Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Berichten met gebeurtenis-id's 1000 en 1202 worden vastgelegd wanneer u via groepsbeleid beveiliging instelt voor de File Replication-service

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Symptomen
Als u via groepsbeleid de opstartmodus en beveiligingsinstellingen configureert voor de File Replication-service (FRS), worden de volgende foutberichten vastgelegd in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen van Logboekinzage:
Type: Waarschuwing
Bron: SceCli
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 1202
Datum: 1/4/2001
Tijd: 13:01:30
Gebruiker: N/B
Computer: Server
Beschrijving:
Beveiligingsbeleidsinstellingen zijn met een waarschuwing doorgegeven. 0x5 : Toegang geweigerd. Kijk voor meer informatie in de sectie Probleemoplossing van Beveiliging in Help.
-en-
Type: Fout
Bron: Userenv
Categorie: Geen
Gebeurtenis-id: 1000
Datum: 1/4/2001
Tijd: 13:01:30
Gebruiker: NT AUTHORITY\SYSTEM
Computer: Server
Beschrijving:
Aan de clientuitbreiding voor Groepsbeleid Beveiliging zijn vlaggen (17) doorgegeven en de foutstatuscode (5) is geretourneerd.
Als u logboekregistratie voor beveiligingsconfiguratie op clients inschakelt (met als resultaat het bestand Winlogon.log), wordt het volgende foutbericht vastgelegd in Winlogon.log:
NtFrs configureren.
Waarschuwing 5: Toegang geweigerd.
Fout bij openen van NtFrs.

Configuratie van algemene service-instellingen is voltooid met fout.
Oorzaak
Dit probleem treedt op als gevolg van de vergrendelde beveiliging die oorspronkelijk via groepsbeleid is ingesteld voor de FRS. Wanneer u de FRS probeert te configureren via groepsbeleid, heeft de groepsbeleid-engine geen machtiging meer voor het instellen van beveiliging voor de FRS en probeert de engine niet eigenaar van de FRS te worden.
Oplossing
Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Beveiliging voor de FRS opnieuw instellen:
 1. Navigeer naar het volgende beleid in het groepsbeleidsobject (hier is de beveiliging voor de FRS ingesteld):
  Computerconfiguratie\Windows-instellingen\Beveiligingsinstellingen\Systeemservices
 2. Klik met de rechtermuisknop op File Replication-service en kies Beveiliging.
 3. Wijs de machtiging Volledig beheer toe aan de groepen System en Administrators.
 4. Controleer of het gewijzigde beleid naar alle domeincontrollers is gerepliceerd.
 5. Start de Register-editor (Regedt32.exe).
 6. Zoek de volgende registersleutel en klik erop:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTFRS
 7. Verwijder de subsleutel Security.
 8. Start de computer opnieuw op.
U kunt controleren of het beveiligingsbeleid met succes is toegepast door in het logboek voor toepassingsgebeurtenissen te zoeken naar opeenvolgende berichten met de gebeurtenis-id 1704.
Meer informatie
Dit probleem kan ook optreden wanneer u probeert andere computerservices te configureren.
FRS NTFRS Winlogon log GP
Eigenschappen

Artikel-id: 284461 - Laatst bijgewerkt: 07/11/2005 06:04:39 - Revisie: 3.2

 • Microsoft Windows® 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server MultiLanguage Version
 • kbenv kberrmsg kbprb kbsecurity KB284461
Feedback
" '="">