Release opmerkingen voor Windows XP Setup is opgenomen in het bestand Pro. txt

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:286463
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
**********************************************************************

Release-opmerkingen voor Setup
Microsoft Windows XP Professional

**********************************************************************

(c) 2001 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Wanneer u een nieuw besturings systeem installeert, moet u verschillendekeuzes. De Wizard Windows XP Setup en dit document helpen u daarbij. U leert ook hoe u uw computer aansluiten op een net werk.

Belangrijk: Voordat u begint, dient u ook het bestand lezen Read1st. txt, dat zich op de CD met Windows XP Professional. Dit bestand bevat recente informatie die nog niet beschikbaar was toen deze release-opmerkingen en de productdocumentatie werd geschreven, essentieel voor het succes van uw installatie.

Deze release-opmerkingen wordt beschreven hoe u de Wizard Windows XP Setup uitvoerenen Windows XP Professional installeert op een enkele computer.

======================================================================
INHOUD
======================================================================
Meer informatie
======================================================================
1. 0 Voordat U begint
======================================================================

Wanneer u Windows XP Professional hebt ingesteld, hebt u biedeninformatie over de manier waarop het besturings systeem te installeren. Hetprocedures in deze release-opmerkingen helpen u om de nodigeinformatie. Om te zorgen voor een succesvolle installatie voltooien devolgende taken in de volgende secties worden beschreven,voordat u Windows XP installeert:

* Zorg ervoor dat uw hardware voldoet aan de minimale vereisten.

* Compatibele hardware en software, zoals upgradepakketten en nieuwe stuur programma's downloaden.

* Net werk gegevens verkrijgen.

* Reserve huidige geval u moet uw huidige besturings systeem wilt herstellen.

* Bepalen of u wilt een upgrade uitvoert of een nieuwe installatie kopie van Windows XP Professional.

* Als u een nieuw exemplaar installeert, identificeren en voor alle geavanceerde setup-opties die kunt u van plan bent.

1. 1 Hardwarevereisten
======================================================================

Voordat u Windows XP Professional installeert, zorg ervoor dat uw computer voldoet aan de volgende minimale hardwarevereisten:

* 233 megahertz (MHz) Pentium of hogere microprocessor (of gelijkwaardig)
* 128 megabyte (MB) aanbevolen (64 MB RAM minimaal; 4 gigabyte (GB) RAM maximaal)
* 1,5 GB vrije ruimte op de vaste schijf
* VGA-monitor
* Toetsen bord
* Muis of compatibel aanwijs apparaat
* Cd-rom- of DVD-station

Net werk installatie:

* Compatibele net werk adapterkaart en bijbehorende kabel

Zie de lijst met compatibele Hardware (HCL) voor meer informatie. of raadpleegt u "Controle Hardware and Software Compatibility" verderop in dit document.

* Toegang tot de net werk share met de Setup-bestanden

1. 2 Controleren Hardware- en softwarecompatibiliteit
======================================================================

De Wizard Windows XP Setup automatisch controleert of uw hardware en software en meldt potentiële conflicten. Om een succesvolleinstallatie, moet u bepalen of uw computerhardware is compatibel met Windows XP Professional voordat u de wizard start.

U kunt de Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) bekijkenWebsite:

http://www.Microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Belangrijk: Windows XP Professional ondersteunt alleen de apparaten die in de HCL-lijst. Als uw hardware niet wordt vermeld, neem contact op met de fabrikant van de hardware en vraagt u een Windows XP Professional-stuurprogramma voor het onderdeel. Verzoeken om ervoor te zorgen dat programma's met 16-bits stuur programma's goed later, 32-bits stuur programma's van de software leverancier.

Tijdens de installatie kunt u upgradepakketten gebruiken om uw bestaande software compatibel met Windows XP Professional. UpgradePacks zijn verkrijgbaar bij de desbetreffende software fabrikanten.

1. 3 Verkrijgen net werk gegevens
======================================================================

Als uw computer niet wordt aangesloten op een net werk, kunt u dit overslaansectie.

Eerst moet u beslissen of de computer lid van een domeinof een werk groep. Als u niet weet welke optie u moet kiezen, of als uwcomputer niet verbonden met een net werk, selecteert u de optie werk groep.(U kunt altijd lid van een domein nadat u Windows XP installeertProfessional.) Als u de optie domein selecteert, vraagt u de net werk beheerder een nieuwe computeraccount maken in het domein of de begin waardenuw bestaande account.

Als uw computer is verbonden met een net werk, vraagt devolgende gegevens van uw net werk beheerder voordat uhet installatie proces begint:

* Naam van uw computer
* Naam van de werk groep of domein
* TCP/IP-adres (als het net werk niet over een dynamische Host Configuration Protocol (DHCP)-server)

Verbinding maken met een net werk tijdens de installatie, moet u deLos hardware op uw computer zijn geïnstalleerd en worden verbonden door eennet werk kabel.

1. 4 Reserve kopieën
======================================================================

Als u een van een eerdere versie van Windows upgrade uitvoert, moet uback-up van uw bestanden. U kunt reserve kopieën maken op een schijf, een tapestation of een andere computer in uw net werk.

Hoe u reserve kopieën van uw bestanden is afhankelijk van uw huidige besturings systeem.Als uw computer Microsoft Windows 95 of Windows 98 uitvoert is, moet u misschien het programma Windows Backup installeren. Als u Windows NT 4. 0 gebruikt, is Windows Backup standaard geïnstalleerd. U hebt een band station geïnstalleerd met het hulp programma Back-up in Windows NT.

Zie Help en ondersteuning voor meer informatie over het installeren of het gebruik van Windows Backup.

1. 5 Upgraden of een nieuw exemplaar installeren
======================================================================

Start nadat u de Wizard Windows XP Setup, een van de eerstebeslissingen die u moet maken of bijwerken van uw huidige isbesturings systeem of een volledig nieuwe installatie wilt uitvoeren. Tijdens dehet installatie proces moet u kiezen tussen upgraden of installeren van eennieuw exemplaar van Windows (een "schone installatie).

Tijdens een upgrade vervangt de Wizard Windows XP Setup bestaandeWindows-bestanden, maar blijven de bestaande instellingen en toepassingen behouden.Sommige toepassingen mogelijk niet compatibel met Windows XP Professionalen daarom mogelijk niet meer goed na een upgrade. U kunt upgraden naar Windows XP Professional uit de volgendebesturings systemen:

* Windows 98 (alle versies)
* Windows Millennium Edition
* Windows NT 4. 0 (servicepack 6 en hoger)
* Windows 2000 Professional (inclusief service packs)
* Windows XP Home Edition

Als uw computer momenteel een niet-ondersteund besturings systeem wordt uitgevoerd, moet u een nieuw exemplaar installeren. De wizard installeert Windows XPProfessional in een nieuwe map. Nadat de installatie voltooid is, krijgt u toepassingen opnieuw installeren en uw voorkeuren opnieuw instellen.
You should UPGRADE if all      You should INSTALL a new copy of the following are true:     if any of the following are true:=========================      ==============================You're already using an earlier   Your hard disk is blank. version of Windows that supports upgrading.   - and -               - or - You want to replace your      Your current operating system Windows operating          doesn't support an upgrade to system with Windows XP.       Windows XP. - and -               - or - You want to keep your existing   You already use an operating files and preferences.       system, but you don't want to                   keep your existing files and                  preferences, so that you                  can cleanly install.				

Als u wilt wijzigen de manier waarop installeert de wizard Windows XPProfessional, klikt u op Geavanceerde opties en een van de volgende taken uitvoeren:

* Wijzig de standaardlocatie van de setup-bestanden.
* Systeembestanden in een andere map dan de standaardmap opslaan (\Windows).
* Kopieer de installatiebestanden vanaf de cd-rom naar de vaste schijf.
* Selecteer de partitie waarop Windows XP Professional installeert.

Tenzij u een ervaren gebruiker bent, moet u de standaardinstellingen gebruiken.

======================================================================
2. 0 Windows XP Setup uitvoeren
======================================================================

De Wizard Windows XP Setup verzamelt allerlei gegevens, zoals land instellingen, namen en wacht woorden. De wizard kopieert vervolgens de juistebestanden op uw vaste schijf, de hardware gecontroleerd en uw installatie geconfigureerd. Wanneer de installatie voltooid is, u kunt zich aanmeldt bij Windows XP Professional. Let op: de computer opnieuw opstartmeerdere malen tijdens het proces.

Hoe u de Wizard Windows XP Setup start, hangt ervan af of u een upgrade of een schone installatie van Windows. De installatie methode, zoek de bijbehorende sectie in deze release-opmerkingen en voer de procedures voor uw scenario Setup.


>


2. 1 Als U installeert een nieuwe versie (installeert schone installatie)
======================================================================

Als uw computer een lege vaste schijf of uw huidige besturingssysteem niet wordt ondersteund, moet u de computer opstart met behulp van de CD met Windows XP Professional. Sommige nieuwere cd-rom-stations kunnen de installatie starten vanaf de CD en de Wizard Windows XP Setup automatisch worden uitgevoerd.

>>> Naar een nieuw exemplaar installeren met behulp van de CD:

1. Start de computer op met uw huidige besturings systeem en plaats de CD met Windows XP Professional in het cd-rom-station.

2. Als de CD automatisch wordt gedetecteerd, klikt u op Windows installeren. De Wizard Windows XP Setup verschijnt.

Als de CD niet automatisch wordt gedetecteerd, klikt u op Start, en klik vervolgens op uitvoeren. Typ het volgende pad naar het setupbestand, 'd ' zo nodig met de aanduiding van uw cd-rom-station:

d:\setup.exe

3. Druk op ENTER.

4. Wanneer wordt gevraagd naar het installatietype, selecteert u nieuwe installatie en klik op volgende.

5. Volg de aanwijzingen op het scherm.

>>> Naar een nieuw exemplaar installeren via een net werk verbinding:

1. Met het bestaande besturings systeem verbinding de gedeelde net werk map waarin de Setup-bestanden. U kunt ook een MS-DOS- of net werk installatiediskette te gebruiken verbinding maken met de net werk server, als de schijf net werk bevat clientsoftware.

De net werk beheerder kan u worden met dit pad.

2. Als uw computer Windows 98, Windows Millennium Edition of een eerdere versie van Windows NT wordt uitgevoerd Typ vervolgens het pad naar het bestand Setup. exe achter de opdrachtprompt.

3. Druk op ENTER.

4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
2. 2 Als U een upgrade uitvoert
======================================================================

Het upgradeproces is eenvoudig. De Wizard Windows XP Setup detecteert eninstalleert de juiste stuur programma's, of maakt een rapport aanbieding apparaten die kon niet worden bijgewerkt, zodat u kan er zeker van dat uw hardware en software compatibel met Windows XP Professional is.

>>> Te upgraden vanaf de cd-rom:

1. Start de computer op met uw huidige besturings systeem en plaats de CD met Windows XP Professional in uw Cd-rom-station.

2. Als de CD automatisch wordt gedetecteerd, verschijnt het dialoog venster Windows XP Professional-CD. De upgrade starten, klikt u op Windows installeren.

Als de CD niet automatisch wordt gedetecteerd, klikt u op Start, en klik vervolgens op uitvoeren. Typ het pad naar het setup-bestand, moest vervangen "indien nodig met de letter van uw cd-rom-station:

d:\setup.exe

3. Druk op ENTER.

4. Wanneer wordt gevraagd naar het installatietype, selecteert u Upgrade en klikt u op volgende.

5. Volg de aanwijzingen op het scherm.

>>> Voor het upgraden van een net werk verbinding:

1. Met het huidige besturings systeem een verbinding tot stand brengen de gedeelde net werk map met de Setup-bestanden. Als u hebt een MS-DOS- of net werk installatiediskette met net werk clientsoftware kunt u deze diskette gebruiken om verbinding te de gedeelde map.

De net werk beheerder om dit pad kan worden.

2. Bij de opdrachtprompt, typ het pad naar het bestand Setup. exe.

3. Druk op ENTER.

4. Selecteer Upgrade en klik vervolgens op volgende.

5. Volg de aanwijzingen op het scherm.
2. 3 Gebruikers- en Computer gegevens verzamelen
======================================================================

De Wizard Windows XP Setup helpt u bij het verzamelen van gegevens over u enuw computer. Hoewel het installatieproces grotendeels automatisch verloopt, moet u misschien informatie opgeven of instellingen selecteren opde volgende pagina's, afhankelijk van de huidige configuratie van uw computer:

* Gebruiksrecht overeenkomst. Als u akkoord met de voorwaarden gaat en wilt doorgaan met de installatie, selecteert u ik deze overeenkomst te accepteren.

* Speciale opties selecteren. De Windows XP-installatie aanpassen taal en toegankelijkheid voor nieuwe installaties. U Windows XP kunt gebruik van meerdere talen en land instellingen instellen instellingen.

* Een bestandssysteem selecteren. Windows XP Professional kunt partities op de vaste schijf automatisch converteren naar NTFS, het aanbevolen bestandssysteem voor Windows XP Professional, of u kunt uw bestaande bestands systemen. Als u een upgrade uitvoert, gebruikt de wizard het huidige bestandssysteem.

* Land instellingen. Wijzig de land instellingen voor systeem- en gebruikers voor verschillende regio's en talen.

* Een persoonlijk karakter. Typ de volledige naam van de persoon aan wie dit exemplaar van Windows XP Professional is verleend en, eventueel, de organisatie.

* Computer naam en Administrator-wachtwoord. Typ een unieke computer naam die van de andere computer, werk groep of domein verschilt namen in het net werk. De wizard stelt een computernaam, maar u kunt de naam wijzigen.

De wizard maakt automatisch een Administrator-account tijdens de installatie. Wanneer u deze account gebruikt, kunt u volledige rechten hebben via de instellingen van de computer en gebruikersaccounts op de computer kunt maken. Dat wil zeggen aanmelden als beheerder nadat u installeert Windows XP Professional hebt u beheerders machtigingen die u wilt melden en uw computer te beheren. Typ een wacht woord voor de Administrator-account. Om veiligheids redenen moet u altijd een wacht woord toewijzen aan de Administrator-account. Wees voorzichtig om te onthouden en beveiligen van uw wacht woord.

* Datum en tijd instellingen. Controleer of de datum en tijd voor uw regio Selecteer de juiste tijd zone en selecteer of u wilt Windows XP Professional automatisch wilt aanpassen zomer tijd.

* Net werk instellingen. Tenzij u een ervaren gebruiker bent, selecteert u de De optie standaard instellingen voor uw net werk configuratie. Selecteer de optie aangepaste instellingen handmatig configureren van net werk clients, services en protocollen.

* Werk groep of Computer domein. Tijdens de installatie moet u lid worden van een werk groep of een domein.

Voor meer informatie, Zie "Net werk gegevens opgeven" verderop in dit document.

* Wizard net werk identificatie. Als uw computer is verbonden met een net werk, deze wizard vraagt u op welke gebruikers uw computer werken. Als u aangeeft dat u de enige bent gebruiker krijgt u beheerders rechten.
2. 4 Opgeven net werk gegevens
======================================================================

Tijdens of na de installatie moet u lid worden van een werk groepof een domein. Als u geen werk op een net werk, kunt u kiezen om een werk groep.

2.4.1 Lid worden van een werk groep
----------------------------------------------------------------------
Een werk groep bestaat uit een of meer computers met dezelfde werk groep naam (voorvoorbeeld, een "peer-to-peer net werk). Elke gebruiker kan deel nemen aan een werk groep door de werk groep naam opgeven - u hoeft niet gemachtigd om een werk groep. U moet een bestaande of nieuwe werk groep naam opgeven of u kunt de werk groep naam suggesties van de Wizard Windows XP Setup.

2.4.2 Lid worden van een domein
----------------------------------------------------------------------

Een computeraccount identificeert uw computer voor het domein en de gebruikersaccount identificeert u met uw computer.

Een domein is een verzameling computers die zijn gedefinieerd door de net werk beheerder. Lid worden van een werk groep, u zelf doen kunt, moet een domein toestemming van de net werk beheerder.

Lid worden van een domein tijdens de installatie, moet u een computeraccount hebben in het domein dat u wilt koppelen. Als u een van Windows NT upgrade uitvoert, wordt de Wizard Windows XP Setup uw bestaande computeraccount gebruikt. Anders wordt u gevraagd een nieuwe computeraccount op te geven.

Voordat u de Wizard Windows XP Setup start, vraagt u de net werk beheerder een computeraccount te maken. Of als u de juiste machtigingen hebt, kunt u de account zelf maken tijdens de installatie en het domein. Lid worden van een domein tijdens de installatie, moet u uw gebruikersnaam en wacht woord.

Opmerking: Als u moeite deel nemen aan een domein tijdens de installatie lid van een werk groep en vervolgens het domein nadat u Windows XP Professional installeren.

======================================================================
3. 0 Aanpassen van Setup zonder toezicht
======================================================================

U kunt de installatie van Windows XP Professional. Met behulp van Setup zonder toezicht kunt u vooraf gegevens zodat u niet hoeft te handmatig invoeren tijdens de installatie.

Met een antwoordbestand kunnen uitvoert net werk beheerders en ervaren gebruikers een nieuwe installatie in de modus Setup zonder toezicht. In zonder toezichtInstallatie modus, zonder tussenkomst van de gebruiker nodig is tijdens de installatieomdat het antwoordbestand alle informatie die de Wizard Windows XP Setup vereist bevat, zoals acceptatie van de gebruiksrechtovereenkomst, de computernaam en de net werk adapter. Antwoordbestanden kunt u Windows XP Professional snel op meerdere computers installeren.

Een voorbeeld antwoordbestand Unattend. txt is opgenomen in de map i386 op de CD met Windows XP Professional. Met behulp van het bestand als een sjabloon, kunt u uw eigen antwoordbestand en het installatie proces aanpassen.

======================================================================
4. 0 Windows XP Professional starten
======================================================================

De Wizard Windows XP Setup voltooit de installatie na het verzamelen van de vereiste gegevens. De computer verschillende keren opnieuw opgestart, waarna Windows XP Professional u aanmelden. Nadat u zich aanmeldt,Als u beheerders rechten hebt, kunt u uw exemplaar van activerenWindows XP Professional, gebruikersaccounts maken en configureren van eeninstellingen die u hebt ingevoerd tijdens de installatie.

4. 1 Aanmelden bij Windows XP Professional
======================================================================

Wanneer u Windows XP Professional installeert, vraagt Setup u makeneen gebruikersaccount voor uzelf en voor iedere persoon die regelmatig worden gebruiktde computer of in het kantoor of thuis.

Belangrijk: Als u beheerders rechten hebt, kunt umachtigingen voor elke gebruikersaccount. U kunt bijvoorbeeld bepalenof een gebruiker software installeren kan, documenten van andere gebruikers bekijken ofnet werk bronnen zoals printers en servers worden uitgevoerd.

4. 2 Maken een gebruikersaccount
======================================================================

Uw gebruikersaccount identificeert uw gebruikersnaam en wacht woord, de groepenu bent lid van, die net werk bronnen beschikken, enuw persoonlijke bestanden en instellingen. Iedere persoon die regelmatig gebruikmaakt van decomputer moet een gebruikersaccount hebben. De gebruikersaccount wordt geïdentificeerd dooreen gebruikersnaam en wacht woord, die de gebruiker typt bij het aanmeldenbij de computer. U kunt individuele gebruikersaccounts na makenaanmelding bij de computer aan met een account met beheerders rechten.

>>> Voor het maken van een gebruikersaccount:

1. Meld u aan bij de computer als een gebruiker met beheerders rechten.

2. Klik op Start, klik op Configuratiescherm en klik vervolgens op gebruikersaccounts.

3. Klik op toevoegen.

4. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Bestand Pro. "Installatie-instructies voor deze versie van Windows XP"

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 286463 - Laatst bijgewerkt: 12/06/2015 00:09:22 - Revisie: 2.0

Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB286463 KbMtnl
Feedback