Microsoft Dynamics CRM 2011-updatepakket 15

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 2843571
Opmerking
We hebben een probleem dat optreedt wanneer u de Microsoft Dynamics CRM 2011-Client voor Outlook met Update Rollup 15 toegepast op een server Dynamics CRM 2013 geïdentificeerd. Dit probleem heeft geen invloed op de servers van Dynamics CRM 2011. Een nieuwe Update Rollup 15-client is die ondersteunt verbindingen met een server van Microsoft Dynamics CRM-2013 gepubliceerd. Het is raadzaam dat klanten een naar de nieuwe client upgrade ter voorkoming van problemen met de compatibiliteit versie in de toekomst. De nieuwe client wordt aangeduid door "-v2" in de pakketnaam van het. Deze update kan worden toegepast op de oorspronkelijke 15 updatepakket of een eerder updatepakket van CRM 2011 voor Microsoft Outlook.

INLEIDING

15-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar. Dit artikel worden de hotfixes en updates die in dit updatepakket zijn opgenomen.

Dit updatepakket is beschikbaar voor alle talen die worden ondersteund door Microsoft Dynamics CRM 2011.

Opmerkingen
 • Updatepakket 11 of hoger moet zijn geïnstalleerd op de CRM-server voor Update Rollup 15 te worden geïnstalleerd op elke CRM voor Outlook of E-mail Router clients compatibel blijven.
 • Dit updatepakket bevat tevens veel CRM Client voor Outlook verbeterd.
 • Zie de afzonderlijke updatepakket artikelen die worden vermeld aan voor vorige supportability en functionaliteit introducties Hotfixes en updates voor Microsoft Dynamics CRM 2011.
15-updatepakket voor Dynamics CRM 2011 biedt de volgende verbeteringen:
 • Het bevat een nieuwe functie die gepland is om geleverd te worden met Microsoft Dynamics CRM-2013. Deze functie wordt de werklast van de client-specifieke CRM in een eigen proces verplaatst zodat het geheugen niet langer met het Microsoft Office Outlook-proces deelt. Deze functie is ook bekend als geïsoleerde processen.
 • Het bevat een upgrade naar Microsoft SQL Server voor Windows CE 4.0 voor beter geheugenbeheer, betere caching en verbeteringen van de verbinding.
 • De CRM voor Outlook-configuratiebestanden de CRM voor Outlook SDF bestanden om compatibel te maken met SQL Server voor Windows CE 4.0 worden bijgewerkt.
 • Het adresboek-Provider om problemen die worden veroorzaakt door grote adresboeken gebeurtenis zich voordoet.
 • Hiermee beperkt u de hoeveelheid actieve geopende formulieren.
 • Het biedt een time-out MAPI-vergrendeling.
 • Deze codes hard een vorige registerinstelling waardoor vastgezette weergaven informatie naar lokale SQL CE-cache kunnen ophalen. Nieuwe DisableMapiCaching wordt standaard de waarde 1. Zie voor meer informatie over het gedrag van deze instelling Trage prestaties bij het vastzetten van weergaven in Microsoft Dynamics CRM

  Opmerking: Deze waarde kan worden overschreven door aanpassing van de DisableMapiCaching -instelling in het hulpprogramma OrgDbOrgSettings als de essentiële update is toegepast op de Dynamics CRM-server. Zie voor meer informatie OrgDBOrgSettings-Tool voor Microsoft Dynamics CRM 2011.
Meer informatie

Build-nummer en bestandsnamen voor dit updatepakket

PakketBuild-nummerBestandsnaam (32-bits edities)Bestandsnaam (64-bits edities)
Microsoft Dynamics CRM 2011-Server5.0.9690.3731Niet van toepassingCRM2011-Server-KB2843571 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 voor Microsoft Office Outlook5.0.9690.3739CRM2011-Client-KB2843571-v2-ENU -LangID-i386.exeCRM2011-Client-KB2843571-v2-ENU -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 E-mail Router5.0.9690.3731CRM2011-Router-KB2843571 -LangID-i386.exeCRM2011-Router-KB2843571 -LangID-amd64.exe
Taalpakket voor Microsoft Dynamics CRM 20115.0.9690.3731CRM2011-Mui-KB2843571 -LangID-i386.exeCRM2011-Mui-KB2843571 -LangID-amd64.exe
Microsoft Dynamics CRM 2011 Reporting Extensions5.0.9690.3731Niet van toepassingCRM2011-Srs-KB2843571 -LangID-amd64.exe

Informatie over updatepakket

15-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar voor klanten voor gebouwen.

Het volgende bestand kan worden gedownload vanaf het Microsoft Download Center:
DownloadenHet pakket 2843571 nu downloaden.

Informatie over de installatie

Belangrijk U kunt een database die is gemaakt met behulp van Microsoft Dynamics CRM 2011 updatepakket 6 of een latere versie van Microsoft Dynamics CRM 2011 in een implementatie van Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 5 of een eerdere versie van Microsoft Dynamics CRM 2011 niet importeren.

Windows Update-installatie

Gebruik Windows Update om automatisch te installeren Update Rollup 15 voor Microsoft Dynamics CRM 2011. Dit updatepakket is beschikbaar op de Windows-Updates in oktober 2013.

U kunt Windows automatisch worden aanbevolen updates geïnstalleerd. Met deze instelling worden niet-kritieke problemen en helpt uw computerervaring verbeteren. Optionele updates worden niet gedownload of automatisch geïnstalleerd wanneer u deze instelling gebruiken.

Voor meer informatie over de instellingen voor het Windows-updates installeren, gaat u naar de volgende Microsoft-websites:
Update Rollup 15 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 installeren via Windows Update, de volgende stappen uit:
 1. Klik op Starten typ Update in het vak Zoekopdracht starten .
 2. Klik in de lijst met resultaten op Windows Update.
 3. In het navigatiedeelvenster, klikt u op controleren op updatesen wacht terwijl Windows controleert of de nieuwste updates voor uw computer.
 4. Als er een bericht dat lidstaten dat belangrijke updates beschikbaar zijn, of dat u wordt gevraagd te controleren belangrijke updates, selecteert u het selectievakje selectievakjes voor eventuele updates die u wilt installeren en klik vervolgens op OK.

  Opmerking: Klik op de update voor meer informatie.
 5. Klik op updates installeren.
 6. Lees en accepteer de licentievoorwaarden en klik op Voltooien (als de update vereist is voor deze actie). Als u wordt gevraagd een beheerderswachtwoord opgeven, typt u het wachtwoord. Bevestig dat u de voorwaarden accepteren als u wordt gevraagd om dit te doen.

Handmatige installatie

Ga als volgt te werk om Update Rollup 15 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 handmatig te installeren.
 1. Ga naar de volgende website van Microsoft Update-catalogus:
 2. In de Zoeken typt u2843571, en klik op Zoeken.
 3. Klik op Add de update toevoegen aan het winkelmandje.
 4. Klik op downloaden.
 5. Klik op Bladerenen geeft u de map waarnaar u de update downloaden.
 6. Klik op Doorgaanen klik vervolgens op akkoord de licentievoorwaarden voor Microsoft-Software accepteren.
 7. Wanneer de update is gedownload naar de locatie die u hebt opgegeven, klikt u op sluiten.
Voor meer informatie over de Microsoft Update-catalogus, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
323166 Het downloaden van updates, stuurprogramma's hotfixes van de Windows Update-catalogus en

Als u meer installatie-informatie

 • Nadat u dit updatepakket hebt geïnstalleerd, sluit u alle bestaande sessies van Microsoft Dynamics CRM en start een nieuwe sessie van Microsoft Dynamics CRM.
 • Wanneer u een taalpakket hebt deprovision, teruggezet de taalinstellingen van alle Microsoft Dynamics CRM-gebruikers die werken met die taal naar de standaardinstellingen voor de taal. Het reprovisioning proces wordt de taalinstellingen van gebruikers niet bijgewerkt. Daarom moeten gebruikers opnieuw hun taalinstellingen in het gedeelte persoonlijke opties instellen wanneer ze zich aanmelden bij Microsoft Dynamics CRM 2011.

Vereisten

U moet Microsoft Dynamics CRM 2011 updatepakket 6 (build 5.0.9690.1992) of een latere versie van Microsoft Dynamics CRM 2011 geïnstalleerd om dit updatepakket toepast. Voor meer informatie over updatepakket 6 klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2600640 Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 is beschikbaar
Voor informatie over compatibiliteit, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

2669061 Microsoft Dynamics CRM Compatibility List

Opnieuw opstarten

Als u wordt gevraagd de computer opnieuw te starten, dit doen nadat u het updatepakket toepast.

Informatie over verwijderen

Update Rollup 15 kunt u verwijderen van een server waarop Microsoft Dynamics CRM wordt uitgevoerd. Zorg er echter back-up van uw databases voordat u Update Rollup 15 verwijdert. Ga naar de volgende websites van Microsoft Developer Network (MSDN) voor meer informatie:

Problemen die zijn opgelost in 15, Update Rollup voor Microsoft Dynamics CRM 2011

Updatepakket 15 de volgende problemen opgelost:
 • Nieuwe organisatie-instelling uitschakelen aanwezigheid voor contactpersonen.
 • Gebruikersinterface rapport Editor bewerken knoppen voor categorieën, gerelateerde recordtypen en beeldscherm hebben knop '...' die bestemd zijn voor het bewerken van de opties weer te geven.
 • Na de tabbladen Algemeen en beheer focus gebruiker naar de adresbalk voordat u terugkeert naar het formulier.
 • Wanneer een lijst weergeven wordt geopend, focus niet op de opties wordt geplaatst en is niet mogelijk tab of de pijltoetsen drukt.
 • Dashboard tabblad bestellen is onjuist.
 • Aangepaste entiteiten zijn niet beschikbaar voor opzoekvelden afspraak.
 • Menu niet bevinden zich met het toetsenbord bij gebruik van schermlezer.
 • Dynamics CRM 2011 SharePoint 2010 webonderdeel lijst genegeerd wanneer u kolommen met metagegevens worden beheerd.
 • Er zijn twee tabbladen die naamloos frames op het nieuwe dashboard pagina bewerken wanneer de tab-toets uit het veld naam.
 • Trage prestaties vastleggen in de CRM voor Outlook-client als de organisatie een grote hoeveelheid teams heeft. Dat wil zeggen 5000 teams.
 • Wanneer een met de formulieren verkoop vernieuwen in Microsoft Dynamics CRM 2011 Lead kwalificeren, ontbreekt de contactgegevens in het nieuwe formulier Verkoopkans.
 • Problemen met de prestaties bij het toevoegen of verwijderen van een teamlid als gevolg van de p_SystemUserBuEntityMapReinit procedure opgeslagen.
 • Een lege pagina wordt weergegeven met een bericht 'Fout op pagina' in het venster van Internet Explorer wanneer u een aangepast rapport op een aangepaste weergave.
 • Opzoekweergave van de Site-entiteit worden niet correct gesorteerd.
 • De CRM voor Outlook-client verwijdert met tussenpozen de vervaldatum van afspraken.
 • Bedragen van de verkoopkansproducten worden niet berekend als omzet van verkoopkansen 'Gebruiker opgegeven'.
 • Na een upgrade naar Update Rollup 12 foutbericht een wanneer u probeert een werkstroom wijzigen door een voorwaarde verwijderen uit een voorwaarde controleert of de wacht stap. Deze fout treedt op als de voorwaarde controleren of de voorwaarde Wachten bevat een voorwaarde voor een opzoekveld dat eerder in de stap bestaande is. De fout is als volgt:

  Dit proces kan niet worden gemaakt, bijgewerkt of geactiveerd omdat deze buiten de Microsoft Dynamics CRM-webtoepassing is gemaakt. Uw organisatie kan dit type werkstroom geen.
 • Gebruikers kunnen selecteren inactieve wachtrijen onder Mijn werk | Wachtrijen wanneer ze niet hier moeten staan.
 • Als u gebruik wilt ophalen maken verschillende optimalisaties in CRM 2011 en u gegevens opvraagt vanuit CRM met behulp van het eindpunt 2007 die aanvragen kunnen resulteren in fouten als verwijdering staat code kenmerken automatisch opgenomen in de lijst met kolommen die worden moet worden opgehaald. Deze verwijdering staat code kenmerken worden automatisch toegevoegd voor achterwaartse compatibiliteit op CRM 2007 eindpunt aanvragen.
 • Onderneming vereist valutaveld oorspronkelijke waarde op mobiele express bij het opslaan als leeg weergegeven.
 • SDK - FetchXmlToQueryExpressionRequest werkt niet na een Update Rollup 11.
 • Bij het maken van een veel-op-veel-relatie met behulp van beide zijden van de relatie als dezelfde entiteit, kunnen de velden slepen en neerzetten naar bepaalde plaatsen in het navigatiemenu; Zij blijft echter onder weergegeven.
 • Na het installeren van Update Rollup 12 er is een fout gebruiker opgeslagen weergaven gebruiken in de serviceagenda. 'Record is niet beschikbaar
  De gevraagde record is niet gevonden of u hebt niet voldoende machtigingen weer te geven."
 • De serviceactiviteit wordt erg traag wanneer u Internet Explorer 8 na Update Rollup 12.
 • Wanneer u een rapport alle records op alle pagina's voor een entiteit in een sub-gebied op een entiteitenformulier wordt weergegeven uitvoert, wordt het rapport niet worden uitgevoerd.
 • Doel van de entiteit werkelijk en lopende gekoppelde weergaven zijn onjuist.
 • Kan geen kopieën van e-mailberichten maken in Microsoft Dynamics CRM wanneer daarom wordt gevraagd: "dit e-mailbericht wordt al bijgehouden in Microsoft Dynamics CRM. Wilt u een kopie van dit item maken in Microsoft Dynamics CRM?"
 • Volgorde van web resource scriptbestanden laden is niet na Update Rollup 12 nageleefd.
 • Rapporten gestart renderen met onjuiste resultaten nadat Kabeljauw voor het uitvoeren van rapporten op een weergave met een gerelateerde entiteit toegepast.
 • Kan niet selecteren, kopiëren en plakken van tekst opzoeken nadat Update Rollup 12.
 • DOM-elementen zijn in de basisklasse FilterPopup wordt gelekt.
 • DOMElement zijn _elmNavigationInstructions in lint waardoor geheugenlek.
 • _elmLarge DOM-Element in het lint wisselknop afgestoten niet waardoor geheugenlek.
 • Serviceagenda niet vernieuwen.
 • Records met een aangepaste n: 1 relatie met verbindingen niet samenvoegen. Foutbericht 'onverwachte fout. Er is een fout opgetreden. Foutcode: 0x80040216 "
 • Records met een aangepaste n: 1 relatie met verbindingen niet samenvoegen. Wijzigingen in de verbindingsrecord worden niet trapsgewijs naar onderlinge verbindingsrecord.
 • DOMElement zijn _elmScrollCurtain en _elmStoredFocus op lint geheugen veroorzaakt lekken.
 • Terugkerende vergaderingen begintijd wijzigen synchronisatiekwestie vanuit Outlook naar CRM.
 • Veel overbodige spaties in de hoofdtekst van het e-mailadres van e-mailactiviteiten.
 • Kennisgeving is niet goed voor onderliggende dialoogvensters weergegeven.
 • Taken verschijnen niet in de weergave activiteiten als gebruiker is toegewezen aan het team in onderliggende BU.
 • CRM Mobile Express opslaan van numerieke/valutawaarden met onjuiste CrmCultureInfo.
 • POA-tabel niet opgeruimd na het verwijderen van typen gerelateerde activiteiten.
 • Probleem met JScript logica op telefonische activiteit.
 • CRM 2011 UR11 essentiële Update zorgt ervoor dat dashboardweergaven niet te vernieuwen.
 • Fout bij dynamische uitvoer wanneer Geavanceerd zoeken gefilterd op datumveld entiteit gekoppeld.
 • Steeds 'Alias 'aliasnaam' tabel is niet uniek' bij openen van bepaalde weergaven.
 • Kan de voorwaarde voor een selectievakje opslaan of stap voorwaarde wachten als voorwaarde zoekveld op stap.
 • Aangepaste duurvelden zijn standaard ingesteld op 1 minuut na Update Rollup 12.
 • "Bevat" en "Geen" werkstroom gegevensfilters zijn niet beschikbaar na Update Rollup 12.
 • Post Update Rollup 12, de SetFocus aangeroepen nadat het formulier is ingeschakeld voor navigatie door tussenkomst van de gebruiker wordt geannuleerd.
 • Wat betreft de verbroken wanneer CRM 4.0-client met CRM 2011 Update Rollup 12-server.
 • Raster weergave Selector DOM-elementen zijn wordt gelekt.
 • CRM 2011 Outlook-Client wordt "On line" staat automatisch in de offline modus.
 • Boeken stelt Update Rollup 12 off line synchronisatiefilters de synchronisatiefilters Outlook onverwacht afgesloten.
 • Records met een aangepaste n: 1 relatie met verbindingen niet samenvoegen.
 • Wijzigingen in de verbindingsrecord worden niet trapsgewijs naar onderlinge verbindingsrecord.
 • Koppeling entiteit filtercriteria niet weergegeven in de gebruikersinterface wanneer een kolom koppeling entiteit eerst wordt toegevoegd.
 • Wanneer u de CRM-client voor Outlook, 32-bits, is het mogelijk veel geheugen en zodra het geheugen neemt toe tot veel Outlook wordt onverwacht afgesloten.
 • CRM-client voor Outlook wordt onverwacht afgesloten nadat u hebt genavigeerd naar de mappen van CRM en CRM-records te openen. (formulier isolatie)
 • Waarschuwing Planningswaarschuwing post Update Rollup 12 ontbreekt.
 • Gebeurtenis-handlers voor DOM-element worden niet op alle plaatsen die geheugenlekkages veroorzaken verwijderd.
 • Lync aanwezigheidspictogram afwezigheid in raster weergave of het formulier besturingselementen.
 • De afspraakeigenaar van de wordt gewijzigd in een deelnemer die de afspraak eerst worden gesynchroniseerd.
 • Groepsbeleid wit scherm voor lookup veroorzaakt in de Outlook-Client.
 • Afdruk samenvoegen naar meer dan 3000 ontvangers verzendt veroorzaakt fouten. "Is een fout opgetreden in Microsoft Dynamics CRM Afdruk samenvoegen."
 • Wanneer Outlook on line gaat, wordt de server gevraagd voor detectie van dubbele op elke record.
 • Terugloop KB opvragen genegeerd wanneer een / einde van de regel.
 • Als het veld tweemaal op een formulier wordt gebruikt, niet samenvoegen als null-waarde in het onderliggende veld.
 • QualifyMember-bericht is niet beschikbaar in de registratie van de invoegtoepassing.
 • DOMElements uit de groep lint wordt gelekt.
 • Lint knopinfo zijn lekkende DOM-elementen.
 • E-mail Router: Bestandsnaam van de bijlage van binnenkomende e-mailberichten afkomstig is met de GUID in het toegevoegd.
 • Import beheerde oplossing niet werkt wanneer wijzigingen in aangepaste activiteiten kenmerk bevat.
 • Controle op dubbele retourneren geen records bij het volgen van de contactpersoon vanuit Outlook.
 • IE10: Melding kunt weergeven terwijl de eerste klik 'Export' knop op "Gegevens naar Excel exporteren" wizard in de Outlook-client.
 • Vastgemaakte weergaven verwijderen kan beschadigd raken TabOrderXml bloemkolen problemen veroorzaken in Outlook.
 • Exporteren van toepassingslint bevat dubbele waarde in XML.
 • Exporteren van rapporten wordt geopend venster buiten CRM-client voor Outlook.
 • Pagina kan niet werken wanneer het rapport wordt gemaakt met het bestaande bestand op de outlook-client.
 • UR14 Outlook-Client kan geen contactpersonen synchroniseren na opnieuw te configureren.
 • Outlook-taak verwijdert vervaldatums datum af en toe.
 • Na een upgrade naar UR12 foutbericht er een wanneer u probeert een werkstroom wijzigen door een voorwaarde verwijderen uit een voorwaarde controleert of de wacht stap.
 • Update Rollup 14 toepassen voor Microsoft Dynamics CRM 2011 zorgt ervoor dat de verschillende database-updates niet worden toegepast als het systeem Update Rollup 13 eerder toegepast was.
 • Rasters zijn na de installatie van de Update Rollup 11 essentiële Update voor de Microsoft Dynamics CRM 2011-Client voor Outlook, niet meer worden vernieuwd.
 • Rasters zijn na de installatie van de Update Rollup 11 essentiële Update voor de Microsoft Dynamics CRM 2011-Client voor Outlook, niet meer worden vernieuwd.
 • SetStateRequest voor KB-artikel moet de bevoegdheid prvWriteArticle.
 • Outlook reageert niet meer in dit scenario: UR6-> UR11-> UR11 Patch +-> verwijderen Patch UR11 + Patch installeren
 • Outlook-Client niet te installeren van de patch als computernaam / domein zijn meer dan 125 tekens met fout code: 1638
 • Rapportpagina werkt niet wanneer het rapport wordt gemaakt met het bestaande bestand op de outlook-client.
 • Instellen met betrekking tot record niet retourneren nadat Update Rollup 11 essentiële Update is toegepast.
 • WebFormsHost proces kan geen formulieren openen na recycling van processen in Terminal Service-scenario is.
 • CRM-rapport publiceren is mislukt omdat bovenliggende rapport al gekoppeld aan een ander rapport met dezelfde naam.

Hotfixes en updates die u moet inschakelen of handmatig configureren

15-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM bevat geen hotfixes of updates die u moet inschakelen of handmatig configureren.

14-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM bevat geen hotfixes of updates die u moet inschakelen of handmatig configureren.

13-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM bevat geen hotfixes of updates die u moet inschakelen of handmatig configureren.

12-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende update die u moet inschakelen of handmatig configureren:


De persoonlijke eigenschap van het Outlook-afspraken van Microsoft Dynamics CRM 2011 met Update Rollup 13 synchroniseren

Update Rollup 11 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 het volgende probleem verhelpt dat u handmatig installeren van Update Rollup 11 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 moet oplossen:


Microsoft Dynamics CRM E-mail Router Wizard Regels uitvoeren werkt niet in een gemengde omgeving met Exchange 2003 en Exchange 2010

10-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u moet inschakelen of handmatig configureren.

8-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende update die u moet inschakelen of handmatig configureren:
2651621 Prestaties zijn slecht wanneer u beschikbare tijdstippen zoeken gebruikt in Microsoft Dynamics CRM 2011
Updatepakket 7 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u moet inschakelen of handmatig configureren.

Update Rollup 6 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende update die u moet inschakelen of handmatig configureren:
2664150 Het beheren van de groei van de tabel PrincipalObjectAccess wordt bijgewerkt in CRM 2011
Als u wilt opruimen in de tabel PrincipalObjectAccess wordt bijgewerkt nadat u updatepakket 6, volg de stappen in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
2741514 Verminderde prestaties bij het vastzetten van weergaven in Microsoft Dynamics CRM
5-updatepakket voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Update Rollup 4 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Updatepakket 3 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

Updatepakket 2 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat de volgende update die u moet inschakelen of handmatig configureren:
2535245 Traag wanneer u RetrieveMultiple-query's uitvoeren op grote gegevenssets in Microsoft Dynamics CRM 2011
Updatepakket 1 voor Microsoft Dynamics CRM 2011 bevat geen hotfixes of updates die u handmatig moet configureren.

De producten van andere leveranciers die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk van Microsoft zijn. Microsoft geeft geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of betrouwbaarheid van deze producten.

Informatie over updatepakket 15-bestand


Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 2843571 - Laatst bijgewerkt: 01/03/2015 13:52:00 - Revisie: 8.0

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • kbqfe kbfix kbmt KB2843571 KbMtnl
Feedback