Windows XP Read1st. txt de bestands inhoud

De ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

De ondersteuning voor Office 2003 is door Microsoft beëindigd op 8 april. Deze wijziging heeft gevolgen voor software-updates en beveiligingsopties. Meer informatie over wat voor gevolgen dit voor u heeft en hoe u beveiligd blijft.

BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door middel van automatische vertalingssoftware van Microsoft en is mogelijk nabewerkt door de Microsoft Community via CTF-technologie (Community Translation Framework) of door een menselijke vertaler. Microsoft biedt zowel automatisch vertaalde, door mensen vertaalde en door de community nabewerkte artikelen aan, zodat er in meerdere talen toegang is tot alle artikelen in onze Knowledge Base. Een vertaald of bewerkt artikel kan fouten bevatten in vocabulaire, syntaxis of grammatica.. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden, fouten of schade ten gevolge van een foute vertaling van de inhoud van een bericht of het gebruik van deze vertaalde berichten door onze klanten.

De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende: 286647
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Samenvatting
**********************************************************************
'Lezen' Release-opmerkingen
Windows XP
**********************************************************************

======================================================================
INHOUD
======================================================================

Meer informatie
======================================================================
1. 0 Lees dit eerst
======================================================================

Voordat u Windows XP installeert, afdrukken en dit document voor lezenkritieke vooraf informatie over deze release. Voor demeest recente lijst van ondersteunde hardware, Zie de HardwareCompatibility List op de website van Microsoft (http://www.microsoft.com/). Daarnaast af en lees de volgende bestanden in de map \docs op de Windows XP-cd (CD):

* Setup-aanwijzingen

* Release opmerkingen (Relnotes. htm), belangrijke compatibiliteit en postinstallation informatie.

Nieuwe functies worden in Windows XP Help en ondersteuning in detail beschrevenServices. U opent Help en ondersteuning, na voltooiing van SetupKlik op Start en klik vervolgens op Help en ondersteuning.


======================================================================
2. 0 Systeem vereisten voor installatie
======================================================================

Zie de installatie-instructies voor de volledige lijst met systeemvereistenvoor uw besturings systeem waarnaar wordt verwezen in het bestand Leesmij. htm op uwWindows XP-CD.


======================================================================
3. 0 Opmerkingen
======================================================================

Voordat u Windows XP op uw computer installeert, moet u dit lezensectie. Deze sectie bevat informatie over problemen die van invloed zijn ophet installatieproces. Met behulp van deze informatie de installatie wilt uitvoeren, kunt u ervoor zorgen dat het installatieproces soepeler en functies van Windows XP correct.


3. 1 Windows-productactivering (WPA)
======================================================================

Producten: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional alleen

Als u wordt gevraagd de installatie van Windows XP te activeren,activering totdat u voltooide geplande upgrades of wijzigingen inVASTE hardware van de computer en de bijbehorende apparaat stuur programma's. Andersmogelijk moet u na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen activeren. VASTE hardware/stuur programma's bevatten het eerste exemplaar van apparaten zoalsvideo, net werk (met uitzondering van modems), SCSI, harde schijven, CD-ROM/DVD, ensysteemgeheugen. USB en andere verwijderbare apparaten (zoals camera's enprinters) hebben geen activering.


3. 2 Wacht woorden gebruiken
======================================================================


3.2.1 Back-up schijf wacht woord
----------------------------------------------------------------------

Producten: Windows XP Home Edition, Windows XP Professional alleen

Als u een back-upschijf wacht woord voor een vorige versie van gemaaktWindows, is dit proces gewijzigd. De back-upschijf wacht woord opnieuw instellenvoor Windows XP.


3.2.2 Beperkingen op het gebruik van lege wacht woorden
----------------------------------------------------------------------

Windows XP heeft een nieuwe standaard beveiligings voorziening die helpt bij het beveiligen van gebruikersmet blanco wacht woorden van net werk aanvallen. Gebruikers niet hun accounts beveiligen doen kunnen alleen aanmelden op hun fysieke computer console: de monitor, toetsen bord en muis die fysiek is aangesloten op hun computer. Deze beperking geldt alleen voor lokale gebruikersaccounts, niet voor domein gebruikersaccounts.

Waarschuwing: Als uw computer niet op een fysiek beveiligde locatie, umoet sterke wacht woorden toewijzen aan alle lokale gebruikersaccounts. Gebrek aankan iedereen die fysieke toegang tot de computer aanmeldenmet behulp van een gebruikersaccount die geen wacht woord. Dit is vooralbelangrijk voor draag bare computers altijd sterk moetenwacht woorden voor alle lokale gebruikersaccounts.


3,3 Compatibiliteit van software van
======================================================================


3.3.1 Message Queuing
----------------------------------------------------------------------

Producten: Windows XP Home Edition alleen

Message Queuing wordt niet ondersteund in Windows XP Home Edition. Als ubij een upgrade van Windows 95, Windows 98 of Windows Millennium EditionEdition-computers waarop MSMQ versie 1. 0, Overweeg uwcomputer met Windows XP Professional.
======================================================================
4. 0 Auteursrechten
======================================================================

Dit document bevat nieuwe of andere informatie dieaanvulling op de Windows XP-documentatie.

Informatie in dit document, inclusief URL'S en andere Internet Webwebsite verwijzingen, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en is bedoeldalleen ter informatie. Het volledige risico van het gebruik of de resultatenhet gebruik van dit document berust bij de gebruiker en MicrosoftCorporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet. Tenzijanders vermeld, zijn de voorbeeld bedrijven, organisaties, producten,personen en gebeurtenissen fictief zijn fictief en geen koppelingmet een echt bedrijf, organisatie, product is persoon of gebeurtenisworden op toeval. Voldoen aan alle toepasselijkecopyright wetten is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Zonder beperking van deauteursrechten, geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd,opgeslagen in of ingevoerd in een downloadsysteem, of verzonden in eeneen formulier of een betekent (elektronisch, mechanisch, via fotokopie, opname,of anderszins), of voor enig doeleinde zonder de uitdrukkelijke geschreventoestemming van Microsoft Corporation.

Microsoft heeft mogelijk patenten, patent aanvragen, handels merken,auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onderwerpbelangrijk in dit document. Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in een geschrevengebruiksrechtovereenkomst van Microsoft, de verschaffing van dit document iskunt u geen gebruiksrecht op deze octrooien, merken, auteursrechten, ofandere intellectuele eigendomsrechten.

(c) 2001 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft, MS-DOS, Windows en Windows NT zijn gedeponeerdehandels merken of gedeponeerde merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Statenen/of andere landen.

De namen van werkelijke bedrijven en producten in dit document worden dehandels merken van hun respectieve eigenaren.


Readme. txt

Waarschuwing: dit artikel is automatisch vertaald

Eigenschappen

Artikel-id: 286647 - Laatst bijgewerkt: 01/12/2015 17:31:33 - Revisie: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbmt KB286647 KbMtnl
Feedback