waarop Office 2000 oorspronkelijk hebt geïnstalleerd vanaf een beheerdersinstallatie. De zelfstandige Clientpatches zijn bedoeld voor gebruik op computers waarop Office 2000 hebt geïnstalleerd vanaf CD-ROM.

Methode 1: Start u Setup.exe in de beheerdersinstallatie

Volg de volgende stappen werkt u Office op uw netwerk de client door Setup.exe op de Office-netwerkinstallatie:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren Typ de volgende opdracht in het vak openen
  Netwerkpad\Setup.exe
  waar Netwerkpad is de het pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2000.
 2. Klik op Ja wanneer u wordt gevraagd om de installatie te werken.
 3. Klik op Ik ga akkoord met de voorwaarden van de licentie Overeenkomst, en klik op volgende.
 4. Klik op OK om het bericht dat Setup is voltooid.
Methode 2: Gebruik een opdrachtregel in Windows Installer

Volg de volgende stappen werkt u Office op uw netwerk de client met behulp van een opdrachtregel in Windows Installer:
 1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren Typ de volgende opdracht in het vak openen
  msiexec /i Netwerkpad\Data1.msi opnieuw installeren = all reinstallmode = vomus
  waar Netwerkpad is de pad naar het beheerdersinstallatiepunt voor Office 2000.

 2. Klik op OK om het bericht dat Setup is voltooid.Opmerking De bovenstaande opdrachtregel werkt voor alle updates. Echter, u mogelijk gebruikt u een opdrachtregel die minder tijd kost voor het uitvoeren van de update dan de voorgaande opdrachtregel vereist. Raadpleeg de documentatie bij de updatebestand dat u voor meer informatie over de specifieke opdracht gebruikt. de regel kan worden gebruikt bij de specifieke update.

Aanvullende methoden voor de implementatie van Office

Naast de methoden die hierboven zijn beschreven voor het implementeren en beheren van Office in een netwerkomgeving, kunt u Office kunt implementeren met behulp van een van de volgende twee technologieën:
 • Systems Management Server (SMS)
 • Groepsbeleid in Windows 2000
Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Office 2000 Resource Kitvoor meer informatie over het gebruik van Windows 2000-Groepsbeleid om Office te implementeren:
Referenties
Voor volledige informatie over het implementeren van Office in een netwerk omgeving, lees de documentatie in de Microsoft Office 2000 Resource Kit (ORK). Ga naar de volgende Microsoft-website:
Office 2000-implementatie

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 284273 - Laatst bijgewerkt: 01/11/2015 03:58:56 - Revisie: 4.0

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbnetwork kbdeployment kbhowto kbmt KB284273 KbMtnl
Feedback