Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Word 2002: Het watermerk en WordArt-objecten worden afgedrukt als zwarte blokken

Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL286902
Dit artikel is gearchiveerd. Het wordt aangeboden in de huidige vorm en wordt niet meer bijgewerkt.
Symptomen
Bij het afdrukken van een Microsoft Word-document dat een watermerk of een WordArt-object bevat, wordt het watermerk of WordArt-object afgedrukt als een effen zwart blok.
Oorzaak
Dit probleem kan optreden bij de volgende printers onder de volgende besturingssystemen:
 • HP LaserJet 4MV met Microsoft Windows 2000
 • HP LaserJet 4+ met Microsoft Windows 98 (het watermerk is te donker)
 • HP Color LaserJet 4500 met Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows 2000
Dit probleem treedt alleen op als de printer niet is ingesteld op de rastermodus en als het watermerk is ingesteld op semi-doorzichtig of als de doorzichtigheid van het WordArt-object is ingesteld op 50%.
Workaround
U kunt dit probleem op een van de volgende manieren oplossen:

Methode 1: Werk het printerstuurprogramma bij

Neem contact op met de fabrikant van de printer om vast te stellen of er een bijgewerkt printerstuurprogramma beschikbaar is waarmee u het probleem kunt oplossen.Als u wilt weten hoe u contact kunt opnemen met de fabrikant van uw printer, klikt u op het juiste artikelnummer in de volgende lijst:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z

Methode 2: Gebruik de rastermodus

Stel de grafische modus van de printer in op raster. Ga als volgt te werk om de grafische modus van uw printer te wijzigen (afhankelijk van uw printer):
 1. Open Word en klik op Afdrukken in het menu Bestand.
 2. Klik op Eigenschappen in het dialoogvenster Afdrukken.
 3. Klik op het tabblad Opties in het dialoogvenster Eigenschappen van printer.
 4. Selecteer Raster in de lijst Grafische modus.

Methode 3: Schakel het selectievakje Semi-doorzichtig uit

Gebruik de optie Semi-doorzichtig niet voor watermerken. Ga als volgt te werk om een watermerk in te voegen zonder de standaardoptie Semi-doorzichtig:
 1. Wijs Achtergrond aan in het menu Opmaak en klik op Afgedrukt watermerk.
 2. Klik op Tekst als watermerk in het dialoogvenster Afgedrukt watermerk.
 3. Schakel het selectievakje Semi-doorzichtig uit en klik op OK.

Methode 4: Wijzig het percentage voor doorzichtigheid

Stel de doorzichtigheid voor WordArt niet in op 50%. Ga als volgt te werk om de instelling voor doorzichtigheid van een WordArt-object vast te stellen en zo nodig te wijzigen:
 1. Klik met de rechtermuisknop op het WordArt-object. Klik op WordArt opmaken in het snelmenu.
 2. Controleer de instelling voor Transparant in het dialoogvenster WordArt en wijzig zo nodig de instelling.
 3. Klik op OK.
Status
Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden genoemd in de sectie "De informatie in dit artikel is van toepassing op:" worden vermeld.
Meer informatie
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.
Eigenschappen

Artikel-id: 286902 - Laatst bijgewerkt: 02/24/2014 17:47:26 - Revisie: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbnofix kbdta KB286902
Feedback