Een inhoudsopgave maken door tekst te markeren in Word

Samenvatting
De inhoudsopgave is een onderdeel dat in de meeste professionele documenten wordt aangetroffen. In Microsoft Word is het gebruik van opmaakprofielen voor het samenstellen van een inhoudsopgave geen vereiste. Hierdoor wordt het maken van een inhoudsopgave een stuk gemakkelijker. Bovendien beschikt u Word over de mogelijkheid een afzonderlijk woord of een woordgroep in een bepaald tekstgedeelte te markeren, waarna u de gemarkeerde tekst kunt toevoegen aan de inhoudsopgave.

U kunt voor het samenstellen van een inhoudsopgave gebruikmaken van de functie voor de nadruk op inleidingen, waarmee kopopmaakprofielen worden toegepast op alle inleidende tekst (het eerste woord of de eerste woorden in een alinea of zin). Met de functie voor de nadruk op inleidingen kunt u alinea's maken waarbij het eerste deel van de alinea is opgemaakt met een kopopmaakprofiel en wordt weergegeven in de inhoudsopgave, maar waarbij de rest van de alinea normale tekst is die niet wordt weergegeven in de inhoudsopgave. In dit artikel wordt beschreven hoe u deze nieuwe functie gebruikt om een inhoudsopgave samen te stellen.

back to the top

Een inhoudsopgave maken

In Word kunt u een inhoudsopgave maken die gebaseerd is op een gedeelte van de tekst in een alinea, zonder de rest van de alinea op te nemen. U kunt tekst markeren door de functie voor de nadruk op inleidingen te gebruiken met opmaakprofielen, om ervoor te zorgen dat deze tekst wordt opgenomen in een inhoudsopgave.

Ga als volgt te werk om een inhoudsopgave in te voegen:
 1. Start Word en open uw document.
 2. Klik op een lege alinea op de plaats waar u de inhoudsopgave wilt invoegen.
 3. Wijs in het menu Invoegen de optie Verwijzing aan en klik vervolgens op Index en inhoudsopgave.

  Opmerking Klik in Microsoft Office Word 2007 of Word 2010 op het tabblad Verwijzingen in de groep Inhoudsopgave op Inhoudsopgave. Klik vervolgens op Inhoudsopgave invoegen.
 4. Klik op het tabblad Inhoudsopgave en klik vervolgens op Werkbalk Overzicht weergeven.

  Opmerking Sla deze stap over in Word 2007 of Word 2010.
 5. Selecteer in het dialoogvenster Index en inhoudsopgave de opties die u wilt toepassen op de inhoudsopgave en klik op OK.

  Opmerking Selecteer in Word 2007 of Word 2010 de opties die u wilt toepassen op de inhoudsopgave in het dialoogvenster Inhoudsopgave en klik vervolgens op OK.
Opmerking Als de tekst in uw document niet is gemarkeerd om te worden opgenomen in een inhoudsopgave, wordt in plaats van een inhoudsopgave het volgende foutbericht weergegeven in het document:
Fout! Geen inhoudsopgavegegevens gevonden.
back to the top

De tekst markeren om op te nemen in de inhoudsopgave

De volgende stap is het markeren van de tekst die u wilt opnemen in de inhoudsopgave. U gebruikt hiervoor de functie voor de nadruk op inleidingen in combinatie met kopopmaakprofielen. Volg een of meer van de volgende methoden om tekst te markeren die u wilt opnemen in de inhoudsopgave.

back to the top

Nadruk voor inleidingen gebruiken met kopopmaakprofielen

 1. Selecteer in het document willekeurige inleidende tekst die u wilt opnemen in de inhoudsopgave. Mogelijk bevat het document een alinea waarvan de begintekst een inleiding geeft op het resterende tekstgedeelte van de alinea. Als u bijvoorbeeld in de volgende alinea de inleidende woorden 'Zwevende regels' wilt opnemen in de inhoudsopgave, selecteert u deze woorden en gaat u verder met de volgende stappen.
  Zwevende regels: Een zwevende regel kan de laatste regel zijn van een alinea die als enige regel boven aan een pagina komt te staan. Een zwevende regel kan ook de eerste regel zijn van een alinea die als enige regel onder aan een pagina komt te staan.
 2. Klik op de vervolgkeuzepijl van het vak Opmaakprofiel op de werkbalk Opmaak en selecteer het gewenste kopniveau.

  Opmerking Klik in Word 2007 of Word 2010 op het tabblad Start in de groep Opmaakprofielen op het gewenste kopopmaakprofiel.
 3. Klik op Inhoudsopgave bijwerken op de werkbalk Overzicht om de inhoudsopgave bij te werken.

  Opmerking Klik in Word 2007 of Word 2010 op het tabblad Verwijzingen in de groep Inhoudsopgave op Tabel bijwerken.
 4. Klik in het dialoogvenster Inhoudsopgave bijwerken op Gehele tabel bijwerken en klik vervolgens op OK.

  Opmerking Klik in Word 2007 of Word 2010 in het dialoogvenster Inhoudsopgave bijwerken op Gehele tabel bijwerken.
Als u op Weergeven/verbergen klikt op de werkbalk Standaard, ziet u dat de alinea geen speciale tekens bevat voor het aangeven van nadruk op inleidende tekst die is toegepast op de tekst. De tekst die is opgemaakt als kopniveau, wordt echter wel weergegeven in de inhoudsopgave van het document. Het gehele proces is naadloos omdat er geen verborgen alineamarkeringen of andere markeringen worden gebruikt. Word gebruikt hiervoor een nieuwe onderliggende functie, te weten gekoppelde tekenopmaakprofielen.

Het kopopmaakprofiel dat wordt toegepast op het inleidende gedeelte van het document wordt weergegeven als kopopmaakprofiel, maar het is in feite een gekoppeld tekenopmaakprofiel. Wanneer u in Word 2002 of later een alineaopmaakprofiel toepast op een subset van een alinea, vindt het volgende plaats:
 • Er wordt een verborgen tekenopmaakprofiel gemaakt dat dezelfde tekeneigenschappen aanneemt als het alineaopmaakprofiel dat wordt toegepast.
 • Het tekenopmaakprofiel wordt toegepast op de selectie.
Opmerking: Het verborgen tekenopmaakprofiel dat wordt gemaakt met gekoppelde tekenopmaakprofielen wordt weergegeven in de vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel wanneer het document wordt geopend en weergegeven in eerdere versies van Word. De functionaliteit van stijlscheidingstekens gaat verloren wanneer het document wordt opgeslagen in een eerdere versie van Word.

Ga als volgt te werk om het verborgen tekenopmaakprofiel weer te geven:
 1. Klik op Opmaak weergeven in het menu Opmaak.

  Het taakvenster Opmaak weergeven wordt weergegeven.

  Opmerking Ga als volgt te werk om het taakvenster Opmaak weergeven te openen in Word 2007 of Word 2010:
  1. Klik op het startpictogram voor het dialoogvenster Opmaakprofielen in de groep Opmaakprofielen op het tabblad Start.
  2. Klik in het venster Opmaakprofielen op Stijlcontrole.
  3. Klik op Opmaak weergeven.
 2. Selecteer de tekst in het document. U ziet dat de exacte opmaakdetails worden weergegeven in het taakvenster Opmaak weergeven.
 3. Selecteer de tekst waarop het tekenopmaakprofiel is toegepast. U ziet dat de tekst wordt weergegeven als tekenopmaakprofiel in het taakvenster Opmaak weergeven. Het gekoppelde opmaakprofiel wordt weergegeven als Kop Char in het taakvenster Opmaak weergeven. Het feitelijke tekenopmaakprofiel blijft verborgen in het taakvenster Opmaakprofielen en opmaak of in de vervolgkeuzelijst Opmaakprofiel op de werkbalk Opmaak.
Voor het gekoppelde tekenopmaakprofiel kan elk willekeurig alineaopmaakprofiel worden gebruikt. Het is mogelijk een alineaopmaakprofiel te maken dat er precies hetzelfde uit ziet als het alineaopmaakprofiel van de platte tekst, en dit opmaakprofiel vervolgens toe te passen op een gedeelte van een alinea. Zo kan de tekst die wordt gebruikt om de inhoudsopgave samen te stellen, precies overeenkomen met de tekst in de alinea (vooropgesteld dat de opties voor de inhoudsopgave zodanig worden aangepast dat het opmaakprofiel voor de inleidende tekst bij de inhoudsopgave wordt betrokken).

back to the top

Stijlscheidingstekens gebruiken met kopstijlen

Het stijlscheidingsteken is een nieuwe functie in Word 2003 en Word 2002. Met codes voor stijlscheidingstekens kunt u:
 • Kopopmaakprofielen toepassen op een enkel woord of een enkele woordgroep in een alinea, zodat alleen dit woord of deze woordgroep in de inhoudsopgave wordt weergegeven.
 • Twee opmaakprofielen zodanig opnemen in een enkele alinea dat de inleidende alinea wordt weergegeven in de inhoudsopgave.
 • Overzichtsniveaus toepassen op inleidende tekst, zodat alleen de inleidende tekst wordt weergegeven in de inhoudsopgave.
 • Overzichtsniveaus toepassen op een enkel woord of een enkele woordgroep in een alinea, zodat alleen dit woord of deze woordgroep in de inhoudsopgave wordt weergegeven.
Het stijlscheidingsteken is een verborgen alineamarkering die als afbakening fungeert tussen verschillende opmaakprofielen die in een document zijn toegepast. Ga als volgt te werk om het stijlscheidingsteken zichtbaar te maken:
 1. Klik in het menu Extra op Opties.
 2. Schakel op het tabblad Weergave het selectievakje Alles onder Niet-afdrukbare tekens in.
Voordat u de functie voor stijlscheidingstekens kunt gebruiken, moet u de knop Stijlscheidingsteken toevoegen aan de werkbalk:
 1. Klik op Aanpassen in het menu Extra.
 2. Open het tabblad Opdrachten en klik op Alle opdrachten in de lijst Categorieën.
 3. Selecteer InvoegenOpmaakprofielScheidingsteken in de lijst Opdrachten en sleep deze opdracht naar de werkbalk Opmaak. Klik op Sluiten.
Opmerking Ga als volgt te werk om de knop Stijlscheidingsteken weer te geven op de werkbalk van Office Word 2007 of Word 2010:
 1. Klik op de Microsoft Office-knop en klik op Word-opties.
 2. Klik op Aanpassen.
 3. Klik in de lijst Kies opdrachten uit op Alle opdrachten.
 4. Klik in de lijst met opdrachten op Stijlscheidingsteken, klik op Toevoegen en klik op OK.

Voeg het stijlscheidingsteken in voordat u het kopopmaakprofiel toepast op de tekst. U kunt dit op een van de volgende manieren doen.

Methode A: Stijlscheidingstekens gebruiken om een afzonderlijk woord of een woordgroep in een alinea toe te voegen aan de inhoudsopgave.
 1. Terwijl u typt, klikt u op de knop Stijlscheidingsteken wanneer u een woord of woordgroep in een alinea hebt bereikt dat/die u wilt opnemen in de inhoudsopgave. Wanneer u op de knop Stijlscheidingsteken klikt, wordt de invoegpositie rechts van het scheidingsteken geplaatst, zodat u verder kunt typen.
 2. Typ het woord dat of de woordgroep die u wilt opnemen in de inhoudsopgave en klik vervolgens opnieuw op de knop Stijlscheidingsteken.
 3. Selecteer het woord of de woordgroep dat/die u wilt opnemen in de inhoudsopgave, klik op de vervolgkeuzepijl in het vak Opmaakprofiel op de werkbalk Opmaak en selecteer het gewenste kopniveau.
Het woord of de woordgroep tussen de twee stijlscheidingstekens wordt weergegeven in de inhoudsopgave.

Methode B: Het stijlscheidingsteken invoegen tussen twee bestaande alinea's.

U kunt het stijlscheidingsteken gebruiken tussen twee bestaande alinea's, zodat de eerste alinea de inleidende tekst wordt die in de inhoudsopgave wordt weergegeven en de tweede alinea de rest van de tekst vormt die niet in de inhoudsopgave wordt weergegeven. Ga hiervoor als volgt te werk:
 1. Maak twee tekstalinea's, waarbij u in de eerste alinea de tekst plaatst die u wilt opnemen in de inhoudsopgave en in de tweede alinea de resterende tekst plaatst.
 2. Plaats de invoegpositie in de eerste alinea en klik op de knop Stijlscheidingsteken.

  Het lijkt alsof de twee alinea's worden samengevoegd tot één enkele alinea, doordat de alineamarkering aan het eind van de eerste alinea wordt omgezet in een stijlscheidingsteken. U hebt nu één enkele, samengestelde alinea in uw document, die er in de overzichtsweergave uitziet als twee afzonderlijke alinea's maar die wordt afgedrukt als een enkele alinea.
 3. Selecteer de tekst links van het scheidingsteken, klik op de vervolgkeuzepijl van het vak Opmaakprofiel op de werkbalk Opmaak en selecteer het gewenste kopniveau.
In de inhoudsopgave wordt alleen het inleidende gedeelte (de eerste alinea) weergegeven dat is opgemaakt met het kopopmaakprofiel.

Opmerking: Het stijlscheidingsteken is een speciale vorm van een verborgen alineamarkering. Dat is de reden waarom documenten met stijlscheidingstekens die zijn gemaakt in Word 2002 of een latere versie van Word op dezelfde manier worden weergegeven in Word 2000 en in Microsoft Word 97 tenzij u klikt op Alles bij Niet-afdrukbare tekens. Als u klikt op Alles bij Niet-afdrukbare tekens in eerdere versies van Word, ziet het stijlscheidingsteken eruit als een normale alineamarkering en wordt het document opnieuw gepagineerd.

Wanneer u documenten met stijlscheidingstekens die zijn gemaakt in Word 2002 of een latere versie van Word, bekijkt in een eerdere versie van Word, schakelt u de optie Alles bij Niet-afdrukbare tekens niet in.

back to the top

Een kop verwijderen uit de inhoudsopgave

Als u een kop wilt verwijderen uit de inhoudsopgave, kunt u een nieuw alineaopmaakprofiel toepassen op de gemarkeerde tekst:
 1. Selecteer de gemarkeerde tekst, klik op de vervolgkeuzepijl van het vak Opmaakprofiel op de werkbalk Opmaak en selecteer het gewenste kopniveau. (Klik op Standaard om het kopopmaakprofiel te verwijderen.)
 2. Klik op Inhoudsopgave bijwerken op de werkbalk Overzicht om de inhoudsopgave bij te werken.

  Opmerking Klik in Word 2007 of Word 2010 op het tabblad Verwijzingen in de groep Inhoudsopgave op Tabel bijwerken.
 3. Klik in het dialoogvenster Inhoudsopgave bijwerken op Gehele tabel bijwerken en klik vervolgens op OK.

  Opmerking Klik in Word 2007 of Word 2010 in het dialoogvenster Inhoudsopgave bijwerken op Gehele tabel bijwerken.
Opmerking: Door het gewenste alineaopmaakprofiel toe te passen op de gehele alinea, verwijdert u het opmaakprofiel niet. U moet de tekst precies selecteren zoals deze voorkomt in de inhoudsopgave, en dan het nieuwe opmaakprofiel toepassen.

back to the top
Referenties
Voor meer informatie over het maken van een inhoudsopgave zonder de opmaak van de tekst te wijzigen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
285050 Overzichtsniveaus gebruiken om een inhoudsopgave te maken in Word 2003 en Word 2002
Voor meer informatie over het maken van een inhoudsopgave met vermeldingen zonder paginanummers, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
319821 Een inhoudsopgave zonder paginanummers maken in Microsoft Office Word
back to the top
OfficeKBHowTo inf WD2002 WD2003 WD2007
Opmerking Dit is een artikel voor snelle publicatie dat rechtstreeks is gemaakt vanuit de ondersteuningsorganisatie van Microsoft. De informatie in dit artikel wordt in de huidige vorm aangeboden in reactie op nieuw geconstateerde problemen. Aangezien artikelen van dit type zeer snel moeten worden gepubliceerd, kan de inhoud typografische fouten bevatten en kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de Gebruiksrechtovereenkomst voor overige aandachtspunten.
Eigenschappen

Artikel-id: 285059 - Laatst bijgewerkt: 03/29/2013 16:26:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2010

 • kbexpertisebeginner kbtable kbnewfile kbhowtomaster KB285059
Feedback