Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Fouten met betrekking tot een ongeldige pagina in Windows

Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Als uw hardwareprobleem niet wordt beschreven in dit artikel, raadpleegt u de volgende Microsoft-website voor meer artikelen over hardware:
Symptomen
Als u Windows 95 of Windows 98 gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Dit programma heeft een ongeldige bewerking uitgevoerd en zal worden afgesloten. Neem contact op met uw leverancier als het probleem zich blijft voordoen.
Als u op Details klikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Programma heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in modulenaam op geheugenadres.
Als u op OK klikt, wordt het programma afgesloten.

Als u Windows Millennium Edition (ME) gebruikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
Programma heeft een fout veroorzaakt in modulenaam.
Programma wordt nu afgesloten.
Als u problemen blijft ondervinden,
start u de computer opnieuw op.
Als u de details wilt bekijken, drukt u op ALT+D of opent u het bestand Faultlog.txt in de Windows-map.
Oorzaak
Dit foutbericht kan om de volgende redenen optreden:
  • Er heeft een onverwachte gebeurtenis plaatsgevonden in Windows. Een fout met betrekking tot een ongeldige pagina betekent vaak dat een programma op onjuiste wijze heeft geprobeerd RAM-geheugen te gebruiken. Deze fout kan bijvoorbeeld optreden wanneer een programma of een Windows-onderdeel probeert een lees- of schrijfbewerking uit te voeren in een geheugenlocatie die niet aan dat programma of onderdeel is toegewezen. Daarbij bestaat de kans dat andere programmacode in dat geheugengebied wordt overschreven of beschadigd.
  • Een programma heeft gegevens opgevraagd die niet aanwezig zijn in het virtuele geheugen en Windows probeert de gegevens op te halen van een opslagapparaat en deze te laden in het RAM-geheugen. Een fout met betrekking tot een ongeldige pagina kan optreden wanneer Windows de gegevens niet kan vinden. Dit probleem treedt vaak op wanneer het virtuele geheugen beschadigd is.
  • Het virtuele geheugen is niet meer stabiel als gevolg van een gebrek aan fysiek geheugen (RAM).
  • Het virtuele geheugen is niet meer stabiel als gevolg van een gebrek aan schijfruimte.
  • Het virtuele geheugen is beschadigd door een programma.
  • Een programma probeert gegevens te gebruiken die worden gewijzigd door een ander programma dat actief is.
Oplossing
U kunt dit probleem oplossen door na te gaan wanneer de fout de eerste keer is opgetreden. Ga ook na of er onlangs wijzigingen zijn aangebracht op de computer, bijvoorbeeld de installatie van software of een aanpassing van de hardwareconfiguratie.

Start de computer schoon op om de oorzaak van het foutbericht te achterhalen.

Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen door uw computer schoon op te starten, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
243039 How to Perform a Clean Boot in Windows 95
192926 Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten
267288 Windows Millennium Edition schoon opstarten
Als u meer informatie wilt over instellingen voor hardwareversnelling, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
263391 Money: How to Change the Graphics Hardware Acceleration Setting in Windows
Meer informatie
Opmerking Als u de Microsoft Knowledge Base nog doelgerichter wilt doorzoeken, geeft u aanvullende trefwoorden op die specifiek betrekking hebben op uw probleem. Als u op zoek bent naar informatie voor het oplossen van problemen die niet in dit artikel worden vermeld, is het raadzaam nogmaals de Microsoft Knowledge Base te doorzoeken met behulp van de trefwoorden die voorkomen in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
242450 De Microsoft Knowledge Base doorzoeken met behulp van trefwoorden
HWMEM winmil win98 win95 ipf ie ie5 ie5.5 faultlog txt
Eigenschappen

Artikel-id: 286180 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 00:03:26 - Revisie: 1.2

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Tweede editie, Microsoft Windows Millennium Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbinvalidpagefault kbprb KB286180
Feedback