Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Een nieuw e-mailprofiel maken voor Outlook 2002

Samenvatting
In dit artikel wordt beschreven hoe u een nieuw e-mailprofiel in Outlook 2002 maakt, hoe u instelt dat Outlook met een specifiek profiel wordt gestart of dat het programma bij het starten om een profiel vraagt.
Meer informatie

Een nieuw profiel met een e-mailaccount maken

 1. Klik in het menu Start op Configuratiescherm.
 2. Klik op Klassieke weergave en klik op het pictogram E-mail.
 3. Klik in het dialoogvenster E-mailinstellingen op de knop Profielen weergeven.
 4. Open het tabblad Algemeen en schakel het selectievakje Te openen profiel opgeven in door erop te klikken.
 5. Klik op Toevoegen.
 6. Typ in het vak Profielnaam een beschrijvende naam voor het nieuwe profiel en klik op OK.
 7. Klik in het dialoogvenster E-mailaccounts op Een nieuwe e-mailaccount toevoegen en klik op Volgende.
 8. Selecteer het juiste servertype voor uw nieuwe e-mailaccount en klik op Volgende.
 9. Vul desgevraagd de juiste gegevens in en klik op Volgende en Voltooien, al naar gelang van toepassing.
 10. Klik op OK.
Opmerking Het adresboek en de persoonlijke mappen (PST-bestanden) worden standaard automatisch toegevoegd aan een nieuw profiel, behalve in Microsoft Exchange Server. Persoonlijke mappen (PST-bestanden) worden in Exchange Server niet standaard toegevoegd.

Als u met de rechtermuisknop op het pictogram Microsoft Outlook op het bureaublad klikt en u vervolgens op Eigenschappen klikt, wordt het dialoogvenster E-mailinstellingen geopend. U kunt nu een nieuw profiel toevoegen door stap 3 tot en met 8 uit de vorige sectie uit te voeren.

Een nieuw profiel maken met slechts één persoonlijke map (PST-bestand) en het adresboek van Outlook

 1. Klik in het menu Start op Configuratiescherm.
 2. Klik op Klassieke weergave en klik op het pictogram E-mail.
 3. Klik in het dialoogvenster E-mailinstellingen op de knop Profielen weergeven.
 4. Open het tabblad Algemeen en klik op de knop Toevoegen.
 5. Typ in het dialoogvenster Nieuw profiel in het vak Profielnaam een beschrijvende naam voor het nieuwe profiel en klik op OK.
 6. Klik in het dialoogvenster E-mailaccounts op Een nieuwe e-mailaccount toevoegen en klik op Volgende.
 7. Bezorg nieuwe e-mail op de volgende locatie: Klik op Nieuw Outlook-gegevensbestand...
 8. Typ een naam voor de persoonlijke map en klik op OK.
 9. Laat de standaardeigenschappen voor de persoonlijke map ongewijzigd, klik op OK, klik op Voltooien en klik op OK.
 10. Klik op OK wanneer de volgende vraag wordt weergegeven:
  Als u een profiel wilt maken zonder e-mailaccounts, klikt u op OK. Als u helemaal geen profiel wilt maken, klikt u op Annuleren.
  Het profiel wordt nu toegevoegd aan het tabblad Algemeen van het dialoogvenster E-mail.
 11. Klik op OK.

Outlook zodanig instellen dat u wordt gevraagd een profiel op te geven

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Post.
 3. Open het tabblad Algemeen en klik op Te openen profiel opgeven onder de optie Dit profiel gebruiken bij het starten van Microsoft Outlook.
 4. Klik op OK.

Outlook starten met een specifiek profiel

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op het pictogram Post.
 3. Open het tabblad Algemeen en klik op Te openen profiel opgeven onder de optie Dit profiel gebruiken bij het starten van Microsoft Outlook.
 4. Klik op de vervolgkeuzepijl en klik op het gewenste profiel.
 5. Klik op OK.
OfficeKBHowTo
Eigenschappen

Artikel-id: 287072 - Laatst bijgewerkt: 02/02/2005 12:48:23 - Revisie: 1.2

 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • kbhowto KB287072
Feedback